Bölüm 36: Basit Bir Soru

avatar
1077 15

Lord Of Mysteries - Bölüm 36: Basit Bir Soru


Çevirmen: Dnightshade

 

Audrey babası ile abisinin bu durum hakkındaki konuşmasını hatırladığında araya girdi, "Hükümetin yapısının çok kaotik olduğuna inanıyorlar. Her seçim, iktidar partisinde değişiklik olursa, baştan aşağı personel değişikliği oluyor. Bu işleri karmaşık bir hale getiriyor ve verimliliği muazzam derecede düşürüyor. Bu da yalnızca savaşın kaybedilmesine neden olmakla kalmıyor aynı zamanda da sivillere büyük rahatsızlık veriyor.''

 

Klein, referans alacak bir örnek olmadığından, Loen Krallığı'nın henüz kamu görevlilerini inceleyen bir sisteme dönüşmediğini çok iyi biliyordu. Siyasi durum hala ön hazırlık aşamasındaydı; bu nedenle her seçim zaferinden sonra, pek çok sözde pozisyon, üyelere ve destekçilere veriliyordu.

 

Hmm, İmparator Roselle'in Intis'de böyle bir kurum kurmaması, kişiliğiyle ters düşüyor... Hayatının sonraki aşamalarında başka şeylere odaklanmış olabilir mi?

 

Asılan Adam Alger onun hafif bir kıkırdama ile araya girdiğini duyduğunda.

 

''İnanıyorlar mı? O zaman inançları biraz yavaş. Belki de kara sinekler tarafından ısırıldıktan ancak bir yıl sonra kaşıntıyı hissederler.''

 

Kara sinek, Loen Krallığı'nın güneyinde yaşayan bir tür yaratıktı. Son derece zehirliydi ve zehri, kurmanlarının derilerini parçalamak istemesine neden oluyordu.

 

Audrey avucuyla ağzını kapattı. Asılan Adam'ın alayına aldırmadan söylemek istediği şeyin altını çizdi, ''Ne yazık ki henüz bu sistemi değiştirmek için iyi bir çözüm bulamadılar.''

 

Klein dikkatle dinliyordu, konunun kendisinin uzmanlık alanında olduğunu hissetmişti. Gülümsedi, ''Bu basit bir problem.''

 

Yemek Bağımlıları İmparatorluğu ve Yemek Bağımlıları İmparatorluğu'nu inceleyen, çökmekte olan ülkeler çok gelişmiş başarı deneyimlerine sahipti.

 

''Basit mi?'' Audrey şaşkındı.

 

Eğiti siyaseti içermese de babasının, ağabeyinin ve çevresindeki insanların konuşmalarına sık sık tanık oluyordu. Benzer meselelerle ilgili yeterli anlayışa sahipti.

 

Klein geçmişin mesaj panolarına dönmüş gibi hissetti. Sakin bir şekilde, ''Bir sınav, üniversitelere giriş sınavı gibi. Halka açık bir sınav yapılsın. İki ya da üç turda gerçekleştirilebilir. Seçkinleri seçmek için en objektif yöntem kullanılsın.''

 

''Ancak...'' Audrey, bunun ne tür itirazlar doğuracağını biliyordu.

 

O düşüncelerini toparlama fırsatı bulamadan Klein devam etti, ''Sonra da bu seçkinleri kabinende ki, ilçe hükümetinde ki, şehir hükümetinde ki ve çeşitli kasabalardaki pozisyonları doldurmak için kullanın. Evet, doğrudan meselelerle ilgilenen pozisyonlara, Kabine Sekreteri gibi.

 

Farklı pozisyonlar için farklı koşullar olmalı. İkinci ya da üçüncü tur, yerel ve bölgesele göre test edilebilir. Profesyonel meseleler profesyonellere bırakılmalı.''

 

''Bakanlık, valilik ya da belediye başkanlığı gibi siyasi pozisyonlara gelince, bunlar da seçimi kazanan partilere bırakılmalı. Bu, pastanın hak ettikleri dilimi.''

 

Bu meselelerle çok ilgilenmeyen Alger farkında olmadan dikkatle dinlemeye başlamıştı. Audrey ise derin düşüncelere dalmış, hafifçe kaşlarını çatmıştı.

 

''Herkesi tek seferde değiştirmek için acele etmeye gerek yok. Böyle olursa kabine ve kamu hizmetlerindeki çeşitli kurumlar doğru çalışmaz. Her yıl, ya da her üç yılda bir sınav yapılabilir. Yavaş yavaş değiştirilebilirler. Son olarak, krallığın genişlemesi ve maaşlı kamu hizmetlilerinin istifalarının getireceği boşluklar ışığında, noktaları sistematik olarak tahsis edebilirsiniz.'' Klein, bir klavye politikacısı olarak yeteneğini tamamiyle dile getirdi. Sonra avucunu dışarı doğru çıkararak, ''Bu tasarım krallığın anlayışlı elitlerini hükümete getirebilir. İktidardaki partiden ya da kimin başkan olduğundan bağımsız olarak, kamu hizmeti krallığın temel ve yürürlükte olan operasyonlarını sürdürmesine olanak tanır.''

 

Elbette bunun bir yan etkisi, bürokrasi olan ölümsüz şeytanın doğumu olurdu.

 

Öneriyi düşünürken Audrey şüpheyle sordu, ''Bu bakanlar maymuna dönseler bile, etkilerinin önemsiz olacağını mı ima ediyorsunuz?''

 

''Hayır,'' dedi Alger aniden araya girerek. ''Maymunların mevcut bakanlardan daha iyi seçimler olduğuna inanıyorum.''

 

Bir süre durakladıktan sonra devam etti, ''Sonuçta maymunların yalnızca yemek, uyumak ve çiftleşmek gibi ihtiyaçları var. Onlar saçma fikirler öne atıp aptalca projelerde ısrarcı olmazlar.''

 

Bay Asılan Adam, görünüşe göre oldukça korkunç bir amiriniz var... Onur koltuğunda oturan Klein sessizce eğlenerek başını iki yana salladı.

 

Audrey, Bay Aptal'ın önerisini bir süre düşündükten sonra şaşkın bir şekilde, ''Kulağa işe yarayabilecekmiş gibi geliyor...''

 

''Oldukça basit ancak etkili bir çözüm!''

 

Klein'a baktı ve içtenlikle, ''Bay Aptal, hayatta çok deneyimli, olağanüstü bir zekaya sahip biri olmalısınız!''

 

... Klein'ın dudaklarının kenarı seğiriyordu, birkaç saniye sessizce Asılan Adam'a ve Adalet'e baktı.

 

''Bugünlük toplantıyı burada sonlandıralım.''

 

Bayan Adalet ailesini etkileyip bu konuda değişiklik olmasını sağlayabilirse, ben de Benson'a erkenden rehberlik edip bir kamu görevlisi olma şansı elde etmesini sağlayabilirim.

 

Benson gerçekten de bu kariyer için uygundu.

 

Ancak Adalet'in bunu yapmak için inisiyatif kullanması olası değil. Çünkü Asılan Adam ve ben, kolayca bunu hangi asilin önerdiğini öğrenip onun kimliğini öğrenebiliriz.

 

Elbette Adalet bunu gizli bir şekilde de yapabilirdi.

 

''Nasıl isterseniz.'' Audrey ve Alger ayağa kalktılar.

 

Klein arkasına yaslanıp bağlantıyı kesti. Adalet ve Asılan Adam'ın hayali ve bulanık figürlerinin anında parçalanarak dağıldığını gördü.

 

Gri sisin üzerinde, tanrılar yaşıyormuş gibi görünen zengin sarayda, bronz masanın başında oturan tek kişi kendisiydi.

 

Klein, ayrılmak için geçen sefer ki gibi sisin içine dalmadı. Çünkü zihni, Beyonder olduğundan beri hâlâ yeteri kadar enerjikti.

 

Tarot Kulübü'nü erken bitirmesinin sebebi, Gece Kuşları'nın Antigonus ailesinin defterine karşı gerçek tutumunu öğrenmiş olmasıydı. Bunu ciddi bir şekilde araması ve uyumaya devam etmemesi gerektiğine karar vermişti. Bunu yaparsa Dunn Smith evdeki aktivitelerinden şüphelenebilirdi.

 

Dahası, bu zamandan oldukça fayda sağlamıştı.

 

Klein, bronz masanın başındaki yüksek sırtlı sandalyesinde oturuyordu. Kollarını sandalyenin kollarına uzatmış, sınırsız gri sisi dikkatle incelerken parmaklarını çapraz yapmıştı. Buranını, on milyon yıldır kimse buraya adım atmıyormuş gibi sakin olduğunu düşünüyordu.

 

Asılan Adam ve Adalet'i çağırmak için bağlantıyı kurduğunda bir şey fark etmişti.

 

Bu da, bir Beyonder olarak, başka bir koyu kırmızı yıldıza dokunma yeteneğine sahip olduğu gerçeğiydi!

 

''Bu, buraya bir kişi daha çağırabileceğim anlamına mı geliyor?'' Klein hissi hatırlarken onaylarcasına mırıldandı.

 

Ancak yeni gelenin kimliğini ya da nasıl bir tutum sergileyeceğini bilemediğinden, bir girişimde bulunmayı düşünmüyordu. Sonuçta herkes, kolayca kaynaşıp ihtiyaç duyduklarını alan Asılan Adam ve Adalet gibi eşsiz karakterlere sahip değildi. Hatta bunlar, konuları gizlemeye istekli görünüyorlardı. Dunn Smith gibi birini çekerse, yeni kurduğu bu gizemli organizasyon anında kilisenin gözetimi altına girerdi.

 

'Şeytani' bir organizasyonun patronu olarak, geleceği endişe verici olurdu.

 

Klein, gri sisin özel olduğunu biliyordu. Dunn Smith'in Dizi'sindeki bir Beyonder'ın bunun ardını göremeyeceğini biliyordu. Ancak sorun şuydu, bir Beyonderın gücüne sahip olduğundan, tanrıların varlığını göz önünde bulundurmak zorundaydı.

 

Klein, yedi ortodoks tanrısının gerçekte var olduğuna, dikkatli bir şekilde inanmayı seçmişti. Tabii bu tanrıların yüksek-Dizi Beyonderlardan yalnızca biraz daha güçlü olduğu inancına daha meyilliydi. Dahası, katı sınırlamalar altındalardı. En azından, Beşinci Dönem'den beri birkaç kahin dışında, yeniden ortaya çıkan olmamıştı.

 

''Heh, insanları zorla buraya sürüklemek iyi bir şey değil. Kimse, şaşırtıcı bir nedenden dolayı gizemin içine çekilmek istemez... Gelecekte işlerin nasıl gelişeceğini bekleyip görelim...'' Klein iç çektikten sonra ayağa kalktı.

 

Maneviyatını serbest bıraktı ve bedeninin varlığını hissetti. Sonra hızla aşağı dalmanın verdiği ağır hissi taklit etmeye başladı.

 

Önündeki sahneler değişti. Gri sis ve koyu kırmızı aniden kayboldu. Klein, sonunda gerçek dünyayı, karanlık odasını görmeden önce sonsuz su zarını yırtmış gibi hissetti.

 

Bu sefer, tamamiyle uyanıktı ve tüm deneyimi ciddi bir şekilde tatmıştı.

 

''Tuhaf... gri sis ve ruh dünyası arasında bazı farklar var...'' Klein uzuvlarını hareket ettirerek bedeninin varlığını hissetti.

 

Ciddi bir şekilde deneyimi düşündükten sonra başını iki yana sallayıp masaya yürüdü ve perdeleri açtı.

 

Voooş!

 

Perdeler açılınca güneş ışığı içeri dolarak odayı aydınlattı.

 

Cumbalı penceresinden dışarı, yayaların gelip gittiği sokağa bakarken, Klein derin bir nefes alıp sessizce mırıldandı, ''Dışarı çıkıp çalışma zamanı.

 

Nasıl bir Kahin olarak hareket edebilirim?''

 

''Acele edemem... Tek yapabileceğim, Ruh Görüsünü şu anda kullanmak...''

 

 

Backlund, İmparatoriçe Kenti.

 

Audrey Hall aynadaki yansımasına baktı. Yanaklarının heyecandan kızardığını gördü, gözleri o kadar parlaktı ki onlara bakan herkesi korkutabilirdi.

 

Aklına aniden bir şey gelince bunları incelemeyi bıraktı. Yakutlarla bezeli dolma kalemi aldı ve enfes keçi derisi parşömene İzleyici iksirinin formülünü yazdı.

 

''80 mililitre saf su. 5 damla sonbahar safran özü, 13 gram inek dişi paeonol tozu. 7 elf çiçeği yaprağı. Olgun bir Manhal Balığı'nın gözü. 35 mililitre keçiboynuzlu siyah balık kanı.''

 

Oh... Audrey birkaç kez aldığı notu okuyup herhangi bir hata yapmadığından emin olduktan sonra rahat bir iç çekti.

 

İçinde yeniden dans etme dürtüsü vardı ancak kendisine, ölçülü kalması gerektiğini hatırlattı.

 

Biraz düşündükten sonra iksirin formülünün yanına çeşitli kimyasal isimler yazmaya başladı. Sonra kağıdı karmaşık ve dağınık bir kimya notu gibi kamufle etti.

 

Evet, dikkatli okumadığı sürece bu nota rastgele bakan herhangi biri, burada gizlenen detayları fark edemez... Harika! Audrey kendisini övdükten sonra materyalleri nasıl edineceğini düşünmeye başladı.

 

''Önce sahip olduğumuz birkaç kasayı arayacağım. Sonra eksik olan parçalar için diğerleriyle takas yapmaya çalışacağım...''

 

''Yine de hepsini toplayamazsam, Asılan Adam'dan ya da Bay Aptal'dan yardım istemekten başka çarem kalmayacak... Ödeme olarak ne sunabilirim?''

 

Audrey biraz düşündükten sonra defteri kapatıp ufak bir rafa yerleştirdi. Sonrasında hızlı adımlarla kapıya yürüyüp açtı.

 

Dışarıda bir golder retriever itaatkar bir şekilde oturuyordu.

 

Audrey'nin dudaklarının kenarı yukarı doğru kıvrıldı.

 

''Susie, görevi mükemmel bir şekilde tamamladın!''

 

''Gazetelerde seri olarak yayınlanan hikayelerde, dedektifler genellikle yetenekli bir asistana sahiptir. Bence gerçek bir İzleyici'nin arkasında büyük bir köpek olmalı.''

 

 

Yalnızca titrek bir mum tarafından aydınlatılan bir yeraltı bodrumunda, Alger Wilson avucunu kaldırıp dikkatle baktı.

 

Uzun bir süre sonra iç çekti.

 

''Hala çok mucizevi. Herhangi bir özel ayrıntı çıkaramadım...''

 

Yeterli hazırlık yapmış olmasına rağmen, Bay Aptal'ın çağrıyı nasıl tamamladığını anlayamamıştı.

 

Bakışlarını aşağı kaydırıp önündeki masada duran keçi derisi parşömene baktı.

 

Sarımsı parşömenin üzerinde yazılı olan başlıkta, koyu mavi mürekkeple yazılmış Hermesçe bir cümle vardı.

 

“7. Denizci.''

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31707 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42706 Bölüm Sayısı


creator
manga tr