"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, Çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ancak bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez." #Arthur Schopenhauer

King of Gods - Bölüm 363: Buz ve Ateşin Çift Gökyüzü


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba

 
Saydam ışığın içinde...
 
Mo Tianyi’nin gözleri parıldadı ve figürü hareketsizdi.
 
Onun yanında İlahi Yuan Klanından iki dahi vardı. Onlardan biri Zhao Yufei idi. Diğeri ise klanda ikinci sırada olan sarı yüzlü adamdı.
 
Kardeş Zhao Feng…” Zhao Yufei altın ejderha lütfunu keyif ve endişeyle izledi.
 
İlahi Yuan Klanının bu üç dahisi en az soluk altın nişana sahipti ve Mor Tianyi’nin nişanı ise saf altındı ama ejderha ortaya çıkartacak kadar parlak değildi.
 
Kardeş Mo, ne yapacağız?” Sarı yüzlü adamın kalbi sıkıştı.
 
Zhao Feng bu toplantıda çok güçlüydü ve bir ezici dahiye karşı dövüşmüştü. Hiç şüphesiz bir numaralı sürpriz isimdi ve onun ezici dahilerin ardından gelen en güçlü dahi olduğu şüphe götürmez bir gerçekti.
 
Şimdi ise Zhao Feng’in ejderha lütfu ezici dahilerle rekabet edecek seviyeye ulaşmıştı.
 
Eğer dövüşmek isterse, dövüşeceğiz.” Mo Tianyi’nin ifadesi ciddiydi ve Zhao Feng ile ilk karşılaştığı gibi kayıtsız değildi.
 
Kuzey Yıldızı Tribününde Zhao Feng’i ilk gördüğünde onu “idare eder” olarak değerlendirmişti.
 
Ve şimdi onu büyük bir tehlike gibi görüyordu.
 
Zhao Feng’in Tanrıça Bing Wei ile yaptığı savaşı baştan sona izlemişti ve onun nasıl mucizeler yarattığına şahit olmuştu. O zaman şaşkınlığa uğramış ve afallamıştı.
 
Mo Tianyi ne kadar kibirli ve gururlu olsa da rakibinin korkunç biri olduğunu kabul etmek zorundaydı.
 
Sarı yüzlü adamın gözleri parıldadı ve konuştu, “Eğer üçümüz bir olursak kesinlikle kaybetmeyiz.
 
Sadece Mo Tianyi olsa durum istedikleri gibi olmazdı ama diğer ikisini de ekleyince sonuç farklı olabilirdi.
 
Ne de olsa burada hiçbir kural yoktu. Takımlaşmak ve sinsi saldırılar serbestti.
 
Siz ikiniz ne olursa olsun karışmayacaksınız,” Mo Tianyi derin bir nefes aldı ve emrini verdi. Küçük kardeşinin böyle bir öneride bulunması onu utandırmıştı.
 
On Büyük Klandan birinin baş öğrencisi ve Kuzey Kıtasının efsanesi olan Mo Tianyi nasıl olur da bir çaylağa karşı yanında birileriyle saldırabilirdi?
 
Sou---
 
Zhao Feng Üç Çiçekli Değerli Nilüferiyle birlikte Mo Tianyi’nin grubuna doğru ilerlerken Tanrının Ruhani Gözüyle etrafı taradı.
 
İki taraf birbirine yaklaşırken atmosfer ağırlaşmaya başladı ve uzaklardan bunu izleyen dahiler nefeslerini tuttular. Dışarıdaki izleyiciler ve Hükümdarlar da buna ilgi göstermişti.
 
Zhao Feng Tanrının Ruhani Gözüyle Mo Tianyi ve tayfasını elbette ki görebiliyordu ama geri çekilmek yerine onlara doğru ilerliyordu.
 
Atmosfer giderek yoğunlaştı ve Zhao Yufei’nin kalbi yerinden oynadı. Zhao Feng onlara saldıracak mıydı?
 
Önceki tecrübelere göre Zhao Feng saldırdığı zaman neredeyse başarısız olma şansı yoktu.
 
Görünüşe göre bu savaş kaçınılmaz olacak.
 
Mo Tianyi Gerçek Ruh Qi’sini deveran etmeye başladı ve eylemleri Gök ve Yerin Yuan Qi’si ile etkileşime geçti. Hava iyice gerilmişti.
 
Zhao Yufei ve sarı yüzlü adam belli bir mesafeye kadar geri çekildiler, bu savaşa müdahale etmeyeceklerdi.
 
Daha önce Mo Tianyi Kuzey Kıtasının en iyi dahisiydi ve Xin Wuheng, Xia Xiashang ve diğerleri ona kaybetmişti.
 
Weng~~
 
Zhao Feng’in sol gözü saydam azur bir yıldırım aleviyle parladı. Rengi artık soluk azur değildi.
 
Azur yıldırım alevi parladı ve son derece güzel görünmesine rağmen ciddi bir tehlike barındırıyordu.
 
Mo Tianyi tayfasının kalpleri titredi.
 
Zhao Feng bu Yıldırım Alevi Tanrı Gözünü beş bölge savaşları sırasında kullanmıştı ve onun gücü üç büyük göz ailesi varisleri kadar korku vericiydi.
 
Tanrıça Bing Wei bile bu yetenekten çekinmişti.
 
Buna ek olarak Zhao Feng’in yetişimi artık Gerçek İnsan Derecesinin zirvesindeydi ve bu yeteneğin gücü bariz bir şekilde artmıştı.
 
O anda Mo Tianyi ve sarı yüzlü adam gerildi.
 
Herkes Zhao Feng’in göz yeteneklerinin neredeyse kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Gerçek Ruh Aleminde olan hiç kimse onları atlatamazdı.
 
Sarı yüzlü adam Gerçek Mistik Derece bir yetişimci olsa da etinin ve zihninin yanmaya başladığını hissetti.
 
Mo Tianyi dışarıdan bakınca sakin görünüyordu ama Yıldırım Alevi Tanrı Gözü karşısında çok fazla kendine güveni yoktu.
 
Yıldırım Alevi Tanrı Gözü!
 
Zhao Feng’in sol gözü saydam azur yıldırım aleviyle parladı.
 
Tam o anda Mo Tianyi ve sarı yüzlü adamın kalbi yerinden oynadı.
 
Boom!
 
Yıldırım Alevi Tanrı Gözü iki mil ötedeki bir gölde yanmaya başladı ve yıkıcı gücü bir metre etki alanındaki bütün suyu anında buharlaştırdı.
 
Ahhh!” Gölden bir çığlık sesi duyuldu ve hayalet gözlü bir adam dışarı fırladı.
 
Hayalet gözlü adam!
 
Bu o… Üç göz ailesinden biri olan Wu ailesinin varisi!
 
Mo Tianyi ve bunu izleyenler bağırdılar ve kendilerini şanslı hissettiler. Herkes bu hayalet gözlü adamın vücudunun azur alev ve yıldırımla yanarken dört bir yanı aydınlattığını görebiliyordu.
 
Yıldırım ateşinin gücü hem fiziksel hem de zihinsel enerji boyutunda etkiliydi.
 
Utanmaz piç, bana sinsice yaklaştı….” Hayalet gözlü adam en sonunda yıldırım alevini söndürdü, ama yüzü soluktu.
 
Gölde uzun zamandır saklanıyordun. Pek iyi niyetli olduğun söylenemez.
 
Zhao Feng’in Yıldırım Alevi Tanrı Gözü hayalet gözlü adamı hem fiziksel hem de zihinsel olarak yaralamıştı.
 
Hayalet gözlü adam dişlerini sıkarak zihinsel enerji boyutunun yanışına dayanmaya çalıştı.
 
Saydam bir azur alev zihninde yanıyordu ve yıldırım her yerde çatırdıyordu. Bu acı fiziksel acıya göre on kat daha güçlüydü.
 
Eğer kendi göz soyu olmasaydı, şu an çoktan çökmüş olurdu.
 
Zhao Feng’in yaklaştığını gören hayalet gözlü adam hemen gölgeye dönüşerek ortadan kayboldu.
 
Fakat Zhao Feng’in Tanrının Ruhani Gözünden kaçamazdı.
 
Hayalet Göz Ruh Yakışı!!!” Hayalet gözlü adam dişlerini sıktı ve gözlerinde kara bir alev parladı.
 
Koyu gri ateş aniden Zhao Feng’in vücudunu sardı ve sahip olduğu soğuk aura Zhao Feng’i huzursuz etti.
 
Zhao Feng’in üzerinde Luo Mistik Pelerini vardı, ama o zarar görmemişti. Zhao Feng soy gücünü etkinleştirdi ve arkasında buzdan bir figür belirdi.
 
Weng~
 
Bir buz ve yıldırım ışığı koyu gri alevleri onu tam anlamıyla karşılayarak söndürdü. Buz anında alevleri söndürdü ve yıldırım ise karanlığı kusursuz bir şekilde karşıladı.
 
Zihinsel enerji saldırısını ise Zhao Feng bir kez daha Yıldırım Alevi Tanrı Gözünü deveran etti ve zihinsel enerji yangınını söndürdü. Onun zihinsel enerji kaynağı hayalet gözlü adama göre daha üstündü ve yaralanmamıştı.
 
Velet, sen benim soy tekniğimi çaldın ve şimdi minnettarlığını intikam ile ödüyorsun!” Hayalet gözlü adam kükredi, sesi bariz bir korkuyla titriyordu.
 
Zhao Feng’in sahip olduğu Tanrının Ruhani Gözü onun soy gücü ve gizlenme yeteneği de dahil bütün yeteneklerini karşılıyordu.
 
