"Ben Li Qiye'yim ve bu tek başına yeterli." #Emperor's Domination

King of Gods - Bölüm 325: Atanın İzini Takip Etmek


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba

 
Antik Çağa ait olan On Bin Kadim Irk, bizim zamanımızın çok çok uzağında. Bu soyun uyandığında ve onun atasının izini takip ettiğinde nasıl bir güce ulaşacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
 
Mor cübbeli adamın bulanık figürü gülümsedi.
 
Bir soya sahip olan kişinin yetişimini artırmasıyla birlikte soy mirası da uyanacak ve hatta nadir değişimler geçirecekti.
 
Atasının izini sürmek, kişinin soy gücünün atasına ulaşması anlamına geliyordu.
 
Örneğin, eğer atası bir Boş Tanrı Alemi Kralıysa, onun izini takip eden genç nesil onunla aynı güce sahip olacaktı.
 
Fakat, çok sayıda nesil geçmesi yüzünden soylar son derece zayıflıyordu.
 
Zhao Yufei, Liu Qinxin, Ao Yuetian ve hatta Taşkın Göl Şehir Lordu’nun hepsi atalarının sahip olduğunun yüzde biri hatta binde birine denk zayıf bir soya sahipti. Eğer ata çok daha uzun zaman önce var olduysa, bu oran on binde bire kadar düşebiliyordu.
 
Buna bakarak, soyun yarısına hatta beşte birine kadar bile izi takip edilirse ortaya çıkacak gücün ne kadar korkunç olduğu görülebiliyordu.
 
Şuan, Yufei’nin soy mirasını ilk önce incelemek gerekiyor. Onun uzmanlık alanı Gök ve Yerin Yuan Qi’si ile yüksek uyumluluğu ve vücudunun kendisinin bile Yuan Qi’yi özümseyebilmesi. Saf Gerçek Güç ve hızlı etkinleşmenin dışında, onun en büyük avantajı yüksek yetişim hızı.
 
Beyaz cübbeli taoist hafifçe gülümsedi.
 
Yufei hızlı olsa da, Orta Kıtadan Yu Tianhao hiç şüphesiz en hızlı yetişime sahip kişi. Daha yirmi yaşında Gerçek Mistik Derecenin zirvesine ulaşmış durumda ve Kızıl Ay Patriği ve Kılıç Azizi Ye Wuxie’yi aynı yaşta geçmiş olması onun kıtadaki en büyük dahi olarak isimlendirilmesine neden oluyor. Herkesin bildiği üzere yetişim aşamaları yükseldikçe ilerleme hızı da yavaşlar.
 
Mor cübbeli adam bunu özel bir nokta gibi görmedi. Bir kişinin yetişimi arttıkça karşılaştığı dar boğazlar da artıyor ve ilerleme elde etmesi daha uzun sürüyordu.
 
Gerçek İnsan Derecesinden sonra bir yetişimcinin ilerleme elde etmesi için yıllar hatta onlarca yıl harcaması sıra dışı bir şey değildi.
 
Dolayısıyla, Yun Tianhao’nun yetişim hızı Zhao Yufei’ye göre en az 2-3 kat daha yüksekti.
 
Yun Tianhao’nun atalarının hepsi de Çekirdek Kökeni Alemi Hükümdarlarıydı ve hatta ailelerinde Boş Tanrı Alemi derecesinde olanlar bile ortaya çıkmıştı.”
 
Beyaz cübbeli taoist başını sağa sola salladı: “O, Göklerin çocuğu olarak doğdu ve en iyi kaynaklarla öğretilere sahip oldu. Ona kıyasla, Zhao Yufei’nin İlahi Yuan Klanına gelmesi çok uzun bir süre önce değildi ve onun soy gücü atasının izini takip etmeye devam ettikçe Gök ve Yerin Yuan Qi’si ile uyumluluğu artmaya devam ediyor.”
 
Artmaya devam mı ediyor?
 
