Bölüm 172: Cehennem Ateşi Oyuğu  

avatar
3604 34

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 172: Cehennem Ateşi Oyuğu  


 


Onlarca büyü tepelerden Geniş Pala’nın takımının üzerine yağdı. Beş kişi oracıkta ölüp bir ışık huzmesi olarak gökyüzüne yükseldi. İkisinin ismi kırmızı olduğundan bütün ekipmanları ölümleriyle birlikte yere düşmüştü. Büyü bombardımanından sadece üç kişi sağ kurtulabilmişti. Onların da azıcık canı kalmıştı.

 

Sağ kalanlar kaçmaya yeltenseler de tepelerden inen Dövüşçü ve Vahşiler etraflarını sardığından yerlerinden kıpırdayamaz haldeydiler.

 

Sayılardaki müthiş farklılık, Geniş Pala’nın takımına direnme şansı tanımıyordu.

 

Kalan üç kişi de çok geçmeden öldürüldü.

 

Sağ olun kardeşlerim!” Ağıt Şövalyesi etrafına bakındı. Arkadaşlarından zamanında gelen yardım olmasa, ölen Geniş Pala değil kendi takımı olacaktı.

 

Ne zamandır bizi köşeye sıkıştırıyorlardı. Sonunda biraz olsun hıncımızı alabildik.

 

Doğudaki kardeşlerimizden mesaj var! 300-400 kadar Muzaffer Dönüş oyuncusu, şu anda bize doğru gelmekteymiş!

 

Niuren Birliği oyuncularının renkleri soldu. Buraya geleli daha beş dakika olmamışken Muzaffer Dönüş üzerlerine adam salmıştı. Ve bunu tesadüf olamayacak kadar hızlı yapmışlardı.

 

Loncada casuslar var. O kadar hızlı hareket etmeleri mümkün değil!

 

Varsa var! Onlarla da savaşalım!

 

Olmaz. Onlarla savaşırsak biz de ağır kayıplar veririz. Geri dönmeliyiz.” Ağıt Şövalyesi’nin aklı hala başındaydı. O harika savaştan sonra bile sükunetini koruyabilmişti. Guo Huai öncesinde defalarca uyarmıştı. Muzaffer Dönüş ile büyük savaşlardan kaçınmalıydılar.

 

Kalabalık arasında sözü dinlenen bir Savaşçı bağırdı. “Düşen ekipmanları toplayın! Geri çekiliyoruz!

 

Herkes birer Dönüş Parşömeni çıkardı. Yirmi saniye sonra tepelerin üzerleri bomboş kalmıştı.

 

Birkaç dakikanın ardından olay yerine gelen Muzaffer Dönüş oyuncularının başında Yeraltı Alevi vardı.

 

Elimizden kaçtılar!” Yeraltı Alevi’nin morali bozulmuştu. “Son zamanlarda iyice hızlandılar. Aramıza sızdıklarından neredeyse eminim.

 

Patron, ne yapıyoruz?

 

Ne yapabiliriz? Ne yapabileceğimizi sanıyorsun? Geri dönüyoruz!

 

Bu defa savaş çıkmaması, işlerin yatıştığı anlamına gelmiyordu. Aralarındaki husumet öyle büyüktü ki, iki taraf da birbirinden ölesiye nefret ediyordu. Niuren Birliği devamlı olarak sürtüşmelerin önüne geçmeye çalışıyordu. Hem de Muzaffer Dönüşten çok daha ağır kayıplar vermelerine rağmen… Şu ana kadar ağır kayıp vermedikleri yalnızca birkaç çatışma oluştu. Buna rağmen Niuren Birliği sessizce tahammül etmeyi seçmişti. Yavaş yavaş güçlerini artırıyorlar, Muzaffer Dönüşe karşı koyacak kadar güçlenecekleri günü bekliyorlardı.


Yeşil bir ormanda, cennet bahçesini andıran capcanlı bitkilerin arasında, devasa Altın Böcekler vızıldıyordu. Kabukları güneş ışığını yansıtıyordu. Ormanda oradan oraya uçup duruyor, arada bir ağaçların gövdeleri üzerinde dinleniyorlardı.

