Bölüm 991: Korkunç Soy

avatar
1556 28

King of Gods - Bölüm 991: Korkunç Soy


 

Bölüm 991: Korkunç Soy

 

Birkaç düzine siyah renkli figür Zhao Feng'in hemen arkasında durdu ve yaydıkları şeytani aura somut görünüyordu.

 

“İblis Lordu, önümüzde duran düşman şimdiye kadarki en büyük düşmanımız.”

 

“Onu öldürdüğümüzde, kıtayı yönetebileceğiz. Tüm kıta ayaklarımızın altında diz çökecek.”

 

Zhao Feng, bu sahnedeki en büyük kötü adam olduğunu ve oynadığı karakterin kıtayı fethetme niyetinde olduğunu biliyordu. Yu Tianhao belli ki kıtayı kurtarmak için gelen bir kahramandı.

 

“Lord Savaş Kralı, lütfen iblisi öldür!”

 

“Ancak o zaman dünya kurtulacak.”

 

Yu Tianhao'nun siyah gözlerinden savaş niyeti fırladı. Böyle bir sahne tam olarak istediği şeydi. Ayrıca buradaki çevre, Zhao Feng'le Azure Çiçek Kıtası'nda dövüştüğü yere çok benziyordu.

 

Yu Tianhao Zhao Feng ile birlikte geçmişe döndüğünü ve son savaşlarını bir kez daha başlatmak üzere olduklarını hissetti. Gelgelelim ki Zhao Feng ile aralarındaki fark artık o kadar da büyük değildi. İkisi de imparatordu.

 

“Zhao Feng, senin şu mükemmel Kanlı Şeytan Güneşi Soyu'nu görelim bakalım.”

 

Yu Tianhao'nun soyu, savaş niyetinin de yardımıyla birlikte kaynamaya başladı.

 

Wu~

 

Kadim ve gizemli bir figür Yu Tianhao'nun bedeniyle senkronize oldu. Yu Tianhao'nun hareketleri bir anda arkasında bulunan soğuk figürle bir haline geldi. O sırada Yu Tianhao bir Savaş Tanrısı gibi görünüyordu. Etrafındaki her şey gökyüzüne doğru vuran turuncu bir ışıkla kaplıydı.

 

“Göklerin Altındaki Eşsizlik!”

 

Yu Tianhao'ya saldırdığı sırada yüce bir niyet etrafa yayıldı. Ellerini ters çevirdi ve parlak bir avuç içi ortaya çıktı.

 

Boom! Bam! Bam!

 

Bu avuç, yoluna çıkan her şeyi eziyordu ve Zhao Feng'in vücuduna doğru geldi.

 

Boom!

 

Koyu sarı renki bir kum fırtınası tüm bölgeye yayılmıştı.

 

Bam!

 

Ardından kırmızı renkli bir ışık parıltısı ortaya çıktı ve güçle dalgalanırken göklere ulaştı.

 

Hu~ Hu~

 

Koca kum fırtınası çarpıcı bir yıldırım ve ateşle parçalanmıştı.

 

Zhao Feng, kum fırtınasının ortasında dururken şeytani bir yıldırım hükümdarı gibiydi. Kendisinden yayılan korkunç yıldırımın ve ateş gücü etrafta bulunan her şeyi yok etti.

 

Fiziksel bir alev gücü, somut bir hal alan savaş niyetiyle çarpışmıştı.

 

Bam! Shu~ ~ Shu~~

 

Etrafta turuncu ve kırmızı renkli ışıklar parıldıyordu.

 

“Mükemmel Kanlı Şeytan Güneşi Soyu'ndan beklendiği gibi, Cennet Savaşı Soyu'yla aynı seviyede olan bir İmparatorluk Dao Soyu.”

 

Yu Tianhao kendi soyunu maksimum seviyeye kadar dolaştırmaya başladı. Savaşma iradesi tüm vücudunu kapladığında Yu Tianhao, kadim ve gizemli bir figür haline dönüşmüş gibi hissetti. Gücü zirveye ulaşmıştı ve tamamen serbest kalmak üzereydi. Arkasındaki gizemli figür anında daha da büyüdü ve yoğunlaştı.

 

“Savaş gücü çok hızlı artıyor!” Zhao Feng'in yüz ifadesi biraz değişti. Yu Tianhao'nun soyunu biraz biliyordu. Bu soy, uzun süre savaştıkça daha güçlü hale gelen korkunç bir soydu ve uzun süre dayanabilirdi.

 

Yu Tianhao'nun savaş niyeti ilk darbe alışverişinde şok edici bir seviyeye ulaşmıştı. Savaş gücü şimdiden Kutsal Lordlarla kıyaslanabilirdi.

 

“Gel!” Zhao Feng'in cam gibi alevlerle kaplanmış vücudundan patlama sesleri geldi.

 

Bam!

 

Zhao Feng, Yu Tianhao'ya bir anda yaklaşırken arkasında ateşli bir görüntü bıraktı ve yumruk attı. Sınırsız ateş ve yıldırım gücü, Kutsal Yıldırım Bedeni'nin baskısı ile birlikte etrafa savrulmuştu.

