"Beyin bir paraşüt gibidir, sadece açık olduğunda iyi çalışır." #James Dewar

King of Gods - Bölüm 315: Bölüm Lideri İnzivadan Çıkıyor


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba

Zhao Feng Mistik Çiçek Değerli İncil’i önceden yok etmişti ama bu yetenek aslında Su Ayı Korsanının Gerçek Ruh Kaynağında muhafaza ediliyordu.
 
Su Ayı Korsanı, gizli yeteneğinin kaybolup gitmesine müsaade etmeyecektin, değil mi? Aksi takdirde ardında böyle bir hile bırakmazdın.
 
Zhao Feng Tanrının Ruhani Gözüyle Gerçek Ruh Qi’sinden yapılma kitabı inceledi ve ister istemez iç çekti.
 
O anda, artık Su Ayı Korsanının hesaplama yeteneklerinin ne kadar korkunç olduğunu hissetmişti.
 
O çağda, Su Ayı Korsanının hüküm sürme gücü yoktu. Ama o sadece güce ve hazinelere bel bağlamıyordu, o aynı zamanda son derece zekiydi.
 
Shua!
 
Zhao Feng Tanrının Ruhani Gözünü deveran ederek Gerçek Ruh Qi’sinden yapılma kitabı taradı ve içeriği hemen Zhao Feng’in zihnine kopyalandı.
 
Tanrının Ruhani Gözü bir çok değişim geçirmişti ve gücü gittikçe daha korkunç bir hale gelmişti. Yüksek seviye Ruhani dereceyle kıyaslanabilecek düzeyde olan Mistik Çiçek Değerli İncil bile kopyalanmıştı.
 
Daha sonra Mistik Çiçek Değerli İncil zihninde ortaya çıktı ve Zhao Feng hemen içeriğe göz attı.
 
Yetenekler anlamında bu Mistik Çiçek Değerli İncil Yüksek seviye Ruhani dereceye yakındı. Ama bu kitabın içerdiği yetenekler Yüz Çiçek Bölümüne aitti ve Habis yoldan geliyordu.
 
Basitçe söylemek gerekirse, bu uğursuz teknikleri içinde barındıran Habis bir kitaptı.
 
Bu nedenle, gerçek değeri Zhao Feng’in Yıldırım Mirasıyla yarışırdı.
 
Tek fark, Mistik Çiçek Değerli İncil yetişimcilerin Çekirdek Kökeni Alemine ulaşmasını oldukça zorlaştırıyordu, buna karşın Yıldırım Mirası kesin başarma şansı veriyordu.
 
Mistik Çiçek Değerli İncil beklenmedik tuhaf teknikler içeriyor. Hareket ve hız yetenekleri Yıldırım Mirasının bazı zayıf kalan kısımlarına yardımcı olabilir.”
 
Zhao Feng kitabı ilk okuduğunda afalladı.
 
Yıldırım Mirası kavrama ve içgörüyü hedefliyordu, buna karşın Mistik Çiçek Değerli İncil her durumda kullanılabilirdi, her biri farklı bir taktiğe sahipti.
 
En iyisini seçip geri kalanını unutacağım.
 
Zhao Feng kararını verdi. Elinde Mistik Çiçek Değerli İncil varken başka yeteneklere ihtiyacı yoktu.
 
Sonraki bir iki gün Zhao Feng inzivada kaldı.
 
Bölüm Lideri binasının üstündeki Yıldırım Yuan Qi’si daha da yoğun bir hal aldı ve hatta yıldırım bulutu şekillendi.
 
Gerçek Ruh Alemine ilerlemeye çalışırken ortaya çıkarttığı aura bile diğerlerinden kat kat daha güçlü.
 
Die Ye bundan etkilendi. Binanın üstünde toplanan yıldırım bulutu erken aşama Gerçek İnsan Derece uzmanlarını bile çoktan aşmıştı.
 
Genel düşünceye göre, Gerçek İnsan Derecesine yeni geçen kişiler başlangıç aşaması olarak sayılırdı ve ancak sağlamlaştırmanın ardından erken aşamaya geçebilirlerdi.
 
Zhao Feng’in aurasının bu kadar güçlü olmasının üç ana nedeni vardı.
 
