Bölüm 208: Savunma Paktı

avatar
3738 31

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 208: Savunma Paktı


 

 


Nie Yan’ın güvenilir müttefiklere ihtiyacı vardı ve Suikastçılar Cemiyeti sayesinde Niuren Birliği ve Kutsal İmparatorluğun çıkarları kesişmişti. Üstüne üstlük her iki lonca da geçmişte Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev baskısına maruz kalmıştı. Nie Yan’ın aklında da benzer düşünceler vardı. Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Aleve karşı bir şansları olması için Niuren Birliği ve Kutsal İmparatorluğun birlikte hareket etmesi elzemdi. Asıl mesele bunun nasıl yapılacağıydı.

 

Birçok şekilde işbirliği yapabiliriz. Karşılıklı güveni sağlamak için loncalarımızdan birbirimize pay verebiliriz.Miskin Tilki ittifak fikrine Nie Yan’ın bakışını merak ediyordu.

 

Hisse değişimi… Geçmiş hayatında Cao Xu İnanç içerisinde yatırım yapmaya başladıktan sonra kısa sürede Muzaffer Dönüş, Parlak Kutsal Alev, Büyücüler İttifakı, İlahı Muhafızlar ve Kana Susamış Kılıçları ele geçirebildiyse eğer bunu o loncalarda hisse sahibi olduğu için yapabilmişti. Böylece beş büyük lonca Cao Xu Yüzyıl Mali Grubu emrine girmiş ve ortaya emsalsiz bir dev çıkmıştı. Kutsal İmparatorluk, Safir Tapınak ve diğer büyük loncalar Cao Xu’nun emrine girmek istemedikleri için sürekli köşeye sıkıştırılmıştı.

 

Loncada hisse sahibi olmak güveni sağlamanın en kolay yoluydu!

 

Nie Yan’ın uzun zaman geçmesine rağmen cevapsız kalmasıyla Miskin Tilki devam etti.Şu ana kadar gördüğünüz Muzaffer Dönüş, buzdağının yalnızca görünen kısmıydı. Güçleri Kalorla sınırlı kalmıyor. Diğer şehirlerde çok sayıda alt loncaları var. Fakat senin de bildiğin gibi çok uzak mesafelerden buraya adam göndermeleri mümkün değil. Gelecekte binekler kullanılmaya başlanacağı zaman bu iş değişecek. Birbirlerine destek verebilecek hale gelecekler. İşte o zaman Muzaffer Dönüşün gücü birkaç katına çıkacak. Tabii Parlak Kutsal Alev için de aynısı geçerli. Başka şehirlerle birlikte kaç adamları olduğunu ben bile kestiremiyorum. Büyük loncaların büyüklüğü, insanların gördüğüyle sınırlı kalsaydı bu hallerine gelemezlerdi.

 

Miskin Tilki’nin sözleri bir uyarı barındırıyordu. Fırın Ormanlarında Muzaffer Dönüşü mağlup etmesiyle Niuren Birliği hiç şüphesiz Kalor içerisindeki en büyük güçlerden olmuştu. Yine de Niuren Birliğinin şu haliyle Muzaffer Dönüşü bastırabileceğini düşünmek saflık olurdu. Rehavet Niuren Birliğini yıkıma sürükleyebilirdi.

 

Nie Yan, Miskin Tilkinin ne demeye çalıştığını anlıyordu. Önceki hayatında Muzaffer Dönüşün akıl sınırlarını aşacak kadar küstah hareketler sergilediğini bizzat tecrübe etmişti. Buna rağmen Niuren Birliğiyle gelecekte Muzaffer Dönüşü bastırabileceğine inanıyordu.

 

Sence bu ittifakı nasıl kurmalıyız?Nie Yan, Miskin Tilkinin ne düşündüğünü merak ediyordu.

 

Kutsal İmparatorluktan %10 hisseye karşılık Niuren Birliğinden %30 hisse var aklımda.Miskin Tilki devam etmeden önce biraz duraksadı.%10’dan kastım Kalorda konuşlanan ve bilinen Kutsal İmparatorluk değil, bütün Zümrüt İmparatorluğuna yayılan Kutsal İmparatorluktur.Bu şekilde Kutsal İmparatorluğun bütün şehirlere yayılmış sağlam temellerini ve loncanın gücünü gösteriyordu. Niuren Birliğinden istediği %30’luk hisse ona göre fazla değildi.

 

Nie Yan gülümsedi.Kutsal İmparatorluğun emrinde kaç lonca var? Toplamda kaç adamınız var?

 

33 şubemiz ve hepsi birlikte hesaba katılınca bütün şehirlere yayılmış olan 300.000 adamımız var. Elbette yakın zamanda bu adamları kullanmamız mümkün değil.Bu şubeler Kutsal İmparatorluğun gelecekteki kaçınılmaz münakaşalara karşı ihtiyaç halinde çağıracağı yedek güçlerdi. Öte taraftan Niuren Birliğinin güçleri yalnızca Kalorda yoğunlaşmıştı.

 

Nie Yan’ın bu konuda kendi fikirleri vardı. Kalor, Zümrüt İmparatorluğunun başkenti ve çoğu tartışmanın ateşlendiği noktaydı. Elit oyuncuların %90’dan fazlası burada toplanmıştı. Niuren Birliği için Muzaffer Dönüş veya Kutsal İmparatorluk gibi çılgın bir genişleme planı yoktu. Karşı tarafın daha çok adamı varsa ne olmuş? Hakimiyet yolunda asıl önemli olan kimin daha çok elit oyuncusu olduğuydu. Böyle olmasaydı önceki hayatında 600.000 kişiyle Savaş Delisi İttifakının 50.000 adamına saldıran Muzaffer Dönüş ve Kana Susamış Kılıçlar başarılı olurdu. Gelecekte Niuren Birliğinin 100.000 oyuncusu, diğer bütün loncaların toplam gücüne karşı durabilecek seviyede olacaktı.

 

Nie Yan, Miskin Tilkinin son söylediklerine karşılık vermemişti. Bunun yerine gülümseyerek konuyu değiştirdi.Buna rağmen kendini kayıpta hissetmiyor musun? Niuren Birliğinin 50.000 oyuncusu varken Kutsal İmparatorluğun 300.000 oyuncusu var. Gelecekte Niuren Birliğinin üye sayısı 100.000’, geçmeyecek. Fakat Kutsal İmparatorluk en azından 1 milyon üyeye ulaşacak.

 

Gelecekte Muzaffer Dönüş, Parlak Kutsal Alev, Kutsal İmparatorluk, Safir Tapınak ve birkaç lonca daha muazzam büyüklüklere ulaşarak 1 milyon üye sayısını geçeceklerdi. Nie Yan’ın amacı ise milyonlarca oyuncuyla başa çıkabilecek 100.000 oyuncu yetiştirmek ve sayıyı burada bırakmaktı. Aklındaki tam olarak buydu.

 

Niuren Birliği üye sayısını artırmayı düşünmüyor mu?Miskin Tilki şaşırdı. Niuren Birliğinin son başarıları göz önünde bulundurulduğunda çok yakında 70.000 üyeye ulaşabileceklerine emindi. Birkaç yıl sonrasında da 1 milyon üyeye ulaşmakta zorlanmayacaklarını düşünüyordu.

 

Geleceğin Niuren Birliği 100.000 üyeyi katiyen geçmeyecek. Azı olabilir ama fazlası olamaz. Loncaların gücü sayılarıyla belirlenmez.Nie Yan’a göre loncanın daha az oyuncusu varsa, kaynaklar daha az kişiye paylaştırılacaktı. Onun sunduğu finansal kaynak ile loncanın bütün üyelerini elitler arasında bile üst sıralara taşıması mümkündü.

 

Miskin Tilki durup düşüncelerini topladı. Niuren Birliği genişlemek için mükemmel bir fırsat elde etmişti ama bunu değerlendirmek istemiyor gibiydi. Nie Yan ne planlıyordu? Onun aklından geçenleri anlamak hakikaten zordu.

 

Sanırım sadece senin varlığın bile Kutsal İmparatorluktan hisse almaya yeter. Ben geri adım atmaya razıyım. Kutsal İmparatorluktan %10 hisseye karşılık Niuren Birliğinden %20 istiyorum. Ne diyorsun?Miskin Tilkinin içinde garip bir his vardı. Neden bilmiyordu ama Nie Yan’a bakarak Muzaffer Dönüşü yenebileceğinden eminmiş gibi bir izlenim alıyordu. Bu güvenin kaynağını bilmese de Nie Yan’a yatırım yapmaya karar vermişti.

 

Ne demeye çalıştığımı hala anlamıyorsun. Gelecekteki Niuren Birliği büyük loncalar içinde bile rakipsiz olacak. Loncanın hisselerini satacaksam eğer küçük bir miktarı olur. Niuren Birliğinin %10 hissesine karşılık Kutsal İmparatorluktan %30 hisse versen bile kabul etmem. Lonca hisselerini değişmek konusuna gelirsek, en fazla %3 hisse verebilirim. İttifak konusunu hala tartışabiliriz. Sonuçta her iki loncanın çıkarları kesişiyor. Batacaksak da çıkacaksak da muhtemelen beraber olacak.

 

Miskin Tilki teklifinin reddedilmesini beklemiyordu. Nie Yan’ın loncasına olan inancı bu kadar büyük müydü? Biraz düşündükten sonra karara vardı.Madem loncanın hisselerini fazla bölmek istemiyorsun, o halde Niuren Birliğinin %3 hissesine karşılık %5 veriyorum. Bunun yanında Kutsal İmparatorluk içerisinde onursal yönetici rolün olacak. Buna ne dersin? %3 ve %5 gibi bir hisse değişimi taraflar arasındaki küçük jestlerdi. İkinci kısım asıl önemli olandı. Çılgın Hırsız ismini kullanarak Kutsal İmparatorluğun prestijini artırmayı amaçlıyordu. Miskin Tilki için Nie Yan’ın şöhreti, loncanın %5 hissesinden çok daha kıymetliydi.

