Beni öldürmek istemiyor musunuz? İşte buradayım! Beni öldürmeniz için tam burada duruyorum! Bana ufacık bir çizik bile atabilirseniz, hepinizi yetenekli sayacağım. #Qin Yun - S.T.F.S.P.

King of Gods - Bölüm 403: Cesetleri Beslemek


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba
Mor Aziz Harabeleri üç tarikat tarafından kontrol ediliyordu ve diğer güçler buraya erişim hakkına sahip değildi.
 
Buraya giren dahiler bu üç tarikata ait kişilerdi ve hepsinin de kendi miras nişanları vardı.
 
Üç tarikattan hiçbirine mensup olmayan “yabancı bir dahi” Harabelere girmiş ve tek başına diğer büyük gruplarla rekabet edecekti.
 
Fakat.
 
Küçük hırsız kedinin “ihanetiyle” bu problemler çözülmüştü.
 
Zhao Feng Ye Yanyu tarafından ele geçirilmiş olsa da yabancı kimliği çözüme kavuşmuştu.
 
En azından artık diğerleri tarafından kovalanmıyordu ve Zhao Feng en güçlü grup gibi görünen Saf Ay Ruhani Tarikatın yanında yer almış ve düşmanları çaresiz kalmıştı.
 
Şu an dördüncü kişi olarak üç büyük tarikatın savaşını ve ödül paylaşımını izlemek konusunda kritik bir noktadaydı.
 
Planın genel gidişatı bu yöndeydi ve zeka ile cesaret burada önemli noktalardı.
 
Bu plan hırsız kedi tarafından başlatılmıştı.
 
Bilerek Ye Yanyu’yu Zhao Feng’e götürmüş ve bu durum tehlikeli görünse de aslında Zhao Feng’i korumuştu.
 
Zhao Feng ve küçük hırsız kedi birbirlerinin kalplerini biliyorlardı ve bu şekilde bir oyun oynamışlardı.
 
Tabii ki bu planın riski çok yüksekti.
 
Bunun anladıkları zaman Zhao Feng daha önce yaşamadığı kadar büyük bir umutsuz duruma sürüklenecekti; en azından Ye Yanyu’ya karşı şansı yoktu.
 
Büyük ödüller büyük tehlikelerle gelir.
 
Zhao Feng’in gözleri parıldadı, ardından duygusuz durumuna geri döndü.
 
Her adım kritikti; herhangi bir hata mutlak başarısızlığa sebep olacaktı.
 
Fakat Zhao Feng, kanı heyecan ve adrenalin ile kaynasa da dışarıya karşı daima sakin görünmüştü.
 
O anda.
 
Üç Gerçek Lord ve Gerçek Mistik Derece elitler antik dev akrebe karşı çetin bir savaş veriyorlardı.
 
Antik dev akrebin savunması son derece güçlüydü ve Gerçek Lord Dereceler bile onu kırmakta zorlanıyordu.
 
Onun zehri de Gerçek Lord Dereceleri öldürecek kadar güçlüydü. Neyse ki Chi Gui, yakın dövüşte kullanmak için iki tane Gerçek Lord Derce hayalet cesede sahipti.
 
Kan cübbeli Gerçek Lord kanlı ay bıçağını salladı ve kan rengindeki büyük bir ay antik akrebin yaralarını aşındırmaya başladı.
 
Küçük bir yara bile bulsa kan cübbeli Gerçek Lordun saldırıları oradan giriyor ve vücudunun içini bile aşındırabiliyordu.
 
Eğer o normal bir Gerçek Lord Derece hayvan olsaydı Chi Gui ve kan cübbeli Gerçek Lord birlikte onun işini anında bitirebilirlerdi.
 
Fakat bu antik dev akrebin vücudu ve hayat kuvveti son derece kuvvetliydi ve iki Gerçek Lord Derece hayalet ceset ona çok az hasar bırakabiliyordu.
 
Kan cübbeli Gerçek Lordun saldırıları da akrebin savunmasını doğrudan geçemiyordu ve onu sadece yavaş yavaş aşındırmakla yetiniyordu.
 
Ana saldırı gücü Ye Yanyu idi.
 
Onun Ay Çiçeği Ruhani Tekniği saydam gümüş su kılıcını kontrol ediyor ve her saldırı on binlerce kılıç ışını temsil ediyordu.
 
Ye Yanyu her saldırdığında akrebin üzerinde kanlı izler bırakabiliyordu.
 
Eğer başka bir Gerçek Lord Derece olsaydı Ye Yanyu’nun engin kılıç tekniği onu bir ya da iki hamleyle öldürebilirdi, ama akrep yedi yada sekiz saldırıyla ancak yaralanabiliyordu.
 
Bu antik akrep gerçekten de saf soya sahip nadir bir hayvan olma ünvanını hak ediyor. Yarım adım Çekirdek Köken Alemi uzmanı bile onu doğrudan yenemiyor.
 
Uzaklardan olayı izleyen Zhao Feng ister istemez hayran kalmıştı.
 
Bunun anlamı mağaranın içindeki yavruların son derece önemli olduğuydu.
 
Teoride bu üç Gerçek Lordun ve Gerçek Mistik Derece elitlerin toplam savaş gücü yedi ya da sekiz Gerçek Lord Derecesine denkti.
 
Ye Yanyu tek başına üç ya da dört Gerçek Lord Dereceye denk iken Chi Gui ise iki Gerçek Lord Derece hayalet cesediyle birlikte en az iki tanesine denkti.
 
Tüm bu uzmanların toplamı akrebin işini bitirmek yerine ancak onu bastırabilmişti.
 
Antik akrep sadece mağarayı koruyor, eğer serbest hareket edebilseydi o zaman zorluk derecesi kat kat fazla olacaktı.
 
Zhao Feng dışarıdan bakınca durumu çok net bir şekilde görebiliyordu.
 
Tabii ki sadece izlemekle kalamazdı, onun da yardım etmesi gerekiyordu.
 
Beng~ Sou- Sou--
 
Bir çift göze çarpan buz ve yıldırım oku dev akrebin kabuğuna sertçe çarparken beraberinde soğuk bir buz rüzgarı ve yıldırım getirdi.
 
Bu okların içinde barındırdığı güç normal Gerçek Lord Derecesine yakındı.
 
Dahası oklar hedefe her vurduğunda patlıyor ve onu fiziksel olarak yaralayamasa da hareketlerini yavaşlatıyordu.
 
Hmm?
 
Bir çok dahi şaşkınlıkla  Zhao Feng’e doğru döndü.
 
Zhao Feng’in uzun menzilli saldırısı güçlüydü ve devasa akrebi yavaşlatıyordu, bu durum takım için oldukça faydalıydı.
 
Dev akrebin yavaşlaması gruba verdiği tehlikeyi büyük ölçüde azaltıyordu.
 
Siyah Uçurum Sarayı dahileri Zhao Feng’den nefret etseler de bu herifin yaptığı katkının üç Gerçek Lordun biraz altında olduğunu kabul etmişlerdi.
 
Üç Gerçek Lord Derece dahinin dışında çok az sayıda saldırı Zhao Feng’in saldırılarına denkti ve etkileri çok yüksek değildi, onlar akrebin karşı saldırısına dikkat etmek zorundayken Zhao Feng uzun menzilli saldırı yaptığı için buna ihtiyacı yoktu.
 
Uyuşturma ve hızını azaltma etkileri diğer dahilerin yapamadıkları bir şeydi.
 
Ye Yanyu bile başını aşağı yukarı salladı. Zhao Feng şu an gösterdiği performansla Saf Ay Ruhani Tarikatta en az bir iç saha öğrencisi olabilirdi.
 
Tek akla takılan şey onun geçmişinin bilinmemesiydi.
 
Zaman akıp gitti.
 
Dev akrebin yaraları derinleşti ve kan cübbeli Gerçek Lordun aşındırıcı saldırıları onun organlarına ulaştı.
 
Zhao Feng’in buz ve yıldırım okları ise onun hızını düşürmeye devam etti.
 
Ye Yanyu çok zeki biriydi ve ilk önce onun kuyruğunu ve azalarını keserek dengesini bozmayı hedeflemişti.
 
En sonunda akrep grubun takım çalışması ve zekasının karşısında direnemeyerek saldırıları daha da zayıfladı.
 
En önemlisi kuyruğu ve bacakları koptuğu için istese de kaçamayacak durumdaydı.
 
Çok fazla direnemeyecek.
 
Bir saat içinde işini bitiririz.
 
Herkesin savaş arzusu kabardı ve saldırıları daha da güçlendi.
 
Boom!
 
En sonunda küçük bir dağ boyutundaki dev akrep yere yığıldı.
 
Ölmeden önce vahşi bir karşı saldırı yaparak biraz ötedeki iki Kan Şeytanı Dahisini paramparça etmişti.
 
Siyah Uçurum Sarayından ise bir dahiyi zehirlemiş ve onun bir kaç saniye içinde ölmesine neden olmuştu.
 
Herkes kendini şanslı hissetti. Akrebin son karşı saldırısı Gerçek Lordları bile anında öldürebilecek seviyedeydi.
 
Chi Gui’nin gümüş çizgili iskeleti ikiye bölünmüş olsa da o ölü bir eşyaydı ve gerekli materyallerle tekrar kullanılabilir hale getirilebilirdi.
 
Zhao Feng ise bunu anında görmüş ve dağın içindeki bir çatlağın içine hemen saklanmıştı.
 
Dev akrep öldüğü anda Zhao Feng anında cesede doğru fırladı.
 
Ye Yanyu ona düşünceli bir bakış attı. Akrebin son karşı saldırısı Zhao Feng’e doğru yapılmıştı.
 
Dövüş esnasında Zhao Feng’in buz ve yıldırım okları belli ki onu sinir etmişti ama ne yazık ki o çok uzaktaydı.
 
Daha sonra üç grup antik akrebin ödüllerini nasıl paylaşacakları konusunda tartıştılar.
 
Ye Yanyu en değerli şey olan iç çekirdeği ve pençeleri dışında akrebin vücuduyla pek ilgilenmemişti. Onun ana hedefi yavrular ve mağaranın içindeki hazinelerdi.
 
Fakat.
 
Zhao Feng çoktan keskin bir bıçak çıkartmış ve yırtıkmış deriyi keserek bir yumruk büyüklüğünde siyah bir kese çıkartmıştı.
 
Bu, antik akrebin zehir kesesiydi.
 
En, ben sadece bunu istiyorum.
 
Zhao Feng keseyi hemen bir kenara koydu.
 
Daha önceki çabalarının nedeni sadece bu keseydi.
 
Ye Yanyu oldukça erdemli bir tanrıçaydı ve pis bir zehir kesesiyle ilgilenmeyecekti.
 
Bu antik akrebin zehir kesesi, ve onun değeri sadece akrebin iç çekirdeğinden daha düşük.”
 
Siyah Uçurum Sarayı insanları anında hoşnutsuzluklarını belli etmişlerdi.
 
Aslında zehir kesesi Siyah Uçurum Sarayı için son derece kullanışlı olacaktı.
 
Onlar Ceset ve Hayalet Tao’sunda uzmanlardı. Zehirli eşyalar onlara eklenince bir kaplana kanat takmış gibi olacaktı.
 
Hiç şüphesiz antik dev akrebin zehir kesesi kusursuzdu ama Zhao Feng çok hızlı davranmıştı.
 
Tanrının Ruhani Gözüyle çoktan zehir kesesinin olduğu yere kilitlenmiş ve anında onu çıkartmıştı.
 
Siyah Uçurum Sarayının yapabileceği bir şey yoktu.
 
Zhao Feng ve Ye Yanyu akrebi öldürmek konusunda büyük rol oynamışlardı ve herkes Zhao Feng’in zayiatları düşürdüğünü görmüştü.
 
Ye Yanyu zehir kesesiyle ilgilenmediği için hiçbir şey söylemedi.
 
Dahası, Zhao Feng ile daha önce yaptıkları anlaşmaya göre Zhao Feng istediğini alabilirdi. O oldukça büyük iş yapmıştı ve zehir kesesini alması kabul edilebilirdi.
 
Ne de olsa o şu an Saf Ay Ruhani Tarikatının tarafında sayılırdı ve zehir kesesini Siyah Uçurum Sarayının yerine onun alması daha iyiydi.
 
Ye Yanyu’nun tepki vermediğini gören Siyah Uçurum Sarayı ve Ay Şeytanı Sarayı bu işin üstüne daha fazla gidememişti.
 
Dev akrebin vücudu küçük bir dağ boyutundaydı ve bazı değerli kısımları dışında eti de değerliydi, ama o çok büyüktü ve onu alıp götürmek zordu.
 
Shua Shua!
 
Zhao Feng siyah nilüfere dokundu ve iki yeşil bronz hayalet cesedini çağırarak saf soylu akrebin etini yemelerini sağladı.
 
Utanmaz piç!
 
O iki yeşil bronz hayalet cesetleri normalde bize aitti ama bu velet onları çaldı ve bir de açıktan açığa gösterme cüreti mi gösteriyor?”
 
Siyah Uçurum Sarayı insanların ifadeleri hiç iyi değildi ve Zhao Feng’e dişlerini sıkarak alevli gözlerle bakıyorlardı.
 
Buna karşın Zhao Feng hiçbir tepkide bulunmadı ve kuvvetini artırmak için yapabileceği her şeyi yaptı.
 
Zehir kesesini aldıktan sonra Zhao Feng’in planı daha da berrak bir hale gelmişti.
 
Akrebin etini yedikten sonra bu iki hayalet ceset artık tamamen zirve Gerçek Mistik Dereceye denk ve bu zehir kesesi de özellikle o ikisi için hazırlandı.
 
Zhao Feng gözlerini kısarak iki hayalet cesedi inceledi.
 
Onların vücutları güçlüydü ve derilerinde hafif yeşim bir kan çizgisi belirmişti. Her ısırıkla auraları giderek güçleniyordu.
 
Buna karşın, Siyah Uçurum Sarayı öğrencilerinin aynı seviye hayalet cesetleri daha “cılızdı” ve Zhao Feng’inkiler kadar iyi muamele görmemişlerdi.

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1333

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1132

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 942

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 704

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 682

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 619

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 575

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 460

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 211

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 197

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 149

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 147

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 124

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 117

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 100

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 75

Site İstatistikleri

  • 17689 Üye Sayısı
  • 477 Seri Sayısı
  • 23754 Bölüm Sayısı


creator
manga tr