Bölüm:213 Şok Olan Qian Chao

avatar
5190 23

Library of Heaven's Path - Bölüm:213 Şok Olan Qian Chao


Bölüm:213 Şok Olan Qian Chao

 

Çeviri ve Düzenleme: Gin

 

 

Qian Chao, Köşk Kıdemlisi Qian'ın oğluydu. Başlangıçta, bugün işte kaytarıp tembellik etmeyi düşünüyordu, ancak babası onu zorla Hoca Değerlendirmesine sürüklemiş ve canını sıkmıştı.

 

"Baba, başka birinin Hoca Değerlendirmesi hakkında rapor yazmasını isteyebilirdin. Buraya bizzat gelmene gerek yoktu!"

 

Qian Chao'nun memnuniyetsizliği yüzünden anlaşılıyordu, "Ne olursa olsun sen majestelerinin değer verdiği birkaç kişiden birisin. Daha önce Kuzey Markisi ve Çevik General arasındaki düelloyu bile izlemedin, neden öğrenciler arasındaki önemsiz düellolarla ilgileniyorsun ki?"

 

Gerçekten de babasının ne düşündüğünü anlayamıyordu.

 

sınıf devlet görevlilerinin düellosunu bile izlemeyen, majestelerinin karşısında bile eğilmesi zorunlu olmayan Köşk Kıdemlisi neden buradaydı? Yapabileceği onca şey arasında, kalkıp öğrencilerin birbiriyle dövüşmesini izlemeye gelmişti.

 

Hoca Değerlendirmesinde hocaların itibarı bahis konusu olsa da, aslında yalnızca birkaç öğrencinin birbiriyle dövüşmesiydi... Bu seviyedeki bir vaka astlarından birine bırakılmalıydı. Neden bölümün şefi böyle küçük bir mesele içi bizzat öne çıkıyordu?

 

Yalnızca varlığı bile diğerlerini korkutabilirdi.

 

"Bu 3 yıldızlı bir vaka. Bizzat burada olmalıydım..." Köşk Kıdemlisi Qian karşılık verdi.

 

"Bunun 3 yıldızlı bir vaka olduğunu biliyorum. Akademiyle ilgili tüm meselelere bir yıldız fazladan eklenir ve Muallim Lu Xun bir yıldız hoca olduğu için bu bir seviye daha demek. Gerçekte, bu yalnızca 1 yıldızlı bir vaka..." Qian Chao küçümseyen bir tavırla dudak bükerek meseleyi önemsemediğini gösterdi.

 

Normalde 1 yıldızlı vakalar majestelerine rapor edilmezdi. Eğer Köşk Kıdemlisi Qian böyle önemsiz meselelere bizzat katılacak olursa, yorgunluktan ölmez miydi?

 

"Mesele o kadar basit değil!" Köşk Kıdemlisi Qian homurdandı.

 

"Ne kadar karmaşık olabilir ki? Bu yalnızca öğrenciler arasındaki bir düello, bu meselenin Kuzey Markisi ve Çevik General arasındaki düello kadar ciddileşebileceğine inanmıyorum. Biliyorsun, o zaman meseleye dahil olan 2. sınıf devlet görevlilerinin sayısı bile on ikiyi bulmuştu. Kesinlikle yılın en büyük düellosuydu..."

 

Qian Chao hala bunun önemsenmesi gereken bir mesele olduğunu düşünmüyordu.

 

Kuzey Markisi ve Çevik General krallığın 1. sınıf devlet adamlarıydı ve düellonun haberi önceden duyurulmuştu. Sayısız üstat dövüşü izlemeye gitmişti, ancak... Bu yaşlı adam gitmeyi reddedip, meselenin yeterince yıldıza sahip olmadığını ve onun dikkatine layık olmadığını söylemişti.

 

Ancak şimdi birkaç öğrenci arasındaki dövüşü izlemeye gelmişti. Qian Chao babasının akıl sağlığını yitirdiğinden şüphelenmeye başlamıştı.

 

 

"Bu sabah, Dört Büyük Klandan Klan Şefi Wang Hong, Klan Şefi Bai Ming ve klanlarının kıdemlileri Hongtian Akademisine geldiler. Bu meseleye ne kadar önem verdiklerini gösterir. Sende burada olmam için bir neden yok mu?"

 

Köşk Kıdemlisi Qian cevap verdi.

 

"Klan Şefi Wang Hong Tongxuan aleminin zirvesinde bir üstat. Tüm krallığı bile hesaba katsak, en çok sözü geçen figürlerden birisi. Klan Şefi Bai Ming'in konumu Klan Şefi Wang Hong'dan daha düşük olsa da, resmi bir eczacı ve saygı gören birisi... Birkaç öğrencinin arasındaki dövüşü izlemek için okula geldiklerini mi söylüyorsun?"

 

Qian Chao, Köşk Kıdemlisi Qian'ın sözlerine inanmamıştı.

