Bölüm 1008: Ruh Klonu

avatar
1545 27

King of Gods - Bölüm 1008: Ruh Klonu


 

Bölüm 1008: Ruh Klonu

 

Zhao Feng'in anlayışına göre ayrılan ruh, Zhao Feng'in klonlarından biri olacaktı.

 

Normal Kutsal Lordların klonları, klon tekniğinin ne kadar yüksek dereceye sahip olduğuna bağlı olarak gerçek bedenlerinin gücünün en az yüzde otuzuna sahip olacaktı. Zhao Feng, ruhunu başarılı bir şekilde ayırırsa klonunun ne tür bir savaş gücüne sahip olacağını bilmiyordu, ama çok düşük olmaması lazımdı.

 

Zhao Feng daha sonra Ruh Ayırma Tekniği'ni dolaştırmaya başladı ve tüm hazırlıkları yaptıktan sonra ruhunun dünyasına girdi. Bu şey çok tehlikeli bir ruh tekniğiydi ve Zhao Feng sakinleşip duygularına hakim olmak zorundaydı.

 

Üç gün sonra Zhao Feng ruhunda keskin bir acı hissetti. Yıldırım Ruhu Bedeni biraz daha genişledi ve ruhunun büyüklüğü vücudunun sınırlarını aştı. Arada sırada yıldırım yayları titreşiyordu.

 

Birkaç gün daha geçti ve Zhao Feng'in ruhu, vücudunu tamamen kaplayana kadar genişlemeye devam etti. Zhao Feng'in Puslu Uzaysal Dünyası'nda yoğunlaştırılmış, koyu mor renkli bir hali ortaya çıktı ve bu şeyin etrafı çok sayıda Tanrı Müsibetleri Yıldırım'ı sembolüyle çevrilmişti. Bu şey Zhao Feng'in ruhuydu ve Zhao Feng'in fiziksel bedenini kaplamıştı.

 

Başkaları şu anda Zhao Feng'in ruhunu görseydi korkuya altlarına sıçarlardı. Zhao Feng'in ruhu mutasyona uğramıştı ve Mistik Işık Alemi'nin geç aşamasındaki birinin ruhundan bile daha da yoğun bir haldeydi. Canlı gibiydi ve yıldırımın gücüyle doluydu.

 

Herkes birisi İmparator olduktan sonra onu öldürmek için ruhun tamamen yok edilmesi gerektiğini biliyordu. Şu anda, ilk aşamadaki Mistik Işık Alemi uzmanları bile Zhao Feng'in ruhunu tamamen yok edemezdi. En fazla ruhunu hapsedip tamamen ölene kadar onu yavaş yavaş zayıflatabilirlerdi.

 

Zaman yavaş yavaş geçti. Zhao Feng'in Ruh Ayırma Tekniği'nin ilk seviyesindeki ilerlemesi çok yavaştı. Her şeyi aceleyle yaparsa Tanrı'nın Manevi Gözü'nün mutasyona uğrayacağından korkuyordu, ki bu korkunç olurdu.

 

Zhao Feng'in bilinci ruhunu izliyor ve tüm değişikleri yakından inceliyordu. Hiç beklemediği herhangi bir tehlike belirtisi olduğu zaman Zhao Feng, Ruh Ayırma Tekniği'ni hemen durduracaktı.

 

O sırada Zhao Feng'in ruhu genişledi ve yine şekil değiştirdi. Hiç kimse onun orijinal görünümünü göremiyordu, sanki kötü bir hayalet gibiydi.

 

Hu~~

 

Tanrı Müsibetleri Yıldırımı'nın sembolleri ruhunda titremeye başladı. Buradan Zhao Feng'in ruh gücünün hızla döndüğünü görülebiliyordu.

 

Daha sonra bilincinde yakıcı bir acı ortaya çıktı.

 

“Burası en önemli adım.”

 

Zhao Feng çok gergindi ve rahatlamaya cesaret edemiyordu.

 

Weng~~

 

Koyu mor renkli ruhunun merkezinde soluk mor bir çizgi ortaya çıktı. Oraya akın eden yıldırım sembolleri daha netti, sanki yeni doğmuş gibilerdi.