Bulanık mor figür en sonunda şaşırmıştı.
 
Normal dahiler ilk aşamaları son derece hızlı bir şekilde geçerdi ve genç yaşta Gerçek Ruh Alemine ulaşırdı. Ama çok hızlı ilerledikleri için yıllar hatta onlarca yıl boyunca dar boğazlara takılabilirlerdi.
 
Yufei genç yaşta çok fazla kaynağa sahip olmadı ve yavaş ilerledi ama bu onun avantajına olan bir şeydi. Bunun anlamı onun temelinin son derece istikrarlı olduğudur, ayrıca çok uzak topraklardaki dahiler genelde güçlü mente* sahip olurlar.
 
Ç.N: Ment, ne demek olduğunu bulamadım bilen söylesin.
 
Beyaz cübbeli taoistin gözleri sonsuz bilgelik içeriyor gibiydi.
 
Tam o sırada, Kuzey, Doğu, Güney, Batı ve Orta kıtalardaki güçlerin hepsi Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısına hazırlanıyordu.
 
Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısı için çok fazla yer yoktu.
 
İlahi Yuan Klanı bile on kişilik hakka sahipti. Aynı zamanda bütün Büyük Gök Kubbe Ülkesinin de toplam on kişilik hakkı vardı.
 
Normal güçlü ülkelerin ise genelde iki kişilik hakkı oluyordu.
 
Uzaklardaki Bulut bölgesinde, 13 Ülke teslim olduktan, sonra Güçlü Demir Ejderha Ülkesi tarafından kendi topraklarına katılmıştı.
 
Kırık Ay Klanı, Gök Ayı Dağı
 
Klan Lideri Binası.
 
Mo’er, bu İtici Ruhani Hap. Onun etkisi normal Ruhani Haplardan daha kötü olsa ve büyük bir yan etkisi olsa da, bununla Gerçek Ruh Alemine ulaşma şansına sahip olacaksın.
 
Haiyun Usta’nın yakışıklı yüzünde bir gülümseme belirdi.
 
Onun karşısında duran Bei Moi mücadele ve tereddüt içindeydi.
 
Şuan, daha yarım adım Gerçek Ruh Alemindeydi ama dışarıdan yardım almadığı sürece Gerçek Ruh Alemine ulaşma şansı çok düşüktü.
 
Fakat, 13 Ülke fakir bir bölgeydi ve Dökülen Ruhani Hap gibi bir hapın bir kez daha ortaya çıkması çok zordu.
 
Bu İtici Ruhani Hap da onun Gerçek Ruh Alemine ilerlemesini sağlayabilecek olsa da, yan etkileri çok büyüktü.
 
Bu hapı yutmak, dantianı kırma ve hatta patlatma riski içeriyordu. Bu son derece tehlikeliydi.
 
Mo’er, buradan hiç ayrılmak istemiyor musun? Şuan Bulut bölgesi Güçlü Demir Ejderha Ülkesinin bir parçası olduğu için, Gerçek Ruh Alemine ulaştığın sürece, Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısına katılma şansı elde edebilirsin.
 
Haiyun Usta, Bei Moi’ye, Kırık Ay Klanının en yetenekli dahisine doğru baktı.
 
Bei Moi bir yıl önce Yang Gan’ı geçmiş ve Klanın baş öğrencisi olmuştu.
 
Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısı…
 
Bei Moi yumruklarını sıktı ve vücudu hafifçe titredi. Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısı dünya sahnesiydi ve Bulut Bölgesi herkesin gözünde çorak bir köy gibi görülüyordu.
 
Sadece güçlü ülkelerin bu toplantıya dahi önerme hakkı var. Eğer Güçlü Demir Ejderha Ülkesi burayı işgal etmemiş olsaydı, bu yarışmaya katılma şansın olmayacaktı.
 
Haiyun Usta İtici Ruhani Hapı ona doğru uzattı. Öğrencisinin etkilendiğini görebiliyordu ve onun cazibesine direnemeyeceğinin farkındaydı.
 
