Bölüm 12: Qin Xingxuan'ın Daveti

avatar
10101 39

Martial World - Bölüm 12: Qin Xingxuan'ın Daveti


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 


Yazıt işleme tekniği, yaygından nadire on binlerce farklı materyali barındırırdı. Bu materyaller çeşitli şekillerde birleştirilebilir ve yazıt ustasının ilavesiyle sayısız gizemli ve derin yazıt çizilebilirdi.


Yazıt teknikleri, 3600 temel çizgiyi ve 4900 temel sembolü barındırırdı. Bu sayısız çizgi ve sembol kombinasyonu ile oluşturulan farklı dizilimler, sürekli değişen ve sınırsız olasılık bulunduran yazıt işleme tekniğini oluştururdu.


‘Şok’ yazıtı, 3600 temel çizgiden sadece biriydi.


Lin Ming de doğal olarak ‘şok’ temel çizgisini biliyordu. Aslında, temel çizgilerin 3600 ile sınırlı olmadığını da biliyordu. Doğrusu, 6000 farklı tür vardı. Düşen Gökyüzü Kıtası’ndaki yazıt ustalarının sahip olduğunun iki katıydı neredeyse.


Ama Lin Ming, Gökyüzü Solucanı İpeği’nde olduğu gibi, Düşen Gökyüzü Kıtası’ndaki ‘şok’ çizgisinin Tanrılar Âlemi’ndekiyle aynı olup olmadığından emin değildi. Sağ elini uzattı ve parmak ucunda gerçek özü topladı. Eliyle havaya parlak bir çizgi serisi çizdi. Sessiz ve muhteşem bir ışıkla parladılar ve sonunda Qin Xingxuan ve boş bakışlı Kıdemli Büyük Kız Kardeş’in gözleri önünde birleşerek karmaşık bir diyagram oluşturdular.


Lin Ming bu yazıtlarla her gün pratik yapmaktaydı ve ruh parçasının anılarıyla uyum sağlamaya da başlamıştı. Bunların sonucunu da iki kelimeyle açıklamak gerekirse, ‘oldukça kullanışlı’ idi.


Lin Ming sordu. “‘Şok’ sembolü bu muydu?”


Qin Xingxuan afallamış bir şekilde bakarken Kıdemli Büyük Kız Kardeş de ona baktı ve onun ifadesini fark etti. Qin Xingxuan’ın bakışlarından genç serserinin havayı sadece parmak ucuyla karalamadığını, ‘şok’ sembolünü eksiksiz bir şekilde çizmiş olduğunu anladı! Puşt herif! Bu sapık piç, beklenmedik şekilde yazıt tekniğinden anlıyor muydu? Bu çok mantıksız değil miydi?


Qin Xingxuan gerçekten şaşırsa da karmaşık duygularını açığa vurmamaya çalıştı. Toplam 3600 temel çizgi vardı ve bir amatörün bunların hepsini hatırlaması absürtlük derecesinde zordu. Lin Ming’in bu temel çizgiyi bilmediğini söylemesi garip olmazdı ama o, ‘şok’ sembolünü tamamen doğru çizmiş ve enerjiyi doğru noktalara yerleştirmişti ki, bu en basit tabiriyle hayret edilecek bir şeydi. Bu sadece pratik için özenle çaba harcayanların ulaşabileceği bir sonuç olabilirdi!


Kalbinde biraz kasvet ve gözlerinde şaşkın bir bakışla konuşmaya yeltendi. “Bu…”


Lin Ming onun sözünü kesip açıklamaya girişti. “Bu ‘şok’ şablonu ölüm tanrısının işaretidir. Genellikle silah üzerine yerleştirilerek kullanılır. Dövüş sanatçıları silah kullanırken genellikle enerjilerini silahları üzerine yoğunlaştırır ve düşmanı yenmek için kullanırlar ama etki artışı sınırlıdır. ‘Şok’ çizgisi silaha yerleştirilirse ve dövüş sanatçısı enerjisini silahı üzerine yoğunlaştırırsa ‘şok’ şablonu devreye girer ve enerjinin işleme verimini arttıracak yüksek hızlı bir titreşim yaratarak silahın keskinliğinin derecesini arttırır…”


Lin Ming, Qin Xinguan’ın beklediği gibi kolayca ‘şok’ şablonunu açıkladı. ‘Şok’ şablonunu böyle bir beceriyle çizebiliyorsa elbette onun arkasındaki ilkeleri bilmek zorundaydı! Bilmemesi garip olurdu zaten!


Bunun üzerine Qin Xingxuan’ın rekabetçi ruhu uyandı! Bu oğlanın onu yenmesine izin veremezdi! “Pekala öğrenci kardeşim, ‘bayrak’ sembolünün çizim tekniğini ve arkasındaki ilkeleri biliyor musun?” Qin Xingxuan nispeten kolay temel çizgileri sormayı bırakmış ve daha karmaşık temel sembollerden sorarak çıtayı yükseltmişti. Ama doğal olarak bu soru Lin Ming’i zor duruma düşürmemişti! Doğrusu, Lin Ming’in temel semboller hakkındaki anlayışı, Düşen Gökyüzü Kıtası’ndaki herkesten çok daha ötedeydi.


Sakin bir şekilde ‘bayrak’ sembolünü havaya çizdi. Temel semboller biraz daha karmaşık olsa da Lin Ming’in parmağında hiçbir duraklama olmadı ve bir göz kırpma süresinde karmaşık yazıt sembolü havada parlamaya başladı.


Artık, Qin Xingxuan bile saygıyla dolmaya başlamıştı. Temel semboller, temel çizgilere göre iki kat daha karmaşıktı ve semboldeki enerji akışları da daha zordu ama Lin Ming bunu kolayca yapmıştı. Hatta, Qin Xingxuan’ın kendisini bile aşmıştı!


Aman tanrım, o bir dahi! Rastgele karşılaştığım bu çocuk, yazıt tekniğinde dahilerin arasında bir dahi!


Bu ilahi yazıt işleme tekniğini öğrenmek için kimle çalışmıştı acaba? Görünüşü, büyük aristokrat ailelerden birinden gelmediğini gösteriyordu. Sapa ve gözlerden ırak dağlarda yaşamayı seven kadim bir bilge ya da olağanüstü bir münzevinin çırağı olması mümkün müydü?


Qin Xingxuan, Lin Ming’in sırlarla dolu olduğunu düşünüp onu sınamaya devam etti. Sorduğu soru sayısı arttıkça şaşkınlığı da büyüdü! Lin Ming göründüğü gibi değildi! Rastgele sıralanmış 3600 çizgi ve 4900 sembolün eklenmesiyle ortaya çıkan 8000’den fazla türün her birini biliyordu sanki!


Qin Xingxuan’ın şaşkınlığına kıyasla, Kıdemli Büyük Kız Kardeş, yan taraftan birbirleriyle tamamen farklı ve anlaşılmaz bir dille konuşan iki yazıt ustasının sohbetini dinlerken ağzı açık kalmıştı; sadece şaşkınlığı ve hayreti gittikçe artan ve bunu daha da fazla belli eden Qin Xingxuan’ı seyrediyordu.


Kıdemli Büyük Kız Kardeş, Xingxuan’ı çok iyi anlıyordu. Qin Xingxuan’ın zarif ve havalı ifadesine aldanmamak gerekirdi! Herkese iyi ve nazik davranıyor olabilirdi ama gerçek şu ki, altıncı seviye yeteneği ve muazzam gücü, bir parça kibre saplanmasına vesile olmuştu. Şimdiye kadar, kendi neslinde böylesine değerli gördüğü hiç kimseyle karşılaşmamıştı.


En sonunda Kıdemli Büyük Kız Kardeş bu duygularından kurtuldu. Anladığı tek bir şey vardı ki, bugün bu oğlanın Geçiş Kartı’na el koyamayacaktı!


Siktir! Bu kadar büyük bir hata yapacağını düşünmek...! Ayaklarını yere vurdu! Bu piçin bir yazıt ustası olabileceğini hiç düşünmemişti!


Kıdemli Büyük Kız Kardeş delirmek üzereydi!


Qin Xingxuan’ın ifadesi yavaş yavaş daha saygılı, bakışları ise yavaş yavaş daha mütevazı oldu. Lin Ming ile sohbet ederken sembol bilgisinin ve enerji inşa anlayışının derinleştiğini ve bilgisindeki artıştan dolayı bakış açısının genişlediğini fark etti. Bu mükemmel bir duyguydu ve faydalıydı da!


Qin Xingxuan, Lin Ming’in yüzyılda bir ortaya çıkabilecek ender bir yetenek olduğu konusundaki şüphelerini doğruladı. Ama arkasında daha fazla gizem saklıyordu! Ona öğreten ustası, mutlak bilgiye ve otoriteye sahip bir yazıt ustası olabilirdi sadece! Kendi ustasıyla kıyaslamak, mumla güneşi kıyaslamak gibiydi!


Bu gencin tam olarak nasıl bir kökeni vardı?


Qin Xingxuan, sadece sohbetlerinden kazandıklarından dolayı değil, Lin Ming’in kendisinin ve arkasındaki gizemli öğretmeninin Qin Ailesi için olağanüstü önemi olduğundan ona büyük ilgi duydu!


Bu düşüncenin etkisiyle dedi ki: “Öğrenci arkadaşım, zither dersinin başlama zamanı geldi, bu yüzden beni mazur gör. Bugün seninle konuşmak çok güzeldi. Mümkünse, bir ihtimal, zither dersi bittikten sonra, bendeniz küçük Xingxuan, hızlı bir yemek  ve...yazıt tekniğinin ilkelerini...tartışmak için sizi Büyük Berraklık Köşkü’ne davet etmek ister. Senin için de münasip midir öğrenci arkadaşım?”


Qin Xinguan’ın tatlı ve hoş sesi çok ikna ediciydi ve içten ifadesi ile ilahi güzelliği, bu soruyu herhangi bir erkeğin reddetmesini imkansız kılıyordu.


Doğrusu, Lin Ming de onu reddetmek istemiyordu. Qin Xinguan’ın arka planı etkileyici ve kendisi güzel olmakla kalmıyordu, ayrıca başkalarına karşı iyi davranıyordu ve hiç de burnu havada değildi. Önündeki kızın kötü niyetli olduğuna dair tek bir iz bulmak bile imkansızdı.


Ama Lin Ming’in zamanı çok kısıtlıydı ve Yedi Derin Savaşçı Evi’nin sınavına sadece üç ay kalmıştı. Bu dönemde önce ilaçları satın almak için yazıt tekniğiyle para kazanmalı, sonra ilaçlara yazıtları işeyip kendi yetişimini yükseltmeli ve Yedi Derin Savaşçı Evi’ne girmeliydi.


Yedi Derin Savaşçı Evi’ne girse bile yine güce ihtiyacı olacaktı. Şüphesiz o iğrenç Zhu Yan ile dövüşmek zorunda kalacaktı. Gücünü arttırmazsa, o zaman Zhu Yan’a layık bir rakip olamayacak ve her zaman pişman olacaktı!


Lin Ming, zither sınıfında kalmaya ve sonrasında güzel bir kadınla yemek yemeye ve yemekten sonra gün batana kadar onunla sohbet etmeye ve hatta tekrar buluşmak için birbirleriyle kişisel bilgilerini paylaşmaya karşı ilgisizdi. Qin Xinguan için bu harika ve faydalı bir şey olabilirdi ama Lin Ming hiçbir şey öğrenemeyecekti! Sonuçta şu anki sohbetlerinde bilgi ve avantaj kazanan Qin Xingxuan idi, Lin Ming ise ne yeni bir bilgi öğrenebilmişti ne de ilham alabilmişti!


Bu yüzden Lin Ming biraz üzgün görünerek daveti reddetti ve dedi ki: “Çok üzgünüm ama bugün yapmam gereken bir şeyler var ve bu yüzden hemen dönmeliyim.”


“Oh...Şey...Ben bilmeliydim.” Qin Xingxuan üzüntüyle konuştu ve konuşurken de yanakları kıpkırmızı oldu. Ona sorarken reddetme olasılığını hiç düşünmemişti. Doğrusu, Qin Xinguan çocukluğundan beri bir kez bile bir erkeği yemeğe davet etmemişti! Ama ona sayısız kez teklif edilmişti. Her zaman yakın arkadaşlarıyla birlikte yediği için tüm bu teklifleri reddetmişti. Başkalarının hislerini reddederken de hiçbir şey hissetmemişti! Ama bu kez reddedilen oydu ve fark etmişti ki, reddedilmenin tadı da adaletsizliğe uğramak kadar acıydı. Sonuçta, büyük aristokrat bir aileden gelse bile hâlâ on beş yaşında bir genç kızdı!


Lin Ming’in Qin Xingxuan’ı reddettiğini görünce, Kıdemli Büyük Kız Kardeş’in beyni kısa devre yaptı, neredeyse koşup Lin Ming’e tokadı patlatacaktı. Aklında tek bir düşünce vardı! Bu çocuk...Bu çocuk, rakipsiz Qin Xingxuan’ı gerçekten de reddetmişti!


Tanrım!


Bu güzel dünyada böyle bir şey mümkün mü?


O, gerçekten bir erkek mi?

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29861 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40898 Bölüm Sayısı


creator
manga tr