Bölüm 192: Büyük Av

avatar
3821 34

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 192: Büyük Av


 


Dullahan Arbaleti üretildikten sonra Nie Yan şahsi deposuna giderek Seviye 20 Ebedi Sessiz Gece Setini aldı. Bu seti Solgun Yaprakla olan takasıyla elde etmişti. Ardından Tang Yao’ya mesaj gönderdi.Kalora gel. Beraber kasılmaya gidelim.

 

Sonunda! Pullu Kurbağa öldürmekten ciğerim soldu!Tang Yao Nie Yan’ın teklifi ile heyecanlanmıştı. Hemen bir Dönüş Parşömeni çıkarıp Kalıra ışınlandı.

 

Kısa süre sonra Nie Yan ile transfer noktasında buluştular.

 

Yao Yao’yla Güneş neredeler? Seninle gelmediler mi?

 

Yok, bizi yavaşlatmak istemediklerini söylediler. İkisi birlikte şu anda Pullu Kurbağaları öldürebilecek seviyedeler.

 

Nie Yan düşündü. Eğer Yao Yao ve Güneş de gelseydi dördüne paylaştırılacak tecrübe yetersiz kalacaktı. Kendi başlarına avlanmaları çok daha iyiydi. Mevcut seviyelerinde Pullu Kurbağalardan yeteri kadar tecrübe kazanabilirlerdi. Tükettikleri sarf malzemeleri fazla olacaktı belki, fakat Duman Tozu gibi eşyalara harcayacakları paranın çok daha fazlasını Pullu Kurbağaları öldürerek kazanabilirlerdi. Ayrıca düşen ekipmanları lonca hazinesine bıraktıklarında Guo Huai’den de cömert bir ödül alabilirlerdi.

 

Böylesi uygun. Pullu Kurbağalarda da hızlı kasılabilirler.

 

Yao Yao, Yu Lan ve diğerlerini de yanına almak istiyor. Seviyelerinin yükselmesi lazım.

 

Nie Yan onayladı. Muzaffer Dönüş ile Kara Alev Ormanında yaşananlar sonucu Yu Lan’ın takımı Niuren Birliğinin sadık üyelerinden olmuşlardı. Orada ölerek düşen seviyelerini yükseltmek, bir nevi loncanın gücünü artırmaktı.

 

Hazırlan, birazdan yola çıkacağız.” Lider sıralamasında yazana göre Gök Kıran Seviye 26’ya ulaşmıştı. Tecrübe olarak ne kadar geride olduğu bilinmiyordu. Lâkin Tang Yao’yu geçmesine göz yumamazdı.

 

Tamamdır. Birazdan burada olurum!” Tang Yao elindeki bütün ekipmanları lonca hazinesine attı. Ardından Yıldızlı Gece İksir Dükkanına gidip eksiklerini tamamladı. Birkaç Dönüş Parşömeni de aldıktan sonra hazırdı.

 

Transfer noktasına döndüğünde, 15 gümüş ödeyerek Kemento Kasabasına ışınlandılar.

 

Kasabada kuş uçmuyordu. Sadece sokaklarda yürüyen birkaç NPC vardı. Kasaba etrafındaki haritaların tümü, oyuncu kitlesinin şu anki seviyelerinin çok üstündeydi. Dolayısıyla oyuncuların buraya gelmesinin hiçbir sebebi yoktu.

 

Önceki hayatında Kemento, mücevher ticaretiyle ünlenmişti. Başta Ebedi Şehir olmak üzere etraftaki haritalar mücevher kaynıyordu. Ebedi Şehir en fazla yüksek kalite mücevher düşen haritaydı. Hemen her gün Mücevher Ustaları buraya gelip toplu olarak mücevher satın alırlardı.

 

İkili Kementodan çıkıp güneydeki ovalara girdiler. On dakika seyahat ettikten sonra uzaklarda devasa bir altın kale belirdi.

 

Tang Yao’nun nefesi kesilmişti. Bu altın kale Kalorun merkez bölgesinden daha muhteşemdi. Dev bir araziye kurulu olmasının yanında ortasındaki uzun ve görkemli kubbe insanı hayrete düşürüyordu.

 

Ebedi Şehir Karanlık Çağdan miras kalmıştı. Ejderhaların vahşeti, çoğu ırkı kendilerini savunmaya itmişti. Bazı yerlere zapt edilemez şehirler, içlerine de insanları korusun diye otomatlar inşa ettiler. Ejderhalar güçlerinin zirvelerindeyken bile bu şehri almakta başarısız olmuşlardı. Sonuç olarak ismi Ebedi Şehir olarak kalmıştı.

