Bölüm 360: Kontrolü Kaybetmek

avatar
13119 24

King of Gods - Bölüm 360: Kontrolü Kaybetmek


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba

  Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısının kuralları çok katıydı ve diğerlerine meydan okumanın bedelinin çok ağır olacağı açıktı.   Tanrıça Bing Wei ve  Zhao Feng’in dövüşü berabere bitse de Tanrıça Bing Wei normal maç kaybetmiş gibi ejderha lütfu kaybetmişti.   Weng~   Zhao Feng’in ejderha lütfu aniden yükseldi ve tıpkı Mo Tianyi, Qin Kunwu ve diğerleri gibi turnuvanın ilk yirmisi arasına girdi.   “Ezici dahilerin ejderha lütufları cidden inanılmaz. Onun için biraz ejderha lütfu kaybetmek benim için büyük bir sıçrama oldu.”   Zhao Feng hafiften şaşırdı.   Ne de olsa Gerçek Final sıralaması zafer ve yenilgilerle değil ejderha lütfuyla belirlenecekti.   Yani Zhao Feng şuan ezici dahilerin altındaki birinci düzey dahiler arasına çıkmıştı.   Yukarıdaki sahnede.   “Şu çocuk hiç şüphesiz en iyi sürpriz at.”   “Hehe, en sonuna kadar neler olacağı hiç belli olmaz. Örneğin şu Xin Wuheng kendi yetişim ve seviyesini sınırlıyordu.”   “Batı bölgesinden Mu Rongfan, Cang Yuyue, Doğu bölgesinden Zhao Yufei ve Tuoba ailesinin varisinin çok büyük potansiyelleri var.”   Dokuz Hükümdarın bakışları arenayı taradı.   Oradaki dahiler bu bakışlardan hiçbir şey gizleyemezlerdi.   Zhao Feng hiç şüphesiz buradaki en iyi sürpriz attı ama yetişiminin bir anda sıçrama yapması, artık geriye ortaya çıkarabileceği çok fazla potansiyelinin kalmadığı anlamına geliyordu.   Diğer taraftan Xin Wuheng, Mu Rongfan, Cang Yuyue, Zhao Yufei ve Tuoba ailesinin varisinin hepsinin iyi potansiyelleri vardı.   Tam o sırada bulutlarda bir kaç tane daha gölge belirdi.   “Bir, iki! İki miras daha.”   Kutsal Birlik üyelerinin dikkati daima gökyüzündeydi.   O sırada ortadan kaybolan Kızıl Ay Mirası da dahil toplam dört miras gölgelenmesi vardı.   Zhao Feng sahneden indi ve gökyüzündeki miras gölgelenmelerini izledi.   “Bu, öncekileri aşan bir çağ. En antik ve gizemli miras olan Göklerin Kalıt Mirası ortaya çıkacak mı?”   Bir çok uzman ve dahi bunu düşünmeden edemiyordu.   Efsanelerde söylenene göre Göklerin Kalıt Mirası ortaya çıktığında kıta büyük bir değişim yaşayacaktı.   Fakat bu miras uzun bir süredir ortaya çıkmamıştı.   Kısa bir süre önce Kızıl Ay Mirasının gölgelenmesi Kızıl Ay Şeytan Mezhebi tarafından çalınmıştı. Eğer Kutsal Birlik bile nefesini tutuyorsa, bu daha iyi bir şeyler bekledikleri anlamına gelmiyor muydu?   Sahneden indikten sonra.   Zhao Feng bacaklarını çaprazlayarak oturdu ve kanun kökünü sağlamlaştırmaya odaklandı. Ara sıra da Su Ayı Korsanının Gerçek Ruh Kaynağını dönüştürdü ve özümsedi.   Su Ayı Korsanının Gerçek Ruh Kaynağı Zhao Feng’inkine göre daha yoğun ve daha saftı.   Eğer Zhao Feng bu kaynağın tamamını özümserse Mistik Çiçek Değerli İncili yetiştirmek zorunda kalacaktı. Bu onun görmek istemediği bir şeydi.   Zhao Feng kendini yenilemeye ve kendi Gerçek Ruh Kaynağını güçlendirmeye odaklandı ve Su Ayı Korsanının Kaynağını özümseme oranını düşürdü.   Özümsenen bu Gerçek Ruh Kaynağının her bir zerresi Zhao Feng’in Gerçek Ruh Yıldırım Alevi tarafından arıtılacak ve Yıldırım Mirasının sembolü verilecekti.   Böylece Zhao Feng onu sadece özümsememiş, aynı zamanda saflaştırmış olacaktı.   Neyse ki Zhao Feng’in Gerçek Ruh Yıldırım Alevi son derece güçlüydü ve yıkıcı Gerçek Ruh Alevi diğer bir çok kişiyi aşan seviyedeydi.   