Bölüm 239: Erdem Bölümü

avatar
3356 32

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 239: Erdem Bölümü


 

Nie Yan karanlıkla bütünleşmiş halde beyaz elflerin her hareketini dikkatle izliyordu. İlginçtir, etrafta elfler ve kendisi dışında hiçbir canlı varlık yoktu.

 

Gölgelerde sabırla beklerken forumlara girip “Gizli Ay Diyarı” ve “hain” gibi anahtar kelimeleri aratıyordu. Arada bir görevle alakalı temel bilgiler içeren sayfalara ulaşıyor, ama detaylı bilgiyi elde edemiyordu. Görev hakkındaki detayları paylaşmak yine oyunculara düşecekti.

 

Gizli Ay Diyarı kadim beyaz elfler tarafından şeytanları mühürlemek için yaratılmıştı. Ay Taşının gücü ile beyaz elfler uzay ve zamanı bükmüş ve yepyeni bir boyut oluşturmuştu.

 

Ortak Yönetim Zamanındaki ırklar arası evliliklerden kaynaklı beyaz elfler arasında karanlık elflere veya insanlara benzeyenler bulmak mümkündü. Onların açgözlülükleri ve zorlamaları elflerin Ay Tanrıçası inancına ihanet etmelerine, bazılarının da şeytana dönüşmesine yol açmıştı. Yani kendi türlerini bile acımasızca katleden ölüm makinelerine…

 

Beyaz elfler bu soyu bozuklarla uğraşırken çok fazla güç kaybetmişler ve sonunda Ay Taşı ile onları mühürlemişlerdi.

 

Sonya Mehtap Korusu alakalı bir şey var mı bir de ona bakalım.

 

Sonya Mehtap Korusu: Uzun zaman önce, Kalor sınırları içinde yaşayan beyaz elflerin kraliçesi Sonyaydı. Onun kibarlığı ve nezaketi halkı arasından bazılarını yoldan çıkarıp birer hayduda dönüşmelerine sebep oldu. Başta sayıları azdı, fakat kraliçenin içinde yaşayan şeytan uyandığında her şey berbat olmuştu. İnsafsız, kana susamış kraliçe, halkının büyüklerini katletti. Kalan beyaz elflerin Sonyayı Ay Taşı içinde mühürlemekten başka şansı yoktu.

 

Her şey olacağına varmış, göz açıp kapayıncaya kadar asırlar geçmişti.

 

Şeytanlaşma bir çeşit dönüşümdü. Kadim efsaneler Atlanta Kıtasında yaşayan her canlının kalbinde gizli olan bir şeytandan bahseder. Kişi kendini kaybedecek kadar yoldan saptığında kalbindeki şeytan ruhuna nüfuz ederek onu en güçlü şeytanlardan birine dönüştürürdü.

 

Elit ve Lord sınıf yaratıkların şeytanlaşmış halleri normal hallerinden çok daha korkunç olurdu. Süper Varyantlar bile onlarla aşık atamazdı.

 

Yoksa… bu haritada şeytanlaşmış bir patron mu var? Kraliçe Sonya olmasın sakın?

 

Nie Yan’ın bakışları bir kez daha çadırın içine, Erdem Bölümüne kaydı.

 

Belki de görevi tetiklemek için özel bir yöntem uygulanmalıydı. Mesela ateşin başındaki elflerle konuşmak gibi… Ancak Nie Yan bunu riske etmek istemiyordu. Gözleri havada süzülen sayfaya takılı kalmış, içinde yanıp tutuşan bir arzuyla sayfayı izliyordu.

 

Sayfayı almak zorundayım!

 

Boşluk Pelerini ile elflerin arasından geçip Erdem Bölümünü almak zor olmamalıydı.

 

Sayfayı eline aldığında ilk cilt tamamlanacak ve sonsuza kadar ona ait olacaktı!

 

Ancak sonra yatakta uzanan kadına baktı. Muhtemelen Kraliçe Sonya aynı zamanda şeytanlaşmış patron bu kadındı!

 

Zihninde artı ve eksileri tartıyordu.

 

Erdem Bölümüne elini uzattığında Kraliçe Sonya uyanacaktı. Gizli Ay Diyarında her türden ışınlanma engellenmişti. Kaçıp kurtulması da mümkün olmayacaktı.

 

Kıpkırmızı parlayan ismine baktı. Tam 327 kişi öldürmüştü. Renk bu kadar yoğun olduğuna göre öldüğünde en azından on seviye birden düşecekti.

 

Derinden hissettiği pişmanlıkla sırıttı. Buraya gelmeden önce kırmızı ismimi temizlemeliydim!

