Bölüm 513: Dev Şeytan Dünyası

avatar
3223 30

Martial World - Bölüm 513: Dev Şeytan Dünyası


 

Bölüm 513: Dev Şeytan Dünyası

Editör: Kinyas

 

Bu dünya Dev Şeytan ırkının yaşadığı yer miydi, yoksa Gökyüzü Düşüşü Kıtası mıydı?

 

Lin Ming şaşkınlık içerisindeydi. Şeytan Parıltısı'nı çağırmak istedi ama Şeytan Parıltısı ruh gücünü çok fazla kullandığı için derin uykudaydı. Lin Ming ne kadar çağırmaya çalışsa da cevap vermedi.

 

Lin Ming sonunda onunla iletim kurmaya çalışmaktan vazgeçti. Bunu düşününce, Şeytan İmparatoru da antik Dev Şeytan ırkından geliyordu. Aslında Şeytan Tanrısı İmparatorluk Sarayı'nın ultra uzun iletim dizisinin Dev Şeytan ırkının dünyasıyla bağlantılı olması garip olmazdı!

 

3000 yıl önce ortaya çıkan Büyük Cehennem İmparatoru da Dev Şeytan Dünyası'ndan mı geliyordu?

 

Lin Ming bunu düşününce ifadesi değişti ve gözleri parladı. Tam bu anda, büyük devenin sırtındaki Dev Şeytan'ın cebinden kalın bir zincir çıkarttığını ve ona attığını gördü!

 

Ne!

 

Rakibinin eğlenceli gözleriyle Lin Ming öfke patlaması yaşadı. Tüm vücudu yaralanmıştı ve şu anda Sıkıştırılmış İlik gücünü de gerçek özünü de kullanamıyordu. Birkaç gün iyileştikten sonra bile sadece fiziksel gücünün küçük bir kısmını kullanabiliyordu. Lin Ming'in şu anki durumu, sadece bir Houtian Âlemi dövüş sanatçısına denkti.

 

Lin Ming yana kayarak zinciri atlattı ve ayağa kalkacak zamanı buldu. Devenin sırtındaki Dev Şeytan ona baktı ve Lin Ming refleks olarak silahını çekmek istedi. Ancak Büyük Vahşi Kan Kargısı da Mor Kuyruklu Yıldız Mızrağı da Evrensel Eritme Fırını'nın içinde olduğu için onları alamadı. Alabilecek olsa bile Lin Ming buna cesaret edemezdi. Şu anki zayıf durumuyla bu tür hazineleri çıkarması, gelip beni öldür demekle aynıydı.

 

“Mo Da, neler oluyor?” Devenin arkasından başka bir ses geldi.

 

Lin Ming şaşırdı. Bu Dev Şeytan ırkının diliydi. Lin Ming Şeytan İmparatoru'nun anılarını miras aldığı için rakibin dilini %80 oranında biliyordu.

 

“Hehe, bugün şanslı bir gün, bir köle daha ele geçirdik. Bir Houtian Âlemi dövüş sanatçısı biraz para eder. Ama ne yazık ki temeli zayıf.”

 

Mo Da adındaki Dev Şeytan deveden indi.

 

Lin Ming'in şu anki durumuyla meridyenleri birçok noktadan engellenmişti ve gerçek özü yetersizdi. Şu anda ne taraftan bakılırsa bakılsın bir Houtian Âlemi dövüş sanatçısına benziyordu. Bir Xiantian Âlemi dövüş sanatçısı dantianın içinde gerçek özünü bir kasırgaya çevirmiş olmalıydı; Lin Ming şu anda böyle görünmüyordu. Ayrıca Lin Ming'in meridyenlerinde dengesiz temelinin olduğunu gösteren birçok tıkanıklık vardı. Bu yüzden Mo Da adındaki Dev Şeytan böyle varsaymıştı.

 

“Bir insan, güzel, sadece yetişimine bağlı olabilirsin. Houtian Âlemi'ne ulaşman bile kötü değil!” Diğer Dev Şeytan güldü. “Bu adam düşük seviyeli bir Kan Şeytanı Kristali edebilir!”

 

İki Dev Şeytan dalga geçtiği anda Lin Ming'i tamamen bir çiftlik hayvanına benzetmişlerdi. Bu, Lin Ming'in öfkeyle taşmasına neden oldu. Ama şu anda durumu çok sefildi; burada herhangi bir savaş başlatmak çok aptalca olacaktı.

 

‘Beni köle sanıyorlar! En başta zinciri atmasına şaşmamalı, beni köle gibi kilitlemek istiyorlar.’

 

Lin Ming, uzaklarda Güney Vahşi Doğa gibi yerlerde bir yabani yakalanırsa köle olacağını biliyordu. Ve şimdi Dev Şeytan Dünyası'nda bir insandı, vahşi doğada yakalanıp köle olarak alınmak istemesi garip değildi.

 

Lin Ming onların yetişimine baktı ve dantianlarının tamamen boş olduğunu görünce şaşırdı. Hatta onların bir dantianı olduğu bile söylenemezdi.

 

Mm? Bunlar Houtian Âlemi dövüş sanatçıları bile değil miydi?

 

Bu iki Dev Şeytan'ın meridyenleri bile bağlanmamış görünüyordu. Bunlar insansa, Nabız Yoğunlaştırma Aşaması'na girmek için meridyenlerini bağlamaları gerekirdi.

 

Bunlar Nabız Yoğunlaştırma Aşaması dövüş sanatçıları bile değildi.

 

Lin Ming'in kalbi dondu ve aniden olanları anladı. Onların Xiantian Âlemi, Dönen Çekirdek Âlemi gibi Öz Toplama Sistemi'ni izlemedikleri çok açıktı. Rafine ettikleri şeyin kendi bedenleri olması ve Sıkıştırılmış İlik yolunu izlemeleri yüksek ihtimaldi!

 

‘Demek bu yüzden!’ Lin Ming, Şeytan Tanrısı İmparatorluk Sarayı'nın gerçek öz tabanlı sistemleri neden baskıladığını şu anda net olarak anlamıştı.

 

Şeytan Tanrısı İmparatorluk Sarayı'nın öğrencilerinin çoğu, vücutlarını rafine ediyordu. Bu şekilde Şeytan Tanrısı İmparatorluk Sarayı Öz Toplama Sistemi dövüş sanatçıları tarafından istila edildiğince, yasaların baskısı onların gücünü azaltacaktı. Doğal olarak Şeytan Tanrısı İmparatorluk Sarayı, bu durumda büyük bir avantaj sağlayacaktı.

 

Lin Ming bunu düşününce kederli şekilde gülümsedi. Şeytan Tanrısı İmparatorluk Sarayı'nda bulduğu büyük şansın nedeni sonunda ortaya çıkmış gibiydi...

 

“Çocuk, akıllı olmanı ve direnmemeni tavsiye ediyorum, aksi halde etinin acısını yaşacaksın!” Mo Da, Lin Ming'e bakarken sırıttı.

 

Lin Ming'in gözleri soğuk bir ışıkla parladı. Ancak hiçbir şey yapamadı. Burada savaşırsa muhtemelen ölecekti.

 

Mo Da'nın arkasındaki kervana baktı ve burada sadece birkaç düzine insan olduğunu gördü. Mo Da da dahil olmak üzere sadece üç tane Dev Şeytan ırkı vardı; geri kalanı insandı.

 

Onlarca insandan bazıları kadın, bazıları erkekti. Çoğu gençti ama birkaç tane yaşlı da vardı.

 

Çoğu ölümlüydü, sadece bir kısmı dövüş sanatçısıydı. Dövüş sanatçılarının yetişimi de çok düşüktü. Hiçbiri Kas Değişimi aşamasını bile geçememişti.

 

Bu insanlar kervanı takip ediyordu veya taşınıyordu. Hepsinin kıyafetleri yıpranmıştı ve ince ayakkabılar giyiyorlardı, bazılarının kıyafetlerinde büyük yamalar vardı.

 

Lin Ming bunları gördüğünde bu insanların hepsinin köle olduğunu anladı!

 

Dev Şeytan dünyasında Dev Şeytanlar'ın baskın ırk olduğu anlaşılıyordu. Farklı ırkların köle olarak alınması normaldi.

 

Dev Şeytan'ın arkasındaki bir yaşlı adam, kervana bakan Lin Ming'i izledi ve iç çekti. Lin Ming'in çok genç ve yetenekli birisi olduğu açıktı. Houtian Âlemi'ne ulaşmasına rağmen köle olarak alınıyordu.

 

“Sana düşünmek için üç saniye vereceğim. İtaat etmek mi istiyorsun? Yoksa ölmek mi?” Mo Da sabırsız şekilde söyledi.

 

Lin Ming kalbinde yükselen öfkeyi bastırdı. Hemen sakinleşti. Bu üç Dev Şeytan'ın yetişimini bilmemesine rağmen, güçlerinin normal bir Xiantian dövüş sanatçısının üstünde olduğunu tahmin edebilirdi.

 

Lin Ming'in zayıf durumuyla onlar ile savaşmasına imkan yoktu. Sadece gücünü tam olarak elde edene kadar dayanabilirdi.

 

Lin Ming'in direnmekten vazgeçtiğini görünce Mo Da çok memnun oldu. “Akıllı olman güzel. Şimdi grubun arkasına git. Daha sonra sana madencilik işi verilecek. Yeterince iyi bir işçi olursan köle statüsünden kurtulabilirsin bile!”

 

Lin Ming hiçbir şey söylemeden grubun arkasına yürüdü.

 

Mo Da'nın morali çok iyiydi. Kervana bağırdı ve yola devam etti.

 

Lin Ming kervanın arkasına yürürken bir arabayı süren yaşlı adama denk geldi. Bu yaşlı adamın yetişimi Kas Değişimi aşamasıydı ve 30 feet genişliğinde bir araba kullanıyordu. Arabanın önünde, Lin Ming'in genelde gördüğü atların üç katı büyüklüğüne atlar vardı. Her at güçlü ve vahşiydi. Ayrıca her bir atın kafasında boynuz vardı.

 

“Genç adam, yabancısın değil mi?” Yaşlı adam arabayı sürme konusunda çok yetenekliydi. Sürerken aynı zaman sigara da içiyordu.

 

Lin Ming'in kaşları yükseldi. “Hm? Amca'nın söylediğine göre burada genelde yabancılar mı var?”

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29835 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr