“Dövüşte usta olanlar öfkelenmez, kazanmakta usta olanlarsa korkmazlar. Dolayısıyla akıllılar dövüşmeden önce kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler.” #Zhuge Liang

King of Gods - Bölüm 412: Efsanevi Kıta


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba......... Onu yakalayıp işkenceyle sırlarını dökülmesini sağlayacağız.
 
Gümüş cübbeli gencin tavrı son derece zorbacaydı ve gözlerinde soğuk bir parıltı ışıldadı.
 
Daha sonra Gerçek Lord Derece aurasını serbest bıraktı ve bilerek  Zhao Feng’in bulunduğu yere bir baskı gönderdi.
 
Kıdemli kardeşin dedikleri doğru. Bu çocuğun geçmişi bilinmiyor, diğer tarikatların ajanı olabilir.
 
Üç tarikattan birine ait olmayıp Mor Aziz Harabelerine girebilmiş. Onu, sırlarını söylemeye zorlamalıyız.
 
Diğer erkekler de hemen atladılar.
 
Grupta Ye Yanyu’dan sonra en yüksek pozisyona sahip olan kişi gümüş cübbeli gençti.
 
Peki, demek Saf Ay Ruhani Tarikat konuklarına böyle mi muamele ediyor? Tanrıça Ye’nin söylediğine göre siz doğrucu bir tarikatmışsınız ve Tanrıça Ye beni tarikata girmem için önermek istemişti. Ama görünüşe göre… her neyse.
 
Zhao Feng hayal kırıklığına uğramış bir ifade takındı ve Yu Luo ve diğerleri hemen donmuş ifadelerle Ye Yanyu’ya döndüler.
 
Kardeş Yu Luo, onunla aramdaki işlere burnunu sokma. Onun geçmişinin çoğunu biliyorum.
 
Ye Yanyu kaşlarını çattı. En başta Zhao Feng’i korumayı planlamamıştı ama Zhao Feng’in sözlerinden sonra başka seçeneği kalmamıştı.
 
Ne de olsa bir anlaşma yapmışlardı ve eğer Yu Luo ve tayfası ona zorbalık yaparsa Ye Yanyu’nun itibarı zedelenecekti.
 
Kız Kardeş Ye onunla bir anlaşma yaptığın için elbette ben buna karışamam ama tarikat öğrencilerinin güvenliği için ona Mor Aziz Harabelerine nasıl girdiğiniz sormamız lazım.
 
Yu Luo’nun ifadesi yumuşadı ve tavrını “sormaya” çevirdi.
 
Ben suçlu falan değilim. İstediğini sorabilirsin.
 
Zhao Feng yere oturdu ve bilerek Ye Yanyu ve diğer kızlara yakınlaştı. Yu Luo ona saldıramaz ya da özgürlüğünü kısıtlayamazdı. Ona istediğini sorabilirdi.
 
Yu Luo kaşlarını çattı ve düşündü: “Bu velet benden korkmuyor mu?”
 
Sahip olduğu Gerçek Lord Derece yetişimle normal şartlarda saygı görmesi gerekiyordu.
 
Dahası, Yu Luo’nun Gerçek Lord Derece aurası Zhao Feng’e karşı etkisiz kalmış gibiydi.
 
Nereden geldin? Mor Aziz Harabelerine nasıl girdin?
 
Yu Luo hemen konuya girdi.
 
Buraya Azur Taş Kıtasından geldim ve bu harabelere, beni ve kediyi saran gizemli bir güç yüzünden girdim….
 
Zhao Feng’in hareketleri son derece kibirliydi ve Azur Taş Kıtasından bahsederken oldukça gururluydu.
 
Azur Taş Kıtası mı? Kıta mı?”
 
Saf Ay Ruhani Tarikat dahileri afalladılar. Kıtalar efsanevi yerlerdi ve Zhao Feng’in durumunu sadece Ye Yanyu bildiği için onun yüzünde alaycı bir gülümseme oluştu.
 
Bekle, bu kıtadaki en güçlü grubun yıldız seviyesi ne ve bilinen en yüksek yetişim seviyesi hangisi?
 
Diye tepki verdi Yu Luo.
 
En güçlüsü tek yıldızlı bir klan ve en yüksek yetişim ise Çekirdek Köken Alemi.”
 
Zhao Feng kararsızca konuştu.
 
Hahahaha… kuyunun dibindeki kurbağalar kendilerine kıta diyorlar öyle mi?
 
Saf Ay Ruhani Tarikat dahileri katıla katıla güldüler.
 
Beklendiği gibi, hiçbir şey bilmiyorsun.
 
Yu Luo’nun küçümsemesi daha da belirginleşti.
 
Ne? Siz… ne demek istiyorsunuz?
 
Zhao Feng hiçbir şey bilmiyormuş numarası yaptı. Rüzgarlı Kar Köşkünden Qing Xiaoxue’ye sorduğunda zaten Azur Çiçek Kıtasının gerçek bir “kıta” olmadığını hafiften fark etmişti.
 
O zaman Qing Xiaoxue’nin söylediği şuydu: “.... Bazı küçük adalar kendilerine “kıta” derler ve onlar aslında kuyunun dibindeki kurbağalar gibidirler.”
 
Zhao Feng onun bu sözlerini teyit etmek istemiş ve bilerek numara yapmıştı.
 
Zhao Feng düşüncelerinin doğru olduğu belliydi.
 
Zhao Feng’in “kıta” kelimesini duyunca Saf Ay Ruhani Tarikat dahileri ona küçümseyici gözlerle bakmaya başlamışlardı.
 
Haha, sizin adanızdaki en güçlü kuvvet sadece tek yıldızlı ve en güçlü kişiler de Çekirdek Köken Aleminde. Oranın efsanevi kıta olmadığı çok belli.
 
Ye Yanyu’nun yanındaki bir kız bunu komik bularak açıklama yaptı.
 
Buna inanmıyorum. Ben gerçekten de bir kıtadan geldim ve orada büyüdüm.
 
Zhao Feng delirmiş numarası yaptı ve gerçeği kabullenemiyormuş gibi davrandı.
 
Biraz önce konuşan kız gülümseyerek devam etti: “Bu çok normal. Adalardaki bir çok yerlinin bilgileri kısıtlı ve yaşadıkları yerin bir kıta olduğunu düşünüyorlar. Gerçek dünyaya girdiğinde, anlayacaksın.
 
Hahaha aptal, Saf Ay Ruhani Tarikatın kontrolü altında olan sizin gibi düzinelerce ada var.
 
Grup gülmeye devam etti.
 
Gizli bir şekilde Zhao Feng’e karşı “üstünlükleri” vardı ve ona ya tepeden bakıyorlar ya da onu önemsemiyorlardı.
 
Bu da Zhao Feng’in istediği şeydi, insanların onu tehdit olarak görmemesini sağlayarak ona karşı temkinli yada kısıtlayıcı davranmayacaklardı.
 
Neler oluyor?
 
Zhao Feng hala kabul edememiş numarasına devam etti ve daha önceki kıza sordu.
 
Hehe, Issız Kıta parçalanıp trilyonlarda parçaya dönüştüğünde, her parça bir ada oldu. Senin kıtan yada bizim Tianlu Adamızın hepsi sonsuz boşluktaki sayısız ada denizinden sadece bir tanesi.
 
Kız açıkladı.
 
Zhao Feng Issız Kıta ve antik tanrıların savaşı hakkında okuduğu kayıtlardan bir şeyler biliyordu.
 
O çağda dünyada sadece kaostan şekillenmiş olan tek Issız Kıta vardı.
 
O çağda var olan bütün canlılar şu anki çağa göre birer efsane konumundaydı.
 
Peng Peng!
 
Issız Kıtadan bahsedildiğinde, Zhao Feng’in Tanrının Ruhani Gözü zonkladı.
 
Zhao Feng bazı rüya kesitlerine bakarak bu gözün o çağdan geldiğini tahmin edebiliyordu.
 
Kadimlik bozuldu, ve Kadim Tanrıların katledilen iradesi trilyonlarca parçaya dönüştü….
 
Tanrının Ruhani Gözünün ilk ortaya çıktığında gelen ses dünyanın şu anki durumunu kanıtlıyordu.
 
Daha sonra.
 
İyi kalpli kız Zhao Feng’e Saf Ay Ruhani Tarikatın durumunu anlattı.
 
Saf Ay Ruhani Tarikat, Siyah Uçurum Sarayı ve Ay Şeytanı Sarayı Tianlu Adasının tarikatlarıydı ve bu üç güç bölgenin mutlak hakimleriydi. Onların kontrolünde yüzlerce tek yıldızlı kuvvet vardı.
 
Mor Aziz Harabelerine giren dahiler bu üç tarikattan ve onların emrindeki en güçlü on klandan geliyordu.
 
Bunun anlamı buradaki her dahinin arkasında “Kızıl Ay Şeytan Mezhebine” denk güçte tarikatlar vardı.  
 
Bütün kuvvetler beş yıldız arasında dağılıyordu ve her bir yıldız arasındaki fark Yer ile Gök gibiydi.
 
Bir yıldızlık fark güç anlamında düzinelerce, hatta yüzlerce kat daha güçlü anlamına geliyordu.
 
Örneğin Saf Ay Ruhani Tarikat ile altındaki tek yıldızlı bir klan tıpkı birer usta-köle gibiydi.
 
Azur Çiçek Kıtası muhtemelen bu iki yıldızlı tarikatların gözünde bir karınca gibidir.”
 
Zhao Feng bu insanların onu küçümsemesini ve tepeden bakmasını sağlamıştı ama kalbinde hafiften bir acılık vardı.
 
Eğer bu mirasa girmeseydi muhtemelen kuyunun dibindeki bir kurbağa olduğunu fark etmeyecekti.
 
Yu Luo daha sonra Zhao Feng’i sorgulamayı bıraktı ve ona olan ilgisini kaybetti.
 
Saf Ay Ruhani Tarikat etrafa hazinelere bakması için dahiler gönderirken diğerleri arkada kaldı.
 
Bu doğru, Kız Kardeş Ye, sana söylemeyi unuttuğum çok önemli bir bilgi var.
 
Yu Luo aniden bir şey hatırladı.
 
Önemli bilgi mi? Yeri bilinmeyen Harabelerin Değerli Sarayı dışında benim için başka önemli bir şey var mı?
 
Ye Yanyu konuştu.
 
Harabelerin Değerli Sarayıyla ilgili.
 
Yu Luo’nun yüzü gerildi. “Tarikatımızın öğrencilerine göre Harabelerin Değerli Sarayı daha önce ortaya çıkmış.”
 
Ne!? Harabelerin Değerli Sarayı daha önce ortaya mı çıkmış?
 
Ye Yanyu şok oldu ve ifadesinde bir parça yenilmişlik görüldü.
 
Harabelerin Değerli Sarayı.
 
Zhao Feng bunu duyunca kalbi hareketlendi.
 
Qing Xiaoxue’yi sorgularken onun hakkında bir kaç şey öğrenmişti.
 
Harabelerin Değerli Sarayı mirasın çekirdeğiydi ama harabelerin her açılışında ortaya çıkmıyordu.
 
Sadece Harabelerin Değerli Sarayına girerek buranın gerçek özünü elde edebilirdin.
 
Ona nazaran bu gizemli kanyon hiçbir şeydi.
 
Daha önceki tecrübelere göre Harabelerin Değerli Sarayı on seferde bir ortaya çıkıyor ve Elderlerin söylediğine göre dahilerin soylarının güçlü olmasıyla Harabelerin Değerli Sarayının ortaya çıkma şansı doğru orantılı.
 
Ye Yanyu’nun gözleri gözleri isteksizce parladı.
 
Bizim neslimizin dahilerinin soyu önceki nesillere göre çok daha iyiydi ve Harabelerin Değerli Sarayının ortaya çıkma şansı gerçekten yüksekti.”
 
Lanet olsun, Harabelerin Değerli Sarayına bizden önce birileri girmiş.”
 
Bazı dahiler öfkeyle dişlerini sıktılar.
 
Acaba Harabelerin Değerli Sarayına kim girdi? On Gerçek Lorddan hangisi bu? Kardeş Lu mu yoksa Ay Şeytanı Sarayından Zhuang Wan’er mi?
 
Ye Yanyu yenilgiyi kabul etemeye isteksiz gibi göründü.
 
Kardeş Lu ya da Zhuang Wan’er değil. Onlar hala normal bölgedeler. O kişi On Gerçek Lorddan birisi bile değil.
 
“Kim olabilir? On Gerçek Lorddan önce Harabelerin Değerli Sarayına kim girebilir?”
 
Ye yanyu şaşırdı ve inanamadı çünkü Harabelerin Değerli Sarayı bir çok kez ortaya çıkmıştı ve belli bir hedefi vardı.
 
Örneğin, içeri girmiş olan bir dahinin ortalama kabiliyeti vardı ve Mor Aziz Harabeleriyle uyumlu olduğu için onun mirasını elde edebilmişti.
 
Saraya giren kişinin on Gerçek Lorddan biri olmadığını teyit etmişlerdi.
 
O kişi Harabelerin Değerli Sarayına girmiş olabilir ama bu bizim de girme şansımızın olmadığı anlamına gelmez.
 
Zhao Feng ister istemez araya girdi.
 
Harabelerin Değerli Sarayı genelde on seferde bir kez ortaya çıkar ve ortaya çıktığında, bir daha kendini gösterme ihtimali yüzde bire düşer.
 
Kızlardan biri kasvetli bir ses tonuyla konuştu.
 
Ah? Yani Harabelerin Değerli Sarayı konusunda şansımız yok mu?
 
Zhao Feng bunu beklemiyordu. Onun Saf Ay Ruhani Tarikatın tarafında girmesinin nedeni Harabelerin Değerli Sarayına girmekti.

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1341

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1131

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 944

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 705

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 685

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 620

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 578

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 466

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 119

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 77

Site İstatistikleri

  • 17794 Üye Sayısı
  • 489 Seri Sayısı
  • 24193 Bölüm Sayısı


creator
manga tr