Bölüm 219: Elitler Toplanıyor

avatar
3433 31

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 219: Elitler Toplanıyor


 


Miskin Tilki tereddütteydi. Kaleden %30 pay vermek hafife alınacak bir mesele değildi. Bu iş kendi etinden bir parça kesip atmaya benziyordu. Lâkin Nie Yan boş konuşacak adam değildi. Kendine güvenmese böyle büyük laflar etmezdi.

 

Biraz daha cömert olamaz mısın? Arkadaşına iyilik yapıyormuş gibi düşünsen?Miskin Tilki sırıttı. Nie Yan pazarlıkta hakikaten insafsızdı. Kutsal İmparatorluk bütün imkanlarını seferber edip güç bela Seviye 5 loncaya yükselmiş ve kale mücadelesine girişebilmişti. Bu savaş Niuren Birliğinin değildi, ama kazancın üçte birine ortak olmaya çalışıyorlardı.

 

Benden yardım isteseydin para teklif etmesen bile gelirdim. Ancak loncamdan yardım istiyorsan, kardeşlerimin çıkarları her şeyden önce gelir.Samimi bir şekilde kendini ifade eden Nie Yan, bir lonca lideri olarak loncasının gelişimini azıcık sekteye uğratabilecek bir şeyi kabul edemezdi.

 

Miskin Tilki derin bir iç çekti.Hah, seni gayet iyi anlıyorum.Kendisi de bir lonca lideriydi. Nie Yan’ın ne hissettiğini biliyordu. Bazen yapmaması gereken şeyleri, sırf loncasındaki kardeşlerine faydası dokunacak diye yapmak durumunda kalıyordu. Nie Yan teklifini sunmuştu ve iki tarafın birbirine karşı bir dargınlığı yoktu.

 

Kabul ediyorsan 100 kişiyi sana göndereceğim. Etmiyorsan da mühim değil.Nie Yan bile %30’un fazla olduğunu düşünse de kardeşlerinin yardımının bu miktarı hak ettiğine inanıyordu.

 

Biraz daha düşünmeme müsaade et. %30 az bir miktar değil. Onun dışında emrindeki adamların güçlerini görmek istiyorum. Bana onların istediğin şeye değdiğini kanıtla.Yalnızca Nie Yan’ın sözlerine güvenerek iş yapamazdı. %30 payı bir çift söze dayanarak ortalığa atamazdı. Ancak Nie Yan’ın sözleri doğruysa ve adamları gerçekten de kaleyi almasını sağlayacak güce sahiplerse teklifi kabul etmesinden zarar gelmezdi. Kalan %70 onun elinde olacaktı sonuçta. Bu da kaleyi kaybetmekten çok daha iyiydi.

 

Sorun değil. Kasılmayı bırakınca onları arenaya göndereceğim. Birkaç adamını yolla da güçlerini izlesinler.%30 pay elde etmeleri için loncanın kendini göstermesi gerekiyordu.

 

Ne zaman bitirirsiniz?

 

En fazla bir saat sürer.

 

Tamamdır, bitirince bana mesaj atarsın.Miskin Tilki Niuren Birliği oyuncularının güçlerinin Gerekten de Nie Yan’ın abarttığı kadar olup olmadığını görmeliydi. %80’lik bir garanti kolay kolay verilemezdi.

 

Parlak Kutsal Alev savaşı ne durumda?」Savaşın şu anki boyutu, Kutsal İmparatorluğun sağlam temellerini sarsacak kadar büyük değildi.

 

Tek kelimeyle felaket. 50.000 kaybımız var.Kaleyi ele geçirmek için iki taraf da kayıplarına bakmamış, bütün güçlerini ortaya koymuşlardı.

 

O kadar kötü mü?

 

İlk savaşta 30.000 kaybımız var. Diğer 20.000 de sağda solda çıkan küçük çaplı savaşlarda verdiğimiz kayıplar. Ancak Parlak Kutsal Alevin durumu da bizimkinden pek farklı değil. Onların da en azından 40.000 kayıpları var. Bugüne kadar Kutsal İmparatorluk her zaman daha güçlü olan taraftı. Öldürdükleri Parlak Kutsal Alev oyuncularının sayısı azımsanacak gibi değildi. Ancak kendi kayıpları öylesine yükselmişti ki Parlak Kutsal Alevinkileri geride bırakmıştı.

 

Kayıplarınız hemen hemen aynı.Yine de Kutsal İmparatorluğun çok daha kötü durumda olduğu aşikardı. Kaybedilen ekipmanların telafisi kolay iş değildi.

 

Hemen hemen aynı mı? Yaklaşık 10.000 kişiden bahsediyoruz yahu. O savaşta Parlak Kutsal Alevin gerçek gücüne şahit oldum. Şerefsizler kendilerini çok iyi saklamışlar. O bin kişilik Vahşi birliği yok mu, önceden hepsi de Asura üyesiydi. Savaş başladığı anda birden Parlak Kutsal Aleve katıldılar. Allah bilir bunun gibi daha kaç Yan loncaları var!

 

Asura mı? Asura şu anda 20.000 üyesi olan bir loncaydı. Seviye 2 bir lonca olarak güçleri fena değildi. Önceki hayatında loncaları pek fazla bilmezdi. 10 yıl geriye döneceği veya bir loncanın başına geçeceği hesaplarında yoktu. Aksi halde bütün loncaları ve arka planlarını detaylıca araştırırdı. Kasılma noktaları vs. konularında müthiş bilgiliydi. Buna rağmen o konuda bile bilmediği şeylerle karşılaşmıştı.

 

Önceki hayatında Kutsal İmparatorluk, Savaş Delisi İttifakı ve Safir Tapınağın, Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Aleve karşı koyamaması sebepsiz değildi.

 

Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev, Nie Yan’ın boynuna dayanmış kılıçlar gibilerdi. Cao Xu sahneye çıktığında geleceği tahmin etmek artık daha da zorlaşacaktı. Niuren Birliği Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevi mağlup edebilirse geleceği parlaktı. Ancak bu ikisine mağlup olursa önceki hayatındaki olaylar kendini tekrar edecekti.

 

Öncelikle Kutsal İmparatorluğun kaleyi almasına yardım edeceğim. Sonrasında neler yapabileceğime bakarım. Parlak Kutsal Alevin zayıflaması her halükarda işine gelirdi.

Şimdi kasılmaya döneyim. Kalor’a dönünce sana mesaj atarım.Nie Yan Kılıç Parıltısı, Güneş ve diğerlerinin bir Mekanik Golem dalgasını daha getirdiklerini görünce aceleyle kapattı.

 

Pekala.

 

Meydana toplanan Mekanik Golemlerin üzerine Temel Büyü Bombaları yağdırıyordu. Çantasına baktığında 80 tane Yüklü Kristal Parçacığı gördü. Tang Yao’daki 30 parçacık da eklenince bir tane Yüklü Kristal Çekirdeği yapabilecek sayıya ulaşmışlardı. Tang Yao’nun Esrar Perisini diriltmek, Kutsal İmparatorluğa kaleyi zapt etmede yardım etme hususunda önemliydi. Tang Yao perisinin diriltileceğini duyduğunda keyiflenecekti. Kısa zaman önce Kıyım Zebanisi Madalyonu da göz önünde bulundurulduğunda sevinçten havalara uçması muhtemeldi.

 

Nie Yan Guo Huai’ye haber salıp loncanın elitlerini, yani Niuren Birliğinin çekirdeğini oluşturan üyeleri toplayıp aralarından seçim yapmasını istedi. Miskin Tilkinin onlara tepeden bakmasına izin vermemeliydi.

 

Niuren Birliğindeki güçlü oyuncuların sayısı, ormanda bulunan ağaçların sayısı gibiydi. Kalor’daki en iyi oyuncuların %70’i buradaydı. Haliyle aralarından yüz kişi seçmek dünyanın en kolay işi olsa gerekti. Kutsal İmparatorluk ve Parlak Kutsal Alev başa baş ilerliyorlardı. Ancak Nie Yan’ın dahiliyle ibre keskin bir şekilde Kutsal İmparatorluk yönüne kayacaktı. Yine de düşmanı hafife almamak akıllıca olurdu. Parlak Kutsal Alevin de güçlü oyuncuları yardıma çağıracağı aşikardı.

 

İki dalga daha temizledikten sonra Genç Yedi Seviye 32’ye, yani amaçladıkları seviyeye ulaştı.

 

Kalor’a dönüyoruz. Kutsal İmparatorluk bizi bekliyor.” Yerden bütün düşen eşyalar toplandıktan sonra yola çıkmaya hazırlardı.

 

Her biri çantasından Dönüş Parşömenlerini çıkarıp Kalor’a ışınlandı. Lonca karargahına vardıklarında Ebedi Şehirden elde ettikleri hasılatı hazineye bıraktılar. Birden bire gelen çok sayıda Seviye 40 ekipman, lonca üyelerine şaşkınlık vermişti.

 

Oyuncularımızı çoktan gönderdim. Arenayı kiralayıp mümkün olduğunca az dikkat çekmeye çalıştım.” İki loncanın buluşması kesinlikle sızdırılmamalıydı.

 

Kiralama ücreti ne kadardı?

 

Çok değil, 5 altın.” Gizliliği korumak adına bu miktarı ödemeliydi.

 

Faturayı Miskin Tilkiye gönder. Kiralama ücretini o ödesin. 5 altın diye boş yere para harcamaya gerek yok.” Kiralama ücretini ödeyerek nezaket göstermenin lüzumu yoktu. Ayrıca iki lonca arasındaki bu buluşma Miskin Tilkinin şüphelerinin sonucuydu. Niuren Birliğinin gücünden şüphe etmemeliydi.

 

” Guo Huai şu anda Nie Yan’a diyecek söz bulamıyordu. Kasılmak için 500 altın harcarken gözünü kırpmamıştı. Ancak iki loncanın elitlerinin düello yapacakları önemli bir mesele önündeyken 5 altın harcama gözüne batmıştı. Utanmadan faturayı Miskin Tilkiye yıkmaya çalışıyordu.

 

Madem öyle diyorsun…

 

Guo Huai faturayı gördüğü zaman Miskin Tilkinin yüzünde oluşacak ifadeyi merak ediyordu. Gülmek ve ağlamak arasında gidip gelecekti muhtemelen. Ancak çok geçmeden Miskin Tilkinin söylenmeden postaladığı 5 altın eline ulaştı. Anlaşılan Nie Yan ve Miskin Tilki arasındaki ilişki son derece direkt ve kesindi.

 

Nie Yan gülerek Guo Huai’nin omzunu sıvazladı. “Karşı tarafa borcumuz yoksa tek bir kuruş bile ödememeliyiz. Hele karşında büyük loncalardan birinin lideri varsa nezakete hiç gerek yok. Para konusunda hiç sıkıntı çekmediklerine emin olabilirsin.

 

Guo Huai Nie Yan’dan yeni bir şey daha öğrenmişti.

 

Nie Yan yanına Kılıç Parıltısı, Ölümsüz Hergele, Genç Yedi ve diğerlerini de alıp arenanın yolunu tuttu.

 

Kalor’un arenası yuvarlak bir binaydı. Dışardan kolezyumu andırıyordu. Ortadaki dev boşluğun etrafını sayısız koltuk sarıyordu. Birkaç bin kişiyi içinde barındırabilirdi. Şehirde bir etkinlik olmadığı sürece bütün binayı kapatmanın ücreti 5 altındı. Bu pek fahiş bir fiyat değildi.

 

Nie Yan’ın grubu arenaya giriş yaptı. Yaklaşık yüz kişi beklemedeydi. Bunlar Niuren Birliği oyuncularıydı. Nie Yan aralarında tanıdık yüzler görmüştü: Tuoba Zaman, Dobra Dobra, Doğal İfrit, Tek Vuruş Yemini ve daha pek çoğu… Yetenekleri ile loncanın ilk yüz ismi arasında yer alıyorlardı.

 

Tek Vuruş Yemini gelenler arasında Kılıç Parıltısını görünce öne çıkıp grubu karşıladı.

 

Üzerindeki açık mavi deri zırhı vücut hatlarını ortaya çıkarıyordu. Sevimli ama cazibeliydi. Güzellik bakımından Yao Yao veya Yu Lan’dan aşağı kalır yanı yoktu. Gölge Dansçısı olma potansiyeli de eklenince önceki hayatında erkeklerin taptığı bir figür olması mantık buluyordu. Bakışları gruptakileri taradıktan sonra Kılıç Parıltısında sabitlendi. İkili birbirlerine bakarken gülümsüyordu.

 

Hayırdır? Ölümsüz Hergele ve diğer birkaç kişi bu manzara karşısında ezici bir yenilgi almış gibilerdi. Kendilerine nezaketen bir bakış atan kişi bütün dikkatini Kılıç Parıltısına vermişti. Üstelik ona bakarken gülümsüyor ve naz yapıyordu! Bir aptal onun bu halini görse aşık olduğunu anlardı!

 

Kılıç Parıltısı, bu kız neyin oluyor?

 

Tek Vuruş Yemininin yüzü kıpkırmızı olmuştu.

 

Kılıç Parıltısı gülümseyerek cevapladı. “Arkadaşım.

 

Tek Vuruş Yemininin gülümsemesi anlık olarak yüzüne yansıyan hayal kırıklığı ile bölünmüştü.

 

İkimiz kardeş gibiyiz.

 

Kardeş gibi mi? Milletin kafası karıştı.

 

Nie Yan aralarındaki ilişkiyi açıkça görebiliyordu. Ne yazık ki Kılıç Parıltısı, Tek Vuruş Yemininin ona duyduğu hisleri göremiyordu. Ancak bu meselenin o ikisi tarafından halledilmesi en uygunuydu.

 

Patron, sonunda geldiniz.” Doğal İfrit ve diğerleri de gelip Nie Yan’ı karşıladı.

 

Kanka! Naber?” Dobranın gür sesi kalabalığın kulaklarında yankılandı.

 

Tuoba Zaman gülümsemekle yetindi.

 

Yüz elit oyuncu burada toplanmıştı!

 

Nie Yan hepsini teker teker selamladı. Yüzlerine bakarken içinde kabaran coşkuyu hissedebiliyordu. Yetenek deryasına düşmüştü! Bunca elit toplanmışken Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev tarafından mağlup edilmek onu nasıl korkutabilirdi?


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29016 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39687 Bölüm Sayısı


creator
manga tr