Birincisi, Yıldırım Mirası son derece güçlüydü ve yıldırım dünyadaki en güçlü elementlerden biriydi. Çoğu elemente zıt etki yapabiliyordu.
 
İkincisi, Zhao Feng’in zihinsel enerji seviyesi çok yüksek seviyelere gelmişti ve Tanrının Ruhani Gözünün zihinsel enerji kaynağı son derece engindi, bu nedenle daha fazla Yuan Qi toplayabiliyordu.
 
Üçüncüsü, Su Ayı Korsanının saf Gerçek Ruh Kaynağı Zhao Feng’in Gerçek Ruh Kaynağıyla bütünleşmişti.
 
Bu üç nedenin dışında, Zhao Feng aynı zamanda yetişime yardımcı olan Üç Çiçekli Değerli Nilüfere sahipti.
 
Bu nedenle, Zhao Feng’in Gerçek Ruh Kaynağı daha yeni toplanmış olsa da, oldukça güçlüydü.
 
Booom!
 
Havadaki yıldırım bulutu aniden sarsıldı ve Zhao Feng’in vücuduna sel gibi hücum ederek onu temizledi.
 
Bir süre sonra, havadaki yıldırım tamamen dağıldı.
 
Hemen bunun akabinde, bir kaç mil boyunca içinde yıkıcı, kaotik bir his barındıran yeni bir Gerçek Ruh Alemi aurası yayıldı.
 
O anda, Demir Kan Mezhebi Bölümünde olan herkes bu aurayı hissederek titredi.
 
Başardı.
 
Die Ye büyük bir görevi yerine getirmiş gibi davrandı ve gözlerinde şaşırmış gibi bir ifade parladı.
 
Zhao Feng’in aurası çok güçlüydü. Gerçek Ruh Alemine daha yeni ulaşmış olsa da, böylesine dehşet verici bir aura yayıyordu.
 
Sadece bazı yüce uzmanlar yetişimi arttığında böyle bir his verebilirdi.
 
Örneğin, Kılıç Azizi Ye Wuxie Gerçek Ruh Alemine yükseldiğinde, bir kılıç ışığı ışını onu takip eden Gerçek Ruh Alemi uzmanlarını geri çekilmeye zorlamıştı.
 
Kadim kayıtlara göre, Kızıl Ay Patriği Gerçek Ruh Alemine yükseldiğinde, on mil etraftaki her yeri kan renginde bulutlar sarmıştı, bu felaketi temsil ediyordu.
 
Zhao Feng Gerçek Ruh Alemine ulaştığında ise, on mil çevrede yıldırım gürlemeleri duyulmuş ve uyuşma hissi yaşanmıştı.
 
Bölüm Liderine raporum var, Vekil Chen Uçan yelpaze Haydutu tarafından ele geçirildi. Yun ailesi Lideri ve Uçan Yelpaze Haydutunun dediğine göre eğer Bölüm Lideri üç gün içerisinde ortaya çıkmazsa, Demir Kan Mezhebi Bölümünü yok edeceklermiş.
 
Binanın dışında diz çökmüş bir figür titriyordu.
 
Zhao Feng Gerçek Ruh Alemine ilerlediği anda, normal Gerçek İnsan Derece uzmanlar bile Zhao Feng ile yüzleşirken kalplerinin titrediğini hissettiler.
 
Siktir git.
 
Havada gök gürültüsü gibi bir ses duyuldu, sanki Yıldırım Tanrısı konuşmuş gibiydi.
 
Tamam tamam!
 
Yarım adım Gerçek Ruh Alemi yetişimcisi öyle korkmuştu ki ruhu neredeyse yok olacaktı.
 
Bu yeni Bölüm Liderinin sadece bir bağırması bile neredeyse zihnini paramparça edecekti. Normal Gerçek İnsan Derece yetişimciler bu güce sahip değildi.
 
Gerçek Ruh Kaynağını sağlamlaştırıyor olmalı. Şuan bir hamle yapması için doğru zaman değil.
 
Dİe Ye içten içe düşündü.
 
Binada.
 
Zhao Feng bacaklarını çaprazlamış bir şekilde otururken mavi saçları uçuşuyordu. Vücudunun etrafını yıldırım arkları sarmıştı. Bu arklar örümcek ağından bile inceydi.
 
Aynı zamanda, alnında bir yıldırım izi parladı. Bu tıpkı Yüzen Taç Sarayından aldığı Yüzen Taç Yıldırım İzi gibiydi.
 
Die Ye’nin düşünceleri 50% oranında doğruydu. Zhao Feng sadece Gerçek Ruh Kaynağını sağlamlaştırması gerekmiyordu, ayrıca gelişime ihtiyacı vardı.
 
Onun Yıldırım Mirası yetişimi tarafından kısıtlanmıştı, ama şimdi Gerçek Ruh Alemine ilerlediği için Göklerin ve Yerin Yuan Qi’sini hissetme konusunda bambaşka bir seviyeye ulaşmıştı. Normal Gerçek İnsan Derece yetişimcilerin çoğundan daha iyiydi.
 
Boom Boom Boom!
 
Havada bir kez daha yıldırım belirdi, bu sefer öncekine göre daha güçlüydü.
 
Ne… neler oluyor? Daha biraz önce Gerçek Ruh Alemine ilerlemedi mi? Aurası neden tekrar yükseliyor?
 
Die Ye’nin yüzünde inanamaz bir ifade belirdi.
 
Gerçekte, Su Ayı Korsanının Gerçek Ruh Kaynağı Zhao Feng’in Gerçek Ruh Kaynağıyla birleştiğinden, onun boyutu erken aşama Gerçek İnsan Derecesine yakındı.
 
Herkesin bildiği üzere Su Ayı Korsanının yetişimi Gerçek Mistik Derecenin zirvesine ulaşmıştı ve yarım adım Gerçek Lord Derecesi düzeyindeydi.
 
Dolayısıyla ardından bıraktığı Gerçek Ruh Kaynağı elbette güçlüydü.
 
Biraz önce elde ettiği ilerleme sayesinde gücünü ve duyularını kullanan Zhao Feng doğrudan Yıldırım Mirasının ikinci katına hücum etti ve daha fazla Yıldırım Yuan Qi’si topladı.
 
Aynı zamanda, Su Ayı Korsanının Gerçek Ruh Kaynağı onun Yıldırım Yuan Qi’si emmesine yardımcı bir kuvvet görevi görüyor ve Gerçek Ruh Kaynağını sağlamlaştırıyordu.
 
Zaman böyle geçip gitti.


Bölüm Lideri binasının üstündeki Yıldırım Yuan Qi’sinin hareketleri neredeyse Gerçek Mistik Dereceyle kıyaslanabilecek düzeye gelmişti.
 
Zhao Feng’in üzerinde yüzlerce metre genişliğinde yıldırım bulutları ortaya çıktı. O anda, normal Gerçek İnsan Derecesinde yetişimciler Zhao Feng’e yaklaşmaya bile cüret edemiyordu.
 
Eğer bu korku verici yıldırım bulutları yere çökerse, sadece Zhao Feng ölmekle kalmaz, aynı zamanda yakınlardaki Gerçek Ruh Alemi yetişimciler de zarar görmeden geri çekilemezdi.
 
Weng~
 
Zhao Feng’in altındaki Üç Çiçekli Değerli Nilüfer tuhaf bir ışık yayarak onun Göklerin ve Yerin Yuan Qi’sini emmesine yardımcı oldu.
 
Üç Çiçekli Değerli Nilüfer gibi kutsal bir eşya da Zhao Feng’in aurasını yükseltiyordu.
 
He he, bu gün son gün. Eğer Zhao Feng ortaya çıkmazsa, bu seksi vekil bizim oyuncağımız olacak.
 
Uçan Yelpaze Haydutu zalimane bir gülümseme gösterdi.
 
Yan Yun ailesi ve Yüz Çiçek Bölümü Bin Su Bölümünün etrafını kuşatmıştı.
 
Vekil Chen Mengzhen’in yüzü öfkeyle doluydu. Onun yenilme nedeni güç değildi, Uçan Yelpaze Haydutu Su Ayı Hazinesinden aldığı bir zehri kullanmış olmasıydı.
 
Vekil Yun Sha Bölümün üst düzeylerine öncülük ederek anca savunma yapabilmişti.
 
Yüz Çiçek Bölümü ve yan Yun ailesi ise çok aceleci hareket etmemişti çünkü şuan Demir Kan Mezhebinin gücü İmparatorluktan bile fazlaydı.
 