Yıldırım Alevi Tanrı Gözü onun Hayalet Gözü Ruh Yakıcı tekniğinden kopyalanmış olsa da onu aşmış durumdaydı.
 
Yıldırım ve ateş gibi güçler hayaletlerin ve habis yolun en büyük düşmanıydı. Dahası Zhao Feng’in soyu daha güçlüydü.
 
Buz Ruhu Gözü!
 
Zhao Feng’in sol gözü dondurucu bir göle dönüştü ve buz gücü rakibinin zihinsel enerjisini aşındırdı.
 
Si!
 
Hayalet gözlü adam sanki buzdan bir mağaraya düşmüş gibiydi. Vücudunda yayılan soğukluk düşüncelerini yıpratırken vücudu titriyordu.
 
Önce yıldırım ve ateş, şimdi de buz.
 
Hayalet gözlü adam Zhao Feng’in “Buz ve Ateşin Çift Gökyüzü” ile vurulmuş ve zihni yaralanmıştı.
 
Buz Ruhu Gözü tarafından vurulan hayalet gözlü adamın hareketleri çok yavaşlamış durumdaydı.
 
İnsanların hareketleri düşünceler yoluyla kontrol ediliyordu ve düşünceler donunca tamamen donmuş gibi oluyordun.
 
Gerçekten de üç büyük göz ailesinden biri olmaya değer. İki yeteneğim tarafından vurulmasına rağmen sadece yaralandı ve ölümün eşiğine gelmedi.” Zhao Feng ister istemez takdir etti.
 
Zhao Feng’in “Buz ve Ateşin Çift Gökyüzü” yeteneği çoğu normal erken aşama Gerçek Mistik Derece yetişimcilerin işini bitirebilirdi.
 
Buz Ruhu Gözü ise patlayıcı olmasa da uzun süre devam eden bir yetenekti.
 
Zhao Feng’in sol gözü hayalet gözlü adama kilitlenmiş bir kristal gibiydi ve rakibine korku veriyordu. Onun bütün hareketleri ve ifadeleri yavaşlamıştı.
 
Miyav miyav!
 
Bir anda çevik koyu gümüş bir kırbaç ortaya çıktı ve hayalet gözlü adamı sarmak için fırladı.
 
Huala!
 
Kırbaç hayalet gözlü adamı sıkıca sardı ve onun kan özünü emmeye başladı. Bu kan üç büyük göz ailesinden birine ait olan çok güçlü bir kandı.
 
Gerçek Ejderha Nişanımı çalmaya cüret etme….
 
Hayalet gözlü adamın yüzü çarpılmıştı ve koyu gri gözleri bir kan çizgisiyle parladı, sanki biraz sonra güçlü bir gizli teknik kullanacak gibiydi.
 
Pa!
 
Küçük hırsız kedi onun yüzüne patisiyle bir tokat attı ve adam bir anda kendinden geçti.
 
Pat!
 
Hayalet gözlü adam yere diz çöktü ve daha tepki bile veremeden, kedi onun nişanını çalarak ortadan kayboldu.
 
Hm, fena değil.” Zhao Feng hemen Mo Tianyi’nin sahip olduğuna eşit olan  altın Gerçek Ejderha Nişanını aldı.
 
Weng~
 
O anda Zhao Feng’in altın ejderhası üçte bir oranında büyüdü.
 
Saydam ışık boyutundaki diğer beş altın ejderha sanki bir şey hissetmiş gibi derince kükrediler.
 
O sırada bu boyutun içindeki bütün dahiler altı korkunç ejderha lütfunu hissedebiliyordu. Yüz mil yakınında bulunan herhangi biri bu altın ejderhaları çıplak gözle görebiliyordu.
 
Zhao Feng’in ejderha lütfu beş ezici dahinin seviyesine ulaştı.
 
Bu neslin altıncı ezici dahisi o olabilir mi?
 
İzleyiciler arasında tartışmalar patlak verdi. Eğer böyle giderse Zhao Feng altıncı ezici dahi olacaktı.
 
Mo Tianyi Zhao Feng’in rakibini yenişini ve Gerçek Ejderha Nişanını alışını baştan sona izlemişti. Bu olay onu şaşkına çevirmiş ve kalbini karartmıştı.
 
Herkesin bildiği gibi hayalet gözlü adam ile Mo Tianyi aynı seviyedeydi. İkisi de birinci düzey uzmanlardı.
 
Tam o sırada.
 
Sou!
 
Zhao Feng Mo Tianyi’ye doğru uçtu, mavi saçları baş döndürücüydü.
 
Bu iyi değil!
 
Mo Tianyi ve sarı yüzlü adamın ifadeleri değişti ve hatta akıllarından kaçma düşüncesi bile geçti.

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1466

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1204

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 995

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 909

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 804

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 787

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 720

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 637

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 634

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 603

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 603

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 154

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 130

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15851 Üye Sayısı
  • 728 Seri Sayısı
  • 34130 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr