Bölüm:445 Mo Yu'nun Gelişimini Yükseltmek

avatar
3726 37

Library of Heaven's Path - Bölüm:445 Mo Yu'nun Gelişimini Yükseltmek


Bölüm:445 Mo Yu'nun Gelişimini Yükseltmek

 

Çeviri ve Düzenleme: Gin

 

 

 

 

Tianwu Krallığı'nın İmparatoru Mo Tianxue, kızını her zaman krallığın imparatoriçesi olması için yetiştirmişti. Bu nedenle, Mo Yu hala genç olsa da, çoktan ülke yönetimi konusunda bilgiliydi.

 

Bir bakıma, Xuanyuan Krallığı için kendisinden çok daha iyi bir hükümdar olurdu.

 

"O mu?"

 

Zhao Feiwu şaşkında dönmüştü. Karşı çıkmadan edemedi, "Gelişim alemi yalnızca Zongshi alemine ulaşmış gibi görünüyor..."

 

Xuanyuan Krallığı Zhizun alemi üstatlarla dolu bir ülkeydi. Zongshi alemi bir üstat dengeyi sağlayabilecek güçte değildi.

 

"Gelişimi gerçekten de biraz zayıf. Ancak, bu yaşta böyle bir güce sahip olabildiğine göre birinci sınıf bir deha sayılır. Gelecekte yeterli gelişim kaynağına ulaştığı sürece, güçlü bir hükümdar olması zor olmayacaktır!"

 

sınıf bir krallıktan gelmesine rağmen, Mo Yu yaşına göre yüksek bir gelişim seviyesine ulaşmayı başarmıştı. Xuanyuan Krallığının kaynakları ona akmaya başladığı anda, gelişim alemi kesinlikle hızla yükselecekti. Gelecekte Zhizun aleminin zirvesine ya da Yarı Yüce Ölümlüye ulaşması hayal değildi.

 

"Onun yeteneklerine ben de inanıyorum, ancak şimdiki durum ne olacak? İnsanların kalpleri şu anda endişeyle dolu ve yeterince büyük bir güç her şeyi bir arada tutmazsa, bir felaket yaşanmasından korkuyorum!"

 

Zhao Feiwu, Zhang Xuan'in meseleyi bu kadar küçümsemesine şaşırıp kalmıştı.

 

Her önüne gelen bir ülkenin hükümdarı olamazdı. Bunun için öncelikle üstün bir gelişime sahip olmak gerekirdi. Aksi halde, kim zayıf birinden emir almayı kabul ederdi ki?

 

Yeterli güç olmadan, Mo Yu On Bin Krallık İttifakının desteğiyle tahta çıksa bile, rakipleri tarafından suikaste kurban gidebilirdi.

 

Ne de olsa bir Yetkili Krallığın tahtı son derece saygın bir konumdu. Gözlerini bu konuma diken sayısız insan vardı.

 

Zayıf bir imparator seçmek yalnızca kaosa ve çatışmalara neden olurdu ve bu da ülkeyi yıkımın alevlerine atardı.

 

"Öyle mi..." Çok sığ düşündüğünü bilen Zhang Xuan utançla kafasını kaşıdı. Bu nedenle Mo Yu'ya dönerek sordu, "Zhizun aleminin zirvesine ulaşmak ister misin?"

 

"Tabi ki isterim!"

 

Mo Yu, Zhang Xuan'in sözlerinin ardındaki anlamı bilmese de, yine de başıyla onayladı.

 

Kim daha güçlü olmak istemezdi ki?

 

Ancak Zhizun aleminin zirvesine öyle kolayca ulaşmak mümkün müydü?

 

Dünyadaki sayısız üstat arasında, muhtemelen yalnızca on binde bir kişi bu efsanevi aleme ulaşabilirdi. Bu meselenin zorluğunu hayal etmek bile zordu.

 

 

Zhao Feiwu, Zhang Xuan'in sözlerini duyduğunda şaşırdı.

 

Bu herif bu kez neyin peşindeydi.

 

"Güzel. O halde ağzını aç!"

 

İzleyenlerin şaşkın bakışlarına aldırmayan Zhang Xuan parmağıyla bir fiske savurdu.

 

Mo Yu tepki veremeden önce, ağzına bir lotus tohumu girmişti.

 

Tohum anında eridi ve yoğun, şiddetli bir enerji bir anda kızın meridyenlerine aktı. Ancak, gelişim alemi böyle yoğun bir enerjiye dayanmak için fazla zayıftı ve meridyenleri şişerek neredeyse patlama noktasına gelmişti.