Bei Moi doğuştan dahiydi ve arkada kalan normaller gibi olmak istemiyordu.
 
13 Klan Birliğinden sonra yetişime odaklanmış ve şuan 13 Klanın en iyi dahilerinden biri durumundaydı.
 
Bunun nedenlerinden biri de yetişimini çarpıcı bir şekilde artırmışken diğer Cang Yuyue, Lin Tong, Zhao Feng, Ao Yuetian ve Zhao Yufei gibi dahilerin 13 Ülkeyi terk etmiş olmasıydı.
 
Eğer Bei Moi bir adım daha ilerleyebilirse, Güçlü Demir Ejderha Ülkesi içinde bile en iyi dahiler arasına girebilirdi.
 
Bu İtici Ruhani Hapın tıbbi gücü son derece tehlikeli ve eğer bunu on kişi kullanırsa beş tanesi ölürken geri kalanı sakatlanabilir. Bei Moi, talihin bir yılan mı yoksa ejderha mı olacağına karar verecek…
 
Haiyun Usta gözleriyle öğrencisinin gidişini izledi ve yüzünü duygusuz bir ifade sardı.
 
Kırık Ay Klanında başka bir dağda 1.Elderin mekanında.
 
“Gan’er, yetişimin 7.Semanın zirvesinde kaldı. Bu dar boğazı geçerek Gerçek Ruh Alemine ulaşman belki yıllar belki de on yıllar alabilir. Neden gidip dünyayı keşfetmiyorsun?” 1.Elder konuştu.
 
Bu öğrenciniz Ustanın sözlerini dinleyecek.” diye yanıtladı Yang Gan.
 
O da bu dar boğazın onu onlarca yıl kısıtlayacağının farkındaydı.
 
Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısı yarım yıl sonra başlayacak ve şuan sahip olduğun güçle katılman mümkün görünmüyor ama belki gidip dış dünyayı gözlemleyerek biraz içgörü kazanabilirsin.” 1.Elder önerdi.
 
Güçlü Demir Ejderha Ülkesinin iki kişi önerme hakkı vardı.Yang Gan’ın kesinlikle hiç şansı yoktu.
 
Bu öğrenciniz kesinlikle gidip Toplantıyı izleyecek, yolum tehlikelerle dolu olsa bile bunu başaracağım.
 
Yang Gan bu seyahatin oldukça tehlikeli olacağının farkındaydı.
 
Genelde sadece Gerçek Ruh Aleminde olanlar ya da Zhao Feng, Cang Yuyue ve Lin Tong gibi elitlerin bunu başarma şansı vardı.
 
Hehe, Bulut Ülkesi Kuzey Kıtasının sınırına yakın ve Orta Kıtaya biraz yakın olsa da, sahip olduğun hız ile oraya ulaşman 1-2 yıl alacaktır. Yolda ölme ihtimalin bile var.” 1.Elder hafifçe güldü.
 
Bu…
 
Yang Gan’ın morali bozuldu. Eğer Gerçek Ruh Aleminde olsaydı ya da uçan bineğe sahip olsaydı Orta Kıtaya ulaşması yarım yılını alırdı.
 
Çoktan hazırlıkları yaptım. Güçlü Demir Ejderha Ülkesinden Gerçek Ruh Aleminde olan bir arkadaşım bir kaç öğrenciyi Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısını izlemeye götürmek için hazırlık yapıyor ve seni de alacak.
 
1.Elder bir mektup ve bir uzaysal bilezik çıkartarak öğrencisine verdi.
 
Yang Gan mektubu aldığında ve uzaysal bileziğin içinin İlkel Kristal Taşlar ve kaynaklarla dolu olduğunu görünce aşırı mutlu ve minnettar oldu.
 
