Bölüm 233: Aslanın Ağzından Ekmek Aşırmak

avatar
3404 31

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 233: Aslanın Ağzından Ekmek Aşırmak


 


“Niuren Birliğinin neler yapabileceğini görünce,”
dedi Miskin Tilki, “sanırım loncanızı biraz hafife almışım. Eminim ki Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev de bunu anlamıştır, ama artık iş işten geçti.”

 

Savaşın görüntüleri saman alevi hızında yayılarak Niuren Birliğinin zirveye olan yolculuğunun başlangıcını herkese duyurdu. Niuren Birliği öyle bir mertebeye yükselmişti ki, büyük loncalar sıralaması yavaş yavaş yeniden düzenlenmek zorunda kalacaktı.

 

Beklenenin aksine Nie Yan pek heyecanlı görünmüyordu. “Niuren Birliği yalnızca küçük bir adım attı. Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev büyüklüğündeki kurumlar bugünkü kayıplarını kolaylıkla telafi edebilirler.” Mavi Düşen Gökyüzü de bugünün ardından Muzaffer Dönüş-Parlak Kutsal Alev tarafına resmen geçeceği için düşman listesine dişli bir lonca daha eklenmişti. Yani galibiyetin görünmeyen yüzüne de bakmak gerekiyordu.

 

Miskin Tilki elini uzattı. “Artık şartlar ikimiz için aynı. Geleceğimiz aydın olsun.” Kutsal İmparatorluk ve Niuren Birliğinin kaderleri ortaktı. Şan ve şöhreti paylaşacakları gibi belalara da birlikte göğüs gereceklerdi.

 

Nie Yan Miskin Tilkinin elini sıktı. Kutsal İmparatorluk savunma paktı gereğince samimi duygularla dostluk elini uzatmıştı. Niuren Birliği Mavi Düşen Gökyüzünü yok edene kadar iki büyük loncaya tek başlarına karşı koymuşlardı. Nie Yan’ın bu iyiliği karşılıksız bırakmaması gerekiyordu. Karşılığını en iyi şekilde kale savaşına yardım ederek ödeyebilirdi. İşte o zaman kazançları dahi ortak olacaktı.

 

“Benim halletmem gereken bazı işlerim var. Lonca lideri olduğumdan senin gibi arkama yaslanıp huzur içinde oturamıyorum.”

 

Nie Yan güldü. “Kendine iyi bak.”

 

Miskin Tilki veda edip lonca savaşı sonrasında masasında biriken işlerle ilgilenmek üzere ayrıldı. Çok sayıda kırmızı isimli oyuncusu olduğundan ilk işi onların ayarlamasını yapmaktı. Ölen oyuncular için de tazminat ödemeleri olacaktı. Loncayı adaletle yönetmesi gerekiyordu ki üyeler mutlu olsunlar.

 

Öncelikle kırmızı isimli kardeşlerimizin isimlerini temizleyelim. Şehre döndüğümüz zaman katkıları konuşuruz. Nie Yan sesli sohbetten loncaya seslendi. Belli ki bu savaşın pek çok ödülü olacaktı.

 

Sohbette sevinç çığlıkları duyuluyordu. Bekledikleri duyuru geldiğine göre ne kadar liyakat puanı kazanacaklarını hesaplamaya başlayabilirlerdi. Loncanın belirttiği şartlar uyarınca lonca savaşında öldürdükleri düşman başına sınıfa bağlı olarak 30 ila 300 liyakat puanı kazanıyorlardı. Savaşta ölenler seviye ve ekipmanlarını kaybettikleri için loncanın kayıpları telafi etmesi gerekiyordu. En büyük vurgunu yapanların kazandıkları puanlar binlerle ifade ediliyordu!

 

Nie Yan isimleri kırmızı olmayan üyelerden bir grup oluşturdu. Görevleri kırmızı isimli arkadaşlarını kasılacakları bölgelere kadar güvenle götürmekti. Kalanlar da şehre geri döndüler.

 

Mavi Düşen Gökyüzü, Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevden alınan ekipmanlar lonca hazinesine atıldıktan sonra Guo Huai liyakat puanlarını dağıttı. Milyonlarca puan oyuncular arasında uygun şekilde paylaştırıldı. Puanlarını alan oyuncular lonca hazinesine arzuladıkları ekipmanları almak için akın ettiler. Çok geçmeden 15.000 parça ekipman hazineden alınıp kuşanıldı. Üyelerin ekipman kalitelerinde ciddi bir yükseliş söz konusuydu.

