Bölüm 15: Cennet Yolu Kutsal Sanatı

avatar
6426 34

Library of Heaven's Path - Bölüm 15: Cennet Yolu Kutsal Sanatı


 

Çevirmen: W2G

 

Hongtian Akademisi veya diğer üst düzey mezheplerin bile, tanrı veya aziz yetiştirme tekniğine sahip olmadığı su götürmez bir gerçekti. Zaten, sahip olsalar bile bu tarikatın derinliklerine saklanmış olduğundan, normal insanlar elde edemiyordu.

 

Yapmak istediği şey böyle bir yetenek oluşturmaktı. Bu gerçekleşirse eğitimi ve yetiştirme hızı sıçramalar şeklinde artacağı için çok daha verimli olacaktı.

 

“Hiçbir 4-dan yetiştirme metoduna sahip değilim. Bir göz atmak için Öğretmenin İnceleme Köşküne gideyim!”

 

Hongtian Dokuz Dan Formülünün çalışmasını yapan bir yetiştirici, bulunduğu alemden çıkıp bir sonraki aleme geçerken, elinde sadece gizli el kitabı oluyordu. Şu anda, sadece 3-dan için yetiştirme metoduna sahipti. Daha 4-dan bir metod görmemişti.

 

Dışarıya çıktı, hava çok kararmamıştı ve hala yolda yürüyen birçok insan vardı.

 

Parlak ay ışığı kaldırımın yüzeyine yansıyıp, gümüş rengi bir katmanla boyuyordu. Biraz önce yasak meyvenin(Ç.N:burada yasak meyve öpüşüp koklaşma tarzı bir anlam taşıyor.) tadına bakan birkaç çift, birbirlerine güzel şeyler söylerken ağacın altında uzanıyorlardı. Yine de, çevreye sakin bir atmosfer hakimdi.

 

Zhang Xuan çevresindekileri umursamadı. Aksine, adım atışını hızlandırdı ve çok geçmeden önünde devasa bir köşk belirdi.

 

İnceleme Köşkü, öğretmen ve öğrenci olarak iki ana bölgeye ayrılmıştı. İçinde, her çeşit gizli el kitabı ve yetiştirme tekniği incelemesi bulunuyordu. Tüm akademideki en önemli yerlerden bir tanesiydi.

 

“Kıdemli Mo!”

 

Girişe doğru yürürken, büyük kapıya yakın bir yerde oturmakta olan ihtiyarı başıyla selamladı.

 

Kıdemli Mo, İnceleme Köşkünün koruyucularından biriydi. Hangi aleme ulaşmış olduğu bilinmiyordu fakat güç bakımından akademinin en güçlüleri arasında olduğu söyleniyordu. Ancak uzun yıllar boyunca dövüşmediği için, kesinlikle hiçkimse gerçek gücünü söyleyemezdi.

 

“Buradasın! Savaşçı 4-dan’a mı yükseldin?”

 

Kıdemli Mo, Zhang Xuan’ı gözden geçirirken seyrek sakalını okşadı.

 

“Şans eseriydi!” Zhang Xuan Savaşçı 4-dan’a yükseldiği gerçeğini gizlemeye çalışmadı.

 

“Güzel, güzel. Sıkı çalış, akademinin senin gibi genç kanlara ihtiyacı var!” Kıdemli Mo başını memnuniyet içinde salladı.

 

“Evet, efendim” Zhang Xuan konuşmaya devam etmedi ve odaya girmek için ilerlemesine devam etti.

 

Ayrıldığı an, Kıdemli Mo başını salladı ve “İyi bir çocuk fakat bir miktar yetenek eksikliği var ve yetiştirmesinde biraz fazla yavaş.” diye yakındı.

 

Diğer yetiştiricilerin Savaşçı 3-dan’ı aşmaları yaklaşık olarak 2 yıllarını alırken, Zhang Xuan’ın yükselmesi tam üç yılını almıştı. Yeteneği gerçekten de ortalamanın altındaydı.

 

“Savaşçı 4-dan’a ulaşmasının üzerine, düzgün bir şekilde eğitim yaparsa, hala ortalama bir öğretmen olma şansı var. Sadece, bir sonraki Öğretmen Yeterlilik Sınavından da berbat bir sonuç almamasını umuyorum…”

 

Bir müddet mırıldandıktan sonra, Kıdemli Mo konuşmasını bitirdi ve bir kez daha gözlerini kapadı.

 

Zhang Xuan, çok sayıdaki genç öğretmen arasında kibar olanlardan biriydi. Onu pek sevdiği söylenemezdi fakat nefret ettiği de yoktu. Sadece, yetenek eksikliğinden dolayı bu hallere düşmesini acınası buluyordu.

 

Kıdemli Mo'nun mırıldanmalarına aldırış etmeyen Zhang Xuan, İnceleme Köşküne girdi.

 

Hongtian Akademisinin İnceleme Köşkünün büyüklüğü kayda değer olmasına rağmen, önceki hayatındaki çalışma yeriyle kıyaslandığında, hiçbir yer fazla etkileyici durmuyordu ve zihnindeki Cennet Yolunun Kütüphanesinden çok daha küçüktü.

 

İkisi aynı seviyede bile değildi.

 

Hızlıca dördüncü sırada bulunan yetiştirme tekniği bölümüne doğru yürüdü.

 

Hakikaten de, Hongtian Dokuz Dan Formülü 4-dan yetiştirme tekniği buradaydı.

 

Almak için uzandı ve gelişigüzel bir biçimde sayfalara göz gezdirdi.

 

Hu!

 

Zihninde benzer bir el kitabı belirdi. Tek bakışla, 3-dan için olanla neredeyse aynı olduğunu fark etti. Bunda da binden fazla kusur mevcuttu.

 

“Burada başka gizli el kitapları da var! Onlara da bir göz atayım!”

 

Daha önceki yükselme deneyiminden dolayı, Zhang Xuan içindeki kusurlara odaklanmadı ve önündeki kitap rafına doğru baktı.

 

Dördüncü sıradaki kitap rafında, farklı çeşit yetiştirme teknikleri hakkında şaşırtıcı miktarda el kitabı vardı. Bunların hepsi 4-dan için olan yetiştirme teknikleriydi ve kitabın eski sahiplerinden kalan oldukça fazla not ve açıklama mevcuttu. Kaba bir bakışla, birkaç binden fazla kitap olduğu anlaşılıyordu.

 

Başka birisi olsaydı, gözleri bu görüntü karşısında bulanıklaşırdı. Sonuçta, içlerindeki sayısız notlarla birlikte çok fazla sayıda kitap vardı. Ayrıca, yetiştirme tekniğiyle ilgili teorilerden bazılarının sonu aynı şekilde bitiyordu, yani hangisinin doğru olduğuna karar vermek zordu. Daha iyisini bilmeden, rastgele bir şekilde yetiştirme yapan birisinin çılgına dönmesi olasıydı.

 

Ancak, Zhang Xuan farklıydı. Cennet Yolunun Kütüphanesine sahip olduğu için hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu söyleyebilirdi. Eline bir kitap alıp, göz gezdirirken duraksamadı.

 

Hu!

 

Zihninde benzer bir kitap belirdi.

 

Zhang Xuan ara vermeden, başka bir kitap daha aldı.

 

Onlara göz atmıyor ve alırken aralarında seçim yapmıyordu. Bilakis, daha kesin bir yetiştirme metodu oluşturmak için Cennet Yolunun Kütüphanesindeki kitap sayısını arttırmaya çalışıyordu.

 

Hualala!

 

Tüm odayı sayfa çevirme sesleri doldurdu.

 

“Zayıf bir irade. Sabırsız ve akıl dışı!”

 

Bu sesleri duyan Elder Mo, kaşlarını çattı.