 

Bu iki klan şefi, resmi pozisyonlara sahip olmasalar da, konum olarak kraliyet heyetinin 1. sınıf yetkililerinden aşağıda değillerdi. Böyle büyük itibar sahibi adamların, öğrenciler arasındaki basit bir düelloya ilgi duymaları mümkün müydü?

 

"Kendin bak..."

 

Köşeyi döndükten sonra, Hongtian Akademisinin düello platformuna ulaştılar. İzleyicilere ayrılan kısım çoktan dolmuştu.

 

Köşk Kıdemlisi Qian üstünkörü şekilde işaret etti.

 

"VIP koltuklarında çok fazla insan olacağından şüpheliyim... Ah?"

 

Kendi kendine mırıldanan Qian Chao, koltuklara bir bakış attığında şaşkınlıktan donup kaldı.

 

"Klan Şefi Wang Hong ve Klan Şefi Bai Ming çoktan gelmiş... Bu... Lonca Lideri Ouyang mı? Eczacı Loncasından Lider Ouyang da mı burada? Aynı zamanda Eczacı Meng Yan, Eczacı Lin Mu, Eczacı Jin Chen... Bu... Bu nasıl mümkün olabilir?"

 

Başlangıçta, bunun öğrenciler arasında basit bir düello olduğunu ve fazla dikkat çekmeyeceğini düşünmüştü. Ancak, tek bir bakışta, yalnızca Dört Büyük Klanın klan şeflerini görmekle kalmamış, Eczacı Loncasının lideriyle birlikte ondan fazla eczacının orada olduklarını fark etmişti.

 

Neler oluyordu?

 

Eczacılar, Dokuz Büyük Yoldaki en ünlü mesleklerden biri olarak, soylu bir konumdalardı. İmparator Shen Zhui bile Lonca Lideri Ouyang gibi bir figürle görüşme ayarlamakta zorlanırdı, ama adam birkaç gencin birbiriyle dövüşmesini izlemek için buradaydı...

 

Gözlerine inanmakta zorlanıyordu ve başının dönmeye başladığını hissetmişti.

 

"Yalnızca onlar değil, şu tarafa bak!"

 

Daha şoku atlatamamıştı ki, Köşk Kıdemlisi Qian'ın bir başka tarafı işaret ettiğini gördü.

 

Parmağın gösterdiği yöne bakan Qian Chao bir kez daha titredi. Ağzı hayretten seğiriyordu.

 

"Krallığın bir numaralı doktoru, Usta Yuanyu? Bu... Kıdemli Tian? Geçen sefer çeşitli bahanelerle majestelerinin doğum günü kutlamasına bile gelmemişti. Ama şimdi... şimdi neden..."

 

Daha az önce, Qian Chao hala babasının işleri abarttığını düşünüyordu. Ancak... Yaşadığı büyük şok onu neredeyse öldürecekti.

 

Usta Yuanyu majestelerinin bile saygıyla yaklaştığı güçlü bir figürdü.

 

Kıdemli Tian'a gelince, majesteleri bile onun hazırladığı çaydan bir yudum alabilmekte zorlanırdı. Konumunun ne kadar inanılmaz olduğu ortadaydı.

 

Ancak, bu iki muhteşem figür izleyici bölümünde sabırla bekliyorlardı...

 

Biri bana neler döndüğünü anlatabilir mi?

 

Sahiden mi?

 

"Şuraya oturanlar kimler? Neden bunca insan onlara yer veriyor?"

 

"Benim de hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle yüksek mevkideki insanlardır..."

 

Qian Chao iki öğrencinin konuşmasını duyduğunda, yaşadığı şoktan ölecekti. O yöne baktığında, bir kez daha olduğu yerde sendelemişti.

 

"Üç...üç usta hoca? Onlar... Onlar da mı gelmişler?"

 

Üç ihtiyarın koltuklarına oturduklarını görmüştü.

 

Eğer daha önce gördüğü figürler onu yalnızca şok ettiyse, üç usta hocayı görmek onu dehşete düşürmüştü.

 

Bunlar birer usta hocaydı!

 

Babasını bir karınca gibi ezebilecek kadar muazzam bir güce sahiptiler.

 

Ancak böylesi figürler... aynı pek çok diğerleri gibi, izleyici bölümüne oturuyorlardı...

 

Ancak, bu kadarla da kalmıyordu. Kısa süre sonra oturan iki orta yaşlı adamı fark etti.

 

"Onlar... Onlar... İmparator Shen Zhui ve Baiyu Şehrinin Efendisi Zhao Feng mi?"

 

Boğazının kuruduğunu hissetti.

 

Babasının böyle önemsiz bir etkinliğe gelerek itibarını lekelediğini düşünmüştü. Ancak... Majesteleri ve Şehir Efendisi Zhao Feng bile bizzat gelmişlerdi.

 

Baiyu Şehri Tianxuan Krallığındaki ikinci büyük şehirdi ve Şehir Efendisi mevki olarak imparatordan hemen sonra gelirdi!

 

Bu sahiden de öğrenciler arasındaki bir düello mu?

 

Prensler bile birbiriyle dövüşecek olsa, böylesi seyircileri bir araya toplayamazdı!

 

"Aslında... Kalabalığın içindeki en saygıdeğer kişi majesteleri ya da üç usta hocadan biri değil, şuradaki adam!"

 

Toplanan kalabalığın oğlunu dehşete düşürdüğünü gören Köşk Kıdemlisi Qian konuştu.

 

Qian Chao hemen babasının gösterdiği yöne baktı ve etkileyici görünmeyen, tombul bir adam gördü.

 

"O...?"

 

Babasının devasa bir bilgi ağı vardı ve sebepsiz yere böyle bir şey söylemiş olamazdı. Qian Chao sordu.

 

"O... Usta Yang'ın kahyası, Sun Qiang! Burada Usta Yang'ı temsil ediyor..." Köşk Kıdemlisi Qian usulca açıkladı.

 

"Usta Yang'ı mı temsil ediyor?" Qian Chao ağız dolusu tükürüğünü yuttu. "İmparator Shen Zhui'yi kapısında bekleten Usta Yang mı?"

 

Usta Yang hakkındaki haberler bir yangın gibi yayılmıştı ve Qian Chao'nun bunları duyması normaldi. Usta Liu ve diğerleri onu ziyaret etmişler ve onun astı olduklarını kabul etmişlerdi. İmparator Shen Zhui bile onunla görüşebilmek için kapısında sıraya girmek zorunda kalmıştı...

 

Böyle inanılmaz bir usta hocanın kahyasını buraya göndermesi...

 

Qian Chao'nun vücudu ürperdi. Bunca güçlü figürün dikkatini neden bu düelloya verdiğini anlayamıyordu.

 

"Bu... Gerçekten de 3 yıldızlı bir vaka mı?"

 

"3 yıldızlı bir vaka olarak sınıflandırılmış da olsa, şu anki duruma bakılırsa, çoktan... 5 yıldızlı bir vakaya dönüştü!"

 

Köşk Kıdemlisi Qian'ın yüzünde ciddi bir ifade belirmişti.

 

Yalnızca 5 yıldızlı bir vaka bunca tantana yaratıp, bu kadar soylu figürü bir araya toplayabilirdi.

 

"Yoksa... Muallim Lu Xun?"

 

Meseleyi bir süre düşünen Qian Chao titreyen bir sesle sordu.

 

Lu Xun bir yıldız hocaydı ve ünü tüm krallığa yayılmıştı. Bunca insanı buraya çeken şey onun prestiji olabilir miydi?

 

Ve 3 yıldızlı bir vakayı, 5 yıldızlı vaka seviyesine çekivermişti!

 

"O mu? Meseleyi ben de garip buluyorum. Muazzam bir üne sahip olsa da, buna sebep olabilecek kadar değil. Ben Muallim Zhang Xuan'dan şüpheleniyorum."

 

Köşk Kıdemlisi Qian konuşmadan önce bir an tereddüt etmişti.

 

Lu Xun'un ünlü olduğu doğruydu, ancak en fazla Wang Hong, Bai Ming ve birkaç diğer kişinin ilgisini çekebilirdi. Lonca Lideri Ouyang ve diğer eczacıların onun için gelmiş olmaları imkansızdı.

 

İmparator Shen Zhui, Kıdemli Tian ve Usta Yang'ın kahyası Sun Qiang'dan bahsetmeye gerek bile yoktu.

 

Sebep o olamayacağına göre, rakibi olmalıydı.

 

Muallim Zhang... Berbat bir üne sahip olan hoca.

 

"Zhang Xuan..."

 

Bilmediği bu ismi duyan Qian Chao şaşkındı.

 

Eğer babasının söylediği doğruysa, kendi meselesi için bunca güçlü figürün ilgisini çekebilmek...

 

Bu herif bunu nasıl başarmıştı?

 

Çıldırmanın eşiğinde olan yalnızca o değildi. Akademinin bazı hocaları çıldırmış gibi saçlarını çekiştiriyorlardı.

 

Bunun okul müdürünün bir başkasıyla düellosu olmadığına emin misiniz?

 

Aksi halde neden imparator, üç usta hoca, Kıdemli Tian, Usta Yuanyu... ve daha pek çok inanılmaz figür burada toplansın?

 

Normal görüntüsüne dönen Zhang Xuan, Zhao Ya ve diğerlerini düello platformuna getirdi. Oturan kalabalığı, heyecanlı İmparator Shen Zhui ve diğerlerini gördüğünde, yüzünde garip bir ifade belirdi.

 

"Bu Lu Xun'la benim aramdaki Hoca Değerlendirmesi. Bunca aptal... burada ne arıyor?"

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31705 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42704 Bölüm Sayısı


creator
manga tr