Uçan Yelpaze Haydutunun tek isteği öfkesini dindirmek ve ona ait olan eşyaları geri almaktı.
 
Yan Yun ailesinin Lideri ise torunun intikamını almaktı ve onun arkasında ana Yun ailesi vardı.
 
Şu Zhao Feng çoktan Gerçek Ruh Alemine ulaştı ama hala ortaya çıkmadı.
 
Yun Sha dişlerini gıcırdattı, son derece öfkeliydi. Böylesine kritik bir anda gerçek Bölüm Lideri, Zhao Feng, bir kaplumbağa gibi saklanıyordu.
 
O sırada Yun Sha’nın Zhao Feng’e karşı entrika yapmaya zamanı var mıydı?
 
Bin Su Bölümü on yıldır ilk defa böyle tehlikeli bir duruma sürüklenmişti. Işıktaki ve karanlıktaki bütün güçlerini kullanarak karşılarındaki iki grubu zar zor engelleyebilmişlerdi.
 
Zaman yavaş yavaş aktı, Yun Sha için bir gün bir yıl gibi geliyordu ve Chen Mengzhen ise başına gelebilecek şeyleri düşününce ürperiyordu.
 
Zihinlerinde acı vardı.
 
Zhao Feng’i kandırmak isterken kendilerini yakmışlardı.
 
Sadece Zhao Feng’e oyun oynayamamakla kalmamışlar, aynı zamanda Zhao Feng yüzünden sıkıntıya düşmüşlerdi.
 
Hatta Yun Sha Zhao Feng’in bir musibet olduğundan şüphelendi. Taşkın Göl Şehrinde düğünden kaçmış, Çapraz Su Kalesine gitmiş ve Su Ayı Hazinesini almıştı, daha sonra da Başkente giderek İmparatoriçe Qin’i kaçırmıştı.
 
Şimdi ise Bin Su Bölümüne gelmiş ve daha ona oyun oynama şansı bile bulamadan felaket üzerlerine çökmüştü.
 
Yüz Çiçek Bölümü ve yan Yun ailesi Zhao Feng’in düşmanlarıydı.
 
Fakat Zhao Feng’in taşıması gereken bu baskı iki vekile düşmüştü.
 
Neredeyse öğlen oldu. Eğer Zhao Feng çıkmazsa, önce bu güzel vekili kirleteceğiz, daha sonra da Bin Su Bölümünü yok edeceğiz.” Uçan Yelpaze Haydutu tehdit savurdu.
 
Yan Yun ailesinin Lideri de kıs kıs güldü ve elini kaldırdı, sanki saldırıya hazırlanıyor gibiydi.
 
Ana Yun ailesi sekiz büyük gruptan biriydi. Ana klanlar, aileler ya da ana merkezler yan kollarını ya da bölümlerini çok fazla desteklemezdi, aksi takdirde denge bozulurdu.
 
Bu nedenle, yan Yun ailesinin Lideri Demir Kan Mezhebinden korkmuyor, sadece çekiniyordu.
 
Boom---
 
Bin Su Bölümünün üzerinde yüksek bir gök gürültüsü patladı ve yüz mil çevredeki herkes bir yıldırım arkı gördü.
 
Bir çok insan da huzursuzluk belirtisi ortaya çıktı.
 
Aynı sırada, Bölüm Lideri binasının üzerindeki yıldırım bulutu ortadan kayboldu.
 
Zhao Feng’in alnında azur renk bir yıldırım sembolü ortaya çıkmıştı.
 
Xiu---


Zhao Feng’in figürü aniden ortadan kayboldu ve bir yıldırım çizgisi gökyüzüne doğru çaktı.
 
Bölüm Lideri geliyor.
 
Die Ye hafifçe gülümsedi ve her yere bir ileti gönderdi.
 
Bölüm Lideri geliyor.
 
Tüm Bin Su Bölümü insanları gökyüzünü delip geçen bu yıldırım arkını izledi.

Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1333

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1132

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 943

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 704

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 684

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 619

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 575

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 462

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 118

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 76

Site İstatistikleri

  • 17703 Üye Sayısı
  • 480 Seri Sayısı
  • 23837 Bölüm Sayısı


creator
manga tr