"Çok fazla eğilmek kişiyi kambur eder." #Swallowed Star

King of Gods - Bölüm 368: Ezici Dahi ile Bir Dövüş Daha


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba

 
Zaman yok, savaşa hazırlanın.
 
Zhao Feng ayağa kalkarken batıya doğru baktı.
 
Bunu duyan Mo Tianyi ve diğerlerinin yüzünün rengi attı. Ne tür bir rakip Zhao Feng’i yetişimini bile sağlamlaştırmaktan alıkoyabilirdi?
 
Shua!
 
Zhao Feng ortadan kaybolurken arkasında bir ardıl görüntü bıraktı.
 
Bu nasıl bir hız!
 
Sarı yüzlü adamın ağzı açık kaldı ve buna tepki bile veremedi.
 
Bu hız son derece sıra dışı, zihinsel enerji duyularını bile aldatabilecek düzeyde.
 
Sou!
 
Mo Tianyi hemen tepki verdi ve arkasında sarı yüzlü adam ile birlikte harekete geçerken Zhao Feng çoktan havaya yükselmiş ve soğuk bir şekilde batıdaki ormana bakıyordu.
 
Bir süre sonra.
 
Ormanın üzerinde korkunç bir auraya sahip altın bir ejderha belirdi.
 
Bu ejderha lütfunu çok uzaklardan hissedebiliyorum. Muhtemelen o bir ezici dahi.
 
Mo Tianyi’nin kalbi sıkıştı ama yanında yarı ezici dahi olduğunu düşününce biraz da olsa beklentileri yükseldi.
 
Zhao Feng havada ciddi bir ifadeyle bekliyordu.
 
Weng~
 
Ormandaki ejderha lütfu giderek güçleniyordu.
 
Orada bir tane altın ejderha vardı…. Bekle, hayır. İki tane vardı.
 
Bu iyi değil… iki tane ezici dahi!
 
Mo Tianyi ve sarı yüzlü adam bağırdı.
 
Her zaman sakin olan Zhao Feng’in böyle ciddi ifadeye sahip olmasının nedeni belli olmuştu.
 
Kaç!
 
Mo Tianyi ve diğer adam içgüdüsel olarak bunu düşündü.
 
Bir ezici dahi zaten yeterince korku vericiyken iki tanesini düşünmek bile dehşet vericiydi.
 
Siz ikiniz geri çekilip Yufei’yi koruyun.
 
Zhao Feng derin bir nefes alırken gözleri parıldadı.
 
Normal şartlar altında üzerine doğru iki tane ezici dahi gelse düşünmeden kaçardı ama Zhao Yufei şu an Gerçek Mistik Dereceye aşma yolunda kritik bir noktadaydı bu yüzden Zhao Feng onları geri tutmaya çalışmaya karar vermişti.
 
Eğer onları geri tutamazsa Zhao Yufei Gerçek Mistik Dereceye geçme şansından vazgeçmek zorunda kalacaktı. O kanun kökünü şekillendirmiş olmalıydı yani aşması an meselesiydi.
 
Dahası Zhao Feng gücünü de test etmek istiyordu.
 
Dikkatli ol. Eğer gerçekten bunu yapamayacak olursan Kız Kardeş Yufei’nin bırakmasını sağlayacağız.
 
Mo Tianyi sarı yüzlü adamla birlikte geri çekilmeden önce Zhao Feng’e derin bir bakış attı.
 
Eğer Zhao Feng’in yerinde o olsaydı iki ezici dahi karşısında kaçardı.
 
Zhao Feng nehrin üstünde ciddi bir ifadeyle süzülürken gözleri buz gibiydi.
 
Qiu!
 
Onun figürü parladı ve bir yıldırım arkına dönüşerek iki ezici dahinin pozisyonunda yakınlaştı.
 
Zhao Feng’in bunu yapmasının nedeni savaştaki vuruşmaların etkilerinin meditasyondaki Zhao Yufei’yi etkilemesini istememesiydi.
 
Ormanda bir dalda.
 
Şu velet bizi buldu.
 
Bronz bir dev alçak tonla konuştu.
 
O konuştuğunda zemin titredi ve yakındaki dallar çatırdadı, sanki her an kırılacakmış gibiydiler.
 
Shi Chengtian, benimle birlik olduğun sürece Yu Tianhao bile gelse bize kaybeder.
 
Tanrıça Bing Wei soğuk bir gülümseme gösterdi.
 
Tanrıça Bing Wei ilk önce Taiyun Shuangzi’yi bulmaya gitmişti ama o çok iğrenç biriydi ve neredeyse savaşa girişeceklerdi.
 
Bu yüzden Shi Chengtian’ı seçmişti. En başta Shi Chengtian buna gönülsüz olmuştu çünkü bir sürpriz isme karşı bir ezici dahi ile iş birliği yapmanın itibarını düşüreceğini düşünmüştü.
 
Tanrıça Bing Wei uzun uğraşlar sonucu onu ikna etmeyi başarmıştı ve Zhao Feng’in bütün ejderha lütfunu ona bırakacağının sözünü vermişti.
 
Shi Chengtian ise en sonunda kabul etmişti.
 
Ne de olsa Zhao Feng’in ejderha lütfunu çalan birinin birinci olma şansı olacaktı.
 
Bu nedenle.
 
Şu an Tanrıça Bing Wei ve Shi Chengtian iş birliği yaparak Zhao Feng’in bulunduğu yere doğru yaklaşıyorlardı.
 
Yaptıkları plana göre ona yakınlaştıklarında yıldırım hızında saldıracaklar ve Zhao Feng’i öldüreceklerdi.
 
Fakat daha onlar Zhao Feng’i bulamadan Zhao Feng onları bulmuştu.
 
Shi Chengtian’ın yüzü hafiften kızardı. Eğer iki ezici dahi birlik olup bir çaylağı pusuya düşürdükleri öğrenilirse, nasıl insan içine çıkabilirdi?
 
Tam o sırada bir kahkaha duyuldu: “Güzel, güzel, güzel…. İki ezici dahi…. Aynı anda gelmiş!
 
Bu kahkaha onlarca mil etrafta yankılandı.
 
Ne kadar da kibirli bir velet!
 
İki ezici dahi duraksadı. Yu Tianhao dışında hiç kimse iki ezici dahiyi yenme başarısında bulunamamıştı.
 
Zhao Feng’in ses tonu onlara tepeden bakıyormuş gibi bir hissiyat veriyordu.
 
Zhao Feng’in sesi oldukça yüksek çıktığı için on millik alanın içinde bulunan bir çok dahi bunu duymuş ve oraya doğru gelmişti.
 
Bu velet oldukça kurnaz.”
 
Tanrıça Bing Wei bir şey fark etmiş gibiydi ve Shi Chengtian yüzü iyice kızarırken kükredi: “Ben, Shi Chengtian, tek başıma sana yeterim!
 
Onun Zhao Feng ile bir problemi yoktu ve ona karşı bir ezici dahi ile iş birliği yaparak itibarını zedeleyemezdi, bu kişi en iyi sürpriz isim olsa bile.
 
Ona kanma!
 
Tanrıça Bing Wei panikledi.
 
Tanrıça Bing Wei, rahat ol, benim soyum ve yeteneklerim kesinlikle onu karşılayacaktır. Araya girme. Tek yapman gereken onun kaçmasına engel olmak.
 
Shi Chengtian alçak bir tonla konuştu ve Tanrıça Bing Wei’yi araya girmemesi gerektiği konusunda uyardı.
 
Zhao Feng’in planını bilse de Shi Chengtian herkesin önünde bunu kabul etmek zorundaydı.
 
Bu Zhao Feng’in biraz zaman kazanmak için yaptığı bir plandı.
 
Pekala.
 
Tanrıça Bing Wei çaresizce başını salladı.
 
Shi Chengtian’ın yeteneğinin Zhao Feng tarafından karşılanmayacağını düşününce muhtemelen kazanacaktı.
 
En kötü senaryoda ikisi de ağır bir biçimde yaralanacaktı ve bu durumda Tanrıça Bing Wei ikisinden de kurtulacaktı.
 
Havada.
 
Shi Chengtian metalden bir vücuda sahip ufak bir dev gibiydi. Normal insanlardan yarım kat daha uzun bir yapısı vardı.
 
Gittiği her yerde bir baskı yaratıyordu.
 
Dong! Dong!
 
Her adımı tıpkı bir dağ gibiydi. Uzakta olmasına rağmen Zhao Feng kanının, kemiklerinin ve Gerçek Ruh Qi’sinin hafiften kısıtlandığını hissetti.
 
Shi Chengtian ezici dahiler arasındaki tek vücut geliştiricisidir ve sadece et anlamında bile Gerçek Mistik Derecenin geç aşamasında olanları ezebilir.
 
Aynı zamanda nadir bir soy olan aşırı güçlü savunmaya sahip Kalp Taşı soyuna sahip.
 
Zhao Feng içten içe mırıldandı.
 
İlk turda bütün ezici dahilerin dövüşlerini izlemişti ve Shi Chengtian’ın gücü ve vücudu kesinlikle toplantıdaki en iyisiydi.
 
Shi Chengtian’ın vücudundan görünmez, ağır bir aura geliyordu.
 
Tabii ki bir kişi vücudunu bir dereceye kadar geliştirdiğinde rakibini ezip geçen güçlü bir aura yayabiliyordu.
 
Shi Chengtian karşısında Gerçek Mistik Derecenin altında olan rakipler hareket bile edemezdi ve hatta kan tükürürlerdi.
 
O sırada Zhao Feng ve Shi Chengtian giderek birbirlerine yaklaşıyorlardı.
 
On mil… dokuz mil… yedi mil….
 
Aralarındaki mesafe iyice kapandı.
 