 

Niuren Birliği savaşta ciddi bir hasar almadığı gibi büyümesi yolunda önemli bir kar elde etmişti. Savaşa girerek loncanın gücünü yükseltmişlerdi.

 

“Bunlar saf kazanç!” Tang Yao mutluydu. Loncanın bütün üyeleri çalışarak kazandıkları zaferin tadını almıştı. Savaş bitmesine rağmen zaferin sarhoşluğu devam ediyordu.

 

“Kendilerine gelmelerini sağla. Ve tetikte olsunlar!” Nie Yan kaşları çatık halde Guo Huai’ye emretti. Loncanın bu noktada rehavete kapılması son derece tehlikeliydi. Asıl savaşları daha yeni başlıyordu.

 

İlgilenilmesi gereken tonla lonca işi vardı. Nie Yan atabildiğini başkasına attı, fakat lonca işleri halledilse bile önünde yığınla iş duruyordu. Lonca üyelerini Ebedi Şehre götürecekti, Erdem Bölümünü arayacaktı, Hırsızlık becerisini gerektiren görevi yapacaktı…

 

“Nie Yan, NPC iksir dükkanları ve müzayede evleri gibi çok sayıda yerin internet üzerinden satışları başlamış. Bir bak istersen.” Guo Huai daha Seviye 20 bile olmadığından savaşa katılamamış, cephe gerisinden destek sağlamıştı. Nie Yan ve diğerleri zaferle geri döndüklerinde rahat bir nefes alıp tekrar işinin başına dönmüştü. Dağıtılan puanlar sonrası lonca hazinesi tamtakırdı. Üyelerden para toplamak için duran Seviye 30 ekipmanlar haricinde düşük seviye ekipman yok denecek kadar azdı.

 

“Satışlar beklediğimden birkaç gün erken başladı. Ne kadar altınımız var?” Nie Yan lonca hazinesiyle pek ilgilenmiyor, sanal mülklerin satışa çıkacağı günü bekliyordu. Kalorun kalbindeki müzayede evini almak için yüklü miktarda altın gerekiyordu!

 

“3.000 altından fazla biriktirdik.”

 

“Bu kadarını beklemiyordum doğrusu.” 3.000 altınla Kalorun kalbindeki müzayede evini almak zor olmamalıydı. Resmi İnanç web sayfasını açtı. Zümrüt İmparatorluğu şehirlerindeki muhtelif yerlere teklifler gelmeye başlamıştı.

 

Nie Yan Kalorda satışa çıkan sanal mülkleri listeledi. Toplamda 30 kadar yer satıştaydı. Aralarında Kalorun merkezindeki müzayede evi, Paralı Asker Müzayede Evi, şehrin güneyindeki müzayede evi, Kelis İksir Dükkanı, Büyük Demirci Dükkanı gibi yerler vardı. En pahalıları ise tabii ki Kalorun merkezindeki müzayede evi idi. Şu anki en yüksek teklif 1.200 altındı. Minimum artış miktarı 100 altındı. Beş saat boyunca kimse teklif vermezse en yüksek teklif sahibi mülkün sahibi olacaktı. Sanal mülk satışları üç gün boyunca sürecekti.

 

Sanal mülk satışları hiç şüphesiz büyük loncaların ve büyük oyun kuruluşlarının ilgisini cezbedecekti. İstedikleri yerleri almak için para biriktirmeye başlayacaklardı. Lâkin kısa sürede gereken miktarda para toplamak kolay iş değildi. Uçuk fiyatlardan ötürü topladıkları paranın yeterli olmama ihtimali de vardı.

 

Önceki hayatında Kalorun merkezindeki müzayede evi 2.300 altına satılmıştı. Teklifler üç günlük sürenin son saniyesine kadar gelmeye devam etmişti. Söylentilere göre pek çok büyük mali grup Kalorun merkezindeki müzayede evi için devasa miktarlarda para harcamıştı. 2.300 altın hakikaten az bir miktar değildi. Büyük bir loncadaki bütün oyuncuların eşyaları satılsa o miktara ancak ulaşılabilirdi.

 

Nie Yan biraz kafa patlattı. Mevcut teklifi fazlaca yükselttiğinde en zengin gruplar bile beş saat içinde gereken parayı toplayamayabilirler ve Kalorun merkezindeki müzayede evinden vazgeçerlerdi.

 

“1.700 altın!” Nie Yan’ın ani yükselişi mülkün takipçilerinin gözünü korkutmuştu. Gözlerini diktikleri mülkün fiyatı bir anda uçmuştu! Bu yeni gelişmeyle müzayede evini arzulayan mali gruplardan çoğu hedeflerini değiştirmek zorunda kalmışlardı.

 

Beş saat içinde teklifi yükselten olmazsa Nie Yan müzayede evinin sahibi olacaktı.

 

Hazır fırsatı varken diğer mülklere de göz attı. Müzayede evlerinde ortalama teklifler 700-800 altın civarlarındaydı. 1.000 altını geçen yalnızca birkaç yer vardı. Müzayede evleri en yüksek kazanç getirecek yerler olduğundan herkes bu büyük sektörden nasiplenmek istiyordu.

 

Satışlar sona erdiğinde Zümrüt İmparatorluğunun kodamanları belli olacaktı. Bunlardan ilki Cao Xu idi. Önceki hayatında beş büyük loncadan para toplayarak ve gerçek parayı oyun parasına dönüştürerek onlarca sanal mülk satın almış ve oyunda sarsılmaz bir hükümdarlık inşa etmişti.

 

Tuoba Ailesi Mali Grubu bir diğer kodamandı. Solgun Yaprak dışında üç büyük loncadan gelir elde ederek Parlak Ay, Nisode gibi şehirlerde altı mülk satın almışlardı.

 

İkisi dışında bir düzine kadar para babası sanal mülkleri aralarında paylaşacaklardı. Onlar istediklerini aldıklarında daha küçük zenginler artıklara saldıracaklardı. Örneğin Miskin Tilki, Ölüm Sevgisi ve Fa Lan gibi isimler bir veya iki mülk alabilirlerse büyük bir iş başarmış olurlardı.

 

Bu hayatta işler öncekinden çok daha farklıydı. Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev bugünün savaşında ağır bir darbe aldıkları için öncelikleri üyelerinin kayıplarını telafi etmekti. Yani paralarını mülk alımında kullanamazlardı. Büyük ihtimalle kısa süre içerisinde para biriktirmeleri de mümkün olmayacaktı.

 

Öte yandan Nie Yan bu satışta başta Kalorun kalbindeki müzayede evi olmak üzere istediği yerleri alabilecek paraya sahipti. Zümrüt İmparatorluğunda en çok kar getiren müzayede eviydi burasıydı! Yani buraya muhakkak sahip olmalıydı!

 

Zihninde hesap yapmaya başladı. Kalorun merkezindeki müzayede evini aldıktan sonra kalan paraya Yıldızlı Gece İksir Dükkanı ve Suikastçılar Cemiyetinden gelecek parayı da ekleyince güzel bir mülk daha satın alabilirdi.

 

Kasada ne kadar biriktiğini görmek için Yıldızlı Gece İksir Dükkanının yolunu tuttu. Talimatlarına göre hareket eden Kuş, son günlerde harcamadan kaçınarak kazancı kasada tutmuştu. Kasadaki 1.600 altını görünce Nie Yan bile şaşırdı. Suikastçılar Cemiyetinden gelen birkaç yüz altını da çektikten sonra bir başka mülke teklif vermeye hazır olacaktı.

 

Hedefinde Kalordaki bir başka müzayede evi vardı: Paralı Asker Müzayede Evi! Gelecekte burası Kalorun en meşhur müzayede evlerinden birisi olarak tabiri caizse altın yumurtlayan tavuğa dönecekti. Önceki hayatında burası 1.900 altına satılmıştı. Burayı da alabilseydi içi rahat edecekti.

 

Yıldızlı Gece İksir Dükkanındaki ve Suikastçılar Cemiyeti kasasındaki bütün parayı şahsi deposuna aktardı. Önceki girişinden bu yana tekliflerde meydana gelen değişimlere göz attı. Diğer mülkleri de yakın takibe almasına rağmen hedefinde Kalor merkezdeki müzayede evi ile Paralı Asker Müzayede evi vardı. Şimdilik teklifini yükselten olmamıştı.

 

Sanal mülk satışları beklenmedik şekilde erkene alınınca lonca üyelerini Ebedi Şehre götürme planlarını ertelemesi şart olmuştu. Artık her bir altının önemi büyüktü. Zira geleceğin büyük figürlerini altınlar belirleyecekti. Şu anda tek bir kuruş bile harcayamazdı.

 

Guo Huai başta olduğuna göre lonca işlerinin Nie Yan’a ihtiyacı yoktu. Parlak Kutsal Alev ve Muzaffer Dönüş de bu aralar büyük bir hamle yapamazlardı. Önceliği Erdem Bölümünü ele geçirip Düzen Kitabının ilk cildini tamamlamak olmalıydı. Bu işi hallettiğinde öldüğü zaman bölümleri kaybetme endişesi ortadan kalkacaktı.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29017 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39687 Bölüm Sayısı


creator
manga tr