 

Daha sonra Zhao Feng'in ruhunda dayanılmaz bir acı ortaya çıktı ve yüzü sanki şeytana dönüşüyormuş gibi bükülmeye başladı.

 

Tam o anda Zhao Feng'in ruhu soluk mor çizginin üzerinde bölünmeye başlamıştı.

 

Ruh her şeyin temeliydi. Ruh bölünmesinin ne kadar acı verici bir şey olduğunu herkes tahmin edebilirdi.

 

Zhao Feng, ruhundaki acıyı azaltmak ve kendini iyileştirmek için Ruh İyileştiren Kutsal Tekniği'ni ve On Bin İlahi Düşünceler Tekniği'ni anında dolaştırdı. İki beceriyi birlikte kullandığında iyileştirme etkisinin son derece güçlü olduğunu fark etmişti.

 

Si!

 

Zhao Feng'in ruhunun merkezindeki soluk mor çizgi iki yöne doğru çekilmişti ve Tanrı Müsibetleri Yıldırımı'nın çok sayıda sembolü neredeyse ruhunda patlayacaktı.

 

Tıpkı bu şekilde Zhao Feng her seferinde Ruh Ayırma Tekniği'ni kullanacak ve ruhunu iki tarafa çekecekti, sonrasında ise hızla iyileşmek için  Ruh İyileştiren Kutsal Tekniği ve On Bin İlahi Düşünceler Tekniği'ni kullanacaktı.

 

Bu döngü bir ay boyunca tekrarlandı ve Zhao Feng'in ruhu hala bölünme sürecindeydi.

 

Artık ruhundaki acıya alışmıştı ve Tanrı'nın Manevi Gözü ne derse yapıyordu, hiç beklenmedik işaretler göstermiyordu.

 

Eğer birisi Puslu Uzaysal Dünya'ya girerse Zhao Feng'in ruhunun neredeyse ikiye ayrıldığını görürdü.

 

İki ruhun merkezine bağlanan çok sayıda ruh parçacığı ve Tanrı Müsibetleri Yıldırımı sembolü vardı. Ayrıca ruhun bölündüğü yerin kenarında bulunan koyu mor renkli çizgi yavaş yavaş hareket ediyordu. Bu şey Ruh İyileştiren Kutsal Tekniği dolaştırmanın bir etkisiydi.

 

İki ruh da Zhao Feng'in yüzünün yarısına sahipti ve birbirlerine çok benziyordu. İkisini birbirinden ayıran tek nokta gözleriydi, sağdaki ruh Tanrı'nın Manevi Gözü'ne sahip değildi.

 

“En tehlikeli kısmı geçti.”

 

Zhao Feng sonunda rahat bir nefes aldı ve iki ruh da aynı ifadeyi sergiledi.

 

Ruhu ikiye bölünmüştü ve her iki ruh da onun bilincine sahipti. Ruh Ayırma Tekniği'nin ilk seviyesinin çoğunu yetiştirmeyi başarmıştı.

 

“Ayrılan ruh da Yıldırım Ruhu Vücudu'na sahip.”

 

Zhao Feng hafif heyecanlanmıştı.

 

Yıldırım Ruhu Vücudu'nun sağladığı faydalardan hiç şüphe yoktu. En basit nokta Zhao Feng'in ruhunu iyileştirmek için yıldırımın gücünü emebilmesiydi ki bu da normal ruhların yapamayacağı bir şeydi.

 

“Şimdi sadece iki ruhu tamamen ayırmam gerekiyor.”

 

Zhao Feng'in ilerlemesi yavaştı çünkü işlerin yolunda gittiğinden emin olmak istiyordu. Bu şekilde her ayrıntıyı inceleyip ruhunun ve ruh bölmenin özelliklerini anlayabilirdi. Bu sayede Ruh Ayırma Tekniği'nin ikinci seviyesine daha rahat hazırlanabilirdi.

 

Ruh Ayırma Tekniği'nin ikinci seviyesi yarım bir şekilde tamamlanmıştı. Ondan sonraki her şey Zhao Feng'e bağlıydı.

 

On gün sonra Zhao Feng'in ruhları tamamen parçalandı.

 

Her ruh Zhao Feng'in görünüşünün yarısına sahipti. Böyle bir ruh gerçekten çok çirkindi.

 

Zhao Feng, On Bin İlahi Düşünceler Tekniği'ni ve Ruh İyileştiren Kutsal Tekniği'ni dolaştırırken, “Ruhumun yavaş yavaş orijinal görünümünü iyileştirmesi gerekiyor,” sonucuna vardı.

 

Puslu Uzaysal Dünya'sının içerisinde bulunan iki yarım ruh havada süzülüp birbirlerine baktı.

 

İki ruhun da kenarları yavaş yavaş hareket etmeye ve genişlemeye başlamıştı. Her ikisinde de bir beden ortaya çıkıyordu. Ardından kafa, kol ve bacak gibi uzuvlar ortaya çıkmaya başladı.

 

Bir on gün daha geçmişti ve ana hatlar nihayet tamamen oluşmaya başlamıştı. Ruhlar artık yarım değil tam bir insan görünümüne sahipti.

 

Hu~~

 

İki koyu mor renkli ruh bedeni daha sonra aşağı doğru indi.

 

Ruhlardan birinin sol gözü soluk altın renkliydi ve bu ruh Zhao Feng'in bedenine geri dönmüştü.

 

Zhao Feng, “Ruhsal Et Kar Yeşim Lotus'u ile senin için geçici bir beden yaratacağım,” diye mırıldandı.

 

Mevcut durumu fazlasıyla derindi. İki ruhu ayrı olmasına rağmen ikisinin de bilinci vardı. Zhao Feng sanki iki canı varmış gibi hissediyordu; Tanrı Gözü'ne sahip olan ruhu yok edilse bile ölmeyecekti. Başka bir ruh olarak varlığını sürdürecekti.

 

Tabii ki Zhao Feng hala Tanrı'nın Manevi Gözü olan ruhunu gerçek benliğiymiş gibi düşünüyordu.

 

Ruhsal Et Kar Yeşim Lotus'undan yapılmış bir beden kısa bir süre sonra oluştu ve Zhao Feng'in ayırdığı ruh, bu bedene girdi.

 

“Bu klon, Kutsal Lordların klonlama tekniklerinden çok daha yararlı görünüyor.”

 

Zhao Feng heyecanlıydı.

 

Kutsal Lordlar, Kutsal Bedenlerini bir klon yaratmak için kullanır ve sonra da Ruh Niyetlerini bu klona yazdırırdı. Bu klon gerçek bedenin emirlerini dinliyordu ve kendi bireysel düşünceleri de vardı. Eğer klon çok güçlenir ve ana gövdeye bir şey olursa klon, ana gövdenin kontrolünden bile kaçabilirdi.

 

Geçmişte böyle bir şey olmuştu. Bir Kutsal Lord'un klonu bin yıl sonra geri dönmüş ve ana bedeni öldürmüştü.

 

Ancak Zhao Feng'in yaptığı klonun ruhu ve bilinci vardı. Oluşturduğu ruh hala kendisiydi. Zhao Feng nedenini tam açıklayamıyordu ancak Ruh Ayırma Tekniği ile oluşan ruhun ona asla ihanet etmeyeceğinden emindi.

 

“Şu andan itibaren senin adın Zhao Wang olacak.”

 

Zhao Feng klonuna yeni bir isim verdi. Bugünden itibaren Zhao Wang Ölüm Gözü'nü bedeniyle birleştirebilecekti.

 

Zhao Feng ve Zhao Wang aynı görüşü paylaşıyordu. Zhao Feng, Zhao Wang'ın görebileceği her şeyi görecekti. Ayrıca Zhao Feng ve Zhao Wang'ın birbirlerine bilgi göndermesine bile gerek yoktu; Zhao Feng'in düşünceleri Zhao Wang'ın düşünceleri ile aynıydı çünkü.

 

Zhao Feng bir anda Ruh Ayırma Tekniği ile yarattığı klonun beklentilerini aştığını fark etti.

 

“Ama bir kısım Kutsal Lord klon teknikleri kadar iyi değil.”

 

Zhao Feng her şeye sakince bakıyordu.

