Bölüm 314.2: Dünya Çekirdek Kızıl Alevi

avatar
4717 24

Martial World - Bölüm 314.2: Dünya Çekirdek Kızıl Alevi


 

Bölüm 314.2: Dünya Çekirdek Kızıl Alevi

Editör: Kinyas

 

Sarmal kulenin altında, korkutucu çığlıklar birbiri ardına yankılandı. Her çığlık çok kısa sürüyordu; ölmelerinin fazla sürmediği açıktı. Bu tamamen tek taraflı bir katliamdı.

 

Sarmal kuledeki kadınlar bu sesle uyuşmaya başladı.

 

Ateş Solucanı Kabilesi artık mezarlıktan başka bir şey değildi. Bir an sonra, bir hücre açıldı ve bir grup esir kaçtı. Prangaları paramparça edilmişti ve uzun süredir hayal ettikleri özgürlüklerine kavuşmuşlardı. Köleler dizlerinin üstüne çökerek yeri öptü. Kulübelerinin içinde işkence gören kızlar birbirlerine neşeyle sarılıyordu.

 

Karmaşa çıkmaya başlamıştı. Bir gecede, Ateş Solucanı Kabilesi'nin tüm güçlü kişileriyle birlikte üç lideri öldürülmüştü. Köleler ve esirler zincirlerini kırarak saraya doğru öldürerek yürüdü!

 

Kaos içinde, Lin Ming Ateş  Solucanı Şehri'nden uçan ve Na kardeşlerin Sis Vadisi Kabilesi'ndeki evine giden bir hayalet gibiydi. Tüm vücudu kan ve ölüm arzusu ile kaplıydı; Asura cehenneminin derinliklerinden gelen bir canavara benziyordu.

 

Sis Vadisi Kabilesi henüz olanların haberini almamıştı ve her zamanki gibi sakindiler. Na Shui odasında uyuyordu. Na Yi dışarıda aceleyle koşarken ince beyaz bir kıyafet giyiyordu.

 

Peng!

 

Lin Ming yere kanlı bir paket attı.

 

Na Yi bu kızıl renkli paketi gördüğünde göz bebekleri kısıldı. Aniden bunun ne olduğunu fark etti ve dudakları titredi.

 

“Bu Chi Yue'nin başı. Ustan için bunu göm. Ateş Solucanı Kabilesi şu anda kaos içinde ve köleler saraya karşı isyan etti. Şu andan sonra belki de Ateş Solucanı diye bir şey olmayacak. Savaşın alevleri Sis Vadisi Kabilesi'ne de sıçrayacak. Kardeşini alarak buradan gitmelisin...”

 

Lin Ming sakince konuştuğu sırada biraz üzüntülüydü. Büyü Küpü'nü ikinci kez açtığında bir Zirve Houtian ustasının kan özünü emmişti.

 

Lin Ming Chi Yue'yi öldürdükten sonra, Chi Yue'nin kan özünü emmesi halinde tekrardan açılacak mı diye görmek istiyordu. Ancak, hayal kırıklığına uğramıştı.

 

Büyü Küpü, Chi Yue'nin kan özünün birazını emmişti ve hiç tepki vermemişti.

 

Acaba Veliaht Prens'in ona hediye ettiği Mor Altın Esnek Zırh yüzünden miydi?

 

Yoksa Zirve Houtian ustası kan özünün Büyü Küpü için hiçbir anlamı yok muydu?

 

Lin Ming nedenin bu olduğunu düşündü. Kendi kararına göre, Veliaht Prens'in verdiği esnek zırhın hiçbir özel yanı yoktu.

 

“Chi... Chi Yue'nin başı mı?” Na Yi yutkundu. Lin Ming'in sözünü tutmayacağını düşünmemişti ama Ateş Solucanı Şamanı'nın bu kadar çabuk öleceğini de düşünmemişti.

