Bölüm 231: İlahı Azap Kılıcı

avatar
5642 30

Martial World - Bölüm 231: İlahı Azap Kılıcı


Bölüm 231: İlahı Azap Kılıcı 

  

… 

  

… 

  

… 

  

Qin Ziya bu sahneyi görünce ifadesi aniden değişti. "Ling Sen'in Katliam Alanı Lin Ming tarafından kırıldı!" 

  

İllüzyon âleminde zaman farklı bir hızda akıyordu. Lin Ming'in fiziksel hareketi durduğu anda, Ling Sen'e karşı şiddetli bir savaş Katliam Alanı'nın içinde başlamıştı. Sonuç açıktı: Ling Sen yenilmiş ve Lin Ming galip gelmişti. 

  

Bu nasıl olabilir... Ling Sen'in Katliam Alanı kendi yeteneğini oluşturmak için yıllar boyunca geliştirdiği cani aurasının yanı sıra Asura savaş niyetine bağlıdır. Bu, kalpte bir şeytan oluşturmayı kolaylaştırmasına rağmen, çarpıcı güç açısından çok güçlü olmalıydı. Ling Sen'in Asura savaş niyeti kendi içinde vahşi ve acımasızdı; sadece kişinin saldırı gücünü geliştirmeye yardımcı olurdu. Lin Ming'in uhrevi savaş niyeti, kişinin zihnini boş bir bilinçsiz duruma sokmaya dayanırdı; bu bir tür yetişim savaş niyetiydi. Ling Sen nasıl oldu da kaybetti? 

  

Sun Youdao'nun yetişimi yüksek olmasa da, derin ve geniş bir bilgi birikime sahipti. Sadece birkaç kelimeyle Ling Sen ve Lin Ming'in savaş niyeti arasındaki özellikleri vurguladı. 

  

Qin Ziya yüksek sesle düşündü. "Ben de onun savaş niyetinin sadece yetişim yapmak için olduğunu düşünmüştüm. Eğer saldırmak için de kullanılabiliyorsa, Lin Ming'in algısının sadece korkunç olabileceğini söyleyebilirim." 

  

Bir savaş niyetinin nasıl kullanılabileceği, yalnızca kişinin çalışma ve anlayışına değil, aynı zamanda algısına da bağlıydı. 

  

"Belki de bir saldırı değildi ama zihnini dengeleyebildi. Bu nedenle Ling Sen'in savaş niyeti hayal dünyasını paramparça etmiş olabilir. Her durumda Lin Ming gerçekten bir dahi." 

  

İki Yedi Derin Savaşçı Evi, Savaşçı Evi Ustası'nın da tek düşüncesi, Lin Ming'in algısının inanılmaz derecede şaşırtıcı olduğu ve uhrevi savaş niyetinin birden fazla yolunu kavradığıydı. Lin Ming'in ikinci bir savaş niyeti kavradığına hiç ihtimal vermediler. 

  

Eğer bilseydiler, sessizleşerek sersemlerlerdi. İki farklı savaş niyetini anlayabilen bir dövüş sanatçısı sadece antik efsaneler ve masallarda var olurlar. Gökyüzü Talihi Krallığı bir yana, Yedi Derin Vadi'nin hüküm sürdüğü otuz altı ülkede bile, iki farklı savaş niyetini kavrayan hiç kimse yoktu. 

  

Lin Ming, Ling Sen'in Katliam Alanı'nı Samsara savaş niyeti ile kırmış olsa da, aslında biraz hoşnutsuz hissetti. Bunu başarabilmesinin tek nedeni vardı. Samsara savaş niyeti Ling Sen'in Asura savaş niyetinden çok daha yüksek sınıf bir savaş niyetiydi. 

  

Fakat geliştirme ve kullanım açısından Lin Ming, Ling Sen'den daha aşağıdaydı. 

  

Ling Sen, Asura savaş niyetini sınırına kadar inceledi ve düşündü, savaş niyetinin tüm gizli potansiyelini inceledi. Aksine Lin Ming Samsara savaş niyetiyle ilgili çok az şey biliyordu ancak ruhunu geliştirebiliyordu. Ayrıca ruh gücünü pek kullanmadığı için Samsara savaş niyetini fazla çalışmamıştı. 

  

'Anlayış açısından, Ling Sen'den daha aşağıdayım.' 

  

Lin Ming duyguyla iç çekti. Gerçek şu ki bu son altı ayda meditasyon yoluyla dikkatli bir şekilde algılaması ve incelemesi gereken çok fazla yetenek elde ettiğini unutmuştu. Kaotik Meziyet Savaş Meridyenleri, yazıt tekniği, İpek Gibi Akış, Kafir Tanrı Gücü, uhrevi savaş niyet, Hiçlik Ezici Altın Kuş, Samsara savaş niyeti ve daha birçok yeteneği detaylı şekilde incelemesi gerekiyordu. Durumunu dengelemeyi zor bulduğu çok şey vardı. 

  

Kafir Tanrı Gücü ve Hiçlik Ezici Altın Kuş'u şu anki durumuna ulaştırırken, İpek Gibi Akış'ın 5000 ipliklerini geliştirebilmesindeki asıl neden, kudretli yaşlıların anılarından yardım almasıydı. Bu ayrıca Lin Ming'in algısının çok iyi olduğunu kabul etmesi anlamına da geliyordu. 

  

Ama Ling Sen zaten Asura savaş niyetini uzun yıllar önce elde etmişti ve yıllar boyunca her yönünün üzerine çok çalışmıştı. Savaş niyeti açısından doğal olarak şu anda Lin Ming'in karşılaşabileceği bir şey değildi. 

  

Ama o anda Ling Sen ayağa kalktı. Ten rengi solgun halinden düzelmiş ve ağır kılıcını göğsüne karşı savurdu. İç çekti ve söyledi. "Lin Ming, sen tüm bu yıllar boyunca, Gökyüzü Talihi Krallığı'nın tüm genç nesli arasında ilk ve tek hayran duyduğum dövüş sanatçısısın. Uzun zamandır sana karşı yapacağım bu savaşı dört gözle beklemiştim. Şimdi Katliam Alanı'm kırıldı ve zaten yarı kaybetmiş durumdayım. Yine de, umarım bana karşı kıyak geçmezsin. Hala içinde ne kadar güç barındırdığını görmek istiyorum." 

  

"Güzel. Gel!” 

  

Ling Sen'in karşısında Lin Ming'in yürekten gelen bir hayranlığı vardı. O, dövüş sanatları yolunu kararlı bir şekilde takip eden gerçek bir dövüş sanatçısıydı. Zhang Guanyu ve Ouyang Dihua gibileri ise sadece statü ve mevkilerini korumak için dövüş sanatçılığını geliştiren kişilerdi. Onlar çok daha fazla güç, servet, güzellik ve yetkiye sahipti. 

  

Ağır Derin Yumuşak Mızrak çekildi, mor bir yıldırım, parlak gümüş mızrak ucudundan sıçradı! 

  

Yıldırımın rüzgarlı arkları, mızrak sapına sürünen yılanlar gibi büküldü! 

  

Yıldırım gücünü çağırması, Lin Ming'in artık geri çekilmeyeceği anlamına geliyordu. Sahip olduğu her şey ile rakibini yenecekti! 

  

Bu bir dövüş sanatçısına olan saygısıydı. 

  

Ling Sen sahneye bakarken gözleri kısıldı. Bu... yıldırım gücünü kontrol etmek miydi? 

  

Qin Ziya ve Sun Youdao yerine duramadı. Qin Xingxuan, Qin Xiao, Muyi veya Bai Jingyun bile etkilenmeden edemedi. Hepsi geniş ve kırpmayan gözler ile baktı. 

  

Yıldırım özellikli dövüş sanatçısı mı? 

  

Çoğu dövüş sanatçısının gerçek özüne özgü bir özelliği yoktu. Ama gerçek özünü beş element ile ilişkilendiren birkaç kişi vardı. Örneğin, Bai Jingyun'un su özelliği, Zhu Yan'ın da ateş özelliği vardı. 

  

Özelliksiz gerçek öz ile karşılaştırıldığında bu beş element gerçek öz, çok özel özellikler sunuyordu. Ancak, karşılığında yetişim yöntemlerinden ve yeteneklerinden feragat etmeliydiler. Bunun aslında iyi mi kötü mü olduğunu söylemek zordu. 

  

Beş element gerçek özünün yanı sıra, bu beş elementin de ötesinde olan rüzgar ve yıldırım güçleri de vardı. 

  

Bu iki tür gerçek öz özelliğine sahip olan çok az kişi vardı fakat beş elementten daha güçlüydüler. 

  

Özellikle yıldırım özelliği. Saldırı hızı açısından, göklerin iradesine karşı geliyordu. Bir kişi tüm Gökyüzü Talihi Krallığı'nı arasa bile, çok fazla yıldırım özellikli dövüş sanatçısı yoktu. Ve sadece bu da değil, yıldırım özelliğine sahip olsalar bile, bu iyi bir eşleşme oldukları anlamına gelmezdi. Yıldırım tabanlı yetişim yöntemleri çalışsalar bile, mutlaka başarılı bir sonuç elde edecekler diye bir şey yoktu. 

  

Ama Lin Ming'e bakınca, onun bir işaretiyle yıldırım gücünü işaret ettiği ve çağırdığı görülüyordu. Üstelik, içinde bulunan muazzam bir enerji vardı. Büyük Başarı aşamasına ulaştığı açıkça görülüyordu. 

  

Bu nasıl mümkün olabilirdi? Sadece yarım yıl içinde Lin Ming, yıldırım tabanlı yetişim yöntemini mi kavramıştı? 

  

"Macerası sırasında, Lin Ming'in başka bir tesadüfi şans ile karşılaştığı belli oldu." Qin Ziya, kalbinde Lin Ming'i kıskanarak ayakta alkışladı. Gökyüzü Düşüşü Kıtası'nda bulunabilecek birçok şanslı fırsat vardı. Fakat bu şanslı fırsatlar genellikle tehlikeler ile doluydu. Sadece alınmasını beklerken bir hazine orada uzanıyordu. Fakat, bir kişi bunu elde etmek istiyorsa, yüzde yüz yirmi çabasını ortaya koyarken cesarete de sahip olmalıydı. 

  

Bu fırsatlar kısa süreliydi; sadece onlara ulaşmak için hazırlanan dövüş sanatçıları içindi. 

  

Sun Youdao duyguyla iç çekti. "Bu çocuk çok korkutucu. Eğer sadece savaş yeteneğiyle yetişim yaparsa, kesinlikle Xiantian alemi'ne ulaşır ve hatta Xiantian alemi'ni bile aşabilir. Ama eğer bu fırsatları elde ederken, karşılaştığı tehlikeleri aşarsa, Dönen Çekirdek ve hatta daha üstün âlemlere bile ulaşabilir!" 

  

"Bu tür dövüş sanatçısı sadece yetişime ve savaş yeteneğine sahip olmamalıdır. Onların sakin ve kıyaslanamaz bir zihin durumu da olmalı. Cesur davranmalı, korkusuz olmalı, kimsenin yapmaya cesaret edemediği şeyleri yapmalıdır! Tesadüfi bir karşılaşmanın önünde, sadece birazcık tereddüt etmesi bile şansını kaybetmesine neden olur." 

  

Ling Sen, Lin Ming'in mızrak ucunun etrafında bükülen kalın elektrik arkına baktı ve aniden güldü. "Küçük Acemi Kardeş Lin, bugün ben Ling Sen gerçekten büyük deneyim yaşadım. Yıldırım yetişiminde Büyük Başarı'ya ulaşan bir dövüş sanatçısı ile savaşabilmek nadir bir fırsat ve onurdur! 

  

Katliam Alanı'mı kırmış olabilirsin ama benim de bir dövüş yeteneğim var!" 

  

Ling Sen bunu söylediği anda, beş feetlik ağır kılıcın yatay olarak dışa doğru kavradı. Ağır kılıcın kabzası çok uzundu; örtmek için en az dört veya beş el gerekiyordu. 

  

"İlahı Azap Kılıcı. Mor Hava Doğu'dan Geliyor!" 

  

Bang! 

  

Ling Sen yere bastı ve beş feetlik ağır kılıcını etrafından çekti, yere mükemmel bir yay çizdi. Gerçek öz, gümüş bir köpekbalığının buz denizi yolunu kazıyormuş gibi dışarı vuruldu. 

  

O anda, Ling Sen tüm cani aurasını topladı, momentumu zirveye ulaştı. 

  

"Mor Hava Doğu'dan Geliyor! Bu Kıdemli Acemi Kardeş Ling'in en güçlü yeteneği!" 

  

"Bu yüksek aşama insan adım bir dövüş yeteneği. Ek olarak, yüksek aşama insan adım dövüş yeteneklerinin zirvesinde yer alıyor. İlahı Azap Kılıcı içinde altı farklı hareketin olduğunu duymuştum ve bu Mor Hava Doğu'dan Geliyor, altı hareketin en güçlüsü. Kıdemli Acemi Kardeş Ling'in bugün bu yeteneğini görecek kadar şanslı olacağımı düşünmemiştim!" 

  

Mor Hava Doğu'dan Geliyor ismini duyunca, seyircilerin arasındaki dövüş sanatçıları fazla tepki göstermedi. Fakat, Yedi Derin Savaşçı Evi öğrencileri neredeyse ağızlarından köpükler akacakmışçasına kıyaslanamaz derecede heyecanlanmışlardı. Biri Yedi Derin Savaşçı Evi'nin ilk yüz sıralamasının altındaysa, sadece düşük aşama insan adım dövüş yeteneği seçebilirdi. İlk yüze girdiklerinde, orta aşama insan adım dövüş yeteneği seçebilirlerdi. 

  

Sadece birkaç adım yüksek aşama insan adım dövüş yeteneği vardı. Ling Sen özellikle tüm yüksek aşama insan adım dövüş yeteneğinin zirvesinde olan İlahi Azap Kılıcı'nı geliştirmişti. 

  

Çoğu öğrenci bu konuda sadece söylentiler duymuştu ama ne zaman görecek fırsatları olacaktı ki? 

  

Şimdiyse, şahsen bu mükemmel şeyi deneyimleyeceklerdi. Üstelik, bu İlahi Azap Kılıcı'nın altı hareketi arasında en güçlü hareketini göreceklerdi; nasıl heyecandan ateşli olmayacaklardı? 

  

Ling Sen ile karşı karşıya olan Lin Ming hâlâ Nehri'n Demir Köprü Bloğu'nu sergileyen ve sonsuza dek değişmeyen durumunu sergiledi. Bu tarz süslü değildi; sadece en temel mızrak yeteneği duruşuydu. Lin Ming'in güvendiği şey, saf ve kalın gerçek özüydü. 

  

O anda, Ling Sen'in elindeki beş feetlik ağır kılıcı, sanki alevlerde yanan bir kılıç gibi titreşimli ve kusursuz bir mor renge dönmüştü. O sırada Lin Ming'in momentumu zirvesine ulaşmıştı. 

  

"Kılıcımla tanış!” 

  

Son sözüyle Ling Sen öne çıktı. Kılıç, siyah yıldırım gibiydi; Lin Ming'e doğru kükreyen geniş bir güç taşıdı. Bir göz açıp kapayıncaya kadar, onların arasındaki iki yüz feetlik mesafe kapatmıştı! 

  

Gerçek öz çılgınca dalgalandı. Mor alevler havayı ateşe verdi. Ling Sen'in kılıcı dağ deviriyor gibiydi. 

  

Lin Ming'in görüşü keskinleşti ve Kafir Tanrı Gücü'nü açtı. Son derece sıkıştırılmış gerçek öz ve yıldırım gücü dışarı doğru patladı; Mor Sel Ejderhası'nın İlahi Yıldırım'ı heyecanlı çığlıklar atmaya başladı. Kalın bir yıldırım arkı, gümüş mızraktan zıpladı, etrafında kalın bir piton sarılıydı. Direkt olarak Ling Sen'in kılıcıyla karşıladı. 

  

Kafir Tanrı Gücü açıldı ve yıldırım gücü ateşlendi; bu, Nabız Yoğunlaştırma'dan daha düşük olmayan bir güçtü! 

  

Bang! 

  

Altındaki zemin aniden sallandı ve Ling Sen'in yoğunlaşan Mor Hava Doğu'dan Geliyor'u yıldırım gücüyle çarpıştı. Yaz güneşindeki beyaz kardan farklı değildi, anında eridi. 

  

"Ne?" 

  

Ling Sen şok oldu. En güçlü hamlesi ortadan ikiye mi ayrılmıştı? 

  

İkinci saniyede Ling Sen tereddüt etti. Kalın mor elektrik yılanı mor buluttan patladı ve direkt olarak Ling Sen'in vücuduna çarptı. O anda Ling Sen tüm vücudunun uyuştuğunu hissetti ve kalbi bile atmayı bıraktı. 

  

O anda öleceğini düşündü. 

  

Fakat bu duygu hemen geçti. Kalın elektrik yılanı vücudunun içinden geçti ve gökyüzüne doğru uludu. Birkaç dakika içinde yukarıdaki bulutlara battı. 

  

Şu anda, gökyüzünde hala kar yağıyordu ve kara bulutlar dövüş sahnesini kapladı. Kalın elektrik yılanı buluta girdikten sonra, soluk yıldırım kıvılcımları görüldü ve gürleyen yıldırımlar, havada yankılanmaya başladı. 

  

Bu bir kış yıldırım fırtınası gibiydi! 

  

Yaz aylarında kar yoktu ama kışın da yıldırım olmazdı. 

  

Yıldırımın gökyüzünde parladığını görünce, tüm seyirciler şok içinde suskun kaldı. Kendi gücüyle birlikte Lin Ming gökleri hareket ettirmiş ve yıldırım oluşturmuştu ve doğanın kanunlarını bile değiştiriyordu. Bu ne tür bir saçmalıktı böyle? 

  

Bu gerçekten Vücut Dönüşümü aşaması bir dövüş sanatçısının başarabileceği bir şey miydi? 

  

Qin Ziya gökyüzüne baktı ve derin bir nefes bıraktı. Bu, doğanın kanunlarını değiştirmekten uzaktı. Ama, bulutlarda yıldırım oluşturabilmek için yıldırım hamlesinin vahşiliği ve yoğunluğu tamamen şaşırtıcı olmalıydı. 

  

   

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29861 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40898 Bölüm Sayısı


creator
manga tr