Bölüm:117 Eczacı Bai Ming'in Çöküşü (2/2)

avatar
5201 26

Library of Heaven's Path - Bölüm:117 Eczacı Bai Ming'in Çöküşü (2/2)


Bölüm 117: Eczacı Bai Ming'in Çöküşü (2/2)

 

 Çeviri ve Düzenleme: Gin

 

 

İçten içe sıkılsa da, Bai Ming Zhang Xuan'in sözlerine karşı çıkamamıştı.

 

Hap üretimine başlamadan önce ateşi ve kazanı kontrol etmek temel prensiplerdendi. Çıraklar bile bunu bilirlerdi. Doğruca üretime başlamasının büyük bir hata olduğu açıktı.

 

Zhang Xuan'in önceki dünyasından sözlerle açıklarsak, biri sürmeye başlamadan önce emniyet kemerini takmaz, lastikleri kontrol etmez ve çevresine dikkat etmezse, bir kaza yaşandığında şikayet etme hakkı olmazdı.

 

Şu anda Bai Ming'in hisleri tam olarak bu şekildeydi Bir çırak eczacı ona herkesin önünde ders veriyor ancak o itiraz bile edemiyordu. Adamın şu anda ne hissettiğini yalnızca düşünerek tahmin edebilirdiniz.

 

"Pekala, kazan ve ateşten bahsettiğime göre, artık şifalı otları bütünleştirmekten konuşabilirim!"

 

Karşı tarafın, sözlerine karşı veremeyeceğini bilen Zhang Xuan adamı hataları konusunda sorgulamakla daha fazla zaman kaybetmedi. Bunun yerine otların bulunduğu raflara yöneldi. "Akupunktur Noktası Teskin Hapı toplamda 47 tür otla üretilir. Üretimdeki ot sayısı düşünüldüğünde, birbirini tamamlayan otlar olduğu gibi, birbiriyle çatışan otlar da mevcut. Öyle ki, süreci düzgün şekilde kontrol etmezseniz şifalı otların birbiriyle çarpışıp tüm hapı mahvetmesi çok kolaydır!

 

"Öncelikle Eczacı Bai Ming'ın üretim sıralamasından bahsedeyim!

 

"İlk kullandığı ot Yürek Otuydu! Yürek Otu sakinleştirici etkiye sahiptir ve yüksek ısılara dayanıklıdır. Öyle ki, özünü çekebilmek için güçlü bir ateşe ihtiyaç duyulur. Medikal özelliklerini ortaya çıkarmak için ateşle önce buluşması, yani kazanan ilk konan ot olması doğru bir hamle. Ancak... Yürek Otunu attıktan yedi nefes sonra ikinci otu, yani Ayrık Avuç Çiçeğini kazana attı.

 

"Eğer yanılmıyorsam kullandığı Yürek Otu yalnızca altı aylıktı. Bu durumda medikal özellikleri fazla güçlü değildir ve çoğunluğu meridyenlerinden ziyade yapraklarında toplanmıştır. Böyle bir bitki güçlü bir ateşle buluştuğu anda medikal etkisini hızlıca salar. Normal koşullarda Ayrık Avuç Çiçeğini dört nefes sonra kazana atmalıydı. Buna rağmen tam üç nefes gecikti ve medikal etkinin yüzde on üçünün kaybolmasına neden oldu. Hata!

 

"Diğer yanda Ayrık Avuç Çiçeği beş yıl olgunlukta ve medikal etkileri de daha fazla. Ayrık Avuç Çiçeğini sol duvardan yavaşça salmalıydı ve düşüş süresi yaklaşık yarım nefes olmalıydı. Bu süre boyunca kazanın merkezi çiçeğin medikal etkilerini açığa çıkartacaktı ve Yürek Otu'yla daha iyi karışmış olacaktı. Ancak Eczacı Bai Ming çiçeği doğruca kazana atarak düşme süresi boyunca ısıtılma şansını sıfırlamış oldu. Bu yüzden medikal etkisi tamamen açığa çıkamadı ve yüzde on dörtlük bir etki kaybı yaşandı. Hata!

 

 

"İki bitkinin medikal etkileri birbiriyle çatıştığı için, yatıştırıcı etki sağlamak adına Dağınık Çiçek Otu kazana hızlıca atılmalıydı. Buna rağmen vahşi tabiatlı Tek Gözlü Ejderha Otunu ekleyerek iki bitki arasındaki çatışmayı daha da arttırdı. Bu da yüzde on birlik bir medikal etki kaybına mal oldu! Hata!

 

"Tek Gözlü Ejderha Otu yang özelliklidir. Kazana eklendikten sonraki etkisini karşılamak için İntizar Otu eklemeliydi. Eczacı Bai Ming bunun yerine Bilge Anne Otu eklemeyi seçti. Bilge Anne Otu tüm şifalı otları nötrleştirir, bu yüzden otlar arasında aracı olarak kullanılmaya en uygun seçenektir. Ancak, Tek Gözlü Ejderha Otunun yang özelliklerini tamamen nötrleştirdiği için Akupunktur Noktası Teskin Hapının medikal etkisini büyük ölçüde düşürdü. Hata!"

 

"... Hata!

 

"... Hata!

 

"... Hata!"

 

……

 

Zhang Xuan bir makineli tüfek gibi, giderek daha hızlı konuşmaya başlamıştı. Her bir sözü mantıklıydı ve destekleyecek kanıtlarla birlikte kullanıyordu. Her bir hata Eczacı Bai Ming'in kafasına vurulmuş bir çekiç darbesi gibiydi. Yüzü giderek daha da solgunlaşırken vücudu kontrolsüzce titriyordu.

 

Hap üretimi hiçbir yönden kolay değildi. Aynı bitkilerle bile, bitkilerin olgunluğu farklı olduğunda değişik medikal etkiler elde edilebilirdi. Bir eczacının onları birbirlerini tamamlayacak şekilde eşleştirmesi gerektiğini belirtmeye gerek bile yoktu. Tek bir Akupunktur Noktası Teskin Hapı konusunda derinlere inmek isterse, üç gün bile Zhang Xuan için yetersiz kaldırdı.

 

 

Eczacılığın Dokuz Büyük Yol'un önde gelenlerinden biri olması tam olarak bu yüzdendi.

 

"Söylediği her şey doğruydu!"

 

"Eczacı Bai Ming'in kırk yedi şifalı otu atma sırasını tek bir bakışla ezberledi mi? Ne çeşit bir hafızaya sahip bu herif?"

 

"En şok edici olan şifalı otların hangi sırayla kullanıldığını hatırlaması değil... Tüm şifalı otların olgunluk seviyesini tek bir bakışla görebilmesi ve medikal etkilerini en iyi şekilde sergileyecekleri bir eşleşme bulabilmesi... Bu adam sahiden de insan mı?"

 

"Şimdi, onun söylediklerini duyunca, bir eczacının hesaba katması gereken pek çok değişken olduğunu fark ettim. Haplarımın Kusursuzluk ya da Tescilli Hap seviyesine ulaşamamalarına şaşmamalı. Demek sebebi buydu..."

 

……

 

 

Zhang Xuan'in sözlerini duyan herkes sessizleşmişti. Sanki kafalarına bir sopa indirilmiş gibi, ağızları bir karış açıktı ve gözleri büyümüştü.

 

Lanet olsun!

 

Hap üretimi dediğin işte böyle olur!

 

Onların yaptıkları şifalı otları ziyan edip bu mesleğe hakaret etmekti!

 

Bahsedilen yöntemi uygularlarsa üretilen hap büyük olasılıkla daha yüksek seviyelere ulaşabilirdi. Kusursuzluk ve hatta Tescil seviyesine ulaşmak sorun olmazdı!

 

 

Bu artık 1 yıldızlı bir eczacının kullanabileceği bir teori olmaktan çıkmıştı. Yalnızca daha üst düzey eczacılar böyle ufak detaylara dikkat ederdi!

 

Herkes donup kalmıştı. O anda Eczacı Bai Ming'in kafasından intihar bile geçiyordu.

 

Karşı tarafın sözlerine bakılırsa, tüm hap üretim süreci büyük bir hataydı. Süreci hap üretimi olarak adlandırmak mümkün müydü? Resmen hap değil dışkı üretiyordu!

 

Dahası... dışkı üreten biri en azından malzemeleri ziyan etmezdi. Ama o hap üretirken kullandığı tüm şifalı otları ziyan etmişti...

 

Pu!

 

Göğsündeki sıkıntı giderek büyüdü ve sonunda ağız dolusu kan kustu.

 

Bunca zamandır kendisini hap üretimi konusunda yetenekli ve usta bir eczacı olarak görmüştü. Ancak karşı tarafın sözlerinden sonra, kendi seviyesinin bir çocuğunkine bile denk olamadığını fark etmişti!

 

Geçmişte sahip olduğu tüm öz güven bir anda paramparça olmuştu. Şu anda kazana yaklaşmaya bile korkuyordu.

 

Vücudu şiddetle titredi. Yalnızca kısa süre önce, küçük düştüğü için Zhang Xuan'i cezalandırmaya kararlı şekilde, gururla dikiliyordu. Ancak şu anda, yüz ifadesi sanki kontrolünü kaybetmek üzereymiş gibi, giderek daha da kötüleşiyordu.

 

Bir an sonra, dişlerini sıktı.

 

"Bu doğru. Seviyemi düşünürsek, ne tür haplar üretebilirim ki? Tek yaptığım şifalı otları ziyan etmek! Bu günden sonra, ben, Bai Ming tek bir hap bile üretmeyeceğim. Bu yeminimi bozarsam gökler beni paramparça etsin!"

 

Bir yeminin sözleri salonda yankılandı.

 

"Ne?"

 

"Bundan sonra tek bir hap bile üretmemeye mi yemin etti?"

 

"Eczacı Bai Ming..."

 

……

 

Yemini duyanlar şok içindeydiler. Bir yoldaşı kaybetme düşüncesiyle ellerinde olmadan ürperdiler.

 

Bir eczacı için tek bir hap bile üretmemeye yemin etmek eczacılık alemine elveda demekle eş değerdi. Tüm hayatı boyunca verdiği emek heba olmuştu.

 

Ve bunun nedeni hap üretim tekniğindeki hataları belirten sıradan bir eczacı çırağıydı!

 

"Fazla aceleci davranmıyor mu..." Eczacılardan biri yorum yapmadan duramamıştı.

 

"Bu şekilde eleştirilen sen olsaydın ne yapardın?" bir başka eczacı cevap verdi.

 

"Ben..." Önceki, cümlesinin yarısında kalakaldı, ne diyeceğini bulamamıştı.

 

Karşı tarafın sözleri doğruydu. Eğer Eczacı Bai Ming'in yerinde olsaydı, üretim tekniğinin baştan sona hatalarla dolu olduğunu ve ömrünü adadığı çalışmanın koca bir çöp yığını olduğunu öğrendiğinde, sayısız yılda topladığı öz güveni tek bir anda çökerdi!

 

Tüm öz güvenini yitirdiği anda, aldığı bu darbe ömrünün geri kalanı boyunca tek bir hap bile üretememesine neden olurdu. Bu konuda acı çekip durmak yerine, basitçe, bir daha asla hap üretmemeye yemin etmeyi tercih ederdi!

 

Hap üretimi şakaya gelmezdi. Zihinsel durum, yetenek, öz güven... tüm bu unsurlar kesinlikle gerekliydi. Öz güveni olmayan birini eczacı olarak anmak mümkün müydü?

 

"Yalnızca hatalarını belirterek deneyimli bir eczacının tüm öz güvenini yitirmesini sağlayıp, hap üretmekten korkar hale getirmek..."

 

Bu düşünce o anda hepsinin zihnindeydi. Zhang Xuan'e bir bakış daha attıklarında kalpleri tekledi.

 

Hap üretimlerindeki hataların bahsetmekten kaçınmaya çalışmasına şaşmamak gerekirdi. Mesele bunu başaramayıp zayıflığını başka yöntemlerle örtmeye çalışması değildi. Ancak şimdi... karşı tarafın düşündükleri kadar kibirli olmadığını fark edebilmişlerdi. Bilakis, çok fazla bilgi sahibi olduğu için sahip oldukları son öz güven kırıntısını yok etmekten çekinmişti.

 

Kardeşim, sana sorarız: Çırak olan sen misin, biz miyiz?

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31702 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42703 Bölüm Sayısı


creator
manga tr