 

Zhang Xuan çoktan Hongtian Dokuz Dan Formülünde yetiştirme yapmayı seçtiği için başka yetenekler hakkında düşünmemeliydi. Zamanını, formülün 4-dan için kopyasını çıkarmak için harcamalıydı, böylelikle analiz edip eğitim yapmaya başlayabilirdi. Birinin, diğerlerinin bilgilerini kullanarak kusurları örtmesi mümkün olsa da, ne kadar çeşitli bilgi okunursa, sabırsız ve aceleci bir hale gelmek de o kadar kolaylaşıyordu. Sonunda hiçbir şey elde edilememesi sorunların en küçüklerindendi. İşler kötüye giderse, kişinin deliye dönüp, yetiştirmesini mahvetme ihtimali bile vardı.

 

Otuz yıl önce, diğerlerinden çok daha büyük olduğunu düşünen, mükemmel yeteneklerle kutsanmış becerikli bir dahi, onun için en uygun olan nihai yeteneği oluşturmak için çeşitli yetiştirme tekniklerini inceleme konusunda ısrarcı davranmıştı. Sonunda, çok fazla el kitabı okuduğundan dolayı ilerlemesi gereken yolu kaybetmiş ve yetiştirmesi çılgına dönmüştü. Bir birey olarak da, deli biri haline gelmişti.

 

Açgözlü olmak, hazımsızlığa neden olurdu.

 

Bu doğruluğu kesin olan bir gerçekti.

 

Zhenqi alemini aşmak için üç yıl uğraşan biri olarak, yetenek seviyesi barizdi. Böyle bir yetenekle, yapması gereken tek şey itaatkar bir şekilde Hongtian Dokuz Dan Formülünün 4-dan’ında yetiştirme yapmaktı. Ancak, o diğer el kitaplarını da incelemeyi seçmişti. Sadece heyecan verici bir şey bulmaya mı çalışıyordu?

 

Tek bir bakışla, birisi onun akıl dışı bir adam olduğunu söyleyebilirdi.

 

Zhang Xuan’a karşı beslediği iyi duygular, arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu.

 

“Kalabalığın geçici övgüsünü elde etmek için gösteri yapmak!”

 

Bir süre burnundan soluduktan sonra, Zhang Xuan’ın kitapları adam akıllı okumayıp, göz ucuyla bakıp geçtiğini fark etti. Kıdemli Mo’nun kaşları birbirine daha da yaklaştı ve ondan biraz iğrenir gibi oldu.

 

El kitaplarını yakından inceleyen birisi olsaydı, gerçek dışı bir eylemi gerçekleştiriyo olsa bile, kitaplardaki bir takım bilgileri elde etmiş olurdu. Ancak, bu adam onlara basit bir şekilde göz atıp geçiyordu ve onlara bakma hızı göz önüne alınırsa, Kıdemli Mo’nun kendisi bile içlerinde yazanların ne olduğunu söyleyemezdi. Öyleyse, Savaşçı 4-dan’a yeni ulaşmış bir delikanlı ne anlayabilirdi?

 

Şimdi, gerçekten de kalabalığın övgüsünü almak için bir gösteri düzenliyordu!

 

“Akademinin kültürü, her geçen nesilde daha da bozuluyor!”

 

Bunları söyledikten sonra, bu mantık dışı davranan adamla uğraşmaktan kaçınarak, gözlerini kapattı.

 

“Bitirdim!”

 

Kitaplara göz atmayı bitirmesi inanılmaz derecede hızlıydı. Normal bir el kitapçığını kontrol etmeyi, sadece bir veya iki nefes aralığında gerçekleştirmişti. İki saat içinde, tüm yetiştirme el kitaplarına göz atmayı bitirmiş ve Cennet Yolu Kütüphanesinde binlerce özdeş kitap ortaya çıkmıştı.

 

“Şimdi onları değerlendirmek için dönme zamanı!”

 

Amacına ulaşmanın verdiği mutlulukta, gülümsedi ve duraksamadan dışarıya doğru yürüdü.

 

“Hiçbir notun kopyasını çıkarmayacak mısın?”

 

Boş ellerle ayrıldığını gören Kıdemli Mo, soru sormasına engel olamadı.

 

[Mantık dışı biri olsan bile, en azından el kitaplarının kopyasını çıkarmalısın ki, kalacağın yere döndüğünde onların incelemesini yapabilesin. Gelip boş ellerle geri dönmek, buraya oyun oynamak için mi geliyorsun?]

 

“Sıkıntı yok, sadece bir göz atmak için gelmiştim zaten…”

 

Karşısındakinin ne düşündüğünden haberi olmayan Zhang Xuan gülümsedi ve ayrılmaya hazırlandı.

 

“Sadece bir göz atmak mı? Boş kafalı! Akademi senin gibi bir adamı cezalandırmalı! Böyle aklı havada birisi nasıl öğretmen olabilir!” Kıdemli Mo elini öfkeyle salladı.

 

Yetiştirme el kitapları her yetiştiricinin merkezinde yer alıyordu ve her yetiştiricinin onlara karşı biraz miktar saygısı olmalıydı. Ancak, bu eleman onlara gelişigüzel bir şekilde göz attıktan sonra, saygısızca ayrılıyordu. Bu davranışı kabul edilemezdi!

 

Görünüşe göre, akademinin kültürünü bozan bu tip öğretmenlerle baş etmek için okul müdürüyle konuşmak zorundaydı.

 

Yaşadığı yere döndükten sonra, Zhang Xuan kalem ve kağıt çıkartıp, içindeki doğru kısımları not almak için Hongtian Dokuz Dan Formülü 4-dan el kitabına göz atmaya başladı.

 

Sonra, başka bir kitap daha çıkartıp, onun da doğru kısımlarını not aldı.

 

Birkaç tanesini inceledikten sonra, Zhang Xuan şakaklarını ovuşturdu.

 

Aslında, birkaç bin kitaba bu şekilde göz atmak oldukça zahmetli ve yorucuydu. Düşündüğü kadar basit değildi.

 

Tam hızını nasıl arttırabileceğini düşünürken, zihninde aniden bir sarsıntı meydana geldi.

 

Cennet Yolunun Kütüphanesinde yeni derlenmiş olan binlerce kitap devrildi ve yavaşça bir kitap haline geldi.

 

Weng!

 

Tek bir kitabı oluşturmak için, binlerce kitap tamamiyle birleşmişti.

 

Kitabın üzerinde bir isim yazmıyordu. Zhang Xuan rastgele bir şekilde göz atmaya başladı.

 

“Bu… binlerce gizli el kitabındaki doğru yolların derlemesi mi?”

 

Bir göz attıktan sonra, Zhang Xuan’ın yüzü heyecandan kırmızıya döndü.

 

Biraz önce, birkaç bin kitaptan nasıl doğru yolu çıkartacağı konusunda endişeliydi. Bu uzun zaman isteyen, zorlu bir işti. Kütüphanenin bu bilgileri otomatik olarak derleyeceği aklının ucundan geçmezdi.

 

“Bu kitap… içinde tek bir kusur yok!”

 

İsimsiz kitap, tüm doğru yetiştirme yollarının derlemesiydi ve içindeki hiçbir kusur yoktu.

 

İçindekilerin, Hongtian Dokuz Dan Formülü veya diğer derlenmiş olan el kitaplarıyla bir alakası yoktu. Daha önce hiç kimsenin görmediği bir şey olduğu söylenebilirdi.

 

“Bu, Cennet Yolunun Kütüphanesi tarafından seçilip derlenen doğru metod olduğuna göre, buna 【Cennet Yolu Kutsal Sanatı】 diyelim!”

 

Aklına gelen fikirle birlikte, isimsiz el kitabının ismine karar verdi.

 

Weng!

 

Düşüncelerini okurcasına, kitabın boş kapağı titredi ve dört kelime belirdi üzerinde.

 

Cennet Yolu Kutsal Sanatı!

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31681 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42650 Bölüm Sayısı


creator
manga tr