 

Nie Yan Kamuflajı etkinleştirip ormanla bütünleşti. Altın Böceklerin etrafından dolaşıp hedeflediği malum ağacın yanına geldi ve köklerinin arasına iliştirilen kilitli gümüş sandığı gün yüzüne çıkardı. Eğilip Kilit Açma Uzmanı ile sandığı açmaya koyuldu.

 

Sandık Açılıyor… Tahmini Tamamlanma: %3… %37…
Gümüş Sandık açtınız! Kilit Açma Uzmanı, 1 uzmanlık puanı kazandı!

Sandık bir tık sesiyle açıldı. Nie Yan elini daldırıp bir Savaşçı göğüs zırhı ve bir de Şövalye dikenli çekici çıkardı. Her ikisi de Seviye 20 Gümüş kademeydi. Fena değil… Özelliklerine baktığı ekipmanları çantasına attı.

 

Sandığı açma sesinden midir, yoksa Nie Yan’ın kötü şansından mıdır; etraftaki onlarca Altın Böcek üzerine ona yönelmişti.

 

Altın Böcekler Seviye 21 moblardandı. Böyle büyük bir sürüye karşı Nie Yan’ın elinden bir şey gelmezdi. Tam böceklerin başlarındaki çatal boynuzlarla şişlenecekken Gölge Valsini etkinleştirip gözden kayboldu. Altın Böcekler etrafta onu ararlarken, o çoktan kaçmıştı.

 

Hedeflerini kaybeden Altın Böcekler etrafta başıboş dolaşmaya devam ediyordu.

 

Nie Yan orman boyu on dakika kadar koştuktan sonra bir dağın yamacına ulaştı. Uzunca bir süre orada arama yaptıktan sonra nihayet aradığı gümüş sandığı buldu. Kilitli olan sandık, kayaların arasına gizlenmişti. Tek dizini yere koyup sandığa elini uzattı.

 

Sandık bir süre sonra tık sesiyle açıldı.

 

Elini içeri atan Nie Yan, bu defa bir Düşük Şifa beceri kitabı çıkardı. Lonca için oldukça iyi bir hasattı. Loncaya çokça katkı sağlayan oyuncular, beceri kitabı ve benzeri bazı eşyalardan yararlanabilirlerdi.

 

Beceri kitabını çantasına attı.

 

Guo Huai’den mesaj geldi.「Nie Yan, orada mısın?

 

Evet, ne oldu hayırdır?Nie Yan sonraki hedefine giderken Kamuflajla gizlendi.

 

Lonca görevlerine başvurmak istiyoruz. 10 altın kadar para topladık ama hala yeterli değil.

 

Ne kadar lazım?

 

3 altın.

 

Yıldızlı Gece İksir Dükkanına gidip 10 altın çekebilirsin.Lonca görevlerine başvurmak için çok miktarda altın gerekiyordu. Loncaların kurulduktan sonraki ilk aşamalarında, lonca görevleri parayı yutan kara delikler gibiydi. Ancak aşırıya kaçan fiyatlara rağmen, loncanın büyümesinde bu görevlerin etkisi bir hayli büyüktü.

 

Muzaffer Dönüşle ilgili yeni bir gelişme var mı?

 

Küçük sürtüşmeler. Her zaman olduğu gibi…Guo Huai ardından Ağıt Şövalyesi’nin başına gelenleri aktardı.Dört kişiyi kaybetmemiz üzücü oldu. Aceleci davranmışlar. Yoksa hepsi hayatta kalırdı.

 

Nie Yan olayı düşündü. Bu tarz olaylar büyük loncalar arasında sıkça yaşanırdı. Lonca üyelerinden biri sürekli olarak yardım isteyip de loncadan cevap alamazsa, işte o zaman lonca biterdi. Çok sayıda lonca üyesinin bir araya gelip arkadaşına yardıma koşmasına sevinmişti. Bu davranış, loncanın geneline yayılmalıydı. Bu gibi durumlarla karşılaştıkça herkes, özellikle de savaşmaya can atan oyuncular loncaya ve yoldaşlarına daha da bağlanacaklardı.

