Bölüm 224: Yaklaşan Fırtına

avatar
4048 32

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 224: Yaklaşan Fırtına 


Nie Yan bile Niuren Birliğindeki yeteneklerin çokluğu karşısında şaşırmıştı. Önceki hayatından hatırladığı isimlerin sayısı 600-700 kadardı. Bu isimlerin çoğunluğu henüz büyük organizasyonlara veya loncalara katılmadıklarından Guo Huai eliyle loncaya davet edilmişlerdi. Niuren Birliğinin sunduğu cömert şartları gören oyuncular loncaya cezbedilmişlerdi. Mutlak zaferi getiren unsur tam olarak buydu.

 

Guo Huai aslında bu kişilerin tamamının Nie Yan’ın daha önce iletişimde olduğu kişiler olduğunu sanıyordu. Listeden bunca yetenekli oyuncu çıkmasını beklemiyordu. Nie Yan’ın inanılmaz vizyonuna hayran kalmıştı. Tabii, Nie Yan’ın reenkarne olduğundan bihaberdi. Liste içinde ortalama seviyede oyuncular da vardı. Guo Huai bir ara bunları loncadan atacak gibi olduysa da Nie Yan tarafından engellenmişti.

 

Şu anda İnanç içerisindeki yetenekli oyuncular, daha önce öyle ya da böyle sanal gerçeklik oyunlarıyla haşır neşir olmuş insanlardı. İnanç’a geçtiklerinde bir şekilde yeteneklerini göstermişlerdi. Ölümsüz Hergele, Palavracı Yaz Böceği ve daha pek çok yetenekli birey yanındaydı. Bunlar yanında bir de geç açılanlar vardı. Asıl yeteneklerini oyunun ilerleyen safhalarında göstereceklerdi. Şimdilik Dövüşçü Aristokrat Gölge, güzel Rahip Titrek Kar gibi isimlerin loncaya herhangi bir katkısı olmamıştı. Zaman ilerledikçe her biri değerli oyuncular olduklarını gösterecekler ve muazzam güçlerle şahlanacaklardı. Fakat şu an adım adım oyunu öğrenerek kendilerini geliştiriyorlardı. Durumun farkındayken Nie Yan onları kovmak yerine gelişimlerini sağlamak için en iyi şartları hazırlamıştı. Gelecekte güçlü oyuncular olduklarında Nie Yan yatırımının karşılığını görecekti. Güçlenemezlerse de diğer loncalara elit potansiyelindeki oyuncuları kaptırmamış olmanın rahatlığını yaşayacaktı. Guo Huai Nie Yan’ın aklındaki bu hesapları nereden bilecekti?

 

Birbirlerine karşı verdikleri savaşta Niuren Birliği Kutsal İmparatorluk karşısında büyük bir üstünlükte galip gelmişti. Miskin Tilki artık Nie Yan’ın sözlerinin boş laf olmadığını anlıyordu. Bu kişiler yaklaşan kale savaşına destek verirlerse Patlak Kutsal Alevden yüzlerce kişiyi halledebilirlerdi. Böylece Kutsal İmparatorluk savaştan galip ayrılıp kaleyi ele geçirebilirdi.

 

Bir süre düşündükten sonra Miskin Tilki %70’lik kazanç için kalenin %30’unu Nie Yan’a vermenin karlı olacağına kanaat getirdi. Kaleyi Parlak Kutsal Aleve kaybetse elinde hiçbir şey kalmayacağına göre böylesi daha uygundu.

 

Anlaşma imzalayalım mı?

 

Nie Yan sırıttı. Seviye 5 lonca olmadığımız halde kazandığımızda kaleden pay sahibi olacağız. Bundan iyisi Şam’da kayısı!

 

İkili sözleşmeyi imzaladıklarında oyun sistemi devreye girip şartların takibini üstlendi.

 

Daha fazla savaşmaya gerek olmadığını düşünüyorum, ne dersin?” Kutsal İmparatorluk oyuncuları iyiden iyiye hırpalanmışlardı ve daha fazlasına tahammülleri yoktu. Nie Yan da bunu gözden geçirerek karşı tarafa kaçış kapısı açmıştı. Savaşalar devam etse Kutsal İmparatorluk daha da ezilecekti.

 

Miskin Tilki utanç içinde cevapladı. “Bence de durmamız en iyisi.

 

Nie Yan Niuren Birliği oyuncularına savaşı kesip arenadan çıkmalarını emretti.

 

Miskin Tilki Ebedi Gümüş Setini almaya razı olduğuna göre lonca üyelerini Ebedi Şehre götürmesinde bir sakınca görmüyordu. Lonca üyelerine kale savaşından evvel birkaç seviye daha kazandırabilirse galibiyet şansı artacaktı. Nie Yan’ın gözleri Şaşaalı Kılıç Parıltısına takıldı. Üzerindeki Ebedi Gümüş Setinin bütün boşluklarını Kaçınma Mücevherleri ile donatma niyetindeydi. Elindeki Seviye 30 Altın kademe kılıca ise Statü Güçlendirme Mücevherleri yuvalayacaktı. Güçlü bir Efsuncu bulabilseydi Kılıç Parıltısının gücü katlanacaktı.

 

Buna ek olarak Kılıç Parıltısının seviyesini yükseltmeyi düşünüyordu. Kale savaşı patlak verdiğinde muazzam savunmasıyla hücuma öncülük eden Kılıç Parıltısına hangi düşman dayanabilirdi?

 

Onun yanında Yi Yan’ı da gözetmesi gerekiyordu. Kutsal İmparatorluğa teslim edeceği setten önce onun için de bir set ayarlayabilirdi.

 

Nie Yan’ın kale savaşından önce halletmesi gereken bir diğer önemli iş de Erdem Bölümünü ele geçirmekti. Bunu hallettiğinde bölümleri kaybetmek gibi bir endişesi kalmayacaktı.

 

Altı bölüm birleşip de Düzen Kitabının ilk cildi tamamlandığında ortaya çıkacak olan Efsanevi eşyadan ne tür özellikler elde edeceğini tahmin etmek bile zordu. Önceki hayatında altı bölümün tamamını toplayabilen çıkmamıştı. Haliyle Nie Yan’ın Düzen Kitabının ilk bölümüne kavuşma isteği hat safhadaydı. Kanını, terini ve gözyaşını elindeki beş bölümü elde etmek için akıtmıştı. Geriye kalan tek bölüm ufuktan el sallıyordu adeta.

 

Nie Yan ve Miskin Tilki sonraki hamlelerinin planını yaparken lonca sohbetinde bildirim yağmuru başladı.

 

Lonca: İzmarit loncadan ayrıldı!

Lonca: Soğuk Zirve Mutlak Kılıç loncadan ayrıldı!

Lonca: Ahşap Lütuf loncadan ayrıldı!

Lonca: Samsara Efendisi loncadan ayrıldı!Nie Yan’ın ifadesi değişti. Ayrılanlar Solgun Yaprak üyeleriydi! Aramızdaki sözleşmeyi görmezden mi geliyorlar? Yaptıklarını karşılıksız bırakacağımızı mı düşünüyorlar?

 

Niuren Birliği ilk defa ihanetle tanışmıştı. Başka bir loncayla iş tuttukları ortaya çıkarsa Nie Yan onlara ağır bir bedel ödetmekte kararlıydı! Bu mesele Niuren Birliğinin itibarını zedelemişti. Sözleşmedeki şartlar bile onları süründürmesine yeterdi.

 

Nie Yan’daki değişim Miskin Tilki tarafından fark edilmişti. “Hayırdır?

 

Loncayla alakalı bir mesele. Bir saniyeni rica edeceğim.

 

Miskin Tilki de Niuren Birliğinde ters bir şeyler olduğunu düşünmüştü.

 

Guo Huai, ne oluyor?

 

Nie Yan’ın sesindeki öfke Guo Huai’nin içine işlemişti.Durum biraz karışık. Lonca üyelerini yatıştırmaya çalışıyorum. Solgun Yaprağın ihanetinin ardında yatan bir sebep var. Şimdilik kafana takma. Az bekle, her şeyi anlatacağım.Belli ki üstüne yine bir ton iş yığılmıştı.

 

Nie Yan lonca sohbetine baktığında kafası karıştı. Lonca üyeleri Solgun Yaprak ve İzmarit için ateşli bir destek kampanyası başlatmıştı.

 

Solgun Yaprağın durumunu görmezden gelemeyiz. Onlar da bizim kardeşimiz!

 

Evet! Solgun Yaprak bizim kardeşimiz! Bize çok yardımları dokundu. İyiliklerine kötülükle karşılık veremeyiz. Bütün ekipmanımı kaybetsem, seviye düşeceğimi bilsem de onlara yardım etmek boynumun borcu!

 

Lider, patronla konuşun lütfen!

 

Guo Huai olaya el attı. “Herkes sakin olsun. İşin aslını astarını öğrenelim hele. Acele karar veremeyiz. Lonca bu konuda gerekeni yapacaktır, ama önce Nirvana Alevi ile konuşmam lazım. Son söz ona ait. Bizden haber çıkmadan loncadan ayrılan geri dönme zahmetine girmesin!

 

Guo Huai Nirvana Alevi ismini kullanıp bir de loncada kovulmaktan bahsederek iki bomba birden patlatmıştı. Lonca üyeleri ancak bu iki bomba ile bir nebze sakinleşmiş ve Nie Yan’dan gelecek emri beklemeye koyulmuştu.