Beş bölgedeki savaşlar artık sona yaklaşırken Zhao Feng Su Ayı Korsanının Kaynağını saflaştırmaya ve özümsemeye devam etti, her bir saniyeyi kendini geliştirmek için harcadı.   En sonunda.   Beş bölgedeki savaşlar bittiğinde Zhao Feng’in yetişimi Gerçek İnsan Derecesinin zirvesinde istikrara kavuşmuş ama güçlü bir dar boğaz ile karşılaşmıştı.   “Su Ayı Korsanının Kaynağının üçte birini özümsedim, geriye sadece üçte ikisi kaldı.”   Zhao Feng’in gözleri ışıldadı ve düşünmeye başladı.   Onu Gerçek Ruh Yıldırım Aleviyle arıtsa da hala Zhao Feng’in Gerçek Ruh Kaynağında küçük değişimlere sebep oluyordu.   Ne de olsa iki Gerçek Ruh Kaynağının elementleri farklıydı.   “Geriye kalan üçte ikilik kısmın sadece yarısını özümseyebilirim ve böylece Gerçek Mistik Dereceye aşma şansım yüzde elli olur. Eğer bu miktarı geçersem Yıldırım Mirası elementini kaybederim.”   Yani Su Ayı Korsanı Kaynağından geriye kalanın yarısını bir şekilde kullanması gerekiyordu.   Kullanmak?   Zhao Feng başka bir cesur plan aklına gelince gözleri parladı.   Herkesin bildiği üzere Gerçek Ruh Kaynağı Gerçek Ruh Qi’sinin kaynağıydı ve onun yok olması demek yetişimi kaybetmek demekti.   Bu nedenle Gerçek Ruh Kaynağı bir uzmanın özüydü ve hayatın yarısı anlamına geliyordu.   “Kritik bir anda Gerçek Ruh Qi’sini yakacağım ve Su Ayı Korsanı Kaynağının yarısının bana ne kadar güç sağladığını göreceğim.”   Bunu düşünen Zhao Feng içten içe güldü.   Normal şartlar altında Gerçek Ruh Kaynağını yakmak savaş gücünü önemli ölçüde artırsa da temele zarar verirdi ama Zhao Feng onu kullanmak istiyordu.   Zhao Feng’in artık bir tane daha gizli kozu vardı.   O sırada.   “Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısının ilk turu tamamlandı ve ilk beş yüz kişi ikinci tura geçme hakkı kazandı.”   Antik arenada parlak bir ses yankılandı.   İkinci tur, Gerçek Ejderha Yüz Güç.   Diğerlerine nazaran bu tur daha kolaydı ve yüz tane Gerçek Ejderha dahisi seçmeyi hedefliyordu.   Bu toplantıda ilk yüze girenler Gerçek Ejderha Dahisi sıfatını alabilecekti ve bu Gerçek Ejderha Yüz Güç buna karar verecek olan turdu.   “İlk yüz….”   Bei Moi acı acı gülümsedi.   İlk turdaki savaşlarının yarısından fazlasını kaybetmişti.   Bu sonuçla artık yarışmaya devam edemeyeceği belliydi.   “Başarısız.”   Dong Xue’nin gözleri yaşlıydı.   Weng~   Zhao Feng Gerçek Ejderha Nişanının aydınlandığını ve ejder lütfunun yükselmeye başladığını fark etti.   Aynı zamanda başarısız olanların Gerçek Ejderha Nişanları sönmeye ve ejderha lütufları ortadan kaybolmaya başladı.   Çat! Çat!   Başarısız olanların nişanları parçalandı ve ejderha lütufları kazananlara gitti.   Bu toplantıya en az üç bin kişi katılmıştı ama ikinci tura sadece beş yüz kişi geçmişti.   Zhao Feng ejderha lütfunun daha da güçlendiğini hissetti ve nişanı soluk altın renkle parladı.   Beş ezici dahinin ejderha lütufları ise daha da yoğun bir hale geldi ve altın renkle parladılar.   Boom------   Antik arena değişmeye başladı ve bütün taş heykeller tuhaf bir güç yaymaya başladılar, sanki gökler sarsılıyor gibiydi.   Bütün dahiler saygı ve hayranlık içindeydi.   Antik arenanın yavaş değişimi ve sallanması büyüleyici bir kuvvetin göstergesiydi.   “İkinci tur, Gerçek Ejderha Yüz Güç.”   Zhao Feng antik arenanın değişimini inceledi.   