Bölüm 107: Arzunun Geçişi

avatar
8586 38

Martial World - Bölüm 107: Arzunun Geçişi


 

Çeviri: Emloveer Düzenleme: Kharsmi

 

 

Lin Ming'in Gökyüzü Serveti Şehrindeki şöhretiyle, Lin Ming'e iyi niyetini göstermek isteyen çok sayıda önemli güç vardı. Ancak Yedi Derin Savaşçı Evinin düzenlemelerine göre, Savaş Evini terk etmedikçe ya da kendi isteğiyle iletişime geçmedikçe gelişimi sırasında Lin Ming rahatsız edilemezdi.

 

Yeşim platformunda, göl son derece sessiz ve huzurluydu.

 

Lin Ming, yeşim deniz platformuna bağdaş kurarak oturdu. Bu platform, Amaç Testinde kullanılan büyülü yanılsama dizilimiydi. Sadece baharın ve sonbaharın başlangıcında açılırdı ve bu platformda iki tane sınav yapılırdı. Ancak artık sonbaharda açılmayacak ve Savaş Evi öğrencilerine kapatılacaktı.

 

Lin Ming'in şu anki durumu özeldi. Eğitim yapmak için özel olarak izinliydi.

 

Yedi Derin Dövüş Evi'nin giriş sınavı sırasında, Lin Ming deniz yeşim platformunun rüya topraklarındayken, arzunun geçtiği yerdeki kalbinde bir kusur olduğunu tespit etti. Arzunun geçişinde, Lin Ming, Lan Yunyue'yi on yaş daha büyük görmüştü. Son derece zarifti ve bir ninni mırıldanıyordu. Çocuğunu uyutmaya çalışıyordu. Lin Ming bu sahneyi gördüğünde, neredeyse yanılsamanın içinde kendini kaybetmişti.

 

Lin Ming, artık Lan Yunyue ile bir bağının olmayacağını biliyordu. İlerde dövüş sanatlarının en üst noktasına bile çıksa yolu Lan Yunyue ile kesişmeyecekti. Ama Lan Yunyue'nin ihaneti, hâlâ onun kalbinde bir düğümdü.

 

Bu düğüm dediğimiz şey kalbin bir yeriydi ve mantık yoluyla düzelecek bir şey değildi. Bir Dövüş sanatçısı, sadece vücudunu geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda kalbini ve zihnini de geliştirir. Kendilerine karşı dürüst olmaları lazımdı ve sevgi ya da nefret fark etmezsizin arzularını takip etmeleri lazımdı.

 

Aksi halde bunun ne anlamı olurdu ki? Gelişim için kendilerine işkence edip gece gündüz çalışıyorlardı, yalnızlık çekip hayattaki her şeye sabırlı bir şekilde katlanıp sayısız küfür yiyorlardı. O zaman dövüş sanatlarının pratiğini yapmanın anlamı tam olarak neydi? Neden sıradan bir insan olmasınlardı ki?

 

Bir dövüş sanatçısının gururlu bir kalbi vardı. Önemli bir savaşı ya da yarışmayı kaybetmek gibi şeyleri kalplerinde tutmazlardı. Bu gibi şeyler, onların gururlu kalbini yıldıramazdı. Ama, Lan Yunyue'nin ihanet edip Zhu Yan'ı takip etmesi gibi şeyler onların kalbini kırabilirdi. Böylesine ihanet dolu bir hareket, Lin Ming'in saf kalbini aşırı kırmıştı ve dövüş sanatçısının kalbi ne kadar güçlü ve temiz olursa olsun kalbinde bir 'düğüm' bırakacaktı.

 

Ruhtan bahsedildiğinde herkesin ortak görüşü bu şekildeydi. Ruh düzgün olduğu sürece, düşünceler net ve zihinler sakin olur. Gerçek öz sirkülasyonu etkilenmez ve meridyenleri daha kolay bir şekilde birbirine bağlanır.

 

Öte yandan, ruhları kötü olursa, zihinleri engellenir ve depresif hissederler. Gerçek özleri hareketsiz olmakla kalmayıp vücutlarında sıkışır ve onları daha sinirli hale getirip psikolojik olarak hasar verir. Gelişim yapabilmek bir yana kendi sağlıklarına zarar verirler. Durum kötüleşirse delirebilirlerdi bile!

 

Eğer düşünceleri dağınık ve kalpleri huzursuz ise, bir dövüş sanatçısının gelişimi kolaylıkla engellenebilir. Bir engeli aşmanın esas aşaması sırasında bu düğüm, kalbi perdeleyen bir şeytan haline dönüşecektir. Bu ise Dövüş sanatçısının başarısız olmasına, saplantılı olmasına ve sonunda aptala dönüşmesine sebep olur.

 

Bu düğüm dediğimiz şeyi çözmenin tek bir yolu var. Kalplerindeki düğümü yok edip kötü ruhları kesmek için kendi güçlerini kullanmak.. Bu sayede zihinleri daha net olur, nefes alışları düzelir ve gerçek öz kolayca akar!

 

Örneğin bu savaştaki gibi. Zhu Yan, Lin Ming tarafından mağlup edildi. Şerefini kaybetti ve büyük bir yara aldı. Meridyenleri hasar gördü ve bu durum, onun Nabız Yoğunlaştırma Aşamasını kırma çabalarını etkileyecek.

 

Bu olay, Zhu Yan'ın şerefinin ve kibirli kalbinin şiddetli bir biçimde hüsrana uğramasına sebep olacak. Ayağa kalkıp onurunu düzeltmeyi istese bile, Lin Ming'i öldürmesi için bir suikastçi tutmak işe yaramayacaktı. Lin Ming'i yenmek için gücüne güvenmesi ve kalbindeki iblislerin üstesinden gelmesi lazımdı.

 

Ancak bu, Zhu Yan için şimdiden mümkün değildi. Sadece ilerideki gelişimini ciddi bir şekilde etkileyecek ağır yaralar almakla kalmadı. Tamamen iyileşse bile, Lin Ming ile arasındaki uçurum iyice artacaktı.

 

Ayrıca Lin Ming, Zhu Yan'ı en güçlü halinde yenmişti ve kalbindeki düğümü kesmişti. Dövüş sanatları kalbi yeniden gelişebilirdi ve mükemmel seviyeye ulaşamamasına rağmen Amaç Testini geçmesi için gereken zaman kısalırdı. Yanan bir tütsünün yarıya gelmesi kadar bir zaman alırdı.

 

Bu sefer, Ling Sen'in testi geçmek için kullandığı zamanının yarısına ihtiyacı vardı.

 

Dövüş sanatları hayal dünyasından uyandığında, gözlerini kapattı ve Arzu Geçişinde neler yaşadığını hatırladı. Lin Mig'in yanakları garip bir renk almıştı. Artık rüyalarında Lan Yunyue'yi görmüyordu ama onun yerine Qin Xingyuan'ı görüyordu. Sadece bu değil, aynı zamanda çok fazla anımsayamadığı birkaç kızı da görüyordu. Örneğin, Yazıt Derneğinde karşılaştığı yetenekli ve genç kız, Wang Yuhan. Ayrıca, materyal aradığı zamanda, Zither Bölümünde karşılaştığı yaşlı-kıdemli kız kardeşi de görmüştü.

 

Bu iki kız Lin Ming'in rüyalarında ortaya çıkmıştı ancak aniden kaybolmuşlardı.

 

Lin Ming artık, arzu geçişinin sevdiği kızları göstermek zorunda olmadığını biliyordu. Aynı zamanda kalbindeki gizli arzuyu uyandıran yetenekleri de gösteriyordu.

 

Bu arzu sadece aşkı değil aynı zamanda şevheti de içeriyordu. İnsan doğası tıpkı hayvan doğası gibiydi. Bir hayvanın iki temel amacı vardır. Hayatta kalmak ve üremek.

 

Hayatta kalmak için yemek yer ve yeniden üretir, bu duruma şehvet denir. Bu yüzden geçmişteki kayıtlara göre, insanın doğası yemek ve seksti.

 

Bu içgüdü, yaşayan her insanın ruhunda yatıyordu. Bu yüzden kalp, geniş bir arzu potansiyeline evrimleşmişti. Bazı arzular, ahlak tarafından engelleniyordu. Arzu Geçişi, kalbin bu sonsuz arzularını bulabilmiş, onları büyütmüş ve sonunda birilerinin içinde kaybolmasına neden olmuştur.

 

Söylendiği gibi, gökyüzünde ve yerde, istekleri ve arzuları olmayan hiçbir insan yok.

 

Birçok dövüş sanatçısı, kendi arzularını tatmin etmek için dövüş sanatları yolunu yürüdü. Çünkü amaçları için çabalıyorlardı ve dövüş sanatlarındaki gelişimlerinde her gün on bin millik sıçrama oluyordu. Ancak, arzularını gerçekleştirdikten sonra, dövüş sanatlarının gelişimi için gereken güç dibe düşüyordu.

 

Bu her zaman ters bir süreçti.

 

Arzularını dindirmek isteyen dövüş sanatları bilgeleri bile kendilerini kısırlaştırırdı. Hatta yazdıkları birkaç eski beceri kılavuzlarında bile bu konudan bahsetmişlerdi, ''Bu sanatı geliştirmek için, kişi kendisini kısırlaştırmalı.'' Çünkü gelişim yöntemlerinde Büyük Başarı aşamasına ulaşmak için, arzularını dindirmeleri lazımdı. Eğer kalplerinde herhangi bir şehvet taşırlarsa, iblisler onları sarar ve güzel bir hayal dünyasında kaybolup işe yaramaz hale gelirler.

 

Bu nedenlerden dolayı, sarayın bazı harem ağaları, dövüş sanatlarında hızlı bir ilerleme kaydetmişti. Çünkü artık şehvetli arzuları yoktu ve vücutlarındaki enerji kilitlenip gerçek öze ve güce dönüşür.

 

Lin Ming bu nedenlerin farkındaydı ve arzu geçişi için ısrarcı değildi. Sonuçta geçmişten günümüze dek, kalbinde ufak bir kusur olmayan tek bir Dövüş sanatçısı yoktu.

 

Sakin bir şekilde yeşim deniz platformunda meditasyon yaparken Lin Ming, Gerçek İlkel Kaos Formülünü döndürdü ve hızla uhrevi dövüş niyeti durumuna girdi. Bilinci kapalı bir hale geldi ve Lin Ming'in vücudundaki gerçek öz kendi kendine dolaşmaya başladı. Hızı gittikçe artmaya başladı ve hareketler daha mükemmel bir hal aldı.

 

Lin Ming, bir yabancının bakış açısıyla gözlemliyordu. Vücudunda akan gerçek özün önceye kıyasla daha hızlı olduğunu hissetti!

 

Lin Ming tarif edilemez bir şekilde mutluydu. Dövüş sanatlarındaki gelişimi yüzünden, uhrevi dövüş niyeti seviye atlamıştı ve gelişim hızı daha da artmıştı. Bu şekilde, İkinci seviye Gerçek İlkel Kaos Formülünün Küçük Başarısına ulaşmaktan çok uzak değildi.

 

Tek bir nefesle, Lin Ming gerçek özünün  üç saat boyunca dönmesini sağladı. Sonunda Lin Ming gözlerini açtı. Hava kararıyordu. Aniden Taç Prensinin davetini hatırladı. Sonrasında bir ses ileten tılsım yaktı ve Muyi'ye yolladı...

 

 

Gökyüzü Serveti Şehri, Taç Prensinin Sarayı.

 

Güneş yeni batmıştı ve Taç Prensinin sarayının kapısının önü süslemelerle kaplıydı. At arabalarıyla uzun bir çizgi oluşmuştu. Gökyüzü Serveti Şehrinin tüm önemli insanları ve ünlüleri, güzel kıyafetlerini giyerek Taç Prensinin Sarayında toplanmıştı. Zemin kırmızı halıyla kaplıydı ve ziyaretçiler arasında, içecek ve yiyecek taşıyan çok sayıda hizmetçi vardı. Salonun her bir köşesinden zarif ve neşeli bir müzik yankılanıyordu.

 

Taç Prensi Yang Lin'in sarayında büyük bir ziyafet düzenleniyordu. Taç Prensi bunun sadece basit bir toplanma olduğunu söylemesine rağmen, bu ziyafet büyük bir politik öneme sahipti. Çünkü bu ziyafetin ana konuğu, tüm Gökyüzü Serveti Şehrinin yükselen yıldızı olan Lin Ming'di.

 

Bu ziyafet için, Taç Prensinin sarayında büyük bir temizlik yapılmıştı. Bahçe yenilenmişti ve mavi taş zemin iyice temizlenmişti. Çok parlak ve çekiciydi. Ayrıca sarayın etrafı temiz su akan çeşmelerle doluydu. Mavi su, ay ışığının altında parıldıyordu ve çok güzeldi.

 

''Güneyin Asil Dövüşçüsü geldi!'' Bu ses duyulduktan sonra, kumaş bir elbise giymiş, şişman, orta yaşlı bir adam kortej halinde Taç Prensinin Sarayına doğru yürüdü.

 

Bu adam şişman olmasına rağmen, adımlarında hiçbir sıkıntı yoktu ve nefesi düzgündü. Tembel bakışları bazen onu izleyenlerin kaplerinde heyecanlı bir his oluşturuyordu.

 

Bu orta yaşlı adam, Gökyüzü Serveti Krallığının en büyük on generalinden biri olan Güney Askeri Asiliydi. Gökyüzü Serveti Krallığının çok sayıda generali vardı. Ancak güce, otoriteye, prestije ve üne sahip olanların sayısı yalnızca ondu. Bu on kişiye asil ünvanı verilmişti. Güney Dövüş Asili, bu on kişinin arasında en genç olanıydı. Şu an 69 yaşındaydı.

 

''Güney Dövüş Asili de mi geldi?''

 

Yang Lin bu anonsu duydu ve yüreğinde bir mutluluk hissetti! Güney Savaş Asiline bir davetiye yollamış olmasına rağmen bunu adettendir diye yapmıştı ve Güney Savaş Asilinin geleceğine aslında inanmıyordu.

 

Yang Lin, Taç Prensi olmasına rağmen, gücü ve etkisi Onuncu Prens Yang Zhen'e göre daha düşüktü.

 

Yaşlı İmparator ölüp tahtın sahibi değiştiğinde, tahtın kimin ellerinde kalacağı bilinmiyordu. İnsanların kimi destekleyeceğini seçeceği zamanlar kritik zamanlardı. Doğru insanı seçerlerse, hayatları zenginlik ve başarıyla dolu olurdu. Ama eğer yanlış insanı seçerlerse, sıkıntılarla dolu bir süreç onları bekleyecekti.

 

Ancak, bu insanların gerçek tutumlarının anlaşılması zordu. Bu iki prens çoğunlukla kendi güvenilir adamlarına sahipti ve aileleri tarafından ayrılmaz bir şekilde Onuncu Prense bağlı olan Zhu Yan gibileri de vardı. Diğerlerinin çoğu ise, çatışmalardan kaçınıp ılımlı bir yaklaşım benimserdi.

 

Hızlı bir şekilde kariyerlerinde ilerlemişlerdi ve servetlerini arttırmak için taht oyunlarına katılmalarına gerek yoktu. Ilımlı bir tutum sergileyip herhangi bir grup için hareket etmemek en mantıklı seçenekti. Başa kim gelirse gelsin onların durumu etkilenmezdi.

 

Ordu da bu şekildeydi. Eğer ordu taht savaşına dahil olursa, bu durum son derece hassas bir konu haline gelirdi. Bu yüzden on büyük general, prensler tarafından düzenlenen ziyafetlere katılmazdı. Çünkü bu ziyafetlerde casuslar olabilirdi.

 

Onuncu Prens, ziyafete katılanların hepsinin kendinden yana olduğunu düşünmese de, bu insanları hatırlayacaktı. İleride mücadeleyi kazanıp tahta yükselirse, ne olursa olsun onlara güvenmeyecekti. İmparatorluğun Kraliyet Sarayı mensubu olmak için sınırlı sayıda mevki vardı. Yeteneklilerin ve dahilerin sayısı sınırsızdı. Kim bu ağır sorumlulukları en güvendiği adamlarına teslim etmez ki?

 

Bu yüzden, Güney Savaş Asilinin gelişi, Yang Lin'i mutlu etmişti.

 

Ancak Taç Prensi, Güney Savaş Asilinin geliş sebebinin daha çok Lin Ming olduğunu biliyordu. Lin Ming ile tanışmak ve onu tanımak istiyordu. Güney Savaş Asili de bir zamanlar Yedi Derin Savaşçı Evi öğrencisiydi. Aynı zamanda gençken bir dövüş delisi olduğu biliniyordu. Kesinlikle Lin Ming gibi birini tanımak isterdi.

 

''Lin Ming, henüz o kadar büyümedi ama son derece kuvvetli bir hali var. Eğer bana yardım etmek isterse, taht mirası benim için daha kolay olacak.''

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29967 Üye Sayısı
  • 289 Seri Sayısı
  • 41091 Bölüm Sayısı


creator
manga tr