Eğer hakim olsaydım, yapacağım ilk şey kölelik ve aristokratik sistemi değiştirmek olurdu. Eğer kanunun karşısında eşitsek, o zaman herkes her şeyde eşit olmalı ve sınıf farklılıkları olmamalı! #The Dark King

King of Gods - Bölüm 353: Ezici Dahinin Meydan Okuması


Çeviri:RassNt  Düzenleme: Berkay Lamba

 
Kuzey sahnesi.
 
Ezici dahilerden normal dahiler ve izleyicilere kadar kıtanın bütün insanları şok içindeydi.  
 
Yıldırım Alevi Tanrı Gözü!
 
Zhao Feng’in sol gözü parladı ve yarı saydam bir alev Bing Shuiyue’nin üzerine kondu.
 
Kazanan göz açıp kapayıncaya kadar belli olmuştu.
 
Bu hızlı değişimi kimse beklemiyordu.
 
Biraz önce Bing Shuiyue avantajı elinde tutarken şimdi yerlerde yuvarlanıyordu.
 
Zhao Feng biraz şaşırdı. Yıldırım Alevi Tanrı Gözünün gücü beklentilerini aşmıştı ve rakibini bir anda yarı ölü durumuna getirmişti.
 
O sırada yarı saydam yıldırım alevi Bing Shuiyue’nin ruhunu yakıyordu ve bu acı fiziksel acıya kıyasla onlarca kat fazlaydı.
 
Küçük kardeş! Shuiyue… hemen teslim ol.
 
Tanrıça Bing Wei ve Mistik buz Kraliçesi hemen bağırdılar.
 
Pat!
 
Bing Shuiyue çığlıklar içindeydi ve ardından bayıldı.
 
Shua!
 
Hakem Gerçek Ejderha Bayrağını sallarken Zhao Feng’e derin bir bakış attı.
 
Weng~
 
Zhao Feng’in Gerçek Ejderha Nişanı artık daha parlaktı ve koyu bronz renkten gümüşe doğru dönmüştü.
 
Ejderha lütfu büyük ölçüde artmıştı.
 
Zhao Feng sahneden inerken Tanrıça Bing Wei’nin soğuk öldürme arzusunu ve hayalet gözlü adamın kıskanç ve öfkeli bakışlarını hissetmişti.
 
Bu savaştan sonra ünü artmış olsa da ezici dahilerden birini kızdırmış ve hayalet gözlü adamı kıskandırmıştı.
 
Kanun kökünü bir an önce şekillendirmeliyim.
 
Zhao Feng oturdu ve zihnindeki içgörüleri birleştirerek çevredeki Gök ve Yerin Yuan Qi’si ile etkileşime geçti.
 
Şu an.
 
Beş bölgedeki savaşlar artık son aşamalara gelmişti ve Kuzey bölgesindeki dört sürpriz attan sadece Zhao Feng’in 45 galibiyeti vardı.
 
Biraz önceki savaş onu bir numaralı sürpriz at konumuna çıkartmıştı.
 
Aynı sırada Doğu, Güney, Batı ve orta bölgelerde de sürpriz atlar vardı.
 
Güney bölgesinin dört büyük sürpriz atının içinde Xin Wuheng ve Liu Qinxin yer alıyordu. Xin Wuheng sadece tek eliyle dövüşüyordu ve Gerçek Mistik Derece birini bile yenmişti.
 
Arenanın üstündeki sahnede.
 
Hükümdarlar aşağıdaki savaşları şaşkın ifadelerle izliyorlardı.
 
Bu Xin Wuheng çok genç olmasına rağmen bir Usta havasına sahip. Herhangi bir soya ya da iyi bir kabiliyete sahip olmasa da bu aşamaya kadar gelebilmiş. Tuhaf, çok tuhaf.
 
Bronz tenli dev Vekil Saray Lordu düşünceliydi.
 
Bu cidden bir mucize ve gerçek yetişim seviyesinin bile üstüne çıkıyor.
 
Kuzey bölgesindeki mavi saçlı çocuğun da göz soyu güçlü, öyle ki en az üç büyük göz ailesi seviyesinde. Zhe zhe, belki de Sekiz Büyük Tanrı Gözünden biriyle bir ilişkisi vardır.
 
Hükümdarlar düşünceler yoluyla tartışıyorlardı.
 
Bu neslin ejderha lütfu son derece güçlüydü ve sürpriz atların kalitesi önceki nesillerin çok üstündeydi.
 
Beş ezici dahinin her biri bir çok neslin dahilerine taş çıkartabilecek düzeydeydi.
 
Bulutlarda.
 
