Bölüm 57: Düzenleme ve Özet

avatar
988 17

Lord Of Mysteries - Bölüm 57: Düzenleme ve Özet


Çevirmen: Dnightshade

 

Klein bir an durakladıktan sonra yazmaya devam etti.

 

''İksirle sorunları çözmenin yolu sindirmeden geçiyor, kontrol etmeden değil. Bu basit bir şekilde anlaşılabilir.

 

Yalnızca onu kontrol etmek, iksirlerin gücünü harici bir araç olarak kullanmaya benzer. Evcilleştirilmiş bir canavar, ne kadar iyi kontrol edilirse edilsin sonuç olarak insanın bir parçası olmayacaktır. Onlara dönüşme riski daima olacaktır. Sindirmeye gelince, iksiri onların bir parçası olarak görmektir bu. Onu parçalayabilir, onunla kaynaşabilir ve genel bir sistem oluşturabilirler.

 

Şu anda bu noktadan eminim. Daha önemli olan, 'rol yapmanın' sindirmeye nasıl yardımcı olduğu.

 

Bugünki Kahinlik deneyimime göre, iki hipotez ortaya sürebilirim. Bunlar gelecekte doğrulanabilir.''

 

''Birincisi: İksirin adına göre hareket etmek kişinin bedenini, kalbini ve ruhunu değiştirerek onu iksirin çekirdeğinden kalan dik başlı ruhuna yaklaştırır. Bu da kademeli asimilasyon ve emilime izin veren karşılıklı anlayışla sonuçlanır.

 

İkincisi: Büyülü ilacın dik başlı ruhu, tamamlanmış savunma mekanizmalarına sahip bir bilgisayar gibi olabilir. Biri buna saldırmak ve bunu yıkmak istiyorsa bir hata, güvenlik açığı ya da anahtar bulmalıdır. İksirin ismi bir ipucu verir; bu nedenle rol yaparak bedenimizi, kalbimizi ve ruhumuzu 'sistemin parçası' olarak gizleyebiliriz ve böylece sistemin savunmasını aldatmış oluruz. Bu düşünce çizgisi, İmparator Roselle'in tanımına yakındır.''

 

''Hangi tahmin doğru olursa olsun, bedenden, kalpten ve ruhtan kaçış yoktur çünkü bunlar, rol yapma ve iksirlerin gücü arasındaki tek köprüdür.''

 

Klein kalemini bırakıp paragrafa baktı. Bir an için aldığı eğitim için Yemek Bağımlıları İmparatorluğu'na teşekkür etmek bile istedi.

 

İlerideki eğitimi için bilim ya da mühendislik, hangisini seçerse seçsin, mantıksal düşüncenin temellerine sahipti. Aksi halde asla bir klavye savaşçısı olamaz ya da mevcut durumunu analiz edemezdi.

 

''Rol yapmanın bir etkisi olabilir ancak ayrıntıları görmek için beklemek zorundayız,'' diye tahmin yürüttü Klen.

 

Sonrasında ikinci sorusunu yazdı.

 

''Neden mistisizm alanında daha eğitimli ve profesyonel olan bir Kahin doğrudan mücadele söz konusu olduğunda yöntemlerden yoksun olsun ki? Daha iyi eğitimli ve profesyonel olmak, ona düşmanını yenebilecek bir yöntem keşfetme yeteneğini vererek onu daha güçlü kılmaz mı?''

 

''Bunun sebebi belki de...''

 

''Birincisi, tıpkı geçmişte okuduğum internet romanları gibi, gerçekliğe dönüşen bir oyun dünyasına taşındım. Bu nedenle farklı 'işler', birbirini dengelemesi gereken farklı özelliklerle geliyor. Ancak bu noktaya kadar, bu dünyanın bir oyun olduğuna dair bir ipucu ya da görev benzeri gelişmeler olmadı. Bunu şimdilik bir kenara kolayacağım, ancak pek olası değil.''

 

''İkincisi, bu dünyanın temel yasası denge. Yaratıcı, bu dünyayı denge fikrini esas alarak yarattı.''

 

''Üçüncüsü, aynı Dizi seviyesindeki iksirler aynı güç seviyesinde olacaktı. Bu, atalarımızın öğrenip özetlediklerine dayanan en uygun durum. Bu güç seviyesinin aşılması kişinin çöküp kontrolü kaybetmesini kolaylaştırır. Bu güç seviyesinin altında ise kişi istenen Beyonder güçlerini elde edemez. Bu nedenle, dengelenmiş güç seviyesi durumunda bir alanda güçlü olmak doğal olarak başka bir alanda güçsüz olmak anlamına gelecektir.''

 

''Dördüncüsü, bu dünyadaki her şey aynı kaynaktan geliyor; Yaratıcı'nın kalıntıları tarafından oluşturuldular. Bu nedenle bu dünyadaki her şey teknik olarak Yaratıcı'nın parçalarıdır ve birbirlerini tamamlamaları gerektiği gerçeği, bireyin içsel eksiklikleri olduğu anlamına gelir.''

 

''Üçüncü ve dördüncü nedenlere sıcak bakıyorum ancak dördüncü neden, doğrulanmamış bir efsaneden geliyor ve yalnızca bir rehber olarak hizmet edebilir.''

 

''Bu nedenle üçüncü sebebi rehber olarak kullanacak ve mevcut bilgimi ve gelecek çalışmalarımı kullanarak tespit etmeye çalışacağım.''

 

Klein çoktan iki sayfayı doldurmuştu ancak yazmaya devam ediyordu. Durmak yerine, yeni bir soru kaleme aldı.

 

''Bugün öğrendiklerime göre, şans ritüelim klasik bir ritüalistik büyü olarak kategorize ediliyor.

 

Benzer türden ritüalistik büyüler üç kısma ayrılabilir, birincisi istenilen varlığın ilgisini çekebilecek bir fedakarlık yapmayı içeriyor. İkincisi, söz konusu varlığı özel olarak tanımlayan büyülerden oluşuyor. Üçüncüsü, kişinin istediğini iletmek için basit biçimlendirme ve semboller kullanıyor.''

 

''Şans ritüelini analiz etmek için bunu bir kriter olarak alırsak, bir problem olduğu ortada. Üçüncü kısım yok!

 

Fedakarlık kısmı, odanın dört köşesine temel gıda yerleştirip saat yönünün tersine olarak şekilde adımlar atmak. Büyünün kim için olduğuna dair de açık ifadeler var, 'Nimetler yerin ve göğün ölümsüz tanrısından gelir...'

 

Ancak bundan sonra tek yaptığım gözlerimi kapatıp beklemekti. Ritüelde, şansımı artırma amacına yönelik herhangi bir açıklama yoktu.

 

Başka bir deyişle, varlığın sözde şans ritüelinin ne talep ettiğini anlaması imkansız ve yalnızca uygun gördüğünü yapabilir... Uygun gördüğünü yapabilir...''

 

''Ne trol ama! O kahrolası 'Qin ve Han Hanedanı'nın Özlü Kehaneti ve Sır Dolu Sanatları' tam bir yalan değil mi?

 

O zamanlar bunu denediğim için aptal olmalıyım...''

 

Klein yazmayı bırakıp iki derin nefes alarak sakinleşmeye çalıştı.

 

Güçlü bir şekilde nefes verdikten sonra yazmaya devam etti.

 

''Ritüeli yeniden tasarlayarak tamamlamayı düşünebilirim. Ritüelin amacı, Dünya'ya, ailemin ve arkadaşlarımın olduğu dünyaya dönmek olacak.

 

O zaman, yeni bir soru: Varlık gerçekten aklına estiği gibi mi hareket ediyordu? Yoksa daha derin bir anlamı var mı?

 

''Ayrıca, tanımlayıcı büyülerin bu dünyada işaret ettiği varlık, Dünya'daki varlık ile aynı mı?

 

Eğet öyleyse ilk ve ikinci ritüel arasındaki sonuçların farkı varlığın dilediği gibi hareket etmesiyle açıklanabilir. Ancak benim ikinci ve üçüncü seferde gri sisin üzerinde belirmem sonuçları arasında temelde hiçbir fark yok. Neden böyle olsun?

 

Yarın öğleden sonraki dördüncü ritüel de aynı sonuçları verirse bu, etkilerin tutarlı olduğu anlamına gelecek. Bu da bilinmeyen varlığın, benim bilmediğim bir planı var demektir. Böyle olursa yeni açıklamalar ve talepler eklemek bana net bir yanıt vermeyecek. Aslında bu, ritüeli karmaşıklaştırıp olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

 

İlk ritüel ve sonraki ritüeller arasındaki fark -seslenilen varlığın aynı varlık olması öncülü altında- sonuçların, içinde bulunduğum dünyaya göre farklılık göstermesi anlamına mı gelecek? Farklı bir arayüz kullanıyormuşum gibi...

 

O zaman bunu nasıl, istediğim sonucu elde edebilecek şekilde tasarlayabilirim?

 

İlk ve sonraki ritüellerin arkasındaki varlıkların farklı olduğunu düşünürsem, soruların bazıları mükemmel şekilde cevaplanabilir. Ancak benzer şekilde, ikinci ve üçüncü ritüellerin sonuçlarının istikrarı da dualarımı gönderdiğim varlığın belirli bir gündemi olduğu ve şimdilik bunu değiştirmemin mümkün olmadığı anlamına geliyor.

 

En önemli soru, ritüelin yönlendirildiği varlığın kimliği. Nerede ve neden bana herhangi bir ipucu vermiyor ya da rehberlik sağlamıyor?

 

Sis dünyasının derinliklerinde olabilir mi?

 

Hmm, ona derin uykudaki bir varlık olarak davranabilir miyim, belirli uyarıcılar verirsem sabit yanıtlar verecek olan ancak bunun dışında yaptığım şeye müdahale etmeyecek bir varlık?''

 

''O zaman uyarıcı olarak farklı bir ritüel yapabilir ve elde ettiğim geri bildirimin devamlı olup olmadığını anlayabilirim. Böylece geri dönmek için doğru yöntemi bulabilirim.

 

Ancak sorun, onun uykuda olmaması olasılığında yatıyor. Bu durumda, bu testler korkunç sonuçlar doğurabilir. Gerçekten tehlikeli olabilir.

 

İlk girişim büyük dikkatle yapılmalı. Tasarım varlığı öfkelendirmemeli.

 

Ne zor işmiş. Daha fazla bilgiye ihtiyacım var.''

 

Klein iç çekerken özetledi.

 

Sonunda diğer çeşitli öğeleri yazdı.

 

''Kulaklarımda daima biçimsiz sesler yankılanıyor, 'Hornacis ve... ah, Frygea mı diyordu Feygrea mı?''

 

''Hornacis, Loen Krallığı ile Intis Cumhuriyeti arasındaki dağ sırası. Ana zirvesi deniz seviyesinden altı bin metre yüksekte.

 

Antigonus ailesinin günlüğündeki kayıtlara göre, Dördüncü Çağ'da orada Evernight Ulusu yaşıyordu. Evernight Ulusu, Evernight Tanrıçası ile bağlantılı mı? Bu ikisi arasında bir bağlantı var mı? Müttefikler mi, yoksa düşman mı? Antigonus ailesi, Evernight Tanrıçası'nın Kilisesi tarafından, Evernight Ulusu yüzünden mi yok edildi?

 

Günlükten gelen mırıltılar mı duydum, Antigonus ailesinin bir ya da iki bin yıllık ulumalarını?

 

Frygrea, ah Flegrea ne demek?

 

İlginç bir soru. Geride böyle bir günlük bırakabilmek, geride Mühürlü Eser 2-049'u bırakabilmek, bunlar Antigonus ailesinin nispeten güçlü bir Beyonder gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Eğer öyleyse, hangi Dizi'denlerdi? Tamamlanmış bir Dizi miydi yoksa tamamlanmamış mı?

 

Günlüğün Ray Bieber'ın elinde olduğunu fark etmem biraz tesadüftü ancak bunun ayarlanmış olduğunu gösteren herhangi bir iz olmadığına göre, kaderim gerçekten o günlüğe bağlı olabilir mi?''

 

 

Fikirleri kağıda dökülmüştü. Klein yaşadığı deneyimleri ve bunların anlamları ile ilgili tahminlerini yazmak için elinden geleni yapmıştı.

 

Toplamda, iki yüzü de dolu dört sayfa yazmıştı.

 

Cart! Klein aniden dört sayfayı yırttı ve bunları baştan sona okudu, ara sıra kalem ile bazı kısımları işaretliyor, bazen de birkaç cümle ekliyordu.

 

Zaman hızla akıp geçti. Kızıl ay kara bulutların arkasında kalmıştı. Klein masadaki cep saatini alıp açarak zamana baktı.

 

Sonra saati bırakıp çekmecesinden bir kibrit kutusu çıkardı. Bir kirpik çıkarıp yaktı ve aldığı notlara yaklaştırdı.

 

Turuncu alev kağıdın kenarlarını tutuşturdu ve ateş hızla yayıldı.

 

Klein notları ahşap çöp kutusunun üzerine yerleştirdi ve küllerin yere düşüşünü izledi.

 

Sonra parmaklarını açarak kağıtların düşmesine izin verdi. Yalnızca on saniye içinde her şey kaybolmuştu. Geride tek kalan hala için için yanan küller ve çöp kovasının kömürleşmiş dibiydi.

 

Bu dünyada İmparator Roselle'in gizli günlüğü olduğundan, Klein arkasında Çince yazmayı bildiğine dair kanıt bırakamazdı. Yaşlı Neil ya da diğerleri yazdığı bu dört kağıdı bulsaydı, konuyu nasıl açıklardı bilmiyordu.

 

Ve Klein gizli soruları yazarken, hangi dili kullanırsa kullansın rüyaları ile ilgilenen birinin içeriği görüp deşifre edebileceğinden endişelenmişti. Bu nedenle düzenlemek ve özetlemek için aldığı notlarını yalnızca Çince yazabilirdi. Görevi tamamladığında, geride iz bırakmamak için notları yaktı.

 

Ve bunları saklamanın yolu olmadığından, bir plan yaptı. Bir şeyleri unutma ihtimaline karşılık haftada bir bu özeti yapacaktı.

 

Küllerin düşüşünü izlerken Klein bir kağıt daha çıkardı. Bir başlık attı: ''Saygı değer hocama.''

 

Kıdemli Doçent Quentin Cohen'e yazmak, Hornacis sıradağlarının ana zirvesiyle alakalı herhangi bir tarihsel bilgiye sahip olup olmadığını sormak istiyordu.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31708 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42706 Bölüm Sayısı


creator
manga tr