"Ben Li Qiye'yim ve bu tek başına yeterli." #Emperor's Domination

King of Gods - Bölüm 380: Seçim


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba

 
 
Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısı en görkemli nesle ev sahipliği yapıyordu.
 
Gizemli ve antik arena çok miktarda ejderha lütfu ve savaş arzusuyla etkinleşerek inanılmaz bir güçle dolmuştu.
 
Uzay transferi bu neslin yıldızlarına ulaşmıştı!
 
Gözleri heyecanla dolan dokuz Hükümdarın kalpleri hafiften sarsılmıştı.
 
Tam o sırada.
 
Taş heykellere saygıyla bakıyorlardı.
 
Taş heykellerin boyu düzinelerce metreden yüzlerce metreye kadar değişkenlik gösteriyordu.
 
Hepsinin de şekilleri farklı farklıydı. Hayvanlar, insanlar, kuşlar… Sanki antik zamanlardan fırlamış gibilerdi ve gözleri her an antik arenada geziniyordu.
 
En uzun on Gökyüzü Taş Heykelleri bin metreye yakındı ve sanki göklerle bir gibilerdi. Onların ifadeleri farklıydı. Bazıları kayıtsızken bazıları habis bir şekilde gülümsüyordu… sanki bir masal anlatıyor gibilerdi.
 
Bu binlerce taş heykel antik arenayı çevreleyen bir taş heykel dağı şekillendirmişti.
 
Bu taş heykeller antik zamanlardan uzmanlar ve hatta tanrılar gibi görünüyor. Onların sahipleri büyük ihtimalle düşmelerine rağmen zihinsel enerjileri hala yaşıyor.
 
Antik uzmanların yetenekleri akıl almaz boyutlarda ve zihinsel enerjilerini zaman boyunca gönderebilirler.
 
Hükümdarların saygıları kalplerinin derinliklerinden geliyordu.
 
Bu taş heykellerden her birinin kendine ait bir masalı vardı.
 
O anda.
 
Yüz taş heykel hemen hemen yıldırım gibi parlıyordu.
 
Fakat en uzun on Gökyüzü Taş Heykellerinde herhangi bir tepki yoktu.
 
Bu Gökyüzü Taş Heykelleri antik çağdan gelmiş gibi görünüyor ya da o zamanın tanrıları olabilir. Fakat antik savaştan sonra  kıta parçalandı ve onların çağı sona erdi….
 
Hükümdar Yu Xingchen on Gökyüzü Taş Heykellerine belli bir duyguyla baktı.
 
Bu Gökyüzü Taş Heykelleri Gök ve Yer ile birlikte var olmuş gibilerdi. Belki de antik arenadaki dahiler onlar için yeterli değildi.
 
Yüzen arenada.
 
Uzay transferi yoluyla dahiler güç kazanmaya devam ediyordu ve yüzleri kavrayışla doluyordu.
 
Bir çoğunun soyu tıpkı Wang Youcai gibi ateşlenmişti.
 
Soyları daha saf ve antik olanların taş heykellerle yankılama yakalama şansı daha yüksekti.
 
Demek öyle.
 
Zhao Feng iki ya da üç tane görkemli taş heykelden gelen arzuyu hissetti.
 
İlki yüz metre civarındaydı ve gökyüzünde yüzen üç başlı bir yılan lorduydu. Onun yılan gözleri mor renkle parlıyordu ve vahşi bir görünüşe sahipti.
 
İkincisi elinde yüz elli metre kadar bir gürz tutan antik zırhlı yıldırım savaş tanrısıydı.
 
Üçüncüsü ise kar ve buzla kaplı bir buz tanrıçasıydı.
 
Bu üçünün uzay transferi gücü diğer bir çoğundan daha kuvvetliydi.
 
Zhao Feng onların çağrısını ve uyumluluğunu hissedebiliyordu.
 
Zhao Feng Tanrının Ruhani Gözüyle onların soylarının yanı sıra ejderha lütfu kuvvetine göre karşılandığını analiz etti.
 
Örneğin Yu Tianhao ile etkileşim kurmaya çalışan dört ya da beş tane taş heykel vardı.
 
Shi Chengtian ve Zhao Feng üç tane hissederken Tantai Lanyue ve Tanrıça Bing Wei iki taneye sahipti.
 
Geriye kalan dahilerin sadece bir şansı vardı ve hatta bazılarının hiç yoktu.
 
Tabii ki bunu sadece Zhao Feng’in Tanrının Ruhani Gözü görebilirdi. Yu Tianhao ve Xin Wuheng gibi diğerleri buna vasıf değildi.
 
Hangisi?
 
Zhao Feng bir karar vermedi ve diğer çoğu ezici dahide vermemişti, taş heykellerden gelen aura giderek güçleniyordu ve uyanmaya başlıyordu.
 
Kükrer!
 
Shi Chengtian bağırdı ve üzerine iki yüz metre uzunluğunda bir ejderha fil figürü kondu. Onun güçlü aurası hemen yakında şekillenen diğer figürleri bastırmıştı.
 
Ne kadar güçlü bir uzay transferi.
 
Zhao Feng ondan uzaktı ama yine de baskıyı hissetmişti ve nefesi daralmıştı. Sanki bir ıssız hayvanla yüzleşiyor gibiydi.
 
Uzay transferinden sonra dahilerin savaş güçleri kısa bir sürede hızla yükseliyordu ve hatta bazıları seviye atlıyordu.
 
Örneğin Wang Xiaoguai’nin soyu ateşlenmişti ve Gerçek Mistik Dereceye ulaşmıştı.
 
Liu Qinxin arkasında bir Qin olan bir tanrıçaya sahipti ve gözlerini kapatmış antik ezgiyi dinlerken aurası yükseliyordu.
 
Qin’in gücü onun kanun kökü şekillendirmesine yardım ediyor.
 
Zhao Feng gizlice şaşırdı.
 
Benzer olaylar tüm yüzen arenada görülüyordu ama çoğu soy ya da yetişim anlamında ilerleme elde ediyordu.
 
Hahaha…. Antik ejderha ve filin gücü.
 
Shi Chengtian haykırırken ondan vahşi bir güç taştı ve şekillendirdiği ejderha ve fil arkasında yükselirken onun ejderha ve fil gücünü kavramasına olanak sağladı.
 
Bu zaman zarfında Shi Chengtian’ın fiziksel özellikleri ikiye katlandı ve görünmez bir güç yakındaki dahilerin kan öksürmesine neden oldu.
 
Tantai Lanyue ve Tanrıça Bing Wei bile Shi Chengtian ile arasında belli bir mesafe koydu.
 
Şu an onun gücü diğer bütün ezici dahileri aşmıştı ve onları tek yumrukla savurabilirdi.
 
O sırada.
 
Farklı farklı figürler Gerçek Ejderha Dahilerinin üzerine konuyordu ve antik arenanın ejderha lütfu daha da güçleniyordu.
 
Bu figürler ejderha lütuflarını özümsüyor ve onlarla bir oluyor, birbirlerini destekliyorlardı.
 
Shi Chengtian, Tantai Lanyue ve Tanrıça Bing Wei sırayla kendi taş heykellerini seçtikten sonra savaş güçleri bambaşka bir boyuta ulaştı.
 
Bütün ezici dahiler uzay transferi güçlerini elde ettikten sonra savaş güçleri kesinlikle Gerçek Lord Derecesine ulaşacaktı.
 
Ne kadar da çılgın bir nesil. Uzay transferi gücü geçici de olsa bu Gerçek Ejderha Dahilerinin güçleri daha sonra hızla yükselecek.”
 
Bu Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısı korkunç ve bu dahi grubu kesinlikle kıtayı değiştirebilecek durumda olacak.
 
Sahnedeki Hükümdarlar iç geçirdiler.
 
Hmm, bazı zirve dahiler hala uzay transferi güçlerini almadılar.
 
Yeşil Ay Hükümdarı fark etti.
 
Yüzen arenada Zhao Feng, Yu Tianhao, Zhao Yufei ve Xin Wuheng gibi az sayıda kişi hala herhangi bir taş heykel seçmemişti.
 
Onların içinde Yu Tianhao, Zhao Feng ve Zhao Yufei’nin birden fazla seçeneği vardı bu yüzden büyük ihtimalle hangisini seçeceklerini düşünüyorlardı.
 
Tuhaf, Xin Wuheng sadece bir tane taş heykelle etkileşime sahip olsa da neden hala seçmedi?
 
Zhao Feng ona bir bakış attı. Onun kendisinden daha fazla sır bildiğini hissetti.
 
Yu Tianhao ve Zhao Yufei dört ya da beş tane arzuyla iletişim kurmuşlardı.
 
Yu Tianhao bir numaralı dahiydi ve sahip olduğu ejderha lütfu en fazla olandı ama Zhao Yufei hala bir ezici dahi olmanın biraz uzağında olsa da Yu Tianhao kadar etkileşim kazanmıştı.
 
Yoksa Zhao Yufei’nin soyu Yu Tianhao’dan bile daha nadir olabilir mi??
 
Zhao Feng şaşırdı.
 
Zhao Feng bunun ardından Xin Wuheng’i inceledi.
 
Xin Wuheng kendisiyle etkileşim kurmayı deneyen arzuyla ilgilenmedi ve gözleri bir anda yıldırım gibi parlayarak kendi arzusunu serbest bıraktı, en yüksek on Gökyüzü Taş Heykelleriyle etkileşim kurmayı denedi.
 
On Gökyüzü Taş Heykelleri diğerlerinin arasında yükseliyordu ama hepsi de sönüktü ve herhangi bir tepkiye sahip değillerdi.
 
Xin Wuheng önce en yüksek olan dokuz yüz doksan dokuz metrelik heykelden başladı ama hiçbir tepki alamadı.
 
İkinci olarak dokuz yüz metreden fazla olanı denedi ve yine tepki alamadı.
 
Üçüncü dokuz yüzden fazla olan da tepki vermedi.
 
On Gökyüzü Taş Heykelleri ölümcül bir sessizliğe sahipti ve auraları yoktu, ama Zhao Feng Tanrının Ruhani Gözüyle onların içindeki gücü hissedebiliyordu.
 
Bunun anlamı sanki on Gökyüzü Taş Heykelleri kendi arzularını ortaya çıkaramıyor değildi, sadece kendileri bunu istemiyordu.
 
Bu on Gökyüzü Taş Heykelleri herhangi birine konmayınca Xin Wuheng kendisi onlara gitmeyi denedi.
 
Zhao Feng’in gözleri aydınlandı.
 
Ama Xin Wuheng başarılı olacak mı?
 
Xin Wuheng beşinci en uzun heykele ulaştı ama yine tepki alamadı.
 
Bu on Gökyüzü Taş Heykellerinin hepsi de gururluydu ve ezici dahiler bile onlar için hiçbir şey ifade etmeyebilirdi. En azından kendileri arzularını onlara ulaştırmayacaktı.
 
Eğer onlar uzay transferi gücüne sahipse herhangi bir dahiye konabilirler ama bu onların rızasına bağlı. Belki de kendi hedeflerini belirlemişlerdir ama bu hedeflerin onlara gitmesi gerekiyordur.
 
Zhao Feng’in kalbi kımıldandı ve gözleri aydınlandı.
 
O sırada Yu Tianhao ve Zhao Yufei uzay transferi gücü Shi Chengtian ve diğer ezici dahileri aşan üç yüz metrelik taş heykeller seçtiler.
 
Yu Tianhao gururlu biriydi, en uzun Gökyüzü Taş Heykelleri için onların ayağına gitme ve onlarla etkileşim kurmayı deneme düşüncesi aklından geçmedi.
 
Bu kadar beklemesinin nedeni Gökyüzü Taş Heykellerinin konup konmayacağını görmek istemesiydi ama bunun gerçekleşmediğini görünce pes etmişti.
 
Zhao Yufei ise ne Yu Tianhao’nun güçlü savaşçı arzusuna ne de Zhao Feng’in Tanrının Ruhani Gözüne sahipti bu yüzden hiçbir şeyden haberi yoktu.
 
Fakat onların uzay transferi gücü yine de diğerlerinden daha güçlüydü.
 
Zhao Yufei ve Yu Tianhao kendi uzay transferi güçlerini seçtikten sonra bir kaç Gökyüzü Taş Heykeli iç geçirmiş ve daha da sönükleşmiş gibi göründü.
 
O anda Yu Tianhao bir şey hisseder gibi oldu ve ifadesi değişti ama seçiminden pişman olmadı.
 
Onun güçlü bir inancı vardı ve onun bakış açısı bazı şansları kaçıracaktı.
 
Xin Wuheng başarılı olacak mı?”
 
Zhao Feng onun hala on Gökyüzü Taş Heykelleriyle etkileşim kurmaya çalıştığını fark etti ve kaç kez başarısız olsa da sakinliğini korumuştu.
 
Zhao Feng onun başarı şansını yüksek görmüyordu.
 
Birincisi onun bir soyu yoktu ve ikincisi sahip olduğu ejderha lütfu ezici dahiler kadar yüksek değildi.
 
Kazanmama izin ver.
 
Zhao Feng bir rekabet hissetti ve zihinsel enerji arzusundan bir zerre göndererek on Gökyüzü Taş Heykellerinden biriyle etkileşim kurmayı denedi.

Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1364

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1143

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 952

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 886

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 775

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 727

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 690

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 624

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 587

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 548

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 508

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 155

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 127

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 121

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 115

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 101

Site İstatistikleri

  • 19004 Üye Sayısı
  • 549 Seri Sayısı
  • 26658 Bölüm Sayısı


creator
manga tr