 

Gözleri hala Erdem Bölümü üzerindeyken bir karara varmaya çalışıyordu. Denesem mi ki? Kısa süre sonra kararını vermişti. Görevler mi? Kimin umurunda? Erdem Bölümünü alınca çaresine bakarım. Seviye mi? Kimin umurunda? Buradan çıkınca tekrar kasarım!

 

Nie Yan beş beyaz elfin arkasından çadıra sokuldu. Elflerden birisinin kulağı titredi. Bir şey duymuşa benziyordu.

 

Nie Yan hiç tereddüt etmeden Boşluk Pelerinini etkinleştirdi. Kamuflajının etkisi üç katına çıkarken hareket hızı yarıya düşmüştü.

 

Etrafında sesin kaynağını araştıran elf hiçbir şey göremeyince tekrar arkadaşlarına döndü.

 

Kamuflajı güçlendirilmiş olan Nie Yan elflere yaklaşıyordu. Nihayet seslerini ayırt edebilecek mesafeye gelmişti.

 

“Erdem Bölümü kutsal gücünü daha ne kadar koruyabilir bilmiyorum.” Hain Kasa çadıra baktı. “Lâkin her şeyden önemlisi Kraliçe Sonyanın şimdiki gibi huzur içinde dinlenebilmesi.” Kraliçenin şeytanı uyandığından beri içinde hep bir kaygı vardı.

 

“Arındırma Suyunu bulmak zorundayız. Kraliçemizin mührünü sadece o kaldırabilir. Gizli Ay Diyarından çıkışımız buna bağlı.”

 

Hain Zira iç çekti. “Kendi gücümüzle Arındırma Suyunu bulamayız. Karanlık Koyağa girecek bir insan Yüce Büyücü lazım. Ama onlara duyulsa kraliçeyi öldürmeye kalkarlar.”

 

“Ancak bir mucize bizi kurtarabilir.”

 

Konuşmaları bir görev tetikleyicisi niteliğindeydi. Yine de Nie Yan bu muhabbetten çok şey öğrenmişti. Orijinal görev zincirini takip ederek ateş başındaki elflerden görevi alabilir, ardından Erdem Bölümüyle birlikte mutlu mesut ayrılabilirdi. Görevde Arındırma Suyu bulması istenecekti.

 

Şeytanlaşmış Lordun dirilmesi olmadan da bu görev yeterince zordu. Lordu diriltmek çok daha büyük bir risk demekti.

 

Buraya gelen oyuncular çaresiz görev zincirini takip ederdi. Görevi tamamlamadan Erdem Bölümünü alamazlardı. Aksi halde bölümü alsalar bile kaçamadan öldürülürlerdi. Ancak Nie Yan’ın elinde Düzen Kitabı I. Cilt bölümlerinden beş tanesi halihazırda bulunuyordu. Erdem Bölümünü ele geçirdiği anda altı bölümü birleştirip ilk cildi tamamlayabilirdi. Böylece cilt karakterine bağlanırdı. Görevleri yapmama lüksü vardı yani. Ölmek gözünü korkutmuyordu!

 

Erdem Bölümünü alabildiği sürece ölse de gam yemezdi.

 

Elflerin etrafından dolaşıp çadıra yaklaştı. İçeri adımını attığında güçlü bir çiçek kokusuyla karşılandı. Kokunun ağırlığı yüzünden aklı bulanmıştı. Çadırın içini taradıktan sonra yatağında uzanan beyaz elfin yanına gelip nefesini tuttu.

 

İnsan olamayacak kadar güzeldi. Elmacık kemikleri yüzünü bir öyle mükemmelleştiriyordu ki, gören heykel sanırdı. Sivri kulaklarında bile ayrı bir güzellik vardı. Bu yüzü kim görse büyülenirdi. Biraz aşağılara inildiğinde insanın kanını kaynatan bir manzara vardı. Giydiği etek ve göğsünü örten bir parça dışında çıplaktı. Giysiler de ağaç dalından yapılmıştı. Beyaz Elflerin sıkça tercih ettiği elbiselerinin örtmediği kısımlardan bembeyaz teni görünüyordu. Pürüzsüz cildi yeşim ciltli güzelliklere has bir parıltı yayıyordu.

 

Nie Yan Üstün Sezi ile onu inceledi.

 

Beyaz Elf Sonya (Şeytanlaşmış Lord): Seviye 35
Sağlık: 120.000/120.000

 

 

Tam tahmin ettiği gibi, Şeytanlaşmış bir Lord ile karşı karşıyaydı!

 

Kısa bir bakışın ardından gözünü çevirdi. NPCler ne kadar güzel olursa olsun bu bir oyuncu. Ayrıca karşısındaki güzellik Şeytanlaşmış bir Lorddu. Aklı başında olan biri onun güzelliğine dalıp gitmezdi.

 

Erdem Bölümü elinin ucundaydı. Bölümden yayılan büyü hissediliyordu.

 

Ne kutsi bir güç! Ne güçlü bir enerji!

 

Nie Yan kaçmaya hazırdı. Erdem Bölümüne elini uzattı. Eli sayfayla temas ettiğinde parlak bir ışık yayıldı. Sıradan görünümlü sayfa artık Nie Yan’ın elindeydi.

 

Hemen Erdem Bölümünün özelliklerine baktı.

 

-Erdem Bölümü

Tanım: Düzen Kitabı’nın I. Cilt, II. Bölümü. Efsanevi eşya parçası. Bu bölümü elinde bulunduran kişi, Işığın Tanrısının mirasını elde edecek. Görevin, ışığın kudretini dünyaya yaymak!

Özellikler: Her 5 seviyede 2 zekâ ve 1 ustalık puanı kazanımı. Odak +15, İrade +15, Direnç +16, Sıçrama +15, Refleks +15, Hareket Hızı +16.

Hüküm Pusulası: Etraftaki büyü gücünü düşmana saldırmak için uyandırarak (3 kat Büyü Gücü+ 2 kat Odak+ İrade) büyü hasarı verir.
Bekleme Süresi: 10 gün (1/10)

Tanrının Yargısı: Büyü Gücü +%200, +500 sağlık ve gelen hasarın %60’ını emen bir kalkan verir.
Bekleme Süresi: 10 gün (1/10)

Kısıtlama: Yalnızca İyi Taraf Düzen Koruyucuları tarafından kullanılabilir.

 Not: Eşyanın özellikleri oyuncunun envanterine girdiği anda etkinleşir.Erdem Bölümü, Adalet Bölümünden hemen sonra geliyordu. Hüküm Pusulası rakibi öldürme garantili bir beceriyken Tanrının Yargısı çok daha güçlüydü. Tek kötü yanları bekleme sürelerinin epey uzun olmasıydı.

 

Nie Yan Erdem Bölümünü eline aldığı anda Sonya uyandı. Vücudundan habis bir aura fışkırıyordu. Gözlerindeki beyaz bile kararmıştı. Adeta içine şeytan kaçmıştı.

 

Nie Yan hemen alarm durumuna geçti. Uyanıyor! Zaman kaybetmeden Erdem Bölümünü çantasına atıp çadırdan dışarı fırladı.

 

Buradan ne kadar uzaklaşırsa o kadar güvendeydi. Gizli Ay Diyarından kaçıp kaçamayacağı bile belli değildi!

 

Bu sırada beş elf de olayın farkına varmıştı.

 

“Seni soysuz alçak! Erdem Bölümünü geri ver hemen!”

 

“Öldürün onu!”

 

Beş elf Nie Yan’ı arıyordu. Etrafını sarıp onu öldürme planları yapıyorlardı. Ama Boşluk Pelerini sayesinde elflerin arasında çadırdan uzaklaşabilmişti. Gökte kırmızı bulutlar toplanıyordu. Çok geçmeden bulutlardan aşağıya alev topları yağmaya başladı.

 

Nie Yan bulutları gördüğünde durup etraflarından dolaşmıştı. Böylece alan etkili büyüden sıyrılmıştı.

 

Gökten yağan alev topları etrafı ateşe veriyordu.

 

Nie Yan yabana doğru son hız koşuyordu. Çıkışın yerini bilmediğinden tehlike geçmiş değildi. Işınlanma eşyaları da kullanamıyordu!

 

Tam da o anda çantasındaki Düzen Kitabı bölümleri parlamaya ve birbirleriyle etkileşime girmeye başladılar.

 

Adalet Bölümü, Erdem Bölümü, Cesaret Bölümü, Bilgelik Bölümü, Uyum Bölümü ve Özgürlük Bölümünü birleştirerek Düzen Kitabının I. Cildini oluşturmak ister misiniz?

 

“Evet!”

 

Düşünmeden onaylaya tıkladı. Göz alıcı bir parlaklık saçılıyordu. Sanki zifiri karanlığın ortasında güneş doğmuştu. Nie Yan gözlerini kapatmak zorunda kalmıştı.

 

Düzen Kitabının ilk cildini tamamlamıştı! Heyecanına engel olamıyordu!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29835 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr