Bölüm 218: Kale Rekabeti

avatar
3852 33

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 218: Kale Rekabeti


 

Süper Varyant Lordlar çok güçlüler. Acaba Kılıç Parıltısı dayanabilir mi? Nie Yan zihninde ölçüp biçtikten sonra boyundan büyük işlere kalkışmamanın en iyisi olacağına karar verdi. Tehlikeli düşünceleri aklının bir köşesine kaldırdı. Alt Efsanevi kademe ekipman öyle istediğin zaman bulabileceğin bir şey değildi. Pervasız doğasıyla sayısız lonca üyesinin ölümüne yol açmak istemiyordu. Şimdilik normal Lordlar yeterli. Milletin seviyesi yükselip düzgün ekipmanlar kuşandığı zaman Süper Varyant Lord seferini tekrar masaya yatırırım.

 

Nie Yan statü çubuğuna baktı. Şu anda Seviye 33 idi. Seviye 30’a ulaşan üyeler grubu terk ederek tecrübenin bölünmesinin önüne geçiyordu. Ölümsüz Hergele, Monokrom, Kenarsız ve üç diğer kişi ilk ayrılanlar olmuşlardı. Gruptan ayrılmış olsalar da etrafta bulunup Nie Yan’a yardım ediyorlardı. Kılıç Parıltısı Seviye 30’a az önce ulaşmıştı. O da gruptan ayrılıp tecrübeyi diğerlerine bıraktı. Seviye 29’da dört kişi daha vardı, fakat son bir seviye daha atlamaları uzun sürmeyecekti.

 

Bir mob dalgası daha çekildi. Sürüler halinde meydana doluşan Mekanik Golemlerin görüntüsü Nie Yan’ı biraz şaşırttı. Bu kadar fazla yaratık olmamalıydı. Dış şehirdeki bütün Mekanik Golemleri buraya mı çektiler? Israrlı uyarıları ile gruptakilerin Ebedi Şehir merkezine ilerlemelerini engellemişti.

 

Gökyüzünden Büyü Bombaları Mekanik Golemlerin üzerlerine yağıyor, patlamalarla golemlerin parçaları etrafa saçılıyordu.

 

Çok geçmeden meydanın her tarafını metal parçaları kaplamıştı.

 

Gruptakiler düşenleri toplamaya başladılar.

 

Tekmelikler ve omuz siperliklerini bulanınız oldu mu?” Önlerindeki en önemli mesele Kılıç Parıltısı için Ebedi Gümüş Setini tamamlamaktı.

 

Yaz Böceği yerden aldığı ekipmanı görünce heyecanla bağırdı. “Omuz siperliklerini buldum!

 

Burada dizlikler var.

 

Dizliğimiz zaten var!

 

Birkaç dalga daha deneyelim bakalım. Tekmelikler de düşmeli.

 

Nie Yan çantasına baktı. Geriye üç yüzden biraz fazla Büyü Bombası kalmıştı. Yedi yüz Büyü Bombası göz açıp kapayıncaya kadar gitmişti. Harcamalar muazzam boyutlardaydı!

 

Küçük bir hesaplamanın ardından gruptakiler Nie Yan’ın Ebedi Şehir seyahati için 500 altın kadar harcadığını buldular. Bu yüzden içlerinde büyük bir suçluluk duygusu vardı. Nie Yan stili seviye atlamanın bu denli pahalı olacağını düşünememişlerdi. Şimdi bakınca Fırın Ormanlarındaki istekleri aşırıya kaçıyor gibiydi.

 

Patron, loncanın parasını bize harcamak zorunda kaldın. Çok mahcubuz.” Ölümsüz Hergele özür dilermişçesine bir tavırla konuştu. Nie Yan’dan o isteği bulunan kişilerde başı o çekiyordu.

 

Sizi Seviye 30’a taşımak benim gözümde kesinlikle gereksiz harcama değil. Zaten Ebedi Gümüş Setini toplayabilirsek harcadığımız paraya değmiş olacak. Altı üstü 500 altın değil mi? Para sonradan tekrar kazanılabilir.” Nie Yan gülümsüyordu. 500 altın dev bir meblağ olsa da loncanın çekirdek üyelerinin güçlerindeki önemli artış için gözden çıkarılabilecek bir miktardı.

 

Patron, insanın kalbine nasıl dokunacağını iyi biliyorsun. Bugünden itibaren neyle karşılaşırsak karşılaşalım peşinden geleceğim. Çağırman yeter, iki ayağım çukurda olsa yine gelirim.

 

Nie Yan Ölümsüz Hergelenin sözlerine güldü. “Pekala, yağcılığı bırak şimdi. Lonca hazinesindeki Seviye 30 Altın kademe ekipmanları kuşanabilirsiniz artık. Geri döndüğünüzde Guo Huai’ye söyleyin, o size istediğiniz ekipmanları verir.

 

Olur mu öyle şey? Loncadan bedava eşya alıp duramayız. Diğer lonca üyelerine haksızlık olur bu. Benim 6 binden fazla liyakat puanım var. Birkaç parça daha bağışlarsam Seviye 30 Altın kademe bir seti tamamlayacak kadar liyakat puanım olur. Üzerimdeki ekipmanları da veririm.” Yaz Böceği loncanın hala yeni kurulan bir loncada olacağı şekilde büyüme aşamasında olduğunun farkındaydı. Her bir üye paylarına düşeni almak için adilce çalışmalıydı. Yükselen dalga gemiyi yüzdürürdü. Loncadaki herkes çalıştığında loncanın gücü artacaktı.

 

Grubun geri kalanı da Yaz Böceğinin dediklerine katılıyordu. Üzerlerindeki ekipmanları loncaya bağışladıklarında hatırı sayılır miktarda liyakat puanı kazanacaklardı. Lonca hazinesi Niuren Birliğindeki herkesin hizmetine sunulmuştu, yalnızca üst sıralardaki üyelerin değil.

 

Her bir üye kendi çıkarını düşünecek olsaydı lonca gelişemezdi.

 

Üç kişi daha seviye atladı. Geriye bir tek Genç Yedi kalmıştı. Rahip olduğundan seviye atlamakta zorlanmıştı. Bu yüzden grubun diğer üyelerine kıyasla daha düşük bir seviyeyle Ebedi Şehre gelmişti.

 

Nie Yan biraz düşünüp Genç Yediye döndü. “Büyü Bombalarını hala bitiremedim. Hazır gelmişken seni Seviye 32’ye taşıyalım diyorum.

 

Rahipler en yavaş kasılan sınıf olduklarından Genç Yedinin diğerleri tarafından geçilmesi kaçınılmazdı. Bugün birkaç seviye öne geçebilirse, diğerlerinin arkasında kalmazdı.

 

Genç Yedi tereddüt içindeydi. “Bu biraz aşırıya kaçmıyor mu?

 

Aşırı değil. Yalnızca ikimiz kaldık, seviye atlama hızın katbekat artacak.” Tecrübeyi diğerleriyle paylaşmak zorunda kalmayacakları için Genç Yediyi Seviye 32’ye ulaştırması işten değildi.

 

Peki o zaman.” Genç Yedi fazla uzatmadan kabul etti. Rahip olduğundan ana takıma ne kadar önemli olduğunu ve bu cömert teklifi reddetmemesi gerektiğini biliyordu.

 

Başka bir dalga daha meydana çekildi. Patlama sesleriyle Mekanik Golemler parçalanıp etrafa saçılıyordu.

 

Neşeli bir müzik sesiyle birlikte Nie Yan Seviye 34 oldu. Seviye 35’e bu kadar kısa sürede merdiven dayamayı beklemiyordu. Köprücü Seti çantasında yatıyordu. Daha bu seti kuşanma fırsatı bulamadan Seviye 35 ve belki de Seviye 40 ekipmanlar aramak zorunda kalacaktı. Ancak Köprücü Setinin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Seviye 40’a kadar kullanılması sorun olmayacaktı. En kötü birkaç mücevher yuvalayıp o şekilde kullanırdı. Gerçi Kara Altın kademe olduğundan fiyat/performans olarak iyi bir setti.

 

Genç Yedinin üzerinden yükselen ışık, Seviye 30 olduğuna işaret ediyordu. Tecrübe çubuğu %86’ya kadar dolana kadar da tecrübe kazanımı durmadı. Tecrübe on iki kişi yerine iki kişiye paylaştırıldığından kazandıkları tecrübe miktarı da altı katına çıkmıştı.

 

Son Mekanik Golem de öldüğünde gruptakiler etrafa dağılıp düşenleri aramaya koyuldular.

 

Ebedi Göğüs Zırhı buldum!” Yaz Böceği büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Setin en önemli parçası göğüs zırhıydı. Bu parça sayesinde setin seviyesi kırk olmasına rağmen Seviye 30 biri tarafından kuşanılabiliyordu.

 

Güzel.” Nie Yan bu habere sevindi. Ebedi Gümüş Setini tamamlayamasalar bile parçaların set bonusu olmadan verdikleri özellikler de harikaydı. Özellikle de Seviye 30’da kullanıldığında oyuncunun savunma kabiliyetlerini ciddi manada güçlendiriyordu. Başka bir göğüs zırhı daha bulduklarına göre diğer parçaları da kullanabilirlerdi.

 

Tekmelikler düştü!” Kenarsız bağırarak yerdeki eşyayı aldı. Nihayet Ebedi Gümüş Seti tamamlanmıştı.

 

Son iki parça da Kılıç Parıltısına verildi. Ebedi Gümüş Setini kuşanan Kılıç Parıltısının bedeni metal zırh ile sarmalanmıştı. Bu setin Seviye 30 Kara Altın setlerden aşağı kalır yanı yoktu. Muhteşem savunma özellikleri sayesinde bu seti kuşanan Dövüşçülerin Seviye 30 Lordlardan korkmasına gerek yoktu. Seviye 30 Süper Varyant Lordların karşılarına çıkmaları bile mümkündü.

 

Genç Yedi de Seviye 30 olduğuna göre lonca için sefer düzenleyebiliriz.

 

Gruptakiler birlikte çalışarak Genç Yediyi Seviye 32’ye taşıdıktan sonra Nie Yan’a bir çağrı geldi. Arayan Miskin Tilkiydi. Demek daha fazla direnemedin ha? Ne diyeceksin acaba?

 

Siz ne yaptınız öyle? Lider sıralamasını işgal etmişsiniz!Miskin Tilki kıskançlığını gizleyemiyordu. Onun emrinde de Niuren Birliğindeki gibi usta oyuncular olmasını dilerdi.

 

Mevcut durumda Parlak Kutsal Alev ve Muzaffer Dönüş en güçlü loncalarken Niuren Birliği en nitelikli oyuncuların bulunduğu loncaydı. Kutsal İmparatorluğun şu anda tutunacak tek dalı kaleydi. Kaleyi ele geçirebilirlerse müthiş bir yükseliş yakalayacaklardı. Parlak Kutsal Alevin kaleyi almasına müsaade ederlerse uzunca bir süre köşelerine çekilmeleri gerekecekti. Zira Parlak Kutsal Alev onları rahat bırakmayacaktı.

 

Lider sıralamalarından bahsetmek için aramadığını farz ediyorum?Nie Yan, Miskin Tilkiye kıyasla çok daha rahat ve umursamazdı.

 

Loncandaki usta oyuncuları bana göndersen de ben de kaleyi zapt etsem olmaz mı?Miskin Tilki sonunda baklayı çıkardı. Küçük kale için verilecek savaş bizzat Zümrüt İmparatorluğunun gözetiminde yapılacaktı. İki taraf da en fazla 2000 oyuncu getirebilme hakkına sahipti. Hangi taraf kaleyi zapt ederse beş aylığına kalenin sahipliğini elinde bulunduracaktı. Sonrasında kale için yeniden bir savaş verilecekti. Kutsal İmparatorluk kaleyi yalnızca beş aylığına elinde tutsa bile yalnızca vergilerden kazanacağı paranın haddi hesabı yoktu. Kazanacakları para loncayı zenginliğe boğacaktı.

 

Hiçbir lonca usta oyuncuların sayısı bakımından Niuren Birliğine yaklaşamazdı.

 

Aramızda yalnızca bir savunma paktı var. Ve sizin o kaleyi almanıza yardım etmemiz gerektiğini söyleyen bir maddemiz yok. Haksız mıyım?Kendi oyuncularını Kutsal İmparatorluğa yardım için göndermek büyük bir risk taşıyordu. Miskin Tilkinin teklifini yeterli bulmazsa reddedecekti. Lonca lideri olarak önceliği kendi loncasının çıkarlarına vermeliydi.

 

Yalnızca onunuzun yardımına ihtiyacım var. Karşılığında 200 altın vermeye razıyım. İlgini çekebildim mi?Onunuz derken kastettiği kişiler Fırın Ormanlarına giden Nie Yan’ın da dahil olduğu gruptu. 200 altınlık ücret biraz fahişti. Miktarı duyan pek çok kişinin ağzı açık kalırdı.

 

Vay canına, bize bu kadar değer verdiğini bilmiyordum.Nie Yan’ın tahminine göre 200 altın ile en üst seviye oyun organizasyonlarından iki yüz oyuncu toplayabilir ve onlara kendisi için can vermelerini emredebilirdi. Böyle bir miktarı şu anda on kişiye teklif etmişti. Fakat 200 altının Nie Yan’ın gözünde değersiz olduğunu bilmiyordu. Nie Yan öyle zengindi ki, Miskin Tilkinin teklif ettiği miktar onda zerre miktarınca etki bırakmamıştı.

 

Siz bu paraya değersiniz.Miskin Tilkinin aklında loncalar arasındaki anlaşma ve ilerleyen ilişkiler yüzünden Nie Yan’ın teklifi kabul edeceği vardı.

 

Fakat Nie Yan’ın aklında bambaşka bir şey vardı.

 

Kaleyi ele geçirme şansını en azından %80 artıracak 100 oyuncu gönderebilirim. Lâkin 200 altın onlar için yeterli olmaz. Loncana kale savaşında yardım edeceksem kaleden %30 pay isterim.Nie Yan daha büyük bir pay açma peşindeydi.

 

Sonuçtan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?Miskin Tilki dört bir yandan çok sayıda usta oyuncu çağırmasına rağmen zaferine emin olamıyordu. Peki Nie Yan nasıl oluyordu da bu kadar kesin konuşuyordu?

 

Sen teklifimi düşün. Nie Yan Miskin Tilkinin sorusuna rağmen sükunetini koruyordu. Niuren Birliğindeki usta oyuncuların sayısı Miskin Tilkinin tahminlerinin çok daha ötesindeydi. Kalorun büyük loncaları bir araya gelse bile usta oyuncularının sayılarıyla Niuren Birliğine yaklaşamazlardı. Miskin Tilki on binlerce kişinin katılacağı büyük çaplı bir savaştan bahsediyor olsaydı Nie Yan’ın garanti vermesi mümkün olmazdı. Fakat 2000 kişilik bir düşman söz konusu ise Niuren Birliğinin göndereceği 100 oyuncu ve Kutsal İmparatorluk oyuncuları, Parlak Kutsal Alevi yerin dibine gömmeye yeterdi.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29835 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr