Bölüm 284: Şeytan Ateş Tanrısı vs Mor Sel Ejderhası'nın İlahi Yıldırımı

avatar
4740 24

Martial World - Bölüm 284: Şeytan Ateş Tanrısı vs Mor Sel Ejderhası'nın İlahi Yıldırımı


 

Bölüm 284: Şeytan Ateş Tanrısı vs Mor Sel Ejderhası'nın İlahi Yıldırımı

Editör: Kinyas

 

Yedi Derin Vadi'nin Büyük Salon'undaki Sghi Zongtian'ın ifadesi değişti. “Kızıl Altın Tosbağa... Mugu Buyu'nun Kızıl Altın Tosbağa'yı kontrol edebileceğini düşünmemiştim.”

 

Yedi Derin Vadi Vadi Ustası olarak, Shi Zongtian'ın Kukla Bölümü'nün yetişim yöntemleri ve yetenekleri hakkında biraz bilgisi vardı. Kızıl Altın Tosbağa defansif bir kuklaydı ve zırhı ‘Gerçek Öz Kuvvet Alanı’ içeriyordu. Bu, Rüzgâr Kavramı'nın bile üstünde bir kanundu.

 

Bir Gerçek Öz Kuvvet Alanı anlaşılması zor ve esrarengizdi; gerçek bir dahi olmayan kişi bunu asla kavrayamazdı. Kukla Bölümü'nün en gizli miraslarından biriydi. Gerçek Öz Kuvvet Alanı ve Öz Birleştirme sınırı, Kukla Bölümü'nün iki büyük mirasıydı.

 

Fakat, Gerçek Öz Kuvvet Alanı'nı kavramanın zorluğu, Öz Birleştirme sınırının bile üstündeydi. Shi Zongtian, Mugu Buyu'nun bu yaşta Kukla Bölümü'nün böyle iki büyük mirasını kavrayabileceğini hiç düşünmemişti.

 

“Bu çocuk, Kukla Bölümü'nün son birkaç yüz yıldır gördüğü en büyük yetenek! Kılıç Bölümü'nden Jiang Baoyun'un bile üstünde olabilir!”

 

Shi Zongtian, Büyük Salon'un köşesinde oturan Kukla Bölümü Büyük Elder'ına bakmak için döndü. Şaşırtıcı bir şekilde, yaşlı ceset canavarının uzun yüzünde son derece çirkin bir gülümseme vardı. Mugu Buyu'nun memnuniyetinin üstüne çıktığı açıkça görülüyordu.

 

Shi Zongtian'ın ona baktığını görünce, Kukla Bölümü Büyük Elder'ı ‘jejeje’ ile gülümseyerek söyledi. “Buyu Gerçek Öz Kuvvet Alanı'nın sadece yüzeysel bilgisini kavradı. Kızıl Altın Tosbağa'nın ise sadece en düşük seviyesini kullanabiliyor ama... jejeje. Sadece biraz kavramış olmasına rağmen bu maçı ve bundan sonrakini kazanması için yeter de artar.”

 

Kukla Bölümü Büyük Elder'ının sözleri mükemmel bir özgüven ile doluydu. Kendine güvenmek için bir sebebi de vardı. Gerçek Öz Kuvvet Alanı, tüm kukla savunmaları arasında mutlak savunma olarak biliniyordu. Kızıl Altın Tosbağa'nın içinde saklandığı sürece, Mugu Buyu yenilmez bir durumda olacaktı. Üstelik Mugu Buyu'nun bir Zirve Houtian Âlemi ustasından hazırladığı kuklası daha vardı. Bu kukla bir yıl önce sadece bir kere kullanılmıştı ve gücü o zaman bile şaşırtıcının ötesindeydi. Şimdi aradan bir yıl geçmişti, gücü daha da artmış olmalıydı.

 

Gerçek Öz Kuvvet Alanı ile bir Houtian ustası kuklasının birleşimi. Bu ikisi uyumlu bir şekilde kullanılsaydı, değil Lin Ming, Jiang Baoyun'un Mugu Buyu'yu yenmesi bile son derece zor olacaktı!

 

Mugu Buyu'nun bu kadar kibirli olmasına şaşmamak gerekiyordu, böyle konuşmak için yeterli niteliklere sahipti.

 

Shi Zongtian rastlantıyla Kılıç Bölümü Büyük Elder'ına baktı, ciddi ve kasvetli ifadesini görünce şaşırdı. Görünüşe göre o da Jiang Baoyun ve Mugu Buyu'nun maçı yüzünden çok endişeliydi.

 

Savaş sahnesinde mumya kukla zaten Lin Ming tarafndan parçalanmıştı. Kızıl Altın Tosbağa'nın içindeyken, Mugu Buyu başka bir kukla çıkardı. Bu kukla da insan şeklinde bir mumyaydı ve tüm vücudu parlak kırmızı bir zırh ile kaplıydı. Bu kuklanın her tarafı parlak alevler ile kaplıydı ve aurası olağanüstüydü. Karanfilin küllerinden doğan ateşli bir savaş tanrısı gibi görünüyordu!

 

Chi chi!

 

Kukla yere tek bir adım attı ve zemin anında eridi! Tüm vücudundan güçlü bir gerçek öz enerjisi yayıyordu; önceki mumyadan sayısız kat daha güçlü olduğu açıktı!

 

“Bu Şeytan Ateş Tanrısı! Kukla Bölümü, Zarif Saygı Ulusu'nun Alev Mezhep'ini yok ettikten sonra, bu kuklayı yaratmak için onların kurucusunun cesedini kullandılar. Bu kurucu bir Zirve Houtian ustasıydı!”

 

“Şeytan Ateş Tanrısı bir önceki halinden çok daha güçlü. O zamanlar vücut zırhının ateşi böylesine fazla değildi ve alevler ile sarılmamıştı.”

 

Seyirciler haykırmadan ve bağırmadan edemedi. Gerçek Öz Kuvvet Alanı'na kıyasla, bu Houtian Âlemi kuklası, çok daha korkutucu ve ürkütücüydü.

 

Lin Ming, Mugu Buyu ile savaşmayı nasıl sürdürecekti?

 

‘Demek Zirve Houtian Âlemi ustası olarak bahsedilen kukla buydu...’ Lin Ming'in gözleri kısıldı. Mugu Buyu'nun Zirve Houtian ustasından yaptığı bu kukla normal bir kukla değildi, normal bir materyalden de yapılmamıştı. Bu kukla, Qin Ziya gibi üst düzey bir Houtian ustası olmalıydı, Qin Ziya'dan daha güçlü bile olabilirdi. Bu, 36 ülkeden bir zirve Houtian ustasıyla karşılaşabilecek bir düşman değildi.

 

Bir kukla haline getirildikten sonra Mugu Buyu'nun yetişiminin sınırlı olması nedeniyle gücü büyük oranda zayıflamış olmalıydı. Yine de baş etmek kolay olmayacaktı. Mugu Buyu, Kızıl Altın Tosbağa'nın Gerçek Öz Kuvvet Alanı'nın içindeyken ve dev timsah ve örümcek kuklalarının çarpışma yeteneğiyle birlikte, dört faktörü birleştirmesle hiçbir zayıflığı kalmamıştı. Mükemmel ofansif ve defansif bir güce ulaşmıştı. Her ölü noktadan dört bir taraftan saldırabilirlerdi.

 

Jiang Baoyun bile Mugu Buyu'nun savaşını izlerken kasvetli bir görünüme bürünmüştü. Geçen son üç yılda gücünü büyük oranda artıran tek kişi kendisi değildi, Mugu Buyu da artırmıştı! Kendi özel yeteneğini kazanmıştı ve Mugu Buyu istisna değildi.

 

“Kukla Bölümü'nün iki büyük mirasını anlamayı başarmış. Bir yıl önce Şeytan Ateş Tanrısı ile ün kazanmıştı ve şimdi gücünü çok daha artırmış. Lin Ming bununla nasıl savaşacağını görmek istiyorum...”

 

Jiang Baoyun'un gözleri Lin Ming'e bakarken parlaktı. Bu durumda, birçok kişi Lin Ming'in kazanma umudunun olmadığını düşünmeye başlamıştı. Mugu Buyu, sürekli herkesin hayal gücünün ötesinde işler başarıyordu. Ona, Kukla Bölümü'nün 600 yıllık tarihi boyunca gördüğü en büyük yetenek demek abartılı olmazdı!

 

Lin Ming sessizce Şeytan Ateş Tanrısı'na baktı.

 

Gerçek özü sürekli Kafir Tanrı Tohumu'na batıp çıktı ve bir hafif çatlama sesi ile birlikte sıradan görünümlü mor bir çelik iğne Lin Ming'in avuç içinde parladı. Bu çelik iğne sadece 2 inç uzunluğundaydı ve iğne sapına oyulmuş Mor Sel Ejderhası görüntüsü vardı. Bu Mor Sel Ejderhası, çelik iğneği dokuz kez sarmıştı, pençeleri tehditkar ve tehlikeli bir pozisyonda duruyordu!

 

Mor Sel Ejderhası'nın İlahi Yıldırımı'nın Yıldırım Ruhu, Kafir Tanrı Tohumu'ndaki bir aydan fazladır bir uyuma sonrasında ortaya çıkmıştı!

 

Sarmal Ejderha Çelik İğnesi içinde yıldırımın ezici gücünü ve kıyaslanamayacak derecede vahşiliğini içerse de, dışarıdan garip bir şey görmek imkansızdı. Yıldırım gücü, en ufak bir yıldırım taşması bile olmadan tamamen çelik iğnenin içinde bastırılmıştı.

 

Bir Xiantian ustasının bile Lin Ming'in elindeki çelik iğnenin tamamen bir enerjiden oluştuğunu fark etmesi kolay değildi. Bunun sadece sağlam çelik bir iğne olduğunu düşünürdü.

 

Bu, yüksek dereceli yıldırım dışa vurumunun sembolüydü!

 

Enerji ve kütle aynı kökenlerden geliyordu. Kütle yakıldıktan sonra enerjiye dönüşecekti. Ve enerji bir kere son derece sıkıştırıldıktan sonra gelişmeye devam eder ve sağlam bir kalite kazanabilirdi.

 

Buna, gerçek öz dışa vurumu deniyordu! Yıldırımın dışa vurumu da aynıydı!

 

Bu nedenle oradaki Mu Qinghong dışındaki kimse Lin Ming'in elindeki çelik iğnenin ne olduğunu fark etmedi. Shi Zongtian bile anlayamamıştı. Shi Zongtian ruh gücünün tamamını çelik iğneye verebilirse, onda tuhaf bir şeylerin olduğunu sezebilirdi. Ama öyle olsa bile, Lin Ming'in çelik iğnesinin içerdiği yıkıcı gücü hayal edemezdi.

 

“Sonunda son kozunu kullandı. Bu, Mor Sel Ejderhası'nın İlahi Yıldırımı'nın Yıldırım Ruhu! Qianyu bana daha önce bilgi vermeseydi, bu küçük nesneyi asla fark edemezdim.”

 

Mu Qinghong, Sarmal Ejderha Çelik İğnesi'ne baktı ve kalbi dondu. Yıldırım gücü, böylesine korkutucu bir seviyeye kadar sıkıştırılmıştı; bunun Düşük Seviye Yeryüzü Düzeyi Yıldırım Ruhu olduğunu tahmin etmek kolay değildi.

 

O anda dövüş sahnesinde, tüm ateş gücünü serbest bırakan Mugu Buyu, ‘jejeje’ sesi çıkartarak güldü. Söyledi. “Lin Ming, tüm gücümü kullanmam için beni zorladığına göre övünebilirsin. Şimdi benim en güçlü saldırım ile tanış, Alevli Cehennem!”

 

Huuu!

 

Huuu!

 

Örümcek kuklası bir örümcek ipeği tükürdü ve dev timsah kukla çekme gücünü serbest bırakmak için ağzını açtı. Bu çekme gücü, anında Lin Ming'in vücuduna kilitlendi, onun benzersiz hızını kullanmasına izin vermedi.

 

Aynı anda Şeytan Ateş Tanrısı alevlerin felaketi sırasında büyük bir yanan alev kılıcı çıkardı. Bu alev kılıcı ortaya çıktığı anda, ısı katmanlarının dalgaları gelgit gibi yükseldi; havadaki tüm oksijen yanıyor gibiydi.

 

Böyle korkunç bir enerji dalgası altında, dövüş sahnesinin etrafındaki koruma bariyeri bile hafifçe sallanmaya başladı. Ve bu sadece bu gücü serbest bıraktıktan sonra gerçekleşti. Mugu Buyu'nun hamlesinin daha güçlü olacağı açıktı!

 

Seyircilerin tamamı, geniş gözlerle izledi, nefesleri kesilmişti. Qin Xingxuan kalbinin sıkıştığını hissetti, küçük ellerinin ikisi de beyazlayana kadar birbirini sıktı.

 

Lin Ming böyle muhteşem bir saldırıyı nasıl durdurabilirdi? Mugu Buyu neslinin en acımasız ve vahşi gençlerinden birisiydi, bunu görmek için Jiang Lanjian'a bakmak yeterliydi. Toplam Bölüm Savaşçı Toplantısı'nda cinayete izin verilmemesine rağmen, ya yanlışlıkla olursa? Ya da Lin Ming ömür boyunca geri dönülemeyecek bir sakatlığa sürüklenirse?

 

Bu olasılıkların farkında olan Qin Xingxuan'ın avuçları soğuk terle kaplandı.

 

O esnada, Şeytan Ateş Tanrısı harekete geçti. Alevli büyük kılıcı elinde tutarken Lin Ming'e doğru savurdu. Sanki uzay parçalanıyormuş gibiydi, gökyüzünde dans eden sonsuz kırmızı ateşten başka bir şey kalmamıştı!

 

O anda, hakem elder bile vücudundaki tüm gerçek özü döndürürken %120 dikkat seviyesine ulaştı. Dışarı atlamak ve herhangi bir zamanda Lin Ming'i kurtarmak için hazırdı. Eğer onun gibi nadir bir yetenek savaş sahnesinde böyle yitip giderse, gerçekten büyük bir kayıp olurdu.

 

Weng weng weng!

 

Hava titredi, büyük kılıç uludu ve göklere yükselen alevlerin cehennemi kükredi! Alevlerin içinde kalan Lin Ming'in ise iki gözü de kapalıydı ve zihni derin bir konsantre durumuna girmişti.

 

Ruhu zaten uzun süre önce alevle temas etmişti, her ateş enerjisini kontrol ediyordu ve kalbine akıyordu.

 

‘Bu ateş gücü muhtemelen Cehennem Alevleri'nden daha ezici ve bir Alev Özü'nün kontrolünde değil. Aksine dokuz tane Boş Alev Özü tarafından kontrol ediliyor. Bu gerçekten düşünülemeyecek bir yöntem; tek bir vücuda sahip birinin dokuz Boş Alev Özü'ne sahip olması ve onların birbiriyle çatışmayacak şekilde kontrol etmesi. Bu sadece bir kuklanın sahip olabileceği bir yetenek mi?’

 

Ateş gücü, onu destekleyen sonsuz bir Alev Özü'ne sahip değildi. Bu nedenle, Kafir Tanrı Tohumu tarafından kolayca kontrol edildi. Lin Ming bu saldırıdan hiç korkmamıştı. Tüm vücudu, Sarmal Ejderha Çelik İğnesi'nin üzerine dökülen gerçek öz ile patladı.

 

Lin Ming parmağını şıklattı!

 

Kacha!

 

Üç feet kalınlığında mor ışık demeti, direkt olarak gökyüzünün en yüksek yerine ulaştı, gökleri etkiliyor gibiydi. Sanki dokuz tanrı, ilahi sıkıntılarını dünyaya indirmiş gibiydi. Son derece sıkıştırılmış yıldırım ezici gücü, Mor Sel Ejderhası'nın İlahi Yıldırımı'ndan çıktı! Yıldırım çarptı, dev mor elektrik yılanları çılgınca dans etti!

 

Yıldırım gücü ve ateş gücü bir araya gelerek birlikte döndü. Lin Ming'in kasıtlı yönlendirmesi bile olmadan, iki son derece vahşi ve tehlikeli enerji, Yıldırım Ateşi İmhası gibi birleşti; dev bir patlamayla patladılar!

 

Bang!

 

Korkutucu yıldırım gücü, sebepsizce her yöne ilerledi, her yere yağan kırmızımsı parlak mor şok dalgaları oluşturdu, koruyucu dizi oluşumunun her bir perdesine düştü.

 

Tamamen kapalı bir alanda oluşan korkutucu patlamayla birlikte, koruyucu ışık perdeleri dışarı doğru genişledikçe aniden ve şiddetli şekilde titredi. Bir ‘ka ka ka’ sesiyle birlikte çatlaklar koruyucu bariyerin üstüne örümcek ağı gibi oluşmaya başladı.

 

O anda, tüm koruyucu dizi oluşumu tamamen paramparça oldu!

 

Zaten Lin Ming de bunu bekliyordu. Ayakları hareket etti ve hemen geri çekilmek için Hiçlik Ezici Altın Kuş'u kullandı. Kafir Tanrı Gücü'nün desteğiyle birlikte son derece sıkıştırılmış azur gerçek öz, vücudunun hayati bölümlerini koruyacak şekilde sarmaladı.

 

Ama Zirve Houtian Şeytan Ateş Tanrısı kuklası nasıl Lin Ming ile aynı farkındalığa sahip olabilirdi? Patlamanın merkezine yakın bir yerde duruyordu. Bu korkunç enerjinin güçlü kuvveti altında zırhı patladı, vücudu çatladı ve figüründe derin çatlaklar oluşmaya başladı!

 

“Ne!”

 

“Bu nasıl mümkün olabilir!”

 

Seyirciler, Büyük Salon'daki elderlar, Jiang Baoyun, Jiang Lanjian ve geri kalanların tamamı, Şeytan Ateş Tanrısı'nın yok edildiğini görünce tamamen şok içinde kaldılar. Mugu Buyu'nun en güçlü kuklasını çıkarttıktan sonra tamamen mükemmel bir saldırı sistemi oluşturduğunu ve zaten kazandığını düşünmüşlerdi. Hiç kimse, Lin Ming'in tek bir hamlesinin bu mükemmel bir güce sahip Şeytan Ateş Tanrısı'nı yere indirebileceğini düşünmemişti!

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29017 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39687 Bölüm Sayısı


creator
manga tr