Yang Gan’ın gidişini izleyen 1.Elderin gözleri hafiften ıslandı: “Gan’er, bencilliğim için beni suçlama…
 
1.Elderin Yang Gan’ı bu toplantıyı izlemek için göndermesinin nedeni hala ufak bir umut kırıntısına sahip olmasıydı.
 
Kuzey Kıtası. Üç büyük ülkeden biri olan Büyük Gök Kubbe Ülkesi.
 
Bin Su Nehri bölgesindeki Demir Kan Mezhebi Bölümü.
 
Zhao Feng gözlerini açtı ve sol gözü daha da soğuk bir hale gelmişti. Zihninde, donmuş gölet 1.3 metre kadar genişlemişti.
 
Yüzündeki soğukluk daha da şiddetlenmişti.
 
Tanrının Ruhani Gözünün ikinci değişimi Zhao Feng’in aurasının daha da soğuk bir hale gelmesine neden olmuştu.
 
Sol gözüyle baktığında Gerçek İnsan Derecesi uzmanları bile baskı ve soğuk hissediyordu. Gerçek Ruh Alemine ulaşmasıyla birlikte Zhao Feng’in gözünün gücü artmıştı.
 
Zhao Feng, hem zihinsel enerji illüzyonu hem de zihinsel enerji saldırısı karşısında çoğu Gerçek İnsan Derece yetişimcilerin bile bir şey yapamayacağına inanıyordu.
 
Bunun dışında, vücudunun içindeki Gerçek Ruh Kaynağı tamamen sağlamlaşmıştı ve Gerçek İnsan Derecesinin erken aşamasında olan yetişimcilere göre daha yoğun ve saftı.
 
Hiç kimse Zhao Feng’in içinde Su Ayı Korsanının Gerçek Ruh Kaynağına sahip olduğunu bilmiyordu.
 
Mühürleme tekniği Göklerin Kalıt Mirasından geliyordu ve eşsiz bir yolla varlığını sürdürüyordu.
 
Sahip olduğum Gerçek Ruh Qi’si tükendiğinde, Su Ayı Korsanının kaynağını kullanarak gücümü artırabilirim.
 
Zhao Feng Gerçek Ruh Kaynağının kendi sınırlarını aştığını hissedebiliyordu. Bunun anlamı Zhao Feng iki tane Gerçek Ruh Kaynağına sahipti, bu onun avantajıydı.
 
Normal şartlar altında, Su Ayı Korsanının verdiği kaynak sadece Zhao Feng’in kendi sahip olduğu kaynağı yenilemek için kullanılabiliyordu. Bu Gerçek Ruh Kaynağındaki element Su Ayı Korsanı tarafından hiç kimseye uygun olmayacak biçimde değiştirilmişti, ama Zhao Feng’in Mistik Çiçek Değerli İncili kavramış olması ve Tanrının Ruhani Gözünün kontrolüyle birlikte, bu Gerçek Ruh Kaynağını kontrol edebilirdi.
 
Ne de olsa, Su Ayı Korsanının Gerçek Ruh Kaynağı Mistik Çiçek değerli İncilden şekillendirilmişti.
 
Bu Gerçek Ruh Kaynağını mümkün olduğunca az ve sadece tehlikeli durumlarda kullanmak en iyisi olacaktır.
 
Zhao Feng Tanrının Ruhani Gözünün duyularını geri çekti.
 
Shua!
 
Zarif bir figür hızla parlayarak içeri girdi.
 
“Bölüm Lideri, Vekil Patrikten bir mektup geldi.
 
Die Ye mektubu ona verdi.
 
Zhao Feng bu mektubu okurken gözleri parladı: “Bir ay içinde Başkente giderek Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısı için verilecek mücadeleye katıl. Tüm Büyük Gök Kubbe Ülkesi genelinde, sadece on kişilik öneri hakkı mı var?

Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1436

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 977

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 639

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 625

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 576

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 576

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14345 Üye Sayısı
  • 675 Seri Sayısı
  • 31966 Bölüm Sayısı


creator
manga tr