Başka bir bulanık figür belirdi. Bu resimde yeşil otlar, insanlar ve hatta iki kanatlı insanlar ya da insan vücuduna sahip yılanlar görülebiliyordu.
 
Eh? Başka bir miras gölgelenmesi daha ortaya çıktı.
 
Hükümdarlar başlarını kaldırdılar.
 
Bu, şu an kıtada nesli tükenmiş olan bir çok türü içinde barındıran Yeşil Okyanus Mirası. Bu miras on bin yılda bir çıkan cinsten.
 
Yeşil Okyanus Mirasının değeri cidden az değil ve Dört Büyük Mirasa oldukça yakın.
 
Hükümdarların gülümsemeleri daha da genişledi.
 
Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısının ilk turu daha bitmemişti ama şimdiden iki tane miras gölgelenmesi ortaya çıkmıştı.
 
Kılıç Azizi Ye Wuxie, Kızıl Ay Patriğinin devrinde bile böyle bir şey görülmemişti.
 
Tek üzücü şey Dört Büyük Mirastan birinin daha ortaya çıkmamış olmasıydı.
 
Eğer bu dört mirastan biri ortaya çıkmazsa, bu nesle cidden yazık olacaktı.
 
Panik yapmayın, dört büyük miras yalnızca son anlarda ortaya çıkar.”
 
Bronz tenli Vekil Saray Lordu hafifçe gülümsedi.
 
Bu çağ çok güçlü olsa da ejderha lütfu toplantının son aşamalarına kadar zirveye ulaşamayacaktı.
 
Kuzey bölgesi.
 
Zhao Feng yere meditasyon pozisyonunda oturmuştu ve bütün odağını kanun köküne vermişti.
 
Dantianının içinde bir titreme oldu. Bu, Zhao Feng’in yetişiminin bütün kaynağıydı. İçgörüleri ve her şeyi orada bulunuyordu.
 
Zhao Feng’in içgörüleri zihninde belirmeye başladı ve yeryüzüyle bağlantılı gibi görünen zayıf azur zerreler ara sıra ortaya çıkıyordu.
 
Tam o sırada.
 
Zhao Feng’in zihninde kanun kökü şekillenmeye başladı.
 
Eğer sadece Yıldırım Mirası olsaydı şimdiye çoktan kanun kökünü şekillendirmiş olurdum….
 
Zhao Feng iç geçirdi.
 
Gerçek Mistik Dereceye ulaşmamış olsa da kanun kökü şekillendirmeye çalıştığını biliyordu.
 
Üstelik aç gözlüydü ve onun içine Mistik Çiçek Değerli İncilin özünü de katmak istiyordu.
 
Fakat Zhao Feng için yoldan geri dönüş imkansız olsa da buna pişman değildi.
 
Kanun kökünün kuvveti daha sonra kişinin kuvvetini etkileyecek. Örneğin, Bing Shuiyue daha yeni Gerçek Mistik Dereceye ulaşmış olsa da Ma Tianshan’ı yenebilmişti.
 
Zhao Feng geri adım atmadı ve dişlerini sıktı.
 
Bu baskıyla birlikte Tanrının Ruhani Gözünün yetenek öğrenme ve kavrama yetisi keşfedilmiş potansiyelinin zirvesine ulaştı.
 
Zhao Feng’in zihnindeki içgörüler şimdiye kadar binlerce kez çarpışmış olabilirdi.
 
Weng~
 
Gerçek Ejderha Nişanı Zhao Feng’i sahneye yönlendirdi.
 
Teslim oluyorum.
 
Gerçek İnsan Derecesinin geç aşamasında olan bir genç somurttu ve hiç düşünmeden yenilgiyi kabul etti.
 
Bing Shuiyue’yi yenen Zhao Feng şuan Kuzey bölgesinin bir numaralı sürpriz atıydı ve onun kuvveti birinci düzey seviyesindeydi.
 
Zhao Feng sahneden inerken tüm vücudunun soğuk bir hisle dolduğunu duyumsadı.
 
Etrafına baktı.
 
Tanrıça Bing Wei’nin gözleri soğuk öldürme arzusuyla doluydu ve onun yanında soluk yüzlü Bing Shuiyue oturuyordu.
 
Mistik Buz Kraliçesi kollarını çaprazlamış bir şekilde öğrencisi tedavi ediyordu.
 
Usta, bir şey yapamaz mısın?
 
Tanrıça Bing Wei sordu.
 
Savaş bittiğinden beri Bing Shuiyue yarı ölü bir duruma geçmişti.
 
Neyse ki yanlarında bir Çekirdek Köken Alemi Hükümdarı vardı ve  hayat kurtarıcı Ruhsal Haplara sahipti.
 
Shuiyue tehlikeyi atlattı ama ruhundaki yara kısa sürede iyileşecek bir yara değil. Ben asıl bu yaranın Kanun köküne zarar vermesinden korkmuştum, eğer öyle olsaydı korkarım ki Bing Shuiyue artık kendini geliştiremezdi.
 
Mistik Buz Kraliçesi iç geçirdi.
 
O zaman bunun anlamı…
 
Tanrıça Bing Wei isteksizce dişlerini sıktı.
 
Evet, artık Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısına devam edemeyecek.
 
Mistik Buz Kraliçesi kendini zorlayarak konuştu ve Zhao Feng’in arkasından derin bir bakış atarak sessizliğe büründü.
 
Çekirdek Köken Alemi Hükümdarı olsa da Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısına müdahale edemezdi.
 
Buradaki bütün dahiler Kutsal Birliğin koruması altındaydı, özellikle ilk yüze girenler.
 
Dahası Zhao Feng’in Demir Kan Mezhebinden geldiğini biliyordu.
 
Kimse ölmediği ya da sakatlanmadığı sürece, küçük nesle karışamazdı.
 
Lanet olsun!
 
Tanrıça Bing Wei’nin gözleri öldürme arzusuyla parladı ve çevresindeki hava buzla kaplandı.
 
Hükümdar, ben Zhao Feng’e meydan okuyacağım.
 
Tanrıça Bing Wei parlak altın nişanını çıkarttı ve ejderha lütfu bütün Kuzey bölgesini kapladı.
 
Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısının kurallarına göre herkesin üç meydan okuma hakkı vardı.
 
Bing Shuiyue daha önce bu yolu kullanmıştı ve bu sefer de Tanrıça Bing Wei kardeşinin intikamını almak için bu yola başvuracaktı.
 
Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısında bilerek öldürmek yasak olsa da, biraz ejderha lütfu kaybetmek pahasına seni öldüreceğim. En azından yetişimini sakatlayacağım.
 
Tanrıça Bing Wei’nin yüzü öldürme arzusuyla doluydu ve kar beyazı kusursuz yüzü çirkin bir hal almıştı.
 
Ezici dahinin Gerçek Ejderha Nişanı kükredi ve Tanrıça Bing Wei’yi altın bir ejderha sardı.
 
Aman tanrım, Tanrıça Bing Wei ne yapıyor?
 
Bir ezici dahi bir sürpriz ata meydan m okuyacak?
 
Bu sahne bütün arenayı şok etmişti.
 
Orta bölgeden Yu Tianhao, Doğu bölgesinden Tantai Lanyue, Güney bölgesinden Taiyun Shuangzi ve Batı bölgesinden Shi Chengtian, bütün hepsi bunu hissederek Kuzey bölgesine dönmüşlerdi.
 
Aniden beş bölgeden beş tane altın ejderha lütufları yükseldi.
 
Tam o sırada Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısının ilk turu zirve aşamasına gelmişti ve atmosfer yüksekti. Sayısız dahinin kanı kaynıyordu.
 
Weng~ Huang!
 
Çevredeki heykeller giderek gerçekçi bir hal alıyordu.
 
Ondan yükselen baskı karşısında Çekirdek Köken Aleminde olanlar bile bir şey yapamayacak durumdaydı.
 
Bu aura görkemli, kudretliydi ve sanki antik çağlardan geliyor gibiydi.
 
Görünüşe göre antik arena büyük antik çağın güçlerini ateşledi. Bu gerçek anlamda üstün bir çağ.
 
Bronz tenli dev Vekil Saray Lordu’nun gözleri heyecanla doldu.
 
Dahası.
 
Bulutlarda başka bir gölge daha belirdi.
 
Bu sefer.
 
Resim bulutlarla doluydu ve antik arenadaki dahilerin bile hissedebildiği kanların okyanus, cesetlerin dağ olduğu bir sahne görünüyordu.
 
Aman tanrım! Kızıl Ay Mirasının miras gölgelenmesi!
 
Kızıl Ay Mirası neden bu kadar erken çıktı?
 
Kızıl Ay Mirası cidden Dört Büyük Mirastan biri olmayı hak ediyordu. Ortaya çıktığı anda diğer iki mirası bir kenara itmişti.

Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1341

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1131

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 944

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 705

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 685

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 620

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 578

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 466

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 119

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 77

Site İstatistikleri

  • 17790 Üye Sayısı
  • 488 Seri Sayısı
  • 24192 Bölüm Sayısı


creator
manga tr