Artık sadece üç mil kalmıştı.
 
Shi Chengtian adımını sertçe yere attı ve bir gümleme sesi eşliğinde zeminde devasa bir delik oluştu.
 
Tıpkı taştan bir top gibi Zhao Feng’e doğru hücuma geçti.
 
Hu----
 
Etrafı dağ gibi bir aura kapladı ve bölgede taştan bir bina olsa onu bile yıkabilirdi.
 
Shi Chengtian’ın ani patlayıcı hızı şok edici bir şekilde Gerçek Mistik Derecenin sınırlarına yaklaşmıştı.
 
Shi Chengtian rakibine bir mil uzaktan bir saldırı yaptı.
 
Kükrer!
 
Mor tenli dev insanın ruhunu titreten bir kükreme sesi çıkartarak dört bir yana korkunç dalgalar gönderdi.
 
Booom!
 
Aşağıdaki ağaçlar yerle bir oldu ve Zhao Feng iç organlarını korumak için Gerçek Ruh Qi’sini deveran etse de güçlü bir rüzgar tarafından geriye ittirildi ve kulak zarları delinecek gibi oldu, neredeyse kan kusacaktı.
 
Bu tek bir kükreme bile çoğu dahiyi pes ettirebilirdi.
 
Yıldırım Saldırısı!
 
Zhao Feng soğukça elini savurdu ve gökyüzündeki Yıldırım Yuan Qi’si hareketlenmeye başladı.
 
Bam!
 
Bir kol genişliğinde yıldırım arkı soluk mor renkle Shi Chengtian’ın üzerine çaktı.
 
Onlarca metre çevredeki her şey yanmaya başladı.
 
Bu Yıldırım Saldırısı, Yıldırım Mirası ve Yıldırım Mistik taşının içgörülerini bütünleştirdiğinde kavradığı bir saldırıydı.
 
Yıldırım saldırısı gücünü gökyüzünden alıyordu ve onu kullanabilmek için yüksek bir kanun kökünün yanı sıra yüksek bir yıldırım kanunu kavrayışı gerekiyordu.
 
Bu veledin gücü çok hızlı yükseliyor.”
 
Tanrıça Bing Wei gördüğü şey karşısında şaşırdı.
 
Biraz önceki yıldırımın yıkıcılığı ve hasarı yarı ezici dahi seviyesindeydi ve Zhao Feng daha soy gücünü ya da Tanrının Ruhani Gözünü kullanmamıştı.
 
Tabii ki.
 
Tanrıça Bing Wei endişelenmedi. Shi Chengtian’ın savunması tıpkı onun gibiydi; son derece güçlüydü ve diğer dahilerden daha sağlamdı.
 
Boom-----
 
Yıldırım çatırdarken Shi Chengtian’ın figürü olduğu yerde kaldı.
 
Cildinde koyu sarı renkte sert bir kabuk belirdi ve onun üzerinde ufak bir yanık izi kalmıştı. Sarı kabuğun katmanları daha sonra iyileşmeye başladı.
 
Ne korkunç bir savunma. Bu Shi Chengtian bir Yeryüzü vücuduna sahip ve kanun kökünü kavramaya uğraşmasına bile gerek yok.”
 
Zhao Feng bunu bekliyor olsa da yine de şaşırmıştı.
 
Biraz önceki hamlesi test amaçlıydı ama gücü kesinlikle küçümsenemezdi. Mo Tianyi gibi birinci düzey dahiler onun karşısında sıkıntı yaşayabilirdi ve Shi Chengtian onu doğrudan vücuduyla karşılamıştı.
 
Hahaha, mavi saçlı velet, senin gücün ortalama seviyede. Görünüşe göre Tanrıça Bing Wei ile dövüşürken şans yanındaymış.”
 
Shi Chengtian kükredi ve Zhao Feng’e doğru hücuma geçti.
 
Boom! Bam! Boom!
 
Bronz devin geçtiği yerlerdeki dağlar ve ağaçlar yerle bir oluyordu.
 
Onun bakış açısına göre Zhao Feng’in figürü ufaktı ve ne hareket edebiliyor ne de baskıya göğüs gerebiliyordu.
 
Zhao Feng’in gözleri yıldırım ile titreşti ve mavi saçları rüzgarla uçuştu. Alnındaki azur yıldırım çiçeği izi belirginleşti ve ona tıpkı bir Habis yol Lorduymuş havası verdi.
 
Shua!
 
Ani bir parlamayla birlikte arkasında ardıl görüntüler bırakarak harekete geçti.
 
Zhao Feng’in izini kaybeden Shi Chengtian’ın gözleri bulanıklaştı.
 
Peng!
 
Aniden yıldırımla sarmalanmış bir ayak kaba saba ağzına sertçe vurdu.

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1436

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 977

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 639

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 625

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 576

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 576

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14345 Üye Sayısı
  • 675 Seri Sayısı
  • 31966 Bölüm Sayısı


creator
manga tr