 

Ruhunu böldükten sonra, Kutsal Lord düzeyinin ilk aşamalarına geçmek üzere olan Zhao Feng'in Ruh Niyeti neredeyse Yarı-Kutsal Lord seviyesine düşmüştü ve Zhao Wang'ın Ruh Niyeti Büyük Çekirdek Köken Alemi'nin ilk aşamalarındaydı. Ruhsal Et Kar Yeşim Lotus'u ile oluşturulan bedenin yaşam gücü Ufak Çekirdek Kökeni Diyarı'nın zirvesindeydi.

 

Bu durum Zhao Feng'in gücünün azaldığı ve klonu Zhao Wang'ın kısa vadede bir şey yapamayacak kadar zayıf olduğu anlamına geliyordu. Kutsal Lordlar da bir klon yarattıklarında etkileniyordu ancak onların Ruh Niyetleri zayıflamaz ve klonları aynı savaş gücüne sahip olurdu. Bu da Kutsal Lord'ların onları hemen kullanabilmesine olanak sağlardı.

 

“Bazen istediğimiz her şeyi hemen elde edemeyiz.”

 

Zhao Feng hiç de hayal kırıklığına uğramış gibi görünmüyordu.

 

Kutsal Lordlar tarafından oluşturulan klonlar sınırlı potansiyele sahipti. Bir klon, ana gövdesi kontrolü bırakmadığı veya ana gövde bir kaza geçirmediği sürece ana gövdeyi asla geçemezdi, ancak Zhao Feng'in klonu iki yaşamın tecrübesine, birçok hazineye ve gizli tekniklere sahipti. Savaş gücü ana bedeni aşabilirdi ancak Zhao Feng'e asla ihanet etmezdi.

 

Zhao Feng klonu Zhao Wnag'i artık daha fazla incelemedi. Her iki beden de yetişim yapmaya başladı.

 

Ruhu başarıyla bölünmüş olmasına rağmen iki ruhtaki yaralar henüz iyileşmemişti. Ruhtaki yaralara daha fazla dikkat etmek gerekiyordu.

 

“Hmm? Ne oldu?” Zhao Feng gözlerini açarken bağırdı.

 

“Yoksa...?” Zhao Feng korkuyla Zhao Wang'a baktı ve sonunda ne olduğunu anladı.

 

İkisi de aynı bilinci paylaştığı için Zhao Wang'ın kavradığı her şey Zhao Feng'in zihnine de girecekti.

 

Tabii ki bu şey yalnızca yaşanılan deneyim ve kavrayışlarla sınırlıydı. Gerçek güçleri paylaşılamıyordu yoksa Zhao Feng hemen Zhao Wang'ın gücünü bir İmparator seviyesine çekebilirdi.

 

“Bu özellik On Bin İlahi Düşünce Tekniği'ni dolaştırdığım zamana benziyor.”

 

Zhao Feng On Bin İlahi Düşünce Tekniği'ni öğrendikten sonra çoklu görev yapabiliyordu ancak şu anda iki zihinle aynı şeye odaklanırsa etki oranı daha da hızlı olacaktı.

 

“Ölüm Gözü'nü bir süre sonra klonla birleştireceğim,” Zhao Feng planladı.

 

Ölüm Gözü'yle klonun ruh gücü arasındaki fark ne kadar küçük olursa rafine etmek daha kolay olacaktı ancak Zhao Wang'ın ruhu Zhao Feng'in ruhuyla aynı olduğu için bunu rafine etmesine gerek yoktu, çünkü Zhao Feng bunu çoktan rafine etmişti. Bu durum ikili arasındaki yetişim farkı ne kadar yüksek olursa olsun klonun Ölüm Gözü'yle birleşebileceği anlamına geliyordu. Ufak Çekirdek Köken Diyarı'nın zirvesinde olan Zhao Wang, Yarı-Kutsal bir Lord seviyesinde olan Ölüm Gözü'yle birleşirken herhangi bir hayati tehlikeyle karşılaşmayacaktı.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 25400 Üye Sayısı
  • 846 Seri Sayısı
  • 42788 Bölüm Sayısı


creator
manga tr