Bölüm 147: Lonca Hazinesinin Kuruluşu

avatar
4083 39

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 147: Lonca Hazinesinin Kuruluşu


 

Nie Yan ustalıklarına baktı. Orta Nişancı, Başlangıç Çift Silah, Başlangıç Usta Eller, Başlangıç Hançer ve Başlangıç Gizlenme… Elindeki 3 ustalık puanıyla Çift Silah ve Usta Elleri orta seviyeye yükseltip, diğer puanını da Gizlilik statüsünü artıran Başlangıç Gizlenmeye verdi.

 

İki hançer kullanırken, Orta Çift Silah ustalığı sayesinde saldırısı 13 puan daha yükselmişti. Bu oldukça iyi bir miktardı.

 

Saldırı gücü yükseliyordu. Kızıl Zehir Yüzüğünü de kuşanabilse, savunmasıyla ünlü Dövüşçüler bile, onun hançerinin karşısında duramazlardı.

 

Takılar ve Efsanevi kademe ekipmanlarda statü koşulu bulunurdu. Bu koşulu sağlayabilen oyuncu, seviyesine bakılmaksızın söz konusu takı veya Efsanevi ekipmanı kuşanabilirdi. Bunlar dışındaki normal ekipmanlarda ise katı seviye şartları bulunurdu. Bu yüzden, genel oyuncu seviyesinin çok üzerinde bir saldırı veya savunma elde etmek hayli zordu. Nadir olsalar da, saldırıyı artıran yüzükler ve savunmayı artıran kolyeler mevcuttu. Aslında müzayede evinde bile birkaç tane olabilirdi. Ancak bu eşyalar nadir olduklarından sürekli olarak satışları söz konusu değildi. Satışa çıktıklarında da fiyatları yüksek oluyordu.

 

Nie Yan hala Hüner statüsünü nasıl artırabileceğini düşünüyordu. Kızıl Zehir Yüzüğünü kuşanması lazımdı. Fakat 160 Hüner puanına ulaşmak hiç kolay değildi. Hüner artıran Hırsız beceri kitaplarını müzayede evinde bulmak da mümkün değildi. Böyle beceri kitapları düşüren insanlar, genelde yakınlarına hediye etmek için kitapları satışa çıkarmazdı. Satıldıkları ender rastlanan bir olaydı. Ancak satışa çıkarıldıkları zaman, oyuncular çılgına döner ve satın alma yarışına girerlerdi. Bu kitaplara talep fazlaydı. Savaşçı sınıflar nasıl Güç artıran kitapları arıyorlarsa, Büyücüler nasıl Zeka artıran kitaplar arıyorlarsa, Hırsızlar da Hüner artıran kitaplara rağbet gösteriyorlardı. Bu yüzden bu tarz kitapları bulmak şans meselesiydi.

 

Miskin Tilki önceki sefer yardım etmişti ama o kitaplar Güç artıran Hırsız kitaplarıydı. Hüner artıran kitaplar istese, Miskin Tilki’yi de zorda bırakacaktı. Kutsal İmparatorluktaki çok sayıda Hırsızın da Hüner artıran kitaplara ihtiyacı vardı. Bu kitapları Nie Yan gibi bir yabancıya veremezdi. O kabul etse bile, loncadaki Hırsızlar kabul etmezdi.

 

Hüner Mücevherleri için ekipmanlarında yuva yoktu. Güç mücevherleriyle hepsini doldurmuştu.

 

Şu anda 160 Hüner puanı, aşılması zor bir engeldi. Diğer oyunculardan daha fazla statü puanı kazanıyor olmasa, Sulgatanın Çizmelerini de giyemeyecek, çizmenin verdiği ek özellik olan 30 Hüner puanını kazanamayacaktı. O durumda Hüner statüsü 100’e bile ulaşamayabilirdi. Beceri kitaplarını bulamıyorsa, mecburen seviyesi artana kadar beklemesi gerekecekti.

 

Geri dönmeliyiz.” Lonca an be an büyürken, Nie Yan’ın yapması gereken işler vardı.

 

Tamam.” Tang Yao da, lonca karargahını görmeye can atıyordu.

 

Dönüş Parşömenlerini etkinleştirdiler. Parlak bir ışıkla sarılıp Kalor’a ışınlandılar.

 

Önce lonca karargahına göz atalım. Sonra da lonca hazinesini kurarım.

 

Olur.

 

İkili, Kalor’un güneydoğusunda konuşlanan lonca karargahına yöneldi. Konum, oyun sistemi tarafından belirlenmişti. Oyuncular lonca kurarlarken karargahlarının yerlerini belirleyemiyordu. Sistemde hepsi için yer ayrılmıştı. Mesela, Kutsal İmparatorluk şehrin güneyinde yer alırken, Muzaffer Dönüş şehrin kuzeyindeydi. Genelde loncaların birbirlerine göre konumları mümkün olduğunca uzak olurdu. Ayrıca karargahların girişlerinde duran NOC muhafızlar, loncalar arası karışıklıkların önüne geçerdi.

 

Nie Yan ve Tang Yao, tanınmamak adına karakter profillerini özel olarak ayarladılar.

 

Daha girişe yaklaşmadan, lonca etrafında büyük bir oyuncu kalabalığı gördüler. Çeşitli sınıflardan çok sayıda oyuncu, loncaya akın ediyordu.

 

Tang Yao sırıttı. “Anlaşılan içeri giremeyeceğiz.” Loncalarının önünde böyle bir kalabalık bulmayı beklemiyordu. Kalabalığın dağılması kim bilir ne kadar sürecekti?

 

Giremiyorsak boş ver. Müzayede evine gidip lonca hazinesini kurmaya başlarım ben de.

 

Peki o zaman. Yu Lanlar mesaj attı. Seviye 10 bölgesinde biraz avlandıktan sonra Kara Alev Ormanı’na gireceklermiş. Gidip bir kontrol edeyim. Gitmişken onları da loncaya alabilirim.” Yu Lan’ın takımı fena değildi. Ana takım olamazlardı ama, kendilerini geliştirdikleri sürece, loncanın üst basamaklarında yer alacakları kesindi.

 

İşimi bitirdikten sonra ben de size katılırım. Kara Alev Ormanı’na birlikte gireriz.” Kara Alev Ormanı, zor denebilecek bir zindandı. Tecrübesiz oyuncular burada hayatta kalamazlardı. Ancak takıma Nie Yan önderlik ediyorsa, fazla zorlanmazlardı.

 

Bundan iyisi Şam’da kayısı! Ne zaman gelirsin?

 

Fazla sürmez, en geç bir saate işimi bitirmiş olurum.”

 

Tamam o halde, ben önden gidip takıma katılırım. Belki sen gelene kadar Seviye 10 ekipman bulurum.”

 

Tang Yao’dan ayrılan Nie Yan, ilk olarak Yıldızlı Gece İksir Dükkanına uğrayarak 30 altın çekti. Hazır gitmişken Orta Mana İksiri tarifini ve Pullu Kurbağa avlarken düşürdükleri diğer tarifleri de Kuş’a verdi. Ardından Titrek Milo’un Evi’ne gidip 100 Temel Parıltı Tozu, 50 Koyun Dönüşüm Parşömeni ve 50 Ağ parşömeni aldı. Hazırlıkları tamamlandığına göre artık müzayede evine gidebilirdi. Planının ilk aşaması olarak her 20-30 saniyede bir, 2 Temel Parıltı Tozu, 1 Koyun Dönüşüm Parşömeni ve 1 AĞ Parşömenini satışa çıkardı.

 

Bu sırada ekipman kategorisine girmiş, on binlerce satılık ekipman arasına geziniyordu. Aradığı kriterlere göre filtreleme yaptıktan sonra, toptan ekipman alımına başladı. Ekipmanların fiyatları uygunsa, tereddüt etmeden alıyordu. Pahalıysa, yine tereddüt etmeden geçiyordu. Kısa sürede çantasında yığınla ekipman birikmişti. Hazine için ayarladığı ekipmanlar dışında, Ateş Direnci olan ekipmanları da alıyordu.

 

Böylece cebindeki 30 altın uçup gitmişti. 10 altın Ateş Direnci ekipmanlarına harcanırken, 20 altın ile 200 parça kadar Gümüş kademe ekipman almıştı. Gümüş kademe ekipmanlara, parça başı ortalama 10 gümüş ödemek biraz pahalıya kaçmaktı. Ancak ekipmanların özelliklerine değerdi. Mevcut oyuncu kitlesindeki sıradan oyuncuların, bu ekipmanları gördüklerinde ağızlarının suları akardı.

 

Alacaklarını alan Nie Yan, depo yönetimini açıp lonca hazinesinin kurulumuna geçti. Burada kuralları da belirleyecekti. Bütün oyuncular, tıbbi bitkileri, ekipmanları ve isterlerse paralarını lonca hazinesine bağışlayabilirlerdi. Bağışladıkları eşyanın kalitesine göre liyakat puanı kazanacaklardı. Yeteri kadar liyakat puanına sahip olanlar, lonca hazinesindeki ekipmanları alabileceklerdi. Örneğin, Güç +7 ve Hüner +8 veren Gümüş kademe bir Hırsız ekipmanının fiyatı 200 liyakat puanıydı. Ekipmanla işi bittikten sonra geri iade eden oyuncuya 120 liyakat puanı geri verilirdi. Sistem, banka sistemleriyle hemen hemen aynıydı. Lonca hazinesi bankadan farklı olarak durmadan büyümek üzere tasarlanmıştı. Görevi, loncanın gücünü, sürekli olarak artırmaktı.

 

Hazineye para veya eşya bağışı dışında liyakat puanı kazanma yolları da vardı. Loncayla zindanlara girilerek de liyakat puanı kazanılabilirdi. Zindan sonunda eşyalar paylaşılırken, hiçbir eşya alamayan oyuncuya telafi olarak liyakat puanı verilirdi. Loncada belirtilen görevleri tamamlayan kişilere de ayrıca liyakat puanı verilirdi.

 

Bu şekilde oyuncu loncaya ne kadar katkı sağlarsa, loncanın kaynaklarından da o derece faydalanabilirdi.

 

Önceki hayatında büyük loncaları ayakta tutan kuralları iyi bildiğinden, aynı kuralları kendi loncasına da koyuyordu. Kuralları bir kez daha kontrol ettikten sonra, aralarında bir açık veya kusur olmadığından emin oldu. Ardından lonca hazinesinin açılışını ilan etti.

 

Hazinenin tek sahibi oydu. Hao chen, Zhao Li ve Guo Huai 1000’er, Tang Yao da 3000 liyakat puanı almıştı. Bu puanları gönüllerince dağıtabilirlerdi. Miktar yeterli olmadığında Nie Yan’dan daha fazlasını isteyebilirlerdi.

 

Lonca hazinesine, lonca karargahından veya üyelerin şahsi depolarından erişim mümkündü.

 

Her şey hazırlandığında Nie Yan, Guo Huai ve diğerlerine mesaj attı.

 

Hazine tamamdır beyler. Girip siz de bakın isterseniz.

 

Hao Cheng, Guo Huai ve Zhao Li, lonca karargahında başvurularla ilgileniyorlardı. Yoğunluktan başlarını kaşımaya zamanları yoktu. Aralarına katılan çok sayıda oyuncuya rağmen, kapıdaki kalabalık artmaya devam ediyordu.