 

Dörde karşılık sekiz! Üstelik sekizin ikisi kırmızı isimli! Fena bir takas değil!Nie Yan kahkaha attı.O savaşa katılan bütün oyuncuları 10 liyakat puanıyla ödüllendir!

 

Emin misin? Yüzden fazla oyuncu vardı! 1.000 liyakat puanı eder bu!

 

Bana sorarsan 10 liyakat puanı bile az. Onlara de ki, loncamız yeni kurulduğundan daha fazlasını veremiyoruz. Anlayışları için de teşekkür etmeyi ihmal etme!

 

Doğrusu loncanın sıradan üyeleri için 10 liyakat puanı cömert bir ödüldü. Sağlam özellikli Gümüş kademe bir ekipmanın hazinedeki fiyatı 200 liyakat puanıydı. Nie Yan’ın ödülü ile hazinedeki ekipmanlara bir adım daha yaklaşmışlardı.

 

10 liyakat puanı kazanmak için normalde çok sayıda malzeme vs. eşya bağışlamaları gerekirdi. Üyeler tarafından bağışlanan bütün bu malzemeler Yıldızlı Gece İksir Dükkanına gidip karışımlara dönüştürülürdü. Karışımların satışından gelen kazanç ile de lonca hazinesini dolduracak ekipmanlar alınırdı. Hazinedeki ekipmanlar yine malzeme karşılığı üyelere verilirdi. Niuren Birliğinin büyümesinde bu döngünün etkisi çok büyüktü.

 

Şu anda lonca hazinesinin büyümesinin yegane sebebi, Nie Yan’ın yaptığı dev yatırımlardı. Bir süre daha bu maddi desteğini sürdürecekti. Lâkin bir lonca büyürken tek bir kişinin omzuna yük bindiremezdi. Yakında lonca kendi kendini çevirecek seviyeye gelmeliydi. Böylesi herkes için daha iyiydi.

 

Sevinçten havalara uçacaklar.

 

Başka mesele yoksa kapatıyorum. Önemli bir işim var da.

 

Şu anda Cehennem Ateşi Oyuğu’nun yakınlarındaydı.

 

 

Niuren Birliği karargahındaki salonlardan birinde yüzün üzerinde oyuncu toplanmıştı. Bugün başlarından geçenleri hararetle tartışıyorlardı.

 

Muzaffer Dönüş oyuncularından düşen ekipmanları ne yapacağız?

 

Liyakat puanıyla açık artırmaya çıkaracağız. Ardından yardıma gelen herkese ekipmanın karşılığı olan puanı paylaştıracağız.” Ağıt Şövalyesi bu kararı önceden vermişti. Kardeşlerinin yardımı olmasa ölen taraf kendi takımı olabilirdi. Artık kendini güvenli yere atmıştı ama kardeşlerini unutacak değildi. Hatta Yaban Domuzundan düşen eşyayı bile açık artırmaya çıkarmayı düşünüyordu!

 

Şeker Kamışı da bu görüşe katıldı. “Işın ve diğerlerine kendi payımızı verelim. Öldükleri için onların kaybı ağır oldu.

 

Haklısın.”

 

Kısa süre sonra…

 

Bugünkü yardım için herkese teşekkür ederim. Açık artırmayı şimdi başlatıyoruz. İlk eşyamız Yaban Domuzundan düşen Gümüş kademe Savaşçı göğüs zırhı. Hepinizin bildiği gibi Lider sınıf yaratıklardan Gümüş kademe ekipman düşürmek imkansıza yakın bir ihtimaldir!

 

Kalabalıktan teklifler yağıyordu.

 

70 liyakat puanı!

96 liyakat puanı!

129 liyakat puanı!

Zırhın özellikleri iyi olmadığından 130 liyakat puanına çıktığında teklifler durdu. Ağıt Şövalyesi diğer eşyaları da sırayla satışa çıkardı. Kırmızı isimli Muzaffer Dönüş oyuncularından düşen ekipmanlar oldukça kaliteliydi. Bütün ekipmanlar 1.860 liyakat puanı karşılığı satıldı ve ardından kazanç savaşa katılan herkese paylaştırıldı.

 

Sayımız fazla olduğundan kişi başına düşen puanın miktarı düşük olacak. Kusura bakmayın.

 

Önemli değil. Ne yaptık ki zaten? Heyecan için geldim ama tek bir büyü yapamadan olay bitti. Sadece bir Dönüş Parşömeni kullandım o kadar. Bana pay vermenize gerek yok.

 

Hahaha!

 

Kalabalık kahkahaya boğulmuştu.

 

Gelecekte Muzaffer Dönüş oyuncularının zorbalığına uğrayan olursa bize haber uçursun. Lonca sohbetinden yazdığınızda hepimiz yardıma koşarız. O puştlara da hadlerini bildiririz!

 

Ağıt Şövalyesi içinde bir sıcaklık hissetti. Bu loncaya katılmakla ne iyi etmişti!

 

Guo Huai yüzünde katı bir ifadeyle giriş yaptı. “Yeterince eğlendiniz mi?

 

Herkes bir anda sessizliğe büründü.

 

Uyanık Salyangoz…

 

Patron.

 

Bugün çok aceleci davrandınız. Bir parça ekipman için dört kişiyi kaybettik!

 

Salondakiler dillerini yutmuşlardı. Onlara göre ölüm bu işin doğasında vardı. Gümüş kademe bir ekipman için ölmeye değerdi. Fakat Guo Huai öfkeli göründüğünden kimse sesini çıkaramıyordu.

 

Herkesi nasıl sindirdiğini görünce Guo Huai gülümseyerek devam etti. “Ancak… loncadan bir kardeşiniz ihtiyaç duyduğunda hepiniz yardıma koştunuz. İşte bu övgüye değer. Bu yüzden Nirvana Alevi hepinizi 10 liyakat puanıyla ödüllendirmeye karar verdi. Lonca yeni kurulduğundan ancak böyle küçük bir miktar verebiliyoruz.

 

Nirvana Alevi çok yaşa!

 

Lider, harikasın!

 

Kalabalık sevince boğuldu. 10 liyakat puanı bekleyebileceklerinin ötesindeydi. Daha da önemlisi, bugünkü davranışları ile loncanın üst kademesinin onayını kazanmışlardı.

 

Salonda yüz kişiden fazlalardı. Kazandıkları ödül toplamda 1.000 liyakat puanının üzerindeydi. O puanlarla lonca hazinesinden beş tane Seviye 10 Gümüş kademe ekipman alınabilirdi. Bu mu küçük miktardı? Herkesin ağzı açık kalmıştı.

 

Nie Yan’ın bu hareketi sayesinde loncaya karşı müthiş bir bağlılık kazanmışlardı. Onun için altın ikinci plandaydı. Üyelerin sadakatini kazanabildiği sürece cebinden ne kadar eksildiğinin önemi kalmıyordu. Parasını kullanarak 10.000 kişinin gönlünü çelse, bunları loncaya sadık hale getirse, bu kişiler 100.000 sıradan üyeden çok daha değerli olurlardı. Önceki hayatında Savaş Delisi İttifakı bu duruma örnekti.

 

Salondakiler heyecanlarından yeni yeni kurtuluyorlardı. Sırayla salonu terk edip yabana, seviye atlamaya gittiler. 

Cehennem Alevi Oyuğu’nu keşfettiniz.

 


Nie Yan oyuğun etrafını inceledi. Toprak kömür gibi kararmıştı. Üzerinde yeşilde eser yoktu. Girişten dışarı kavurucu bir sıcak hava dalgası çıkıyordu. Arada bir de bu sıcak hava dalgası, yerini gerçek alevlere bırakıyordu.

 

Nie Yan Yıldızlı Gece İksir Dükkanından aldığı Orta Ateş Direnci İksirini içti. Statü çubuğuna bakıp iksirin etkisini doğruladı. 25 dakika boyunca ateşe olan direnci artırılmıştı. Yapmaya geldiği iş için bu süre yeter de artardı. Kamuflajı etkinleştirdi, vücudu gözden kaybolunca oyuğa girdi.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29017 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39688 Bölüm Sayısı


creator
manga tr