 

"Otur!" Zhang Xuan hemen talimat verdi.

 

"Peki!"

 

Tereddüt etmeye cesaret edemeyen Mo Yu hemen oturdu. Ardından, büyük bir elin başının üstüne konduğunu hissetti.

 

Bom!

 

Yoğun ve saf bir zhenqi vücuduna akıp, lotus tohumunun vahşi enerjisini kontrol etti. Vahşi enerji vücudunda eşsiz bir rotada dönmeye başladı.

 

Çat! Çat! Çat!

 

Ardı ardına patlama sesleri duyuldu ve Mo Yu vücudunun aniden hafifleştiğini hissetti. Onu zincirleyen dar boğazlar bir anda aşılmıştı.

 

Zongshi alemi temel kademe!

 

Zongshi alemi ileri kademe!

 

Zongshi aleminin zirvesi!

 

Yarı Zhizun mu!?

 

...

 

Mo Yu çıplak gözle seçilecek bir hızla güçlenmeye başlamıştı.

 

"Bu...bu..."

 

Zhao Feiwu'nun gözleri yuvalarından uğramak üzereydi.

 

Bu herifin bir şeyin peşinde olduğunu düşünmüştü ve bu doğruydu!

 

Göz açıp kapayıncaya kadar, birinin ardı ardına seviye atlamasını sağlamak mı?

 

On Bin Krallık İttifakındaki en yetenekli 4 yıldızın zirvesindeki usta hoca bile böyle bir şeyi başaramazdı!

 

Sen... Hala bir insan mısın?

 

Sun Qiang'ın daha önce ona küçümseyerek bakmasına şaşmamalıydı. Zhang Xuan'in yeteneklerini görünce, dışarıda On Bin Krallık İttifakından çok daha büyük bir dünya olduğunu fark etmişti.

 

"Birinin böyle kolayca seviye atlamasını sağlayabilmek..."

 

Jin Conghai de boğazının kuruduğunu hissediyordu.

 

O bir Yüce Ölümlü üstattı, ancak böyle bir şeyi başaramazdı ve daha önce başarabilen birini de görmemişti. Ancak, karşısındaki genç adam bunu parkta yürür gibi kolayca yapıyordu.

 

Başaramayacağın bir şey var mı merak ediyorum.

 

Tianwu Krallığında ne zaman böyle akıl dışı bir yaratık ortaya çıktı? Bu fazla korkutucu...

 

Köşk Efendisi Luo Qianhong'un ağzı da korkudan şiddetle seğiriyordu. Eğer güçlü zihinsel dayanıklılığı olmasaydı, çoktan delirebilirdi.

 

Bir usta hoca olarak, bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu açıkça anlıyordu.

 

Bizzat ardı ardına seviye atladıktan sonra Zhang Xuan bir deha sayılabilirdi. Ancak... Aynı şeyi başkalarına da yapabilmek dehalık alemini fazlasıyla aşıyordu.

 

"Bu... Gelişim Aktarımı mı?"

 

Titreyen Luo Qianhong'un aklında bir kavram belirdi.

 

Üstün usta hocaların öğrencilerinin bünyesine uygun bir gelişim tekniği tasarlayıp, öğrencisinin gelişimini yükseltmek için kendi zhenqilerini kullanarak enerji aktarabildiği söylenirdi.

 

Ancak bunu yapmak için birkaç koşulun sağlanması gerekliydi.

 

Öncelikle, biri 6 yıldızlı usta hoca olmalıydı. İkinci olarak, öğrencisi hakkında meridyenlerinin durumu, vücudunun sınırları ve sayısız başka konuda mutlak bir anlayışa sahip olması gerekirdi Son olarak, tasarlanan gelişim tekniği karşı tarafın bünyesiyle kusursuz uyumlu olmalıydı...

 

Bu üç koşuldan herhangi birinde en ufak bir sapma olmamalıydı, aksi taktirde karşı tarafın meridyenleri parçalanır ve ölebilirdi. Ancak, bu herif bunu en ufak hazırlık yapmadan kolayca başarmıştı. Üstelik, hiçbir yan etki ortaya çıkmamış gibi görünüyordu...

 

Sen gerçekten de 2 yıldızlı bir usta hoca mısın?

 

Gerçekten de yirmi yaşından küçük müsün?

 

O anda, Luo Qianhong usta hocalık mesleğinde harcadığı tüm zamanın ve edindiği anlayışın boşuna olduğunu hissetmişti. Sonunda, tüm çabasına rağmen hiçbir şey başaramamış gibiydi...

 

"Birinin gelişimini böyle kolayca yükseltmek... Yüce gökler, biri bana bunun bir hayal olmadığını söyleyebilir mi?"

 

"İdolüm, o gerçekten de benim idolüm. Onu hocam olarak kabul etmek istiyorum!"

 

"İnanılmaz! Bu bir ilahın yeteneği..."

 

...

 

Manzarayı gören askerler de aptala dönmüşlerdi.

 

Daha önce dehalar tanımışlardı, ancak böyle yetenekli bir dehayı hiç görmemişlerdi.

 

Hatta, 'deha' sözcüğü çirkin bir küçümseme gibi kalıyordu.

 

Çat! Çat! Çat!

 

Herkesin hayret dolu bakışlarının altında, Mo Yu'nun aurası hızla yükselmeye devam etti. Sonunda, yavaşlayıp durduğunda, Mo Yu’nun açılan gözlerinden keskin bir parıltı geçti.

 

Zhizun aleminin zirvesi, ulaşıldı!

 

Altı yaşından beri eğitim yapıyordu ve Zongshi alemine ulaşması on yedi yılını almıştı. Zhizun alemine ulaşabilmesi için en az yirmi yıl geçeceğini düşünmüştü.

 

Rüyalarında bile bunu birkaç nefes içinde başaracağını hayal edemezdi.

 

Bu gelişim hızı ona bir rüyadaymış gibi hissettiriyordu.

 

"Usta Zhang, teşekkür ederim!"

 

Karşısındaki gencin yardımı olmadan bunu başarmasının imkansız olduğunu bilen Mo Yu ayağa kalkarak içten bir tavırla karşısında eğildi.

 

Ayrıca ona hitap şekli Zhang Xuan'den Usta Zhang'e dönüşmüştü.

 

Başlangıçta, hala bu genç adamla rekabet edebileceğini ve günün birinde onun gönlünü kazanabileceğini ummuştu.

 

Ancak şu anda, aralarında dünyalar kadar fark olduğunu ve bu farkın giderek büyüyeceğini anlamıştı. Karşı tarafa yetişebilmesi imkansızdı.

 

Onunla rekabet edip, gönlünü kazanabilmesi bir yana, muhtemelen onun öğrencisi olmaya bile layık değildi. Sonunda, yalnızca bu engin dünyada yolları kesişen iki kişiydiler.

 

"Sorun değil!"

 

Kızın düşüncelerinden habersiz olan Zhang Xuan ellerini salladı. Ardından, gongziye dönerek sordu, "Şimdi sorun var mı?"

 

Bir anlık tereddütten sonra, Zhao Feiwu konuştu, "Zhizun aleminin zirvesine ulaştığına göre, artık imparator olabilecek seviyede. Yalnızca... herkesin güvenini kazanmak için bundan fazlası gerekecektir..."

 

Zhizun aleminin zirvesinde bir üstat Xuanyuan Krallığında güçlü bir figür olsa da, aynı gelişim aleminde pek çok üstat daha vardı. Mo Yu yalnızca bununla tüm ülkede düzeni sağlayamazdı. Bunu yapabilmek için en azından Yarı Yüce Ölümlü gücünde olmalıydı.

 

Ne de olsa, Yeşil Yaprak Tahtasında yer alan herkes bu aleme ulaşmıştı. Zhizun aleminin zirvesi, birini yalnızca Genç Yaprak Tahtasına sokmaya yeterdi.

 

"Bu... Pekala öyleyse!"

 

Ellerini ovuşturan Zhang Xuan bakışlarını titreyen Çelik Sırtlı Kanatlı Ejderhaya çevirdi, "Mo Yu'yu efendin olarak kabul et ve bu günden sonra, onu koruyarak tüm emirlerine itaat et!"

 

"Ah?"

 

Bu sözleri duyan herkes donup kalmıştı.

 

Mo Yu ve Zhao Feiwu bile şaşkındılar.

 

Ne saçmalıyorsun sen?

 

Bu canavar Xuanyuan kraliyet ailesinin muhafız canavarı! Üstelik Ejderha Kanının gururlu bir taşıyıcısı. İlk karşılaşmalarında Mo Yu'ya teslim olması...

 

Bu nasıl mümkün olabilir?

 

Gravv!

 

Tam herkes devasa canavarın bunu kabul etmeyeceğini düşünürken, Çelik Sırtlı Kanatlı Ejderha keyifli bir şekilde gülümseyip aceleyle yanlarına koştu. Devasa başını yaltaklanır gibi Mo Yu'ya sürtmeye başladı.

 

"Lanet olsun..."

 

"Bu... Fazla utanmazca değil mi?"

 

Herkesin vücudu şiddetle sarsıldı ve neredeyse kan kusacaklardı.

 

Ejderha Kanının gururlu bir taşıyıcısı olarak, Çelik Sırtlı Kanatlı Ejderha genelde insanları küçümserdi. Ancak, Zhang Xuan'in tek çağrısıyla yere çakılmış ve sahibini terk etmişti. Ardından, onun her emrine uymaya başlamıştı...

 

En azından biraz ejderha gururu taşıyamaz mısın?

 

Bir pug'dan farksız davranıyorsun, senin gibi güçlü bir vahşi canavar nasıl böyle utanmazca davranabilir!

 

"Bu herif başkalarını çaresiz bırakan bir güç taşıyor gibi görünüyor..." Vahşi canavarın sırtından yeni inen Büyük Kıdemli Wei Yuqing iç çekti.

 

Bir şekilde, bu herif başkalarının imkansız gördüğü her şeyi başarabiliyordu. Bazen, onun kılık değiştirmiş yüksek seviyeli bir usta hoca olmasından şüphelenmeden edemiyordunuz.

 

"Krallık meselesi çözüldüğüne göre, Usta Hoca Köşkünün icabına bakma zamanı geldi!"

 

Zhang Xuan, Luo Qianhong'a dönerek sakin bir bakış attı.

 

Bir Usta Hoca Köşkü kendi üyelerinden birine karşı Ding Mu'nun kötülüğüne çanak tuttuğuna göre, bunun icabına bakma zamanı gelmişti.

 

Üstelik, Zhang Xuan meseleyi doğru şekilde çözmezse, 3 yıldızlı bir usta hocaya karşı gelmesi kayıtlarında bir leke olarak kalırdı. Bu durumda sıradaki usta hoca sınavlarına girmesi zor olurdu.

 

Ne de olsa usta hocalar ahlaki değerleriyle ön plandaydılar.

 

Hiyerarşiyi umursamadan yüksek rütbeli bir usta hocaya karşı gelen bir usta hocanın rütbe atlamasını kimse istemezdi.

 

"Sen... Usta Hoca Köşkünü yıkmak istediğine emin misin?" Zhao Feiwu endişeyle sordu.

 

Eğer Köşk Çarpışması yalnızca Usta Hoca Köşkündeki usta hocalarla dövüşmeyi içerseydi, Zhang Xuan'in hiçbir şeyden korkmasına gerek olmazdı. Ne de olsa Yüce Ölümlü bir üstadı bile kesebilen biriydi. Buradaki en güçlü usta hoca olan Köşk Efendisi Luo Qianhong bile yalnızca Yarı Yüce Ölümlüydü. Zhang Xuan'in onlardan korkmasına gerek yoktu.

 

"Köşk Çarpışması Xuanyuan Krallığı Usta Hoca Köşkü kurulduğundan beri ortaya çıkan bütün usta hocalara meydan okumaya denktir. Bu Usta Hoca Köşkü ücra bir köşede olsa da, arkasında birkaç bin yıllık bir tarih var. Kayıtlara göre, buradan bir 5 yıldızlı ve üç 4 yıldızlı usta hoca çıkmış..."

 

Zhao Feiwu yumruklarını sıktı, "Ölmüş olsalar da, iradeleri Usta Hoca Köşküne işlemiş durumda. Köşke meydan okumak onların da karşısına çıkacağın anlamına gelir. Bu konuyu tekrar düşünmek istemediğine emin misin?"

 

Eğer Köşk Çarpışması yalnızca buradaki usta hocalara meydan okumak anlamına gelseydi, Zhang Xuan'in endişelenmesine gerek olmazdı. Ancak, sıkıntılı kısım ölmüş kıdemlilerdi.

 

Bazıları 4 yıldıza ve hatta daha bile üzerine ulaşmışlardı. Basit bir 2 yıldızlı usta hoca olarak, onlara nasıl karşı gelebilirsin?

 

"Kararım kesin!" Zhang Xuan konuştu.

 

Endişelenecek hiçbir şey yoktu! Tüm o kıdemliler yalnızca irade kalıntılarıydı; eğer onun kolay bir hedef olduğunu düşünüyorlarsa, yanıldıklarını anlayacaklardı!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32125 Üye Sayısı
  • 325 Seri Sayısı
  • 43121 Bölüm Sayısı


creator
manga tr