 

Nie Yan’ın mesajını aldıklarında hevesle lonca hazinesini açtılar. 200 parça özenle dizilmiş Gümüş kademe ekipman karşısında büyülendiler. 30 tane de Seviye 10 Altın kademe ekipman vardı. Son olarak Seviye 20-30 arasında dağılmış Gümüş ve Altın kademe ekipmanlar gördüler. Bunların fiyatları özellikle fazlaydı. En ucuzu 3000 liyakat puanı gerektiriyordu.

 

Nie Yan bu meseleye özen göstermişti. Seviye 30 ekipmanlar gösterişe kaçıyor gibi dursalar da, Tang Yao’nun, seviyesinden yüksek yaratıkları öldürdüğü artık sır olmaktan çıkmıştı. Bu ekipmanlar sıradan üyelerin akıllarını başlarından almakla kalmayacak, loncanın gücüne ikna olmalarını da sağlayacaktı.

 

Hao Cheng donakalmıştı. Boş bakışlarla hazineyi izliyordu. Gördüğü ekipmanlar onu ciddi anlamda şaşırtmıştı. Her biri, birçok yönden kaliteliydi. Seviye 30 ekipmanları gördüğünde, Nie Yan’ın gücünü daha iyi anlamıştı. Oyunun erken aşamalarında böyle ekipmanlara sahip olmak ne demekti? Diğer oyuncular Seviye 30’lara ulaştıklarında ekipman bulmakta zorlanacakken, lonca üyeleri yeterli katkıyı sağladıklarında, istedikleri gibi Gümüş ve Altın kademe ekipmanlara ulaşabileceklerdi!

 

Arkadaşlar, beni dinleyin!” Guo Huai, loncaya alınmak için sıraya girmiş oyunculara bağırdı.

 

Binanın içinde ve girişte sıraya girmiş kalabalığın gürültüsü, Guo Huai’yi duyduklarında kesildi.

 

Hepinizin bildiği üzere Niuren Birliği lonca lideri Genç Atmaca, şu anda lider sıralamasının zirvesinde. Bu sayede sizlerin desteklerini arkamıza alabildik. Ve hepinize minnettarız. Nice loncanın yükselişine ve düşüşüne şahit olduğunuzu biliyorum. Bu gayet olağan bir durum. Lakin, sizleri temin ederim ki, loncamız gelecekte zirveye oynayacak! Elbette böyle bir loncanın, üyelerine faydalar sağlaması gerekir. Öncelikli olarak aramıza daha fazla kişinin katılmasını ve Muzaffer Dönüş, Parlak Kutsal Alev, Kutsal İmparatorluk gibi dev güçlerle eşit kapasiteye erişebilmemizi temenni ediyorum. Üyelerimiz, kurulmamızın ardından, Niuren Birliği loncası üyesi olarak Yıldızlı Gece İksir Dükkanından yapacakları alışverişlerde %5 indirim hakkı elde ettiler. Şu anda herkesin huzurunda gururla lonca hazinemizin kuruluşunu ilan ediyorum! İsteyen herkes dilediğince hazineye bakabilir. Umarım sizler gibi güçlü oyuncular, amacımızda bizlere katılarak desteklerini eksik etmezler!

 

Lonca hazinesi kuruldu mu? Ne çabuk!

 

Çok fazla Gümüş kademe ekipman var! Seviye 30 ekipmanlar bile mevcut!

 

Yeni üyeler heyecanla tartışmaya başladılar. Işıl ışıl Gümüş ve Altın kademe ekipmanlar karşısında heyecanlarına hakim olamıyorlardı.

 

Uyanık Salyangoz, loncanın Yıldızlı Gece İksir Dükkanıyla bağlantısı nedir?

 

Evet, biz de merak ediyoruz!

 

Üzgünüm arkadaşlar. Bu konu bir süre daha sır olarak kalacak.” Guo Huai nihayet, üst rütbeden biri olarak davranmaya başlamıştı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29863 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40898 Bölüm Sayısı


creator
manga tr