Bölüm 154: Sürtüşme

avatar
3574 34

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 154: Sürtüşme


 

Şeytan İni geniş ölçekli bir Seviye 15 haritaydı. Kalor idarecisi büyük çaplı bir lonca görevi açarak, oyuncular Unutkan’ın Beyni denen bir şey aramaya teşvik ediyordu. Bu görev için Seviye 15 2.000 tane oyuncu tavsiye ediliyordu. Fakat büyük zorluklar beraberinde büyük ödüller getiriyordu. Görev tamamlandığında loncanın seviyesi yükseliyordu. Kutsal İmparatorluk Seviye 2’ye ulaşırsa Kalor içerisindeki nüfuzları da artardı ve gelecekte daha fazla lonca görevi alabilirlerdi. Dahası, usta oyuncular loncaya katılmaya heveslenebilir, lonca daha da güçlenebilirdi.

 

Kutsal İmparatorluk şu zamana kadar Muzaffer Dönüşün gölgesinde kalmıştı. Ancak bu görevi tamamlayabilirlerse, bir adım öne geçip Kalor’un en büyük loncası olabilirlerdi. Sonrasında da zaten devamı gelirdi.

 

Lâkin bütün bu ihtimallerin temelinde Nazar Bozucu İksirin varlığı yatıyordu.

 

Şeytan İni’ne yapacakları yolculuk en azından 30şişe iksir gerektirecekti. Doğal olarak bu minimum miktardı. Her ihtimale karşın ellerinde fazla fazla bulundurmalıydılar. Nazar Bozucu, Orta Simya karışımlarındandı. İki Orta Simyacı birlikte çalışsa bile o miktarda iksiri üretmeleri koca bir gün sürerdi.

 

Orta Simyacılar oyunda bulunmaz Hint kumaşı olduklarından, Miskin Tilki yardım için ancak Nie Yan’a başvurabilirdi.

 

Nie Yan’ı kurtarmak için Muzaffer Dönüşü bile karşısına almaya niyetlendiyse eğer bir sebebi de buydu.

 

Kutsal İmparatorluğun lonca lideri olarak Miskin Tilki her zaman loncanın çıkarlarına göre hareket ederdi. Loncaya faydası olmayacak hiçbir işi yapmazdı.

 

Nazar Bozucu İksir Tarifi var mı peki?” Miskin Tilki’de tarif yoksa Nie Yan’ın elinden bir şey gelmezdi. “50 şişelik bir sipariş vereceğim. İşçiliğine de 3 altın para vermeye razıyım.” Teklifi gayet cömertti. Buradan göreve ne kadar önem verdiği anlaşılabilirdi. İksirler tamamlandığında ve hazırlıkları bittiğinde, oyuncular da seviyelerini görevi başarmaya yetecek kadar yükseltebilirlerdi.

 

Nie Yan düşündü. Bu durumda emrindeki iki Orta Simyacı vurgun yapabilirdi. Tarifler ve malzemeler hazırken bedavadan Simya becerilerini geliştirecekler ve bunu yaparken de 3 altın kazanacaklardı. Bu oldukça cazip bir teklifti. Aynı zamanda Kutsal İmparatorluğa ettiği yardım ile Muzaffer Dönüşü zirveden atabilmelerine yardımcı oluyordu. Böylece Muzaffer Dönüş bütün enerjisini tekrar zirveyi almaya harcayacak, Niuren Birliği de sessiz sedasız güçlenecekti.

 

Nie Yan bunları düşünüyorken Miskin Tilki de onun Yıldızlı Gece İksir Dükkanıyla temasa geçtiğini sanıyordu.

 

Anlaşma tamamdır. Tarifleri, malzemeleri falan Yıldızlı Gece İksir Dükkanına gönderebilirsiniz.

 

Anlaşma tamamlandığına göre Miskin Tilki haklı sevincini yaşayabilirdi. Ne de olsa uzun zamandır planladığı projeyi nihayet hayata geçirme fırsatı doğmuştu. “Öyleyse sizi gideceğiniz yere kadar götürelim. Hepinizin ismi kırmızı, kasabaya dönemezsiniz. Etrafta hala Muzaffer Dönüş üyeleri var. Tek başınıza buradan çıkmanız çok zor.

 

Pekala, size zahmet vereceğiz.

 

Yabanda avlandığınız sırada herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber verebilirsin. Bulunduğun yere loncadan birini gönderebilirim.

 

Nie Yan da Miskin Tilki de her şeyden önce kendi çıkarlarını düşünüyorlardı. Bu yüzden birbirlerinin arkalarından oyun çevirmeleri kaçınılmazdı. Belki sorumluluklarını önemsemedikleri boş bir zamanda oturup muhabbet etseler iyi arkadaş olabilirlerdi.

 

Nie Yan arkasını dönüp Tang Yao ve diğerlerini çağırdı. “Gidiyoruz. Öncelikle kırmızı isimlerimizden kurtulalım. Sonra ne yapacağımıza bakarız.

 

Guo Huai ve diğer hayatta kalanlar şehre döneceklerdi. Gitmeden önce Nie Yan’ın yanına geldi. “Yarın için size güzel bir sürpriz hazırladım.

 

Nie Yan ayrıca bugün desteğe gelen oyuncuların, niyetleri her ne olursa olsun cömert bir şekilde ödüllendirilmeleri konusunda Guo Huai’ye talimat verdi. Böylece yeni katılanlar anlayacaklardı ki, kendilerini loncaya adadıkları sürece, çabalarının karşılıklarını cömert ödüllerle alacaklardı. Tang Yao’nun da desteğe gelen herkese 50 liyakat puanı ödülü vermesini sağladı. Seviye 10’a ulaşanlar ise fazladan 100 liyakat puanıyla daha ödüllendirildi.

 

Oyuncular kafalarından çoktan hesaplarını yapmışlardı. Niuren Birliğinde 50 liyakat puanının karşılığı 2.5 gümüştü. Bu ödül gerçekten de cömert denebilecek seviyedeydi. 2.5 gümüşle birkaç parça Bronz kademe ekipman alabilirlerdi. Hatta nispeten düşük özellikli Gümüş kademe bir ekipman bile alınabilirdi. Ortalama bir Seviye 7-8 oyuncunun 2 gümüş toplaması görülmesi zor bir durumdu. Toplasa bile borç alarak toplayabilirdi. Tabii, 50 liyakat puanı tek ödül değildi. Guo Huai kurtarma operasyonuna katılan herkesi adını not etmişti. Gelecekte loncanın nimetlerinden bu oyuncular daha ağırlıklı faydalanacaktı.

 

Savaşta ölen herkese lonca lideri Genç Atmaca’nın onlara 50 liyakat puanı ödül verdiği mesajla bildirildi. Lider sıralamasına baktıklarında Tang Yao’nun hala en başta olduğunu fark ettiler. Öyle ölümcül bir tuzaktan nasıl sağ kurtulduğunu merak ediyorlardı. Bu başarı ile Tang Yao’ya karşı olan hayranlıkları katbekat arttı. Büyüleriyle Muzaffer Dönüş oyuncularına ölüm saçtığı anları hatırladıklarında iyiden iyiye gaza geliyorlardı.

 

Oyuncular savaşla ilgili birbirleriyle konuşurlarken Tang Yao’nun gözlerindeki değeri tanrı seviyelerine çıkmıştı. Bu sırada anlatılanları duyan ama savaşa katılmamayı tercih edenler ise, o kararlarından pişmanlık duyuyorlardı. Çoğunluğu Seviye 7-8 olan bu oyuncular için düştükleri bir seviye ve kaybettikleri bir ekipmanın değeri para olarak 1 gümüş kadardı.

 

Şu anda bazı oyuncular lonca hazinesinden Gümüş kademe ekipman alabilecek kadar liyakat puanı biriktirmişlerdi. Oyuncuların büyük çoğunluğu hala Beyaz kademe ekipman kullanırken Bronz kademe ekipmanlar kaliteli denebilecek eşyalardı. Gümüş kademe ekipmanlar ise kişinin diğer oyuncuların kıskanç bakışlarına maruz kalmasına yol açabilirlerdi.

 

Guo Huai ve Hao Cheng’in liderliğinde Muzaffer Dönüş ile olan çarpışmaları lonca üyeleri üzerinde olumsuz bir etki bırakmamıştı. Tang Yao’nun hala hayatta olduğu ve lider sıralamasında zirvedeki yerini koruduğu da eklendiğinde, göreve katılan kişiler loncanın imrenilen üyeleri olmuşlardı. 300 Muzaffer Dönüş elitini darmadağın etmiş ve sağ salim savaşı terk edebilmişlerdi. Tang Yao tanrıdan farksızdı! Öncesinde loncaya katılan oyuncular ağırlıklı olarak düşük seviyelilerdi. Şu an ise bazı yüksek seviye oyuncular da başvurmak için karargaha gelmişlerdi. Tang Yao’nun başarılarını duyanlar birer birer lonca karargahını doldurmaya başlamışlardı.

 

Guo Huai ayrıca Tang Yao’nun Muzaffer Dönüş üyelerini katlederken farklı açılardan çekilmiş görüntülerini de düzenleyip forumlara yükledi. Bu sayede değişik birçok yorum türemiş oldu. “100 oyuncu katili, tanrı Genç Atmaca.”, “1 vs. 100, Genç Atmaca hala ayakta!”, “Muzaffer Dönüşün elitleri ve Niuren Birliğinin savaşı”… Haberler hızla geniş bir kitleye ulaştı. Muhtemelen yarına kalmadan forum moderatörleri mesaj yağmurunda boğulacaklardı. Bu görüntülerle Tang Yao’nun popülaritesi yepyeni bir seviyeye ulaştı. Hatta bütün Niuren Birliğinin popülaritesi başka bir seviyeye ulaştı demek bile yanlış olmazdı.

 

Artık Muzaffer Dönüş tarafından hedef haline geldiklerine göre Niuren Birliğinin sessiz sedasız gelişmesinin imkanı yoktu. Aksi halde düşman tarafından acımasızca ezilebilirlerdi. Bu yüzden hızla güçlerini artırabilecek bir yönteme ihtiyaçları vardı.

 

Miskin Tilki ve adamları, Nie Yan’ın grubunu bölgeden uzaklaştırmak için harekete geçmişken, gözcülükle görevli bir oyuncudan mesaj geldi.Patron, Muzaffer Dönüş loncasından dev bir grup doğudan size yaklaşıyor.


Miskin Tilki kaşlarını çattı.Kaç kişiler?


En azından 5.000.


Bir şey mi oldu?” Miskin Tilki’nin yüz ifadesi Nie Yan’ın gözünden kaçmamıştı.

 

Muzaffer Dönüşten bir grup daha buraya geliyor. Seni hakikaten pek seviyorlar. Bu defa 5.000 kişiden daha kalabalık gelmişler.” Miskin Tilki’nin kafası karışıktı. Nie Yan ve Tang Yao, Muzaffer Dönüşü bu denli kızdıracak kadar ne yapmış olabilirdi?

 

Miskin Tilki kafa yorarken sonunda aradığı cevabı bulduğunda pis pis sırıttı. İşler bu raddeye gelmişken Gök Kıran onca adamı yalnızca Nie Yan ve Tang Yao için değil, aynı zamanda kendisine de bir ders vermek için getiriyor olmalıydı.

 

Nie Yan gülümsedi. “5.000 kişi mi? Onca oyuncuyla başa çıkmak hiç kolay olmayacak. Sizde yalnızca 600 kişi var.

 

Bu duruma düştüysek seni kurtarmak için düştük. Sen de gelmiş bu halimize gülüyorsun.

 

Aslında, sayılarına bakılacak olursa buraya gelmelerindeki sebep ben veya Genç Atmaca’yla sınırlı kalmıyor gibi.

 

Miskin Tilki sırıttı. “Bazen fazla zeki insanlarla muhabbet etmek gerçekten can sıkıcı olabiliyor.

 

Ee, planın nedir?

 

Miskin Tilki Nie Yanları Muzaffer Dönüşe teslim ederse Kutsal İmparatorluğun itibarı iki paralık olacaktı. Gerek itibarlarını korumak, gerek de gelecekteki işbirliği için Nie Yan ve Tang Yao’yu korumaları şarttı.

 

Ying Gangbai, destek çağır!” Miskin Tilki onca sohbetinden mesaj göndererek Seviye 10 ve üzeri bütün oyuncuları Kara Alev Ormanı’na yardıma çağırdı.

 

Solanto Vadisinde Seviye 10-11 otuz kadar oyuncu mob avlamaktayken Miskin Tilki’nin emirlerini aldılar.

 

Patron Muzaffer Dönüşle çarpışmak üzere. Toparlanın, gidiyoruz!

 

Lanet olsun, Muzaffer Dönüş puştları!

 

Patron sonunda Muzaffer Dönüşe dersini verecek. Öyle bir devirelim ki onları, bir daha ayağa kalkamasınlar.

 

Gruptakilerin hiçbiri karşı çıkmadı. Hepsi Dönüş Parşömenlerini çıkarıp şehre döndükten sonra transfer noktasından Tanbeto Kasabasına ışınlandılar.

 

Eflatun Hayal Ormanı, Kasvet Martısı, Engin Kırlıklar… İmparatorluğun dört bir yanındaki Kutsal İmparatorluk oyuncuları, Miskin Tilki’nin çağrısını aldıkları anda Dönüş Parşömenleri ile şehre dönmüşlerdi. Herkes aynı yöne ilerliyordu. Transfer noktası Kutsal İmparatorluk oyuncuları ile kaynıyordu. Burada toplanan oyuncuların sayısı 5.000 gibi bir miktarla sınırlı kalmıyordu. Miskin Tilki, Gök Kıran karşısında zayıf görünmek istemediğinden gelebilecek bütün herkesi çağırmıştı. Sayıları Muzaffer Dönüş oyuncularını aşmıştı.

 

Neler oluyor? Kutsal İmparatorluk oyuncuları neden Tanbeto Kasabasında toplanıyor?

 

Görünen o ki Muzaffer Dönüş ve Kutsal İmparatorluk arasında bir sürtüşme olmuş. Gök Kıran Miskin Tilki’yi kuşatmak için kalabalık bir grupla gelmiş. Miskin Tilki de buna karşılık olarak Kutsal İmparatorluğun ana gücünün tamamını çağırmış. Acayip bir gösteri bizi bekliyor!

 

Muzaffer Dönüş Kalor’un en büyüğüyken, Kutsal İmparatorluk onların hemen arkasında yer alıyordu. İki taraf çarpışırsa nasıl bir sonuç çıkacağını kestirmek güçtü.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29014 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39686 Bölüm Sayısı


creator
manga tr