 

Guo Huai, söyle bakalım, tam olarak ne oldu?Nie Yan olan bitenden haberi yoktu.

 

Guo Huai lonca üyeleriyle uğraşmaktan kan ter içinde kalmıştı.

 

Şöyle ki, eski bir husumet yüzünden Solgun Yaprak, Mavi Düşen Gökyüzü ile tartışmış. İkisi de büyük oyun organizasyonlarından olduğundan aralarında rekabet söz konusu. Mavi Düşen Gökyüzü bu defa Otlaklar dışında 50 Solgun Yaprak oyuncusunu öldürünce İzmaritin tepesi atmış. Mavi Düşen Gökyüzü oyun organizasyonu olarak resmileşmeden önce oyunda 20.000’den fazla oyuncusuyla büyük bir güçtü. Solgun Yaprak da Niuren Birliğine katıldığından hassas bir denge yürütüyordu. İzmarit düşmanıyla çatışmaya girdiği zaman düşmanı olmadığı halde Niuren Birliğini de Mavi Düşen Gökyüzüyle savaşa zorlamak istemedi. Ana kriterlerinden biri müşterilerine huzursuzluk yaşatmamak olduğundan İzmarit sana ulaştırmam için bana bir mesaj bıraktı. Solgun Yaprağın savaşının Niuren Birliğiyle alakası olmadığını, bu olayla verdikleri zararı tamamıyla karşılayacaklarını ve savaştan sonra sözleşme uyarınca loncaya tekrar katılacaklarını söyledi. Bana konuşma fırsatı tanımadan loncadan ayrıldı. Duyduğuma göre adamlarını alıp çoktan Mavi Düşen Gökyüzüne saldırıya geçmiş. Guo Huai tek nefeste olayı izah etti. Lonca üyelerinin tutumları ortadayken bu meseleye nasıl yaklaşacaklarını bilemiyordu. Nie Yan’ın isteğiyle Solgun Yaprak üyeleri, yanlarına aldıkları Niuren Birliği oyuncularını seviye atlamaya vs. götürmüşlerdi. Yani loncadakiler Solgun Yaprak üyelerini seviyorlardı. Solgun Yaprak loncadan ayrılıp bir başına Mavi Düşen Yaprak ile yüzleşmeye gittiğinde pek çoğu loncadan ayrılıp onlara yardıma koşma temalı mesajlar yağdırmaya başlamıştı.

 

Guo Huai’nin aklında tek bir soru vardı.Ee, şimdi ne yapıyoruz?

 

Ne yapıyoruzu var mı? Herkesi toplayın! Mavi Düşen Gökyüzünü imha edeceğiz!Nie Yan bir saniye bile tereddüt etmemişti.

 

Onun bu kesin cevabı Guo Huai’yi şaşırttı. Nie Yan’ın bu hızda karara varmasını beklemiyordu.Mavi Düşen Gökyüzü bu zamana kadar tarafsızlığını korudu. 20.000’den fazla üyesiyle ikinci sınıf loncalar arasında en güçlüsü. Ayrıca ülkenin en iyi oyun organizasyonlarından ve Solgun Yaprağa denk prestijde. Hatta Solgun Yapraktan daha güçlü bile olabilir! Solgun Yaprak için böyle bir organizasyonu karşımıza almaya değer mi?

 

Loncanın liderleri olarak durumu inceleyip loncanın lehine bir karar vermekle yükümlülerdi. Niuren Birliği Solgun Yaprak ve Mavi Düşen Gökyüzü arasındaki savaşa katılırsa, Mavi Düşen Gökyüzünü düşmanlarının safına itecekti.

 

Solgun Yaprak loncadan ayrılmış ve aralarındaki bağı koparmıştı. Niuren Birliği onların işlerinin sonuçlarından sorumlu değildi. Gayet düşünceli bir davranış sergilemişlerdi.

 

Değer veya değmez, önemli olan o değil. Solgun Yaprak Niuren Birliğine katılmadan önce Mavi Düşen Gökyüzü altında ezilse, şerefi beş paralık olsa bile umurumda olmazdı. Ancak Solgun Yaprak bize katıldıktan sonra aramızda geçici bir sözleşme olsa dahi loncamızın üyesi ve kardeşi oldu. Ve hala loncamıza üyeyken saldırıya uğradılar. Niuren Birliği üyelerine saldıran gerek Mavi Düşen Gökyüzü, gerek de Parlak Kutsal Alev, Muzaffer Dönüş ve hatta müttefiklerimiz Kutsal İmparatorluk, Safir Tapınak veya Savaş Delisi İttifakı olsun, bütün gücümüzle karşılık vereceğiz! Burada yanlışın olmasın!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29013 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39686 Bölüm Sayısı


creator
manga tr