Bölüm 510: On Yıllık Süreç

avatar
3798 37

Martial World - Bölüm 510: On Yıllık Süreç


 

Bölüm 510: On Yıllık Süreç

Editör: Kinyas

 

Savaşın başından sonuna kadar sadece birkaç dakika geçmişti. Saygıdeğer Geç Aşama ve Orta Dönen Çekirdek ustaları Lei Jingtian ve Mu Chihuo, Lin Ming tarafından art arda öldürülmüştü.

 

Lin Ming savaş alanında duruyorken tüm vücudu kanla ıslanmıştı ve yüzü solgundu. Bu süre içerisinde ister istemez karanlık ve ürpertici bir aurayla kaplanmıştı. İlahi Anka Kuşu Adası öğrencileri bunu gördüğü anda Lin Ming'e korku içinde bakmadan edemedi.

 

Böyle etkileyici bir yetenek, yaşının da eklenmesiyle gerçekten muhteşem bir şeydi.

 

Lin Ming Büyük Vahşi Kan Kargısı'nı koydu. Gözleri Mu Qingyi ve Mu Bingyun'a düştü. Ciddiyetle söyledi. “Kıdemli Mu Qingyi, Kıdemli Acemi Kız Kardeş Mu Bingyun, bu küçüğünüzün sizinle konuşmak istediği şeyler var.”

 

“Mm?”

 

“Konuşmak için başka bir yere gidelim.”

 

Lin Ming, Mu Qianyu, Mu Qingyi ve Mu Bingyun, illüzyon öldürme dizisinin içine geçti. Lin Ming sakince söze girdi. “Kıdemli Mu, Kıdemli Acemi Kız Kardeş Mu, size söylemek istediğim iki konu var. İlki, bugün olayları kimseye söylememenizi istiyorum. Aksi halde tarikatın başı büyük derde girecek.”

 

“Neden?” Mu Qingyi şaşırdı. “Ne oldu?”

 

“Xiantian Âlemi'ne geçme işi... İşin aslı Şeytan Tanrısı İmparatorluk Sarayı'na gizlice girdim ve Güney Denizi Şeytan Bölgesi, Büyük Zen Tapınağı Siyah Sel Ejderhası Klanı ve diğer herkesin aradığı büyük hazine Nirvana Ejderha Kökü'nü ele geçirdim. Buna ek olarak Nirvana Ejderha Kökü'nden bile daha değerli olan Evrensel Eritme Fırını şu anda ellerimde. Bu hazineleri aldıktan sonra kendimi ölmüş gibi gösterdim. Bu güçler hâlâ hayatta olduğumu öğrenirse, güçlerini birleştirerek İlahi Anka Kuşu Adası'na saldırırlar. İlahi Anka Kuşu Adası yok olur!”

 

Lin Ming sakince konuşmasına rağmen Mu Qingyi şok içinde kaldı. “Ne dedin?”

 

Kalbinde yükselen paniği ve korkuyu nasıl bastıracağını bilemedi. Güney Denizi Şeytan Bölgesi'nin, Büyük Zen Tapınağı'nın ve Siyah Sel Ejderhası Klanı'nın peşinde olduğu bir hazine. Ayrıca orada birçok Hayat Yıkımı ustası vardı, bazıları üçüncü aşamaya bile geçmişti; Lin Ming bu hazineyi nasıl ele geçirmişti ki?

 

Sadece bununla kalmamıştı, Lin Ming güvenli bir şekilde geri dönmüştü ve herkesi öldüğüne inandırmıştı. Peki tüm bunları nasıl yapmıştı?

 

Sadece Mu Qingyi değil, Mu Bingyun da bunun imkansız olduğunu düşündü. Lin Ming'e derin gözlerle baktı ama bir şey söylemedi.

 

“Bizden başka hayatta olduğunu bilen birisi var mı?” Mu Qingyi sesindeki korku tonuyla sordu. Lin Ming'i hazine sorularıyla rahatsız etmek istemedi; bunun ne kadar vahim olduğunun farkındaydı. Eğer bu ortaya çıkarsa, İlahi Anka Kuşu Adası tüm bu güçlerin karşısında kalacaktı!

 

“Hiç kimse. Usta Ata Fengxian bile bilmiyor. Ancak Lei Jingtian'ı öldürdüğüm teknik ve silah çok benzersiz. Bunların bilinmesi de sorun oluşturabilir. Bu mesele ile ilgilenmek için Kıdemli Mu Qingyi'nin devreye girmesini rica edeceğim. Size inanmayacak insanlar olursa, önümüzdeki on yıl boyunca onları oyalayabilirsiniz.

 

Şu anda 20 kadar İlahi Anka Kuşu Adası öğrencisi var. Kimler güvenilir, kimler güvenilmez, bunların hepsi Mu Qingyi, size kalmış.” Lin Ming, Mu Chihuo'nun ihanetinden sonra, İlahi Anka Kuşu Adası kan sözleşmesine inanmıyordu.

 

“Önümüzdeki on yıl mı?” Mu Qingyi'nin kaşları, Lin Ming'in demek istediğini anladığı anda kalktı. Yanılmıyorsa on yılın ardındaki anlamın, üçüncü aşama Hayat Yıkımı ustasıyla başa çıkacak güce erişene kadar gideceğiydi!

 

Mu Qingyi bunu düşündüğü anda soğuk nefesi içine çekti. Bu ne cesur bir hareketti! On yıl sonra Lin Ming Mu Qianyu'nun yaşına gelecekti.

 

Antik İmparator seviyesi kişiler 20'sinde Xiantian Âlemi'ne, 30'unda Dönen Çekirdek Âlemi'ne, 50 yaşında Aşırı Dönen Çekirdek Âlemi'ne, 100 yaşında ise Kusursuz İmparator seviyesine çıkardı!

 

Ama Lin Ming, 30 yaşına gelmeden üçüncü aşama bir Hayat Yıkımı ustasıyla karşılaşabilecek güce erişirse, 40 yaşından önce Kusursuz İmparator olabilirdi. Böyle bir olay sadece masallara konu olabilirdi. Ama bu sözler Lin Ming'in kendi ağzından geldiği için Mu Qingyi hiçbirini sorgulamadı.

 

“Lin Ming, on yıllık sürede... gitmeyi mi planlıyorsun?” Mu Qingyi hemen bu konuya değindi. Lin Ming'in şu anki statüsü çok hassastı. Eğer şimdi keşfedilirse, sonuçları felaket olacaktı!

 

“Peki. Söylemek istediğim ikinci konu da buydu. Tüm İlahi Anka Kuşu Adası kıdemlileri bana iyi davrandı. Ben, Lin Ming, bu nezaketi asla unutmayacağım. Güney Ufku Bölgesi'nde artık benim yerim yok. Sadece dünyayı gezerek maceraya atılabilirim. Eğer inzivaya girerek kimliğimi saklarsam, ilerlememeni imkansız olacağından endişeleniyorum. On yıllık bir zaman çizelgesine karar verdim. Bundan on yıl sonra kesinlikle geri döneceğim!” Lin Ming'in sözleri kararlı bir cesaretle doluydu; bu kararı bir süre önce verdiği belliydi.

 

On yıl…

 

Mu Qingyi, düşüncelerde kaybolarak transa geçti.

 

Birkaç yüz yıl boyunca yaşayan Dönen Çekirdek ustası için on yıl çok kısa bir süreydi. Ancak bu on yıl farklıydı!

 

Güney Denizi Şeytan Bölgesi, şu anda İlahi Anka Kuşu Adası ile savaş halindeydi! Bu, Güney Denizi Şeytan Bölgesi'nin başlattığı bir savaştı! Sebeplerinden biri antik savaş alanını açmaktı ama bu fırsatı Güney Ufku Bölgesi'ne geri dönmek için de kullanacaklardı.

 

Bu on yılda, savaş ateşi Güney Ufku Bölgesi'nde yanmayacak devam edecekti. On yıl sonra İlahi Anka Kuşu Adası'nın kaderinin ne olacağı bilinmiyordu!

 

Aynı şekilde önümüzdeki on yılda Lin Ming de bir denemeye girecekti. Güney Ufku Bölgesi'nden ayrılacak ve tarikatın güvenliğinden çıkacaktı. Kendi başına geniş bir dünyaya atılmak, sayısız tehlikeye göğüs germek.... Lin Ming'in hayatta kalacağını kim bilebilirdi?

 

Dövüş sanatlarının yolu tehlikelerle doluydu. Sayısız dahi yolun yarısında ölüyordu ve kemikleri toprağa gömülüyordu. Her Dönen Çekirdek seviyesinin doğumu, çok sayıda orta sınıf dahinin kemik yığınlarının birleşmesiyle oluşuyordu. Her bir Hayat Yıkımı seviyesinin doğumu, zirve sınıf dahilerin kemikleriyle oluşuyordu. Bir Kusursuz İmparator'un doğumu ise sayısız Aziz seviyesi yeteneğin üstüne kuruluyordu!

 

Ayrıca Lin Ming kendisiyle birlikte büyük bir hazine taşıyodu. Bu hazineyle birlikte tehlikeye girecekti. Eğer bu yeni hazinenin haberi ortaya çıkarsa....

 

Mu Qingyi bunu düşündüğü anda sakinleşmekte zorlandı. Konuşarak Lin Ming'i ikna etmek istedi ama bir şey söyleyemedi. Bir dahi, yalnızlık yolunda yürümeye, sonsuz tuzak ve tehlikeyle karşılaşmaya mahkumdu.

 

İlahi Anka Kuşu Adası bir bakıma Lin Ming için yeterince büyük bir ortam sağlayamıyordu. Eğer Lin Ming Güney Ufku Bölgesi'nde kalmaya devam ederse, potansiyelini sınırlamış olacaktı.

 

Bir dövüş sanatçısı ne kadar genç olursa, atılımları da o kadar kolay olurdu. Yaşlandıktan sonra yapabilecekleri sınırlıydı. Örneğin Mu Qingyi Dönen Çekirdek Âlemi'ne girdiğinden beri 200 yıldan fazla geçmişti. Ama tüm bu süre içerisinde Orta Dönen Çekirdek Âlemi'ne ulaşamamıştı.

 

Lin Ming de zamanını boşa harcarsa ve potansiyeli tükenirse, Nanyun Wang gibi zirve bir dahi olabilirdi. Ama asla İmparator seviyesine çıkamazdı.

 

Mu Qingyi bunu düşündüğü anda iç çekti ama konuşmadı.

 

“Lin Ming gerçekten gitmeyi mi planlıyorsun?” Mu Qianyu, Lin Ming'in gitme kararı aldığını zaten biliyordu. Onu kalmaya teşvik edecek hiçbir şey söylemedi. Sadece gözlerinde bir isteksizlik ışığıyla birlikte Lin Ming'e baktı.

 

Gelecek bilinmiyordu ve her yerde sayısız tehlike vardı. Bundan on yıl sonra ne tür kaza ve tehlikelerin gelebileceğini kimse bilemezdi. Lin Ming'in gitmesini istemesini söylemek yalan olurdu.

 

Mu Qianyu'nun zarif ve güzel gözleri, bin söz söylüyor gibiydi. O anda Lin Ming'in iradesi sarsıldı. Bir an için gerçekten sessiz bir yer bulmak ve Mu Qianyu ile huzurlu bir hayat yaşamak istedi. Ancak düşündüğü bu çekici düşünceyi hızla bastırdı.

 

“Gitmeyi seçtim. On yıl içinde kesinlikle döneceğim.” Lin Ming kararlı şekilde söyledi.

 

Lin Ming'in şu anki gücü yeterince düşüktü! Lei Jingtian'ı öldürmüş olmasına rağmen, bu dünyanın yasaları da ona yardımcı olmuştu. Bu dünyadan çıktığı anda Lei Jingtian'ın dengi olamayacaktı.

 

Dövüş sanatları yolunda her âlem arasındaki fark çok büyüktü. İlerledikçe âlemler arasındaki boşluk da artıyordu.

 

Orta Dönen Çekirdek ve Geç Aşama Dönen Çekirdek gibi küçük bir fark bile gerçek özün iki katı gibi bir fark oluşturabiliyordu. Zirve Houtian ve Erken Xiantian arasındaki daha büyük bir âlem ise güç açısından dört veya beş kat fark ediyordu.

 

Zirve Houtian ve Erken Xiantian âlemi arasındaki boşluk büyük görünmesine rağmen, Orta Dönen Çekirdek ve Geç Aşama Dönen Çekirdek âlemi arasındaki farkla kıyaslanamazdı. Bunun nedeni, aşamaların giderek çok daha korkunç seviyelere gelmesiydi.

 

Güney Denizi Şeytan Bölgesi'ndeki ve Büyük Zen Tapınağı'ndaki bu yaşlı adamlar Hayat Yıkımı seviyesindeydi. Lin Ming ise sıradan Xiantian Âlemi'ndeki bir çocuktu. Onların arasında iki büyük âlem vardı. Aralarındaki bir savaşın sonucunu tahmin etmek zor değildi.

 

“Anladım.” Mu Qianyu bir süre gözlerini kapattı ve daha sonra tekrardan açtı; bakışlarına bir huzur yerleşti. Görünüşünü Lin Ming'in zihnine damgalamak istiyor gibi baktı.

 

“Geri dönmeni bekleyeceğim. Her zaman seni bekleyeceğim.”

 

Mu Qianyu fısıldadı. Sözleri basit gibi görünüyordu ama ölümsüz bir inanç içeriyordu. Lin Ming'in ona Kaçış Sembolü'nü verirken söylediği ‘beni bekle’ sözlerine benziyordu. Bunlar Mu Qianyu'nun vücuduna ve iliğine kadar işlemişti.

 

Lin Ming cevap vermedi. Bugünden itibaren kalbinin endişe içinde olacağını biliyordu. Bu endişe yüzünden tehlikelerden kaçınamazdı. Aksine tehlikeli bir duruma girdiğinde bu endişe onu daha büyük bir patlamaya itecekti.

 

Dönmek isteyecekti, dönmek zorundaydı! Mu Qianyu'ya verdiği sözü yerine getirmek zorunda kalacaktı! Yeterli gücü elde ettikten sonra İlahi Anka Kuşu Adası'nı bir arada tutacak ve Güney Denizi Şeytan Bölgesi tehdidiyle yüzleşecekti.

 

“Lin Ming, nasıl ve nereye gitmeyi planlıyorsun?” Mu Qingyi sordu.

 

Güney Ufku Bölgesi bir milyon mil uzunluğunda ve genişliğindeydi. Beş Element Bölgesi batıda, Büyük Zen Bölgesi ise kuzeydeydi. Güneyde ise Güney Denizi vardı.

 

Lin Ming'in rahatsız ettiği güçlerin her yeri bilen ve gören gözler olduğu söylenebilirdi; onu sadece oldukları yerden bile bulabilirlerdi. Şeytan Tanrısı İmparatorluk Sarayı'ndan çıktıktan sonra Nirvana Ejderha Kökü ve Evrensel Eritme Fırını'nı bulmak için hummalı bir çalışmaya girişeceklerdi. O zaman geldiğinde Lin Ming çok uzaklara kaçsa bile tehlike onu bulacaktı.

 

Özellikle Lin Ming'in kendisi bile göz kamaştırıcı bir varlıkken. Macerası sırasında savaş kaçınılmazdı. 18 yaşında Xiantian Âlemi'ni aşan bir güce sahip 18 yaşındaki bir genç, gece gökyüzünde parlayan yıldız gibiydi; onu fark etmemek imkansızdı!

 

Bu durumda Lin Ming nasıl bir maceraya atılabilirdi?

 

“Bu konuda birkaç fikrim var. Bir sorun çıkmazsa kimsenin ilgisini çekmeyeceğim...”

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32136 Üye Sayısı
  • 325 Seri Sayısı
  • 43035 Bölüm Sayısı


creator
manga tr