 

Na Yi'nin titreyen elleri paketi yavaşça çözdü ve içinde Ateş Solucanı Şamanı'nın korkunç başının olduğunu gördü. Heyecanlı görünüyordu ama biraz da acı çekiyordu. Kendi ustasının korkunç bir ölüm yaşadığı gücü hatırladı ve bu büyük nefret bugün son bulmuştu. O gün ettiği yemini tamamlayabilir ve Ateş Solucanı Şamanı'nın kafasını ustasına kurban olarak sunabilirdi.

 

“Te... Teşekkür ederim yardımsever!” Na Yi dudaklarını ısırdığında gözleri dolmuştu.

 

“Teşekküre gerek yok, öldürmem gereken insanlardan bir tanesiydi. Şimdi halloldu. Bayan Na Yi, kendine dikkat et. Kader isterse, tekrardan karşılaşırız.” Lin Ming'in figürü parladı ve bir hayalet gibi gitti.

 

...

 

Lin Ming'in beklentileri oluştu. Liderler ve iç üyeler katledildikten sonra, sarayın geri kalanı köle grubuna dayanamadı. Ateş Solucanı Kabilesi o akşam tamamen ele geçirilmiş ve yok edilmişti.

 

Zulmün altında bir isyan patlak vermişti. Geniş köle imparatorluklarının ardında, arka planda çalışan çok fazla çelişkili güç vardı. Tek bir sigorta yanarsa, tüm devre patlayacaktı.

 

Antik zamanlardan bu yana, Güney Vahşi Doğa sonsuz kaosun bölgesiydi. Bu yıllarda var olan çok fazla köle imparatorluğu vardı. Şaşırtıcı bir hızla yükselmişlerdi ve büyük bölgelere sahip olmuşlardı. Ancak düze çıktıktan sonra düşmüşlerdi. Bu tarihin akışıydı.

 

Ateş Solucanı Kabilesi ilk değildi, sonuncusu da olmayacaktı.

 

Daha sonra savaş ülkeyi yakacak ve büyümek için mücadele eden birçok güç ortaya çıkacaktı. Sadece birkaç yüz insana sahip kabileler bile vardı.

 

Lin Ming bu kaosu hayal edemedi. Na Yi aslında Lin Ming'in ona verdiği altına güveniyordu ve Chi Yue'nin başı, ona Sihirbaz Elçisi dendiği içindi. Na Yi büyük bir güç kuracaktı ve birkaç yıl sonra on binlerce nüfusa sahip büyük bir kabile kuracaktı.

 

Na Yi ustası ve ailesinin neden sürekli ölmek istediklerini yavaş yavaş anlıyordu. Na Yi'nin sadece intikamı alınmakla kalmamış, Na kabilesini de yeniden kuracaktı. Daha sonra kardeşi ve kendisinin Houtian Âlemi'ne geçmeleri için insanlarının topladığı kaynaklara güvenecekti. İki kız kardeş arasından biri son derece soğukkanlı iken diğeri çok nazik ve cana yakındı. Na Kabilesi'nin ikiz kraliçeleri olarak adlandırılacaklardı.

 

Ama o kabilede, yeni bir manevi inançla birlikte  tapılan yeni bir figür de oluşacaktı. Bu figür, elinde uzun bir mızrak tutacaktı ve siyah kıyafetli bir genç olacaktı. Ona Mızrak İmparatoru diyeceklerdi. Mızrak İmparatoru'nun, 6000 yıl önceki Tüy İmparatoru'ndan daha muhteşem bir varlık olduğunu söylenecekti. Ama şöhretini kazandıktan sonra kimse nereye gittiğini bilmeyecekti.

 

Sadece Na Yi değil, tüm büyük kabilelerin antik metinlerinde de yazılacaktı. Hepsinde Mızrak İmparatoru olarak bilinen efsanevi figürün tüm Ateş Solucanı Kabilesi'ni yok ettiği yazacaktı. Ve bu genç sadece 17, 18 yaşlarındaydı. Böyle sayısız tanıklık karşısında Lin Ming'i gören köle kızlar ondan Sihirbaz Elçisi olarak bahsediyordu. Bu genç çocuk, aniden Ateş Solucanı Şamanı'nı yok etmişti, bu insanlar buna inanıyordu.

 

Güney Vahşi Doğa insanları daima en güçlü figürlere tapardı. Onlara göre bu güçler tanrıydı. Bu nedenle Ateş Solucanı Kabilesi'ni yıktığı için Mızrak İmparatoru onların manevi inançlarına yerleşmişti.

 

Son olarak Mızrak İmparatoru, Güney Vahşi Doğa antik metinlerinde Tüy İmparatoru ile aynı yerde yazılacaktı.

 

Elbette tüm bunlar başka bir zaman için hikaye olacaktı.

 

...

 

Ateş Solucanı Klanı düştükten sonra, Lin Ming Güney Vahşi Doğa'dan uzak br mağarada inzivaya girdi, Dünya Çekirdek Kızıl Alevi'ni emmeye hazırlandı.

 

Önce Hayal Âlemi İncisi yerleştirdi, böylece hiçbir vahşi canavar onu rahatsız edemeyecekti.

 

Daha sonra, uzaysal yüzüğünden Alev Özü'nü çıkardı ve mühürü kaldırdı. Alev Özü aniden hareket etti, kaçmak istiyormuş gibiydi.

 

Alev Özü ebedi ve asla tükenmeyecek olsa da, gücü yavaşça yitebilirdi. Bir Alev Özü uzun süre mühürlü kalırsa, son derece zayıflardı.

 

Chi Yue ile savaşından sonra, Lin Ming sadece Alev Özü elde etmemiş, gücünün sınırını da anlamıştı.

 

Chi Yue Geç Aşama Houtian Âlemi'ndeydi. Alev Özü nedeniyle gücü Zirve Houtian Âlemi ustasıyla karşılaştırılabilirdi. Chi Yue'nin Houtian Âlemi'yle, hiçbir rakip onun için zorluk çıkarmazdı. Ancak bu sadece Güney Vahşi Doğa içinde geçerliydi.

 

Sıradan bir dövüş sanatçısı ile mezhep dövüş sanatçısı arasında çok fark vardı. Kaynakları, yetişim yöntemleri ve dövüş sanatları aradaki büyük farkı oluşturuyordu. Üstelik yetenek farkı da vardı. Bu faktörlerin hepsi birleştirildiğine, onları yan yana koymak çok zordu.

 

Jiang Lanjian veya Ouyang Ming gibi kişiler de orta Houtian Âlemi gücüne sahip olarak kabul edilebilirdi. Jiang Baoyun, Bai Shuxuan veya Mugu Buyu gibi dünya adım adım yetenekler ise, Geç Aşama Houtian Âlemi ustaları olarak kabul edilebilirdi.

 

Ama Lin Ming, şu anki gücüne ek olarak Mor Kuyruklu Yıldız Mızrağı ve Sarmal Ejderha Çelik İğnesi ile birlikte Zirve Houtian Âlemi ustayı yenebilirdi.

 

Ama bu Houtian Âlemi ustası, Qin Ziya gibi gerçek bir mezhebin Houtian ustasından daha zayıf olmalıydı.

 

Lin Ming düşündü. Qin Ziya ile şu anda karşılaşırsa kesinlikle yenilecekti.

 

Ama bu Alev Özü'ne sahip olursa...

 

Lin Ming'in bakışları, Dünya Çekirdeği Kızıl Alevi'ne kaydı. Yuttuktan sonra gücünün ne denli büyüyeceğini bilmiyordu.

 

“Bu Alev Özü ile birlikte bile, Qin Ziya'yı yenemeyeceğim sanırım. Şu anda çok zayıfım. Xiantian Âlemi Ouyang Boyan'a karşı ise bir hiçim.”

 

Ouyang Boyan'ı düşününce, Lin Ming sırtına bir bıçak saplanmış gibi rahatsız hissetti. Ensesinde bekleyen böyle bir düşman olduğu için, doğal olarak rahat olamazdı.

 

Ouynag Boyan onu direkt öldürmeye cesaret edemezdi. Öte yandan, Lin Ming'in Ouyang Boyan'ı öldürmesi de imkansızdı. Yedi Derin Vadi mezhep kuralları Lin Ming'i koruduğu gibi, Ouyang Boyan'ı da koruyordu. Mu Qianyu'nun statüsü ne olursa olsun, Ouyang Boyan'ı delil bırakmadan öldürmek imkansızdı. Bu muhtemelen ittifaklarının parçalanmasına yol açardı.

 

“Güç...” Lin Ming dişlerini sıktı.

 

Şu anda en çok ihtiyacı olan şey güçtü. Eğer yerini belli ederse, Ouyang Boyan'ın onun peşinen gelmemesi için hiçbir sebep yoktu. Daha sonra, mezarı bile olmadan ölürdü!

 

Lin Ming, şu anda Ouyang Boyan'dan kaçabileceğini düşünmedi.

 

Üstelik ailesi de onun tehdidi yüzünden gizlenmek zorunda kalmıştı. Ailesinin dışarı bile çıkamadan esir gibi yaşamasından suçluluk duyunca, Lin Ming daha da fazla güç arzuladı.

 

“Sıkıştırılmış İlik çok zor. Sıkıştırılmış İlik sınırını geçici bir süreliğine kenara bırakarak Houtian Âlemi'ne geçmeye çalışmalıyım!” Lin Ming, Sıkıştırılmış İlik'i 20 yaşına girmeden önce tamamlamasının yeterli olduğunu düşündü.

 

20 yaşından sonra, Sıkıştırılmış İlik'e geçmesi için en iyi zamandı. İliği büyüdükçe, geçmek çok zor olacaktı.

 

Lin Ming Dünya Çekirdeği Kızıl Alevi'nin son mührünü de ortadan kaldırdıktan sonra, Alev Özü'nü göğsüne bastırmaya başladı.

 

Sıcak ateşin alevleri, aniden Lin Ming'in meridyenlerine koştu ve önüne gelen her şeyi ezdi geçti.

 

Lin Ming derin şekile öksürdü ve vücudu titredi; ifadesi tamamen kırmızıya dönmüştü.

 

Gücü ve Kafir Tanrı Tohumu ile birlikte, ateş gücünü bastırmaya yetecek gücü ve Orta Aşama İnsan Adım Alev Özü'nü emebilecek gücü vardı. Aslında bu çok zor değildi; bunun tek nedeni Ateş Solucanı Kabilesi'nin Alev Özü'nü çok iyi yetiştirmiş olmasıydı.

 

Bu bir kaplanı evcilleştirmeye benziyordu. Yetişkin bir kaplan ile yavru kaplanı evcilleştirmek arasında çok fark vardı.

 

Bir Alev Özü'nü emmek için birçok ateş özellikli dövüş sanatçısı ve zorlukla emmeden önce Alev Özü'nün ateş enerjisinin alınması gerekiyordu. Lin Ming Âlemler boyunca sıçrarken ve Mor Sel Ejderhası'nın İlahi Yıldırımı'nı emerken, içindeki yıldırımı emmeden önce Manyetik Doğum Taşı'nı kullanmıştı.

 

Ama şu anda, Lin Ming'in Manyetik Doğum Taşı gibi bir destekleyici materyali yoktu. Alev Özü'nü emmek nispeten kolay olsa da, tekrardan yapmak son derece zordu.

 

Lin Ming bu zamanı boşa harcamak istemiyordu.

 

Lin Ming içindeki yanma acısını bastırdı, azur gerçek özünü döndürdü ve Kafir Tanrı Tohumu'na döktü. Büyük bir baskı gücü, şiddetli şekilde Dünya Çekirek Kızıl Alevi'ni bastırdı.

 

Kafir Tanrı Tohumu, ateş ve yıldırıma karşı son derece güçlü bir baskı gücüne sahipti. Dünya Çekireği Kızıl Alevleri Lin Ming'in meriyenlerini dağıtarak parçalara ayrıldı.

 

Bolca alevle karşılaşınca Lin Ming meditasyon yapmaya ve hepsini yavaşça emmeye başladı.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28897 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39509 Bölüm Sayısı


creator
manga tr