 

Bam!

 

Yu Tianhao avucunu dışarıya doğru itti ve altın renkle parıldayan bir güneş ortaya çıkardı. Bu şeyin gücü, patlama konusunda uzmanlaşan Kanlı Şeytan Güneşi Soyu'na eşitti.

 

Boom! Hu ~

 

Cam benzeri bir alev dalgası anında Yu Tianhao'nun kadim ve gizemli figürünün üzerine düştü ve yanmaya başladı.

 

“Ateşleme, aşınma ve can çalma mı?” Yu Tianhao'nun yüz ifadesi değişti. Mükemmel Kanlı Şeytan Güneşi Soyu'nu ilk kez görmüştü ve gerçekten de dehşet vericiydi.

 

“Eşsiz gizli teknik — Kaotik bir şekilde Dans Eden İlkbahar ve Sonbahar!” Yu Tianhao'nun siyah saçları çılgınca dalgalandı ve parlak bir ışık parıltısı vücudunu kaplayıp tıpkı bir zırh parçası gibi kristalleşti. Arkasındaki insan figürünün üzerinde de bir zırh tabakası ortaya çıktı.

 

Peng! Boom! Bam!

 

Yu Tianhao'nun saldırısı dağları ve okyanusları yerinden oynatabilirdi. Her yumruğu ve tekmesi, her şeyi ezebilecek eşsiz bir savaş niyeti içeriyordu.

 

Zhao Feng'in de savaştıkça gücü artacaktı. Vücudundaki alevler şeffaf bir hal aldı ve arada sırada bir yıldırım yayı da titremeye başlıyordu.

 

Zhao Feng'in Ruh Niyeti Kutsal Lord seviyesine ulaşmıştı ve Kutsal Yıldırım Bedeni'nin güçlü savunmasıyla birlikte Yu Tianhao'nun saldırısından korkmuyordu. Ayrıca can çalma yeteneği bu savaşta etkiliydi.

 

Boom! Bam!

 

Zhao Feng bir yumruk savırdı ve ateş ve yıldırım gücü tıpkı bir volkan gibi patladı. Her saldırısında yüksek bir patlayıcı güç vardı.

 

Tie Lingyun'a karşı savaştıktan sonra Zhao Feng Kanlı Şeytan Güneşi Soyu'nu daha iyi kontrol edebiliyordu. Kanlı Şeytan Güneşi Soyu'nun meydana getirdiği enerji tüketimini de minimuma indirmeyi başarmıştı ve saldırdığında patlayıcı gücü ortaya çıkartabiliyordu.

 

Ancak Yu Tianhao'nun saldırısı ve savunmasının şok edici bir seviyeye ulaştığını kabul etmek zorundaydı. Zhao Feng'in patlayıcılığı ona fazla zarar verememişti.

 

Boom! Peng!

 

İkili arasındaki savaş şok ediciydi ve fırtınadan sürekli kırmızı ve turuncu renkli ışıklar saçılıyordu.

 

“Zhao Feng, gerçek yeteneğini kullan.” Yu Tianhao Savaş Tanrısı gibiydi. O ve yanındaki soğuk figür, cennetin ve dünyanın tüm gücünü yutmuş gibi görünen bir ışık yaydı. Kendisinden yayılan savaş niyeti bir kez daha yükseldi ve normal Kutsal Lordları da aştı.

 

“Ben de öyle. Ne de olsa fazla zamanımız kalmadı.” Zhao Feng birkaç düzine metre geri çekildi ve arkasında alev izleri bıraktı.

 

“Kanlı Şeytan Saldırısı!” Zhao Feng'in etrafındaki cam benzeri alevler çılgınca yanmaya başladı ve patlama sesleri duyulabiliyordu. Hemen arkasında kırmızı renkli bir güneş görüntüsü ortaya çıktı ve bu güneşin hemen ortasında bir girdap dönüyordu.

 

Boom! Whoosh!

 

Daha sonra Zhao Feng'in figürü parladı ve Yu Tianhao'nun önüne geldiğinde arkasında bir ışık izi bıraktı.

 

Bam!

 

Zhao Feng yumruk attığı anda etrafındaki tüm ateş, sanki patlamaya hazır bir volkan gibi saldırıya geçmişti. Ortaya çıkan ateş ve yıldırım, Yu Tianhao'nun arkasındaki soğuk figürü tamamen yutmuştu.

 

Boom!

 

Kanlı Şeytan Güneşi Soyu'nun ateşleme ve aşındırma etkileri hemen devreye girip Yu Tianhao'nun arkasındaki figürü yakmıştı, bu da tıpkı bir ateş dağı gibi görünüyordu.

 

“Eşsiz Savaş Tanrısı!” Ateşle kaplanan Yu Tianhao yavaşça söyledi.

 

Weng~~

 

Arkasındaki soğuk figür, vücudunun her noktasından parlak ve turuncu renkli bir ışık çıkardı. Yu Tianhao resmen turuncu bir güneş halini almıştı. Kendisinden gelen her zayıf hareket, soğuk figür ile yakından bağlantılıydı.

 

Weng!

 

Soğuk figürde aniden bir çift kırmızı-turuncu renkli göz ortaya çıktı ve gökyüzünü sarsacak bir savaş niyeti dalgalanması yayıldı. Bir anda Yu Tianhao soğruk bir figür haline geldi ve Kutsal Lordların zihinlerini ezebilecek bir savaş niyeti dalgası yaydı.

 

Hu ~

 

Figürün üzerindeki alevler bu yüce güç tarafından anında kenara doğru itilmişti.

 

“Güç Tanrısının Baltası!”

 

Patlama sesleri geldikçe Yu Tianhao'nun gözleri siyah yıldızlara benzer bir hal alıyordu. Havada turuncu renkli bir ışıkla parıldayan bir balta görülebiliyordu.

 

“Ne korkunç bir savaş gücü!” O sırada Zhao Feng, sınırsız savaş niyetinin baskısına dayanmak zorunda kaldığı için bir dağla karşı karşıya olduğunu hissetti. O bile bu eşsiz saldırıya karşı savunmaya cesaret edemiyordu.

 

“Zhao Feng, durum iyi görünmüyor. On Üçüncü Prens bizi galibiyet sayısında geçti,” Dokuzuncu Prens'in sesi o sırada yankılandı. Zhao Feng'in şu anki durumunu bilmesine rağmen Zhao Feng'e haber vermek zorundaydı.

 

“Madem öyle... ” Zhao Feng'in yüz ifadesi aniden sakinleşti. Kendini tatmin etmek için Xin Wuheng ve Yu Tianhao karşı savaşmış olsa da hala en önemli olan şeyi biliyordu.

 

Boom!

 

Issız Yıldırım gücü Zhao Feng arkasında dökülmeye başladı. Yüz metre içindeki her şey bir anda karanlık ve karmaşık bir hale geldi. Bu boyutun bazı yasaları Zhao Feng tarafından bile kontrol ediliyordu.

 

Aynı zamanda Zhao Feng'in yanan bedeninin etrafında yanıp sönen altın renkli bir ışık dalgalanması ortaya çıktı. Kanla kaplı bir yıldırım bariyeri de ortaya çıkmıştı.

 

Zhao Feng, Yu Tianhao'nun eşsiz saldırısının gelmesini istemiyordu. Öyle olsaydı saldırı daha da güçlenirdi.

 

Teng!

 

Zhao Feng havaya doğru sıçradı ve Kutsal Yıldırım Bedeni'nin fiziksel gücü ile tüm kadim yıldırımını savunma bariyerine yoğunlaştırarak avcunu dışarıya doğru itti. Aynı zamanda Küçük Dünya'sının içerisindeki Rüzgar Yıldırım gücü Zhao Feng'e karşı toplanmaya başlamıştı.

 

Etrafını kızıl renkli ölümcül yıldırımlar saran Zhao Feng bir anda Yıldırım Tanrısı gibi görünmeye başlamıştı.

 

Bam! Boom! Boom!

 

Kızıl renkli yıldırım, turuncu renkli göz kamaştıran ışıkla çarpıştı. Savaştıkları boyut sarsılmaya başlamıştı ve sanki kıyamet kopuyormuş gibi kum fırtınaları ve rüzgarlar ortaya çıkıyordu.

 

Whoosh!

 

Hemen ardından kızıl bir yıldırım ortaya çıktı ve Yu Tianhao'nun hemen önüne ulaştı.

 

“Tanrı Gözü Parçalanması!” Zhao Feng sol gözünün yeni gücünü kullandı. Yalnızca bu hamle savaş gücü sürekli artışta olan Yu Tianhao'ya karşı koyabilirdi.

 

Boom! Hu~~~~

 

Kum fırtınaları sakinleştiğinde Yu Tianhao, kan ve ter içinde kalmış sırılsıklam bir şekilde yerde yatıyordu.

 

“Kazanan, Zhao Feng.”

 

Anında labirent sarayına geri döndüler. Zhao Feng hemen birkaç tane özel kaynak ve hap çıkardı. O sırada birkaç rakip daha bulmak için sol gözünü kullanıyordu.

 

“Zhao Feng, sen Yu Tianhao'yu yendikten sonra toplam galibiyet sayımız On Üçüncü Prens ile aynı olacak,” Dokuzuncu Prens'in sesi yankılandı.

 

“Anladım,” Zhao Feng cevap verdi.

 

Yu Tianhao ile olan savaşa çok fazla odaklandığı için Jing Kai'ye pek yardım edememişti ve bu durum galibiyet oranlarının yavaşlamasına neden olmuştu. Sonuçta On Üçüncü Prens'in labirent sarayının etrafında dolaşan hala beş tane adamı vardı.

 

Sadece biraz zaman kalmıştı. Zhao Feng, On Üçüncü Prens'in toplam galibiyet sayısının Dokuzuncu Prens'in sayısını aşmasına izin veremezdi.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 23948 Üye Sayısı
  • 835 Seri Sayısı
  • 42081 Bölüm Sayısı


creator
manga tr