 

Nie Yan teklifi gözden geçirdi. Üzerine herhangi bir yük veya sorumluluk binmeyeceği için onursal yönetici rolünü kabul etmesi sorun olmayacaktı.

 

Pekala, kabul ediyorum.Nie Yan ve Miskin Tilki iki lonca arasındaki işbirliğinin detaylarını çizdiler ve aralarında bir de savunma paktı oluşturdular. Bir taraf düşman saldırısına uğradığında diğer taraf hemen yardıma koşacaktı.

 

Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevden gelecek tepkileri düşünerek aralarındaki anlaşmayı bir süreliğine kimseye açıklamayacaklardı. Lâkin Nie Yan’ın Kutsal İmparatorluğun onursal yöneticisi olduğu haberleri hızla yayılacaktı.

 

Öte taraftan Nie Yan Fa Lan ve Ölüm Sevgisiyle, yani Safir Tapınak ve Savaş Delisi İttifakının liderleri ile bilgi alışverişi yapmıştı. İşbirliği konusu bu alışverişin içeriklerinden değildi.

 

Nie Yan Suikastçılar Cemiyeti sunucusuna göz attı. Mevcut üye sayısı 5.000’i aşmıştı. Bunların 3.000 tanesi baron rütbesine erişmiş, 20 kadarı da vikont olmuştu. Sunucuda şu anda günlük 100 altından fazla para kazanılıyordu. Miskin Tilki, Fa Lan ve Ölüm Sevgisi hatırı sayılır miktarlar kazanmışlardı. Nie Yan’ın kazancı ise çoktan 300 altını aşmıştı. Kendisi için kullandığı 200 altın dışındaki miktarı Guo Huai’ye lonca harcamaları için vermişti.

 

Guo Huai, Kutsal İmparatorlukla olan ittifakın haberlerini aldığında gerekli ayarlamaları yapmaya başladı.

 

Nie Yan da bu sırada Pullu Kurbağa bölgesine ulaşarak Yao Yao, Yu Lan, Ölümsüz Hergele ve diğerleriyle buluştu.

 

Ölümsüz Hergele hemen öne çıkıp Nie Yan’ı karşıladı. “Sonunda gelebildin patron. Bizi kasılmaya götürmeni bekliyorduk!

 

Nirvana Alevi, gelmişsin.” Yao Yao’nun yüzü gülüyordu. Neden bilmiyordu ama Nie Yan’ı gördüğünde mutlu oluyordu.

 

Yao Yao’nun al yanakları sabah doğan güneş gibiydi. Nie Yan ne zaman onu görse aklına ister istemez Xie Yao geliyordu. Düşüncelere daldı. Sanki karşısında duran Yao Yao değil de Xie Yao’ydu. Başını sallayarak bu saçma düşüncelerden kurtuldu. Birkaç güne Xie Yao’yu görebilecek olması, kalbindeki özlem ve beklentiyi katlıyordu.

 

Fırın Ormanlarında yaptıklarınızı izledim. Gerçekten harikaydın! Hatta Aykızın yeni idolü olmuşun. Sınıf arkadaşlarımın çoğu sana hayran olmuş. Artık ünlüsün!” Yao Yao, Nie Yan’dan gurur duyuyordu. Çılgın Hırsız ismini duymayan kalmamıştı!

 

Nie Yan onun bu hevesli haliyle içinde bir sıcaklık hissetti.

 

Seviyeleriniz kaç?

 

Ben Seviye 25 oldum. Buradaki tecrübe miktarı çok güzel!” Nie Yan’ın sakin ifadesini görünce kaşını kaldırdı. “Hey! Artık ünlü oldun diye yaptığımı görmez mi oldun?

 

Nie Yan gülümsedi. “Bunda gurur duyacak ne var?

 

Yao Yao söylenmeye başladı. “Hah! Yaşlı amcalar gibisin aynı!

 

Yao Yao bilmiyordu ki Nie Yan’ın çocuksu görünüşünün ardında otuzuna yaklaşan birinin ruhu vardı! Haliyle bu mesele ona heyecan verememişti.

 

Palavracı Yaz Böceği ve diğerleri de geldiler. Nie Yan geldikten sonra ellerindeki işi bırakmışlardı. Birer birer herkes gelip ona selam vermişti.

 

Patron!

 

Hoş geldin patron!

 

Nie Yan gelenleri gülümseyerek karşıladı. “Göremeyeli nasılsınız?

 

Yao Yao’nun berrak gözleri Nie Yan’a şaşkınlıkla bakıyordu. Yaz Böceği, Ölümsüz Hergele ve diğerleriyle ilk tanıştıklarında başkalarına boyun eğmeyen gururlu şahıslar olduklarını düşünmüştü. Ancak Nie Yan’ı gördükten sonra her birinin gözleri parlamıştı. Belli ki içlerinde ona karşı derinden gelen bir saygı vardı. Yoksa Nie Yan bu boyun eğmez kişileri nasıl emrine alabilirdi? Hakikaten insana hayret veren biriydi. Yao Yao onunla her karşılaşmasında şaşırıyor, ona karşı hayranlığı her karşılaşmalarında artıyordu.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29014 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39686 Bölüm Sayısı


creator
manga tr