Bölüm 295: Cennet Adım Yetenek

avatar
5576 31

Martial World - Bölüm 295: Cennet Adım Yetenek


 

Bölüm 295: Cennet Adım Yetenek

Editör: Kinyas

 

Mu Qianyu indikten sonra, diğer üçüncü seviye mezhep elderları ve Hükümdar'lar ayağa kalktı ve eğildi. Onlar ve Mu Qianyu arasındaki fark Qin Ziya ve Yedi Derin Vadi Vadi Ustası arasındaki fark gibiydi; aralarında büyük bir boşluk vardı.

 

Sonuçta on yıldan az bir sürede, Mu Qianyu kesinlikle Dönen Çekirdek Âlemi'ne adım atacaktı ve gelecekteki potansiyeli sınırsız olacaktı. Oradaki diğerlerine gelince, onlar Xiantian Âlemi'nde duracaklardı. Hayatlarının geri kalanında Dönen Çekirdek Âlemi'ne girmek çok zor olacaktı.

 

Mu Qianyu meydanda toplanan yeteneklere baktı ve gözleri devam etmeden önce Lin Ming'in üzerinde durdu. İfadesinde bir fark olmadan herkese bakmaya devam etti.

 

Mu Qianyu onur koltuğuna oturduğu anda tüm elderlar da oturdu. Meydandaki öğrenciler olanları tahmin etmeden yapamadı. Böyle bir efsane ve önemli topluluk burada toplanmıştı; bu eğitim programının amacı neydi ve ne içindi?

 

Mu Qianyu'nun kim olduğunu bilmeseler bile İlahi Anka Kuşu Adası'ndan geldiğini ve önemli bir kişi olduğunu biliyorlardı. İlahi Anka Kuşu Adası'nın bir sonraki halefi olacak seviyede üst düzey bir varlık bile olabilirdi. Çevredeki birkaç milyon milde, tek dördüncü seviye mezhep İlahi Anka Kuşu Adası idi. İlahi Anka Kuşu Adası'nın Gökyüzü Düşüşü Kıtası'nı kontrol ettiği söylenebilirdi. Mu Qianyu'nun ihtişamlı statüsü bu sayede tahmin edilebilirdi.

 

O anda, Shi Zongtian sözcü olarak davrandı ve tüm öğrenciler ile konuşmak için meydana yürüdü. “Bugün, tüm acemi yeğenler buraya iki konunun duyurusunu duymak için çağırıldı. İlki Sessiz Şeytan İmparatoru Şehri!”

 

“Sessiz Şeytan İmparatoru Şehri mi?”

 

Buradaki öğrencilere göre bu isim biraz garip ve yabancıydı. Sessiz Şeytan İmparatoru Şehri'nin neden her mezhebin antik metinlerinde olduğunu bilmiyorlardı.

 

Burası, 3000 yıl önce kurulmuş ve zirve beşinci seviye Kutsal Topraklar seviyesinde bir mezhepti.

 

Gökyüzü Düşüşü Kıtası'nın tamamında sadece bir avuç Kutsal Toprak vardı.

 

Bir Kutsal Toprak ve normal beşinci seviye mezhep arasındaki fark, Kutsal Toprak'ın 10.000 yılı aşkın süredir var olmasıydı. Ancak Sessiz Şeytan İmparatoru Şehri bir istisna idi.

 

Sessiz Şeytan İmparatoru Şehri'nin kurucusu, Büyük Cehennem İmparatoru şeytan sanatlarını uygulayan bir adamdı. Dövüş sanatları yolu çok yavaş ve zordu, bu yolu yavaşça ve sabırla geçmeyi reddeden birçok insan vardı. Kestirmeyi tercih etmişlerdi. Örneğin, Yıldız Emme Büyük Kanunu, Enerji Eritme Büyük Kanunu veya kadınlık ile erkekliği kirleten yetişim yöntemlerinin hepsi şeytan sanatları teknikleriydi.

 

Büyük Cehennem İmparatoru şeytan sanatlarını yetiştirmek için her türlü iğrenç ve kötü suçu işlemişti. Sayısız kadın ve erkeği öldürmüştü, olağanüstü yetenek ve güzel kızları esir almıştı. Onun bu eylemleri büyük kamının öfkesini ateşlemişti.

 

Daha sonra, onun dövüş sanatları dünyada neredeyse rakipsiz olmuştu. Sonunda, neredeyse bir Gökyüzü Düşüşü Kıtası imparatorunun kızına tecavüz edecekti. Bu olay imparatorun gazabını kışkırtmıştı ve Gökyüzü Düşüşü Kıtası'nın diğer birkaç imparatoru bir araya gelerek bu şeytanı yok etti. Büyük Cehennem İmparatoru'nun ölümüyle, Sessiz Şeytan İmparatoru Şehri de yok oldu.

 

O zamandan itibaren, Sessiz Şeytan İmparatoru Şehri 2000 yıldır yoktu. Çöküşünden bu yana 1000 yıl geçmişti. Fakat Sessiz Şeytan İmparatoru Şehri tamamen yok olmamıştı. Büyük Cehennem İmparatoru'nun ona bağlı 36 Şeytan Generali vardı. Bu 36 Şeytan Genelari'nden sekizi kaçmayı başarmış ve Güney Denizi'nin uzaklarına kaçmayı başarmıştı. Sessiz Şeytan İmparatoru Şehri'nin diğer eski yardakçılarını bir araya getirip Güney Denizi Şeytan Bölgesi'ni kurmuşlardı.

 

Büyük Cehennem İmparatoru öldüğü anda Gökyüzü Düşüşü Kıtası İmparatoru da büyük bir destek güç kaybetmişti ve elinde çok fazla sorun vardı. Bu nedenle Güney Denizi Bölgesi'ni yok etmek için bir şey yapamadı.

 

Yıllar geçtikçe Güney Denizi Şeytan Bölgesi daha da gelişti ve karışıklık yaratmaya başladı. Derin denizdeki ana karadan çok uzak durmaya niyetli değillerdi. Ama geri gelirlerse, karşılarındaki büyük bir engeli geçmek zorunda kalacaklardı; Güney Denizi'nin kıyısında bulunan İlahi Anka Kuşu Adası.

 

Gerçek şu ki, Güney Denizi Şeytan Bölgesi uzun zamandır İlahi Anka Kuşu Adası'na göz dikiyordu. İlahi Anka Kuşu Adası'nın büyük çoğunluğu kadındı. Güney Denizi Şeytan Bölgesi Şeytan Sanatları uyguladığı için, yetişim araçları olarak güzel ve yetenekli kadınlardan yoksunlardı. Eğer İlahi Anka Kuşu Adası'nı ele geçirirlerse, sadece büyük bir kaynak elde etmeyecekler, ayrıca yetenekli ve güzel çok sayıda kadını da ele geçireceklerdi. Bundan daha mükemmel ne olabilirdi?

 

Güney Denizi Şeytan Bölgesi zorlukla beşinci seviyeye ulaşmıştı. Yine de güçleri İlahi Anka Kuşu Adası'ndan çok daha fazlaydı.

 

Ve böylece İlahi Anka Kuşu Adası kurulduğundan beri en büyük krizini yaşıyordu.

 

Daha önce Mu Qinghong, Mu Qianyu'yu sadece Lin Ming'i gözlemlemesi için değil, Yedi Derin Vadi ve Tavuskuşu Dağı ile birlikte diğer üçüncü seviye mezhepler ile birlikte Güney Denizi Şeytan Bölgesi'ne direnebilecekler mi diye kontrol etmek için çağırmıştı. Ortak bir düşmanları olduğu için, aralarında anlaşmaları daha kolay olmalıydı.

 

Mu Qianyu geldikten sonra, planları aşılama aşamasına geçmişti. Güney Denizi Şeytan Bölgesi'ne direnmek için 19 üçüncü seviye mezhebi birleştirmeyi planlıyordu. Elbette İlahi Anka Kuşu Adası samimiyetine karşılık gelen bir pay ödeyecekti. Böylece İlahi Anka Kuşu Adası'nın desteğiyle ortak eğitim programı oluşturulmuştu.

 

Shi Zongtian olayları kısa ve öz şekilde açıkladı. Sözünü bitirdikten sonra devam etti. “Güney Denizi Şeytan Bölgesi'ne direnmek için 19 üçüncü seviye mezhebimiz ve İlahi Anka Kuşu Adası birlik olmak ve aynı gemiye binmek istemiştir. Bu, yetenekleri birleştirmek ve yükseltmek için önemli bir plandı. Bugün duyurmak istediğim ikinci konuyu da söylüyorum.

 

19 mezhebin çekirdek öğrencileri ile birlikte bu ortak eğitim programına girmek için seçilen 108 öğrenci var. Bu 108 öğrenci üç sıraya bölünecek; insan, dünya ve cennet. İlk olarak, listedeki insan adım öğrencileri ilan edeceğim. 50 kişi var. Onlar…

 

Yedi Derin Vadi'den Jiang Lanjian, Ouyang Ming. Tavuskuşu Dağı'ndan Sun Yuwen, Zhou Guang...”

 

Şu anda sadece 20 civarı öğrenci vardı. Listedeki insanların çoğu zaman nedeniyle buraya gelememişlerdi. Burada olanlar zaten ortak eğitim programında listelendiğini biliyordu ve yeteneklerinin yüksek olmasını bekliyorlardı. Ama birçoğu şimdiden en düşük insan adım sınıfına girmişti.

 

İsimleri söylendiği anda derin bir ifadeye büründüler. Çok ikna olmadılar. Bir turnuva bile olmamıştı, nasıl en düşük sınıfta yer alabiliyorlardı?

 

Beyaz Zirve Mezhebi'nden Zhang Shaoshan sinir içinde yumruklarını sıktı. Kendi yetenek ve kabiliyetlerine inancı tamdı ama en çok korktuğu şey İlahi Anka Kuşu Adası'nın kapsamlı şekilde değerlendirme yapmaması ve onu en düşük sırada olan insan adım sırasına atmasıydı. Bu gerçekten haksızlık olurdu.

 

Ancak Shi Zongtian Beyaz Zirve Mezhebi öğrencilerinin isimlerini okuduğunda onunkini söylemedi.

 

Zhang Shaoshan derin bir nefes vererek kendini mutlu hissetti. İlahi Anka Kuşu Adası'nın biraz görüşü varmış gibi görünüyordu. Sonuçta onun yeteneği en azından dünya adım veya cennet adım olmalıydı. Bu tamamen, cennet adım seviyesine kaç kişinin yerleştirileceğiyle alakalıydı.

 

Ancak, İlahi Anka Kuşu Adası'nın tercihinin Lin Ming olduğunu düşününce Zhang Shaoshan o kadar iyi hissetmedi. Lin Ming'in biraz önce ‘üzgünüm ilgilenmiyorum’ demesi Zhang Shaoshan'ın itibarını kaybetmesine neden olmuştu ve bu hakaret kalbinin kan ile taşmasına neden oldu.

 

Zhang Shaoshan refleks olarak yumruklarını sıktı. ‘Demek beni küçük görüyorsun, sadece bekle. Sana ne kadar vahşi olduğumu göstereceğim!’

 

Shi Zongtian söylemeye devam etti. “Şimdi dünya adım yetenekleri sayacağım. Toplam 27 kişi var. Yedi Derin Vadi'den Jiang Baoyun, Mugu Buyu. Tavuskuşu Dağı'ndan Lin Ping, Yan Gu, Zhou Ze. Düşen Bulut Mezhebi'nden...”

 

Shi Zongtian isimleri birer birer okuduktan sonra herkesin kafası karıştı. Dünya adım listesinde sadece 27 yetenek vardı.

 

Toplam 108 kişi varsa, 50'si insan adımsa ve 27'si dünya adımsa bunların toplamı sadece 77 ediyordu. Cennet adım listesinde 31 kişi mi vardı? Dünya adım listesinden dört kişi fazla mıydı?

 

Birçok kişi bunu düşündüğü anda heyecanlandı; cennet adım yetenek seçilmek için büyük şansları vardı. Özellikle isimleri henüz söylenmemiş olanlar inkar etme noktasına kadar beklenti içerisindeydi. Cennet adım yetenek olarak mı seçilmişlerdi? Yedi Derin Vadi'den Jiang Baoyun ve Tavuskuşu Dağı'ndan Lin Ping bile dışarıda kalmıştı!

 

Zhang Shaoshan kıyaslanamayacak derecede gergindi. Shi Zongtian Yedi Derin Vadi'den gelen isimleri okuduğu sırada, Lin Ming de söylenmemişti. Bu adam gerçekten şanslı bir köpek gibi görünüyordu ve cennet adım yetenek olarak seçilmişti. Eğer seçilmeseydi, o zaman ne olacaktı?

 

‘Sadece bir düzine cennet adım yetenek seçilseydi, benim seçilmemem sürpriz olmazdı. Ama 31 kişi olduğuna göre, ben de seçilmiş olmalıyım! Seçilmezsem, ayağa kalkacak ve her cennet adım yeteneğe meydan okuyacağım!

 

Kazandığım sürece, istediğim yere geçebilirim.’

 

Zhang Shaoshan bunu düşününce kalbi sakinleşti ve derin bir nefes aldı.

 

Bu ana kadar, Shi Zongtian Zhang Shaoshan'ın ismini okumadan tamamlamıştı. Bu, Zhang Shaoshan'ın tamamen rahatlamış hissetmesine neden oldu.

 

‘İlahi Anka Kuşu Adası'nın iyi bir değerlendirmesi var sanırım, beni yanlış değerlendirmemişler. Jiang Baoyun, Lin Ping ve Düşen Bulut Mezhebi'nden Bai Shuxuan konusunda bir hata olabilir mi?

 

Onlar en az cennet adım yetenek olarak seçilmeliydi.

 

19 üçüncü seviye mezhep birbriyle çok fazla iletişim kurmuyordu o yüzden Zhang Shaoshan diğerlerinin gücünü bilmiyordu. Bilgisine göre, Lin Ping ve Bai Shuxuan mezheplerinin zirve dahileriydi. Lin Ping, 21 yaşındayken Houtian Âlemi'ne girmişti ve yeteneği Zhang Shaoshan'dan çok daha fazlaydı. Jiang Baoyun ondan biraz daha zayıftı ama kendi küçük acemi kardeşi ile karşılaştırılabilirdi. Kendi küçük acemi kardeşi cennet adım yetenek olarak seçilirse, Jiang Baoyun nasıl seçilmeyecekti?

 

Zhang Shaoshan bir şeylerin ters gittiğini düşündüğü sırada Shi Zongtian konuşmaya devam etti. “İnsan ve dünya adım arasındaki yetenekler için bilgi yetersizliği nedeniyle, onların seviyesini belirlemek zor. Bu yüzden ek bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Toplam 30 kişi var. Bu 30 kişi; Yedi Derin Vadi'den Qin Wuxin...”

 

“Ne?”

 

Shi Zongtian bu sözleri söylediği anda Zhang Shaoshan afalladı. Yeteneği insan adım ve cennet adım arasında olan 30 kişi vardı, daha önceden de 77 kişi vardı. Hepsinin toplamı 107 ediyordu.

 

Bu sadece bir cennet adım yeteneğin olduğunu mu gösteriyordu!

 

Onun kim olduğunu düşünmek için fazla zamanı yoktu; Shi Zongtian Zhang Shaoshan'ın ismini söyledi.

 

Zhang Shaoshan'ın zihni patladı. Shi Zongtian yanlış mı okumuştu? Onu insan adım ve dünya adım arasındaki bir yetenek olarak mı seçmişti? Dünya adım ve cennet adımdan seçilen 28 kişi vardı ve onlardan birisi değil miydi? Onun gibi yüce bir dahiyi kim küçük görüyordu!?!?

 

Zhang Shaoshan bunu kabul edemedi. Aslında yalnız değildi, bunu kabul etmeyen çok kişi vardı. Birer cennet adım yetenek olarak seçileceklerini düşünmüşlerdi ama sadece dünya adım yetenek adayı olmuşlardı!

 

Öğrenciler, bu kararın doğruluğunun hiç ikna edici olmadığını hissetti.

 

Seviyesi henüz seçilmeyenlere gelince, onlar diğer mezheplerin dahileri ie nadiren savaşıyorlardı. Bu nedenle, nerede olacaklarına dair karar vermede bilgi eksikliği oluşmuştu. Bu dahilerin her zaman gururlu kalpleri ve kibirli tavırladı vardı. Daha savaşmamışlardı bile, nasıl böyle kenara atılmışlardı? Jiang Baoyun diğerlerine karşı kesinlikle kazanmıştı ama bu Jiang Baoyun onları yenebilmiş miydi?

 

Bu Mugu Buyu'ya ne oluyordu, o da kimdi ki?

 

Onu daha önce duymamışlardı bile!

 

Ve en rahatsız edici şey 108 yetenek arasından sadece bir kişi cennet adım yetenek olarak seçilmişti. Bu kişiyle savaşmamışlardı bile, neden ondan aşağıda oluyorlarmış?

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31681 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42650 Bölüm Sayısı


creator
manga tr