Bölüm 512: Zaman ve Uzay Yasaları

avatar
4372 36

Martial World - Bölüm 512: Zaman ve Uzay Yasaları


 

Bölüm 512: Zaman ve Uzay Yasaları

Editör: Kinyas

 

“Bu bir uzay kanalı mı?” Lin Ming çevresindeki canlı renkli kanala baktı ve şaşkınlıktan konuşamadı. Sayısız rengin hızlı bir oranda aktığı bir kaleydoskopta yaşadığını hissetti. Bu renkler harmanlanıp bir araya gelince, Lim Ming'in başının dönmesine neden oldu.

 

Lin Ming bu renkli enerji şeridini gördüğü anda zihni sallandı; bu uzay enerjisi olarak mı adlandırılıyordu?

 

Büyük Ezici Kargı Sanatı'nda, Uzay Kavramı ve Zaman Kavramı'nı içeren birçok teknik vardı. Benzer olarak Hiçlik Ezici Altın Kuş da Uzay Kavramı'nın etrafında dönüyordu. Ancak Lin Ming şimdiye kadar Uzay Kavramı'nı anlamaya bile başlamamıştı. Bunun nedeni, bu türde zorlu ve gizemli bir uzay enerjisiyle nerede temas kuracağını bilmemesiydi.

 

Normalde dünyadaki bir alan kararlı haldeydi ve uzay enerjisi gizliydi. Bir uzay kanalında bir kişi sadece aktif uzay gücünü görebilirdi.

 

Lin Ming zihninin bu uzay enerjisiyle birleştiğini hissetti. Ruhu, iradesi ve vücudu uzayın akışıyla birlikte mükemmel uyum sağlamış şekilde bir uzay durumuna dönüşmüş gibiydi. Sonsuz mesafede hızla giderken tarif edilemez güzellikte bir duygu hissetti.

 

Bu Uzay Yasası mıydı? Uzay Kavramı mıydı?

 

Lin Ming, Uzay Kavramı'na daldığını hissedince aniden Şeytan Parıltısı'nın sesini duydu. “Bu hisse kendini kaptırmaman konusunda seni uyarıyorum. Aksi halde bu uzay türbülansında kendini kaybedersen ve vücudunun enerjiyle bağlantısı kesilirse, bir daha bağlayamazsın! Seni önemsemiyorum ama şu anda senin ruhsal denizine bağlıyım. Seninle birlikte ölmek istemiyorum.”

 

Şeytan Parıltısı'nın sözleri Lin Ming'i uyandıran bir uyarı alarmı gibiydi. Lin Ming vücudunun çevresindeki enerjinin dağıldığını görünce aniden şok oldu, sanki rüzgârda üflenen bir karahindiba gibiydi.

 

Lin Ming'in kalbi dondu ve hızla algısını geri çekti. Yarı yoldayken aniden vücudunun sarsıldığını hissetti ve çok acılı bir migren ile birlikte keskin bir koninin kafasını deldiğini hissetti. Düşünceleri yavaşladı ve kâbusun içindeymiş gibi hissetti; şu anda bilinci açıktı ama hareket etmesi imkansızdı. Nefes almak bile güçleşmişti.

 

“Bu... uzay fırtınası mı?” Lin Ming büyük bir çabayla sonunda söyledi.

 

“Hayır... bir uzay fırtınası buna benzemez... Bu uzay ve zamanın bükülmesi...” Şeytan Parıltısı'nın sesi de aralıklı kesintilerle geldi; bu duruma o da mükemmel derecede uyum sağlayamıyormuş gibi görünüyordu.

 

Uzay ve zamanın bükülmesi mi?

 

Lin Ming'in zihni sallandı ve bunun ne demek olduğunu hemen anladı. Bu uzay eğrisi, bireyin alışkın olduğu uzay ölçeğini değiştiriyordu ve gerçek uzaydan farklıydı. Zamanın bozulması ise bireyin kendi zamanıyla ilgiliydi ve normal zaman akışından farklıydı.

 

Büyük Ezici Kargı Sanatı'nın içinde Uzay ve Zaman Yasaları mı anlatılıyordu?

 

Lin Ming neredeyse bir eşiğe dokunduğunu hissetti. Ama o anda meditasyon yapmayı göze alamazdı. Sadece etrafındaki uzay ve zamanın garip hissini çaresizce hissedebilirdi.

 

Bu uzay ve zamanın farklılığına adapte olmak için düşüncelerini ve iç gerçek özünü ayarlamaya çalıştı. Lin Ming'in meridyenlerindeki gerçek öz tekrar tekrar yoğunlaştı ve değişti ama yine de bu zaman geçişinin bükülmesine ayak uyduramadı. Bu, Lin Ming'in tüm hareketlerinin son derece yavaşlamasına neden oldu.

 

Bu, Lin Ming için yeni ve değişik bir deneyimdi ama son derece tehlikeliydi de. Lin Ming ilk defa Uzay ve Zaman Yasaları'yla bağlantı kuruyordu.

 

O anda, kulaklarında Şeytan Parıltısı'nın zayıf ve acele sesi geldi. “Önümüzde uzay türbülansı var!”

 

“Mm?”

 

Lin Ming şaşırdı. Önündeki gökkuşağı renkli kanala baktı. Uzay çizgilerinin enerjisi kaotik ve berbat haldeydi, sanki bir fırtınadan geçmiş gibiydi.

 

“Durum kötü!”

 

Lin Ming dişlerini sıktı ve fiziksel gerçek özünü sınırına kadar döndürdü. Lin Ming'in çevresinde yıldırım arkları oluştu ve 15 Kan İçen Mühür aynı anda etrafında dönerek büküldü.

 

Bang!

 

Lin Ming aniden sallandı ve çevresindeki yıldırım arkları anında dağıldı. Kan İçen Mühürler bile dağıldı ve hemen soldu.

 

O anda Lin Ming iki dağ tarafından sıkıştırıldığını hissetti ve organları patlamanın eşiğindeydi. Sıkıştırılış İlik'i tamamlamış olmasına rağmen iskeletinden çatlama sesleri geldi ve büyük baskıya dayanamıyordu.

 

Peng!

 

Lin Ming'in yüzük parmağındaki düşük aşama uzaysal yüzük aniden patladı ve uzay akışının türbülansında parçalara ayrıldı. Lin Ming yeşim kayışların ve hapların küle dönerek anında yok oluşunu izledi.

 

Bu somut maddelerin küle dönerek yok olmasını izlemek şok ediciydi; bunu kelimelere dökmek zordu.

 

Bang!

 

Uzaysal yüzük patladığı anda Lin Ming kalın bir metal duvara çarptığını hissetti. Organları sallandı ve boğazının arkasından bir ağız dolusu kan tükürmüş gibi bir tat geldi.

 

Ama şimdi bile Lin Ming bu baskıya dayanarak Kafir Tanrı Gücü'nü açmadı. Bunun uzay türbülansının sadece başlangıcı olduğunu biliyordu. Kafir Tanrı Gücü'nü şimdi açarsa, ilerledikçe daha şiddetli ve tehlikeli uzay fırtınalarına direnemezdi.

 

Ne yazık ki bu uzay kanalında Uzay ve Zaman Yasaları'nı anlayabileceği bir durum yoktu. Sadece bu duyguyu zihnine damgalayarak mümkün olduğunda hatırlamaya çalışabilirdi.

 

“Lin Ming, önünde! İkinci bir uzay akışı türbülansı!”

 

Lin Ming'in kulaklarında Şeytan Parıltısı'nın sesi yankılandı. Lin Ming çok uzakta olmayan tamamen kaotik bir uzay enerjisi kütlesine baktı.

 

Bu bir çeşit lanetti ve bu lanetten kaçınılamazdı. Lin Ming ana uzaysal yüzüğünden bir hap çıkardı ve yuttu. Fiziksel gerçek özünü sınırına kadar döndürdü ve Kan İçen Mühürler'i çağırarak doğrudan uzay akışı türbülansına girdi.

 

...

 

Birkaç gün sonra...

 

Lin Ming bir komadan uyandı. Gözlerini açtı ve çevresini bulanık şekilde görmeye başladı. Geniş ve büyük bir otlağın üzerinde yattığını görünce şaşırdı. Altındaki çim ıslaktı ve rahatsız edici şekilde vücuduna yapışmıştı.

 

Lin Ming son birkaç günde yaşadığı deneyimi hatırlarken kederli şekilde güldü.

 

İletim dizisine girdiğinde, bir göz açıp kapayıncaya kadar hedef haline gelmişti. Ama bu ultra uzun antik iletim dizisi, üç gün süren bir iletime sahipti.

 

Bu üç günde, Lin Ming uzay kanalında sayısız tehlikeyle karşılaşmıştı. Uzay akışı türbülansı, uzay fırtınaları, uzay girdapları, gizemli kara delikler ve zamanın bükülmesi; Lin Ming tüm bunlarla kuşatılmıştı. İradesiyle bunların hepsine direnmeyi başarmıştı. Sahip olduğu tüm hapları neredeyse tamamen tüketmişti.

 

Üçüncü günde Lin Ming'in ruhsal denizinin içinde direnen Şeytan Parıltısı bile uzay fırtınasında ona yardım etmişti. Sonuçta ikisi bu gemide birlikte gidiyordu ve Lin Ming öldürse, kendisi de ölecekti.

 

Lin Ming şu anda yağın içindeki bir lamba gibiydi ve Şeytan Parıltısı bile ruh gücünü aşırıya kadar kullanarak derin bir uykuya dalmak zorunda kalmıştı. Ama sonunda uzay akışı türbülansından kaçmayı başarmışlardı.

 

Ancak iletim dizisinden çıktıktan sonra Lin Ming sadece kalbindeki sıkıntılardan şikayet edebilirdi. İletim dizisinin çıkış noktası, İlkel Kaos Seması'nın zirvesine yükselen şiddetli ve tehlikeli bir dağ gibiydi.

 

İlkel Kaos Seması'nda metal, tahta, toprak, ateş, rüzgar ve yıldırım gücü tüm köken enerjiler vardı; burası kıyaslanamayacak derecede zalim ve acımasızdı. Yetersiz yetişimdeki bir dövüş sanatçısı İlkel Kaos Seması'nın enerjisine maruz kalırsa, bu ölümcül köken enerjiden bir ölüm vuruşu alırdı.

 

Lin Ming zirve durumunda olursa doğal olarak bu tür köken enerji akımlarıyla vurulmazdı. Ama şu anda tüm enerjisini tüketmişti. Bu köken enerji akımlarıyla vurulduktan sonra vücudu daha da kötüleşmişti. İlkel Kaos Seması'nın gücünden kaçmaya çalışırken, uçmak için enerjisi bile kalmamıştı.

 

Lin Ming Güney Şafak Adası'na gittiğinde Güney Denizi Şeytan Bölgesi'nin mangalarını yok ettikten sonra onların yüzüklerini aldığında birkaç ruh teknesi de elde etmişti. Eğer Lin Ming yürümek yerine bu hazineleri kullanmasaydı, İlkel Kaos Seması'nın içinde yok olurdu.

 

Lin Ming bunu bilmeden önce zayıf gerçek özü nedeniyle ruh teknesinin kontrolünü kaybetmiş ve bilinçsiz halde otlaklara çarpmıştı.

 

Ne zamandır baygın olduğunu bilmiyordu ama uyandıktan sonra karnının guruldadığını hissetti. Lin Ming çok acıkmıştı.

 

Vücudunu inceledikten sonra, biri yüksek aşama olmak üzere sadece altı yedi uzaysal yüzük kaldığını gördü. Diğer uzaysal yüzüklerin hepsi uzay akışının türbülansında patlamıştı.

 

Evrensel Eritme Fırını hâlâ dantianın içinde güvenli şekilde duruyordu. Lin Ming'in değerli eşyaları hatta Hayal Işığı bile Evrensel Eritme Fırını'nın içindeydi. Neyse ki onlara bir şey olmamıştı.

 

Lin Ming'in şu anki durumuyla Evrensel Eritme Fırını'nı açması bir yana, çağırması bile imkansızdı

 

Lin Ming vücuduna bakınca kederli şekilde gülümsedi.

 

Meridyenlerinin %70'i hasar görmüştü ve gerçek özünü bağlayamıyordu. Bu, Lin Ming'in dantianının susuz bir göl gibi kurumasına neden olmuştu.

 

En kötüsü de Lin Ming'in kemiklerinin, iliğinin ve organlarının yaralanmasıydı. Lin Ming çok iyi bir iyileşme yeteneğine sahipti ama kemik iliğinin iyileşmesi zaman alacaktı.

 

“Bu çok kötü...”

 

Lin Ming iç çekti. Zoraki şekilde gülümsedi ve başını salladı. Meridyenleriyle gerçek özünü bağlayamazsa, yetişim yöntemlerini kullanamazdı. Bu şekilde birkaç gün önce deneyimlediği Uzay ve Zaman Yasaları üzerinde meditasyon yapmak zaman alacaktı. Bu, uzayda seyahat etmesinin en büyük hasatı olarak görülebilirdi.

 

Bu şekilde birkaç gün geçti. Lin Ming, kurumuş yemeklerini büyük bir açlıkla yedi ve uzaysal yüzüğündeki Güneş Kökeni suyunu içti. Uzay ve Zaman Yasaları üzerinde meditasyon yaparken, sessizce kemik iliğinin ve kemiklerinin yenilenmesini bekledi.

 

Ama bugün, otlaklarda bir karavan ortaya çıktı. Lin Ming'in kulağına deve sesleri geldi. Oraya baktı ve nefes nefese kaldı. Bu develer devasa derecede büyüktü. Develer 30 40 feet yüksekliğindeydi ve tek bir bacağı iki insan boyutundaydı. Lin Ming bu develerin üstüne binen insanı görünce daha da şaşırdı.

 

Bu insan, koyu mavi gri metal tonlarındaydı. Göğsü çıplaktı ve kasları devasaydı. Kolları, yetişkinlerin uylukları kadar kalındı ve kulakları yarım feet uzunluğundaydı. Sırtında büyük bir balta taşıyordu ve sapı bir kol kadardı. Şu anda Lin Ming'e küçümseyici şekilde bakıyordu.

 

“Dev Şeytan mı?”

 

Lin Ming sersemledi. Bu kişi bir Dev Şeytan ırkı üyesiydi!

 

Bu, Büyük Cehennem İmparatoru'nun ve Şeytan İmparatoru'nun ırkıyla aynıydı! Tanrım! Dev Şeytanlar'ın yaşadığı dünyaya mı gelmişti!?

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34391 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43750 Bölüm Sayısı


creator
manga tr