Beş sahne yerle bir olmaya başladı ve en sonunda antik arenayla birleşerek ortadan kayboldu.   Zhao Feng’in bildiğine göre bu antik arena Göklerin Kalıt Mirasıyla bir bağlantıya sahipti.   “Belli zamanlarda bu antik arena ejderha lütuflarına göre değişiyor.”   Bronz tenli Vekil Saray Lordu çevredeki taş heykellere baktı.   Bu taş heykellerden her birinin kendine ait bir hikayesi vardı.   Bazı büyük heykeller uzun süredir varlığını sürdüren şeylerdi. En yüksek on “gökyüzü taş heykelleri” en az yüzlerce metre yüksekliğindeydi ve göklerle bir olmuş gibilerdi.   Kutsal Birliğin Vekil Saray Lordu bile  bu taş heykellere derin bir saygıyla bakıyordu.   Zhao Feng taş heykelleri inceledi ve bir kez daha onların canlı olduğu hissine kapıldı ve onların her bir hareketini izledi.   Huang!   Aniden antik arenanın merkezinde ince saydam bir ışık katmanı belirdi ve ardından, önce bir mil daha sonra da onlarca mil boyunca yayılmaya başladı.   İnce ışık katmanının içinde dağlar, nehirler, göller ormanlar görülebiliyordu.   Bu açıdan bakınca bir harita gibiydi ama aslında gerçekti.   “Bu… bir antik uzaysal düzenekle yapılan gizli bir uzay alemi.”   “Bir uzaysal düzeneğin içindeki boşluk gerçek dünyada bir kaç kat, hatta onlarca kat daha geniştir.”   Dokuz Hükümdar bu konuda oldukça bilgiliydi ve hatta bazıları dış dünyada bile bulunmuştu.   Zhao Feng ister istemez derin bir nefes aldı ve Tanrının Ruhani Gözüyle yaptığı araştırmaya dayanarak bu antik uzaysal düzeneğin gizli bir alem şekillendirdiği sonucuna vardı.   Dışarıdan bakınca manzara ortadaydı. Bu durum tıpkı başka bir dünyanın içine bakmak gibiydi.   “Burası ne kadar büyük ve içinde ne var?”   Zhao Feng Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısına girdiğinden beri sanki başka bir dünyaya dokunmuş gibi hissediyordu.   Shua!   Saydam ışık hızlıca genişledi ve kısa süre sonra tüm antik arenayı kapladı.   Saydam ışık dahileri kolayca geçebilen sakin bir su dalgalanması gibiydi.   Shua! Shua! Shua!   Dahiler yeni bir dünyaya giriş yaptılar ve Gerçek Ejderha Nişanları  kırılmış olanlar antik arenadan silindiler.   “Burası?”   Zhao Feng bir düzlükte durduğunu fark etti ve çok uzak olmayan bir yerde şaşırmış bir dahi daha vardı.   “Neden bu Gerçek Ejderha Yüz Güç önceki toplantıdan farklı?”   Mo Tianyi, Prens Jin ve diğerleri bir önceki toplantıya katılmışlardı ve şu an şaşkındılar.   Havadaki izleyici tribünü ve sahneden ışığın içindeki  manzara net bir şekilde görülebiliyordu.   Toplam beş yüz dahi bin mil genişliğinde bir alana dağılmış durumdaydı.   Bazı dahiler mağaralarda, bazıları ise ormanlardaydı. Hatta bazıları buluttayken bazıları da nehirlerin içindeydi.   “Bu karmaşık yer şekilleri savaş kuvvetini test edecek ve doğrudan bir savaş olmayacak.”   Dokuz Hükümdar durumu boyutun içinden izliyorlardı. “Bu turun kuralları neler?”   Beş yüz dahi alana dağılmış durumdaydı ve hiçbiri de ne yapacağını bilmiyordu.   Ne oldu?   Dokuz Hükümdar birbirlerine baktılar ve bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiler.   “Vekil Saray Lordu, bu iyi değil! İkinci tur birincisinden farklı ve otomatik olarak başladı. Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısının kontrolünü kaybettik….”   Yaşlı, beyaz sakallı bir Hükümdar panik içinde oraya yaklaştı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 26428 Üye Sayısı
  • 848 Seri Sayısı
  • 42898 Bölüm Sayısı


creator
manga tr