 

Karanlık Çağın sona ermesiyle birlikte insanlar bu toprakların hakimiyetini yeniden elde etmişti. Onlar gelmeden önceki sakinler olan goblinler ise çirkin görünüşlerinden ötürü sürülmüşlerdi. Ebedi Şehir hiç düşmemiş olsa da insan aklının sınırları yoktu. Grifonlara binip gökyüzünden zehir yağdırmış ve buradaki goblinleri varlıkları tükenene kadar öldürmüşlerdi.

 

Bir ırk diğerini boyunduruğu altına aldığında can kayıpları doğal karşılanırdı. Vahşet yalnızca ejderhalara has bir şey değildi.

 

İşte Ebedi Şehrin tarihi böyleydi.

 

Oyuncular için ise burası Seviye 40 bir haritadan ibaretti. İçinde ise makine tipi yaratıklar olan Mekanik Golemler vardı.

 

Nie Yan ve Tang Yao şehrin dış kapısına vardılar. Altı metre uzunluğundaki demir kapılar sıkı sıkıya kapatılmıştı.

 

Nie Yan bütün gücüyle kapıları itti. Açılan kapıların ardında on metre genişliğinde bir sokak uzanıyordu. Arada birkaç tane çocuk boyutlarında iskelete rastlıyorlardı. Yerlerde sürünen bu iskeletler, buranın eski sakinleri olan goblinlere aitlerdi. Ebedi uykularında onları öldüren insanları lanetliyorlardı.

 

Sen burada bekle. Bütün işi ben yapacağım.” Nie Yan Mekanik Golemleri öldürmek için Büyü Bombaları kullanacaktı. Tang Yao’nun yavaşlığı ona engel olacağından burada kalacaktı. Büyüleri de bu yaratıklara fazla zarar veremezdi. Kısacası burada durup beleş tecrübenin tadını çıkaracaktı.

 

Bahsettiğin Yüklü Kristal Çekirdeğini nasıl bulacağız?

 

Normal Mekanik Golemlerden düşüremeyiz. Arada bir içlerinden mavi olan bir yaratık belirir. O yaratık Seviye 40 değil Seviye 50’dir. Onlar Yüklü Kristal Parçacığı düşürürler. Yüz parçacık ile Yüklü Kristal Çekirdeği üretebiliriz.”

 

Kulağa fazla basit geliyor.”

 

Dış şehirde toplamda 130 mavi Mekanik Golem var. Öldükten sonra yeniden doğmadıklarından yüz tane parçacık bulmak kolay değil. Ayrıca mavi renklilerin normal Mekanik Golemlerden üç kat fazla canı var. Yani bir günde ne kadar Yüklü Kristal Parçacığı bulacağımız meçhul Yüz tane bulmamız da ihtimaller arasında.”

 

Diğer bir seçenek ise Efsanevi Mekanik Golemi öldürmekti. Ancak o yaratık Lord sınıflara denkti. Şimdilik bu düşünceyi bir kenara bıraktı.

 

Nie Yan Kamuflajı etkinleştirip harekete geçti. Yakınlarda sayıları otuzu bulan altı grup Mekanik Golem tespit etti.

 

Hemen hepsi gri renkli metalden üretilmişti. Yapı itibariyle davula benziyorlardı, ancak bunlar yitik çağlardan kalan otomatlardı. Uzun ve hantallardı. Oldukça yavaş yürüyorlardı. Aralarında birkaç tane mavi renkli olanlardan mevcuttu.

 

Üstün Sezi ile yaratıkları inceledi.

 

Gri Demir Mekanik Golem: Seviye 40
Sağlık: 3.000/3.000

Mavi Zırhlı Mekanik Golem: Seviye 50
Sağlık: 8.000/8.000

 

Mavi Zırhlı Mekanik Golemler yalnızca Ebedi Şehre ilk ayak basanlar tarafından karşılaşılan yaratıklardı. Düşürdükleri eşyalar oldukça kaliteliydi. Lâkin harita temizlendikten sonra yeniden doğmazlardı. Efsanevi Mekanik Golem de ilk öldürüldüğünde Yüklü Kristal Çekirdek düşürürdü. Sonraki doğuşlarında aynı eşyayı tekrar düşürmezdi. Yani koca haritada iki tane Yüklü Kristal Çekirdek vardı.

 

Her biri makine tipi yaratıklardı. Ayrıca Elit Mekanik Golemler yalnızca iç şehirde ortaya çıkardı. Dış şehir şimdilik Büyü Bombaları ile kasılabilecekleri en uygun yerdi.

 

Nie Yan dikkatle Mekanik Golem grubuna yaklaştı. Atış menziline girdiğinde arbaletini çıkarıp tetiği çekti. Üç ok da aynı hedefe isabet etmişti.


−1
−1
−1

 

Nie Yan’ın ani saldırısı gruptaki yirmi kadar Mekanik Golemi alarma geçirdi ve hep birlikte saldırgana doğru atıldılar. Seviye 40 yaratıklar olarak Nie Yan’ı yakaladıklarında suyunu çıkarırlardı. Gerçi hareketleri aynı seviyedeki canlı yaratıklara kıyasla biraz yavaş ve hantaldı. Yine de Nie Yan’dan fazla yavaş değillerdi.

 

Nie Yan hızla kaçıyordu. Mekanik Golem gruplarının yanından geçerken oklarını onlara fırlatıyor ve peşine daha fazla yaratık takıyordu. Bu şekilde toplama işlemine devam etti. Nihayet 300-400 gibi bir sayıya ulaştığında yeterli olacağını düşündü.

 

Amanın!” Tang Yao, Nie Yan’ın arkasından gelen metal deryasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

 

Nie Yan Mekanik Golemleri sokaklara yönlendirdi. O sırada arkasını dönüp siyah metal bir top fırlattı. Önce gökyüzüne yükselen top, ardından yaratıkların arasına düştü.

 

Büyü Bombası yere düşüp patlamış, içinden saçılan alevler etraftaki Mekanik Golemleri içine almıştı. Alevler ortaya çıktığı anda geride siyah bir dumandan başka bir şey bırakmadan kaybolmuştu. Manzara gerçekten de görmeye değerdi.

 

−600, −600, −600…

 

Çok sayıda hasar değeri grubun üzerinde belirdi. Patlamadan hasar alan Mekanik Golemler kavrulup kararmışlardı. Sanki üzerleri is kaplanmıştı.

 

Mekanik Golemlerin aggrosu daha da yoğunlaştı. Öfkeyle hedeflerini kovalıyorlardı. Bu sırada Büyü Bombalarının bekleme süresi dolmuştu. Hemen arkasını dönüp bir tane daha fırlattı.

 

Büyü Bombası yere düştü. Başka bir patlama daha Mekanik Golemleri yutmuştu.

 

Büyü Bombalarının bekleme süreleri dolduğunda Nie Yan oyalanmadan yenisini fırlatıyordu. Üç, dört derken beşinci bomba da yaratıkların ortasında patlamıştı. Bu patlama Mekanik Golemleri birer metal yığını olarak yere düşmelerini sağlamıştı.

 

Kabaca 70 kadar Mekanik Golem ölmüştü. Nie Yan ani bir tecrübe patlaması yaşadı. Üzerinden iki defa ışık yükselerek göğe ulaştı. Art arda iki defa seviye atlayıp Seviye 21’e ulaşmıştı!

 

Vay anasını! Tecrübeye bak!” Tang Yao da Seviye 26’dan Seviye 27’ye ulaşmış, tecrübe çubuğunun %27’si dolmuştu.

 

Mekanik Golemlerin canları ve savunmaları hayli yüksekti. Bu yüzden aynı seviyedeki yaratıklardan daha fazla tecrübe veriyorlardı. Nie Yan ve Tang Yao düşük seviyelerde bu yaratıkları öldürdüklerinden elde ettikleri tecrübe yüksekti. Üstüne üstlük yaratıkları geniş gruplar halinde öldürüyorlardı. Seviye atlama hızlarının yüksek olması son derece doğaldı.

 

Bombalar birbirleri ardına patlıyor, patlamalar dış şehri sarsıyordu. Sonbahar rüzgarlarıyla savrulan yapraklar misali Mekanik Golemler patlamalar sonucu metal yığınları olarak etrafa saçılıyorlardı.

 

Nie Yan Seviye 23’e, Tang Yao Seviye 28’e yükselmişti.

 

Düşenleri toplayalım.” Nie Yan şaşkın şaşkın duran Tang Yao’yu uyandırdı. Çantasını kontrol ettiğinde 39 tane Büyü Bombası kullanmış olduğunu gördü. Elinde hala çok sayıda bomba vardı. Öncekiler çerezlik sayılırdı!

 

Tang Yao seviyesine bakıyordu. Nie Yan’ın İnanç oynadığını öğrendiği günden beri sürekli olarak çılgınca işlerine şahitlik etmişti. Öyle ki artık şaşıracak bir şey kalmadığını düşünüyordu. Gel gör ki şu anda da ilk günlerdeki kadar şaşkındı. İki gündür Pullu Kurbağa öldürmesine rağmen bir defa bile seviye atlayamamıştı. Şimdi daha birkaç dakika geçmişken Seviye 26’dan Seviye 28’e yükselmişti. Bu ne biçim bir hızdı?! Zihninde Gök Kıran’ın yüz ifadesi canlanıyordu. Seviye atlamak için verdiği onca uğraş, tam hedefine ulaşmak üzereyken boşa gitmişti. İki defa seviye atlaması kim bilir Gök Kıran’ı ne kadar çökertmişti?

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29837 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40864 Bölüm Sayısı


creator
manga tr