Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden. #Atasözü

King of Gods - Bölüm 379: Uzay Transferi


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba

Her Kutsal Gerçek Ejderha Turnuvasında Gerçek Ejderha Dahilerinin sayısı daima yüz olurdu.
 
Gerçek Ejderha Dahisi ünvanını alanlar sadece zafer elde etmiyorlar, aynı zamanda mirasları kullanma şansına sahip oluyorlardı.
 
Sadece en güçlüler, Gerçek Ejderha Dahilerinin, miraslara girme hakkı vardı, bu nedenle bu yüz güçlü dahi büyük bir avantaja sahip oluyordu.
 
Toplantıya katılan bütün dahiler ilk yüze girmek için can atsa da bu oldukça zor bir başarıydı.
 
Ne de olsa bu toplantıya binlerce dahi katılıyordu ve sadece yüz tanesi seçiliyordu. Rekabet çok yoğundu.
 
Shua Shua!
 
Başarısız olan dahiler ışık boyutundan gönderilerek arkada yüz kişi bıraktılar.
 
Onlar kıtanın seçilmiş olanlarıydı ve Göklerin Gerçek Ejderhalarıydı.
 
Zhao Feng bölgeyi Tanrının Ruhani Gözüyle taradı ve Kuzey Kıtasından toplam 27-28 kişinin ilk yüze girmeyi başardığını gördü.
 
Bu ilk yüz kişi beş kıtadan gelen temsilcilerden oluşuyordu, her kıtaya ortalama yirmi kişi düşüyordu.
 
Bunun anlamı Kuzey Kıtasının öncekilere göre daha başarılı olduğuydu.
 
Zhao Feng’in tanıdığı bir çok kişi vardı. Xin Wuheng, Zhao Yufei, Mo Tianyi, Liu Qinxin, Cang Yuyue, Prens Jin, Wang Xiaogua, Jiang Sanfeng ve diğerleri.
 
Maalesef Bei Moi ilk aşamayı geçemediği için ilk yüze kalma şansı elde edememişti, bu yüzden Zhao Feng istese de ona yardımda bulunamamıştı.
 
Yüz Gerçek Ejderhanın seçiminin ardından antik arena bir kez daha değişti.
 
Shua!
 
Antik arenadaki ışık sönmeye başladı ve yerini karanlığa bıraktı.
 
Ah!
 
Neler oluyor?
 
Yüz binlerce izleyici şaşkındı.
 
Tüm arena karanlıklar içine gömülmüştü ve sadece ışık boyutu parlaklığını sürdürüyordu.
 
Weng~
 
Işık boyutunun içinde yer sallanmaya başladı ve hemen bunun akabinde gökyüzü açılıyor gibi göründü.
 
Bu açıdan bakınca gökyüzündeki miras gölgelenmeleri ve çevredeki taş heykeller görülebiliyordu.
 
Şimdi yarışmayı kontrol edebilir miyiz?
 
Yukarıdaki sahneden bulunan bir Hükümdar sordu.
 
Hayır, ışık boyutu ejderha lütfu olmayan herkesi dışarı atacaktır.
 
Beyaz sakallı Hükümdar başını sağa sola salladı ve içeri girmeyi denedikten sonra konuştu.
 
İkinci aşama başladığından beri Kutsal Birlik toplantının kontrolünü kaybetmişti.
 
Bu durum kısmen iyi kısmen de kötüydü.
 
İyi tarafı Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısına kimse müdahale edemiyordu, yani bu son derece adildi.
 
Kötü tarafı ise çok fazla zayiatın olmasıydı.
 
Örneğin ezici dahilerden biri ölmüştü. Bu, onlarca nesil boyunca hiç görülmeyen bir şeydi.
 
Antik arena toplantıyı nerede yapacak?”
 
Vekil Saray Lordu heyecanla mırıldandı.
 
Weng~
 
Işık kabarcığı boyutu antik arenanın karanlığından yükselmeye başladı.
 
Yoksa….
 
Hükümdar Yun Xingchen’in gözleri parladı.
 
Devasa ışık kabarcığı boyutu gökyüzündeki miras gölgelenmelerine doğru yanaştı ve Zhao Feng ışık kabarcığının etrafının sönükleşmeye başladığını fark etti.
 
Onlar miras gölgelenmelerine yaklaşırken yeryüzü, dağlar ve gökyüzü küçülmeye devam ediyordu.
 
Bulutlardaki mirasların içindeki görüntüler görünür duruma gelmişti. Tuhaf kuleler ve daha önce hayallerinde bile görmediği ırklar vardı.
 
Mistik Buz Mirası!
 
Tanrıça büyük bir mutlulukla miras gölgelenmesine doğru baktı.
 
Toplantının başından beri dokuz tane miras ortaya çıkmıştı ve onların arasında Mistik Buz Mirası en büyük olandı, diğerlerini geride bırakmıştı.
 
Mistik Buz Mirasının ortaya çıkışı buz Tao’su yetişimcileri için bir nimetti ve Tanrıça Bing Wei toplantıdaki en güçlü buz dahisiydi. Hatta daha önce Mistik Buz Mirasına girmişti ve tecrübeliydi.
 
O sırada.
 
Tanrıça Bing Wei’nin soyu ve Gerçek Ruh Qi’si Mistik Buz Mirasından bir çağrı hissiyatına kapılmıştı.
 
Zhao Feng’in sol gözü ve soyu da bunu hissetmişti. Ne de olsa onun soyu da buz temelliydi.
 
Görünüşe göre Mistik Buz Mirası benim için uygun.
 
Diye düşündü Zhao Feng.
 
Dört Büyük Mirasın hepsi de güçlüydü ve Mistik Buz Mirasına gitmeyi düşünse de Yıldırım yolu ve Antik Ruh Tao’sunda da uzmanlaşmış biriydi.
 
Zhao Feng Tanrının Ruhani Gözünün evrilmeye devam edip başka bir elemente dönüşeceği konusunda şüpheliydi.
 
Yani Mistik Buz Mirasına girmek riskli olacaktı.
 
Şimdi bunu düşünmenin zamanı değil. Her Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısı üç aşamadan oluşuyor ve bir tane daha olmalı.
 
Zhao Feng sakinliğini tekrar kazandı.
 
Kısa bir süre sonra.
 
Işık kabarcığı boyutu ortadan kayboldu ve gökyüzünde yeni bir bölge belirdi.
 
Onu yeni olarak tarif edilmesinin nedeni boyutların küçük çaplı olması ve uzaktan bakınca küçük bir ada gibi görünmesiydi.
 
Yüzen Arena!
 
Yüz binlerce izleyici afallamış bir şekilde izliyordu.
 
Toplantının başından beri antik arena bir çok kez değişmişti ve şu an çevredeki taş heykeller arenayı inceliyor gibiydi.
 
Gökyüzünde yüzen bir bölge vardı ve bu yüzen bölgenin üzerinde de miras gölgelenmeleri yer alıyordu.
 
Bu sahne Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısını zirveye çıkartmıştı.
 
Yüzen arenaya dağılmış olan yüz Gerçek Ejderha Dahisi yukarıdaki miras gölgelenmelerine bakıyordu.
 
Bu son aşama öncekilerden farklı.
 
Geçmişte üçüncü aşama birinci sırayı, ilk üçü, ilk onu belirlemek gibi şeyleri içeriyordu.”
 
Hükümdarlar birbirlerine baktılar.
 
Yine kural yok mu acaba? Onlar milyonda bir görülen seçilmiş dahiler.
 
Tartışmalar yükseldi.
 
Tüm antik arena karanlığa gömülmüş haldeydi ve sadece yüzen arena, taş heykeller ve miras gölgelenmeleri görülebiliyordu.
 
Bunların arasında yüzen arena en parlak olandı ve taş heykeller hafiften sönüktü, ara sıra tuhaf parlamalar yaratıyorlardı.
 
Miras gölgelenmeleri ise saydamdı ve görmesi zordu.
 
Tam insanlar neler olduğu hakkında tartışırken.
 
Huang!
 
Çevredeki bütün taş heykeller hafiften sallandı.
 
Neler oluyor!?
 
Yüz binlerce izleyici şaşkındı.
 
Weng~
 
Neredeyse yüz metre yüksekliğinde bir heykel aniden parladı. Bu heykel üç başlı, altı kollu büyük bir maymun şeklindeydi. o anda sanki canlanmış gibi göründü ve oldukça kadim bir aura yaydı.
 
Wu~~~
 
Bu devasa maymundan derin bir kükreme sesi geldi ve Çekirdek Köken Alemindeki yetişimciler bile bir baskı hissetti.
 
Shua!
 
Yüz metrelik maymun heykeli yüzen arenaya bir maymun figürü gönderdi.
 
Ne kadar gizemli bir aura. Bu taş heykeller cidden normal değil ve içlerinde gizemli güçler barındırıyor gibiler.
 
Zhao Feng Tanrının Ruhani Gözüyle bir maymun figürünü görebilmişti.
 
Shua!
 
Maymun figürü Yüz Gerçek Ejderhadan bir gencin önüne indi.
 
Wang Xiaoguai!
 
Büyük Gök Kubbe Ülkesinden gelen katılımcılar haykırdı.
 
Wang Xiaoguai’nin Gerçek Ejderha Nişanı uğuldadı ve güçlü bir Gerçek Ejderha lütfu dalgasına dönüşerek maymun figürünün içine gitti.
 
Bu Gerçek Ejderha Nişanı çatlayarak içindeki bütün ejderha lütfu maymun tarafından yendi.
 
Wu~~
 
Maymun figürü ejderha lütfunu yedikten sonra parladı ve Wang Xiaoguai’nin vücuduna kondu.
 
Kükrer~
 
O anda Wang Xiaoguai kükredi ve sanki içinde bir şeytan varmış gibi yumruğuyla göğsünü yumrukladı.
 
Onun zihinsel enerjisi ve savaş arzusu kabardı ve sanki bir şeyi anlamış gibi göründü.
 
O anda Wang Xiaoguai’nin vücudundan yayılan aura diğer Gerçek Ejderha Dahilerinin kalplerini yerinden oynattı ve bir baskı hissetmelerine neden oldu.
 
Bu…. Uzay transferi gücü!
 
Tanrım, efsane gerçekmiş. Bu taş heykellerin hepsi bazı uzmanlardan geride kalan arzulara sahipler!
 
Hükümdarlar bu sahneyi şok ve inanamaz ifadelerle izlediler.
 
Maymun figürünün altındaki Wang Xiaoguai’nin savaş gücü yükselmişti ve soyu ateşlenerek korkunç bir aura yaymaya başlamıştı.
 
Boom!
 
Wang Xiaoguai altın-gümüş sopasını salladı ve hemen yakınındaki Gerçek Ejderha Dahilerinin kan kusmasına neden oldu.
 
Bu nasıl mümkün olabilir….!??
 
Bu Gerçek Ejderha Dahileri haykırdılar.
 
Yüz dahi arasında Wang Xiaoguai’nin sıralaması ve kuvveti en sonlardaydı ve yakınındaki bu dahiler sıralama olarak ondan yüksek olsalar da tek bir sopa savuruşuyla geriye savrulmuşlardı.
 
Wu~
 
Bunun ardından iki heykel daha kendi figürlerini şekillendirdiler. Birisi siyah zırhlı bir tanrıydı ve diğeri ise yılan kuyruklu yao hayvanıydı.
 
Shua Shua!
 
İki devasa figür antik arenaya indi ve bunun akabinde Gerçek Ejderha Dahilerinin hepsinin yüzünde beklenti dolu ifadeler belirdi.
 
Bu şekillenen figürler antik uzmanları temsil ediyorlardı ve seçilen dahilere yardım edeceklerdi.
 
Kısa süre sonra iki dahi daha antik uzmanların gücü elde etti ve onların da savaş kuvvetleri yükseldi.
 
O anda.
 
Bir çok taş heykel ışık saçmaya başladı, kükredi, uğuldadı…. Antik arena bir çok değişik tipte güç hareket etmeye başladı.
 
Kısa süre sonra.
 
Neredeyse on figür şekillenmiş ve kendi dahilerine ulaşmışlardı ve onlardan biri Liu Qinxin’e konan yelpazeli bir tanrıça figürüydü. Liu Qinxin’in gözleri kapanmıştı ve sanki antik zamanlara ait bir müzik kulaklarında çınlıyordu.
 
Uzay transferi gücü herhangi bir dahinin gücünü kısa bir sürede çarpıcı bir biçimde artırabilirdi ve hatta ezici dahi seviyesine getirebilirdi.
 
Hmm?
 
Zhao Feng aniden bir şey hissetti,  bir çok görkemli taş heykel aydınlandı ve sanki ona “bakıyormuş” gibi göründü.
 
Bu taş heykellerin her biri en az yüz metre uzunluğundaydı ve daha öncekilerden büyüktü. Sanki Zhao Feng ile iletişim kurmaya çalışıyor ve ondan cevap bekliyorlardı.


Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1333

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1132

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 943

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 704

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 684

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 619

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 575

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 462

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 119

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 77

Site İstatistikleri

  • 17703 Üye Sayısı
  • 480 Seri Sayısı
  • 23838 Bölüm Sayısı


creator
manga tr