"Çok fazla eğilmek kişiyi kambur eder." #Swallowed Star

King of Gods - Bölüm 303: Açık Artırma (2)


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba

 

Yüz altmış bin!!
 
Yüz yetmiş bin!
 
İki yüz bin!
 
Açık artırmada bağırma sesleri arka arkaya yükseliyordu.
 
Gökyüzü Bambusu 9 Sesli Qin, Qin Kılıç Sarayının değerli bir eşyasıydı ve bu eşya sadece Eğlence Taosu için kutsal bir eşya değil aynı zamanda oldukça değerli bir koleksiyon eşyasıydı.
 
Fiyatın anında iki yüz binin üstüne çıktığını görünce Zhao Feng’in yüzünde bir gülümseme belirdi.
 
Üç yüz bin!
 
Saygın Konuk tribünlerinden birinden soğuk bir kadın sesi duyuldu ve fiyatı bir anda yüz bin ilkel kristal artırdı.
 
Kalabalık sessizliğe büründü ve bir çok kişi sesin geldiği yöne doğru baktı.
 
O tribündeki insanlar Qin Kılıç Sarayından geliyor olmalı. Gökyüzü Bambusu 9 Sesli Qin onların eşyasıydı…
 
Bir kaç rekabetçi bunu düşündü ve çoğu vazgeçmeye karar verdi.
 
Qin Kılıç Sarayı da Demir Kan Mezhebi gibi üç büyük tarikattan biriydi ve son derece ünlüydü.
 
Çoğu insan Qin Kılıç Sarayını kızdırmak istemedi ve onların serveti de kıyaslanmaz düzeydeydi.
 
Üç yüz on bin!
 
Üç yüz yirmi bin!
 
Fakat hala bir kaç tane Eğlence Taosu yetişimi yapan kişi vardı ve onların yetişimi Gerçek Mistik Derecedeydi. Aynı zamanda arkalarında Qin Kılıç Sarayından korkmamalarını sağlayan güçler vardı.
 
Dört yüz bin!
 
Qin Kılıç Sarayı bir kez daha üstüne yüz bin koydu, bu yine ortama bir sessizlik çökmesine neden oldu.
 
Herkes Qin Kılıç Sarayının bu eşyadan vazgeçmeyeceğini anlamıştı.
 
Rekabet etmek isteyenler tereddüte düşmeye başladı.
 
Dört yüz bin düşük derece ilkel kristal taş kırk milyon standart altı ilkel kristal taş demekti ve bu Qin’in maksimum değeriydi. Eğer daha fazla artırırlarsa buna değmeyecekti.
 
Dört yüz on bin.
 
  1. saygın konuk tribününden alaycı bir ses yükseldi ve hemen herkes oraya doğru baktı, Qin Kılıç Sarayını kim böyle ulu orta kızdırmaya cüret edebilirdi?
 
Fakat, 5.Saygın Konuk tribünü Qin Kılıç Sarayının yanındaydı, yani onların pozisyonunun aynı olduğunu gösteriyordu.
 
Bu Rüzgar Bulutu Tarikatı!
 
Qin Kılıç Sarayını kızdırmaya cüret etmelerine şaşırmamak gerek. Rüzgar Bulut Tarikatı da üç büyük tarikattan biri.
 
Herkes durumu anladı.
 
Rüzgar Bulut Tarikatı üç büyük tarikattan biriydi ve bilindiği üzere Qin Kılıç Sarayıyla araları iyi değildi.
 
Qin Kılıç Sarayı İmparatorlukla yakın ilişki içindeyken Rüzgar Bulut Tarikatı Demir Kan Mezhebiyle yakındı.
 
Dört yüz elli bin.
 
Qin Kılıç Sarayı tarafından sinirli bir tona sahip ses yükseldi.
 
Dört yüz altmış bin.
 
Rüzgar Bulut Tarikatı tarafındaki ses ise neşeliydi.
 
Beş yüz altmış bin.
 
Qin Kılıç Sarayı bir yüz bin daha ekleyerek servetlerinin ne kadar olduğunu gösterdiler.
 
Aynı sırada Saygın Konuk tribünlerinden birinde.
 
Hmph! Eğer Rüzgar Bulut Tarikatı fiyatı yükseltirse, onunla ne yapacaklar?
 
Uzun bir elbise giymiş bir güzelin gözleri soğukça parladı.
 
Tanrıça Qin haklı. Gökyüzü Bambusu 9 Sesli Qin Eğlenceyi bilmeyen birinin ellerinde sadece koleksiyon eşyası olabilir.
 
Yanındaki Gerçek Mistik Derece bir uzman hafifçe gülümsedi.
 
Bu sefer.
 
Rüzgar Bulut Tarikatı fiyatı yükseltmedi. Amaçları sadece Qin Kılıç Sarayıyla biraz oyun oynamaktı ve aşırıya kaçmamalılardı.
 
Böylece Gökyüzü Bambusu 9 Sesli Qin beş yüz altmış bine satıldı.
 
Zhao Feng’in yüzünde tatmin olmuş bir ifade belirdi. Normal şartlar altında, bu eşyanın değeri dört yüz bindi. Beş yüz bini aşması biraz abartıydı.
 
Hehe, burada Su Ayı Korsanından gelen başka bir değerli eşya daha var…Yeşim Spiral Mistik Anka Tacı…
 
Sade cübbeli yaşlı gülümsedi ve elini kaldırdı.
 
Yanındaki Gerçek İnsan Derecesindeki güzel yeşim ve altından yapılmış bir tacı tanıttı. Bu Taç zarif ve heybetliydi, aynı zamanda içinde tarif edilemez asalet barındırıyordu.
 
Yeşim Spiral Mistik Anka Tacı!
 
Bu...İmparatorluğun Anka Tacı değil mi? Bilindiği üzere bu her kraliçenin miras olarak aldığı eşya…
 
Kalabalık arasında yine bir kaos patlak verdi.
 
Anka Tacı sadece kraliçe tarafından takılırdı.
 
Bu eşya İmparatorluğun eşyasıydı, ve değeri bir Ruhani derece eşya kadar olmasa bile, tarihi çok derindi.
 
3.Saygın Konuk tribünü.
 
Saçmalık! İmparatorluğa ait bir mirası açık açık satmaya kim cüret edebilir?
 
İmparatoriçe, bu generaliniz satıcıyı bulmak istiyor. Belki oradan Su Ayı Hazinesinin yerine dair ip uçları da çıkartabiliriz.
 
  1. tribünde bir düzine insan vardı ve neredeyse hepsi Gerçek Ruh Alemindeydi.
 
En güçlü aura ise Gerçek Lord Derecesinin bile yarım seviye üstündeydi.
 
Bu düşündüğün kadar kolay değil. Yükselen Ejderha Açık Artırmasının arkası hayal ettiğinden de güçlü. Büyük Gök Kubbe Ülkesinin zirve kişileri bile onlara dokunmaya cüret edemez.
 
Yaşlı bir ses duyuldu.
 
Büyük Elderin söylediği doğru. Şuan en önemli görevimiz Yeşim Spiral Mistik Anka Tacını satın almak aksi takdirde İmparatorluğun itibarı yerle bir olacak.
 
  1. tribün hemen anlaşmaya vardı.
 
Aynı sırada 50. tribünde.
 
Heiyun Usta, İmparatorluğun miras eşyasını satmak konusunda bir sıkıntı yaşamayacağımızdan emin misin?
 
Zhao Feng sordu.
 
Rahat ol. Yükselen Ejderhanın arka planı basit değil. Bu ülkenin İmparatorluğu bir kenara On Büyük Güç bile onlara kolay kolay dokunamaz.
 
Heiyun Usta güldü.
 
Bu Yeşim Spiral Mistik Anka Tacının başlangıç fiyatı iki yüz bin, her teklif en az beş bin fazla olmalı.”
 
Sade cübbeli yaşlı duyurdu.
 
Üç yüz bin.
 
Sözlerini bitirir bitirmez İmparatorluktan biri hemen teklif sundu ve doğrudan yüz bin ekledi.
 
Açık artırmaya ölümcül bir sessizlik çöktü.
 
Ne de olsa İmparatorluk bu ülkenin sözde yöneticisiydi ve İmparatoriçe Qin politik işlere karıştıktan sonra, gücü normal tarikatlardan bile daha yukarı seviyelere ulaşmıştı.
 
Bu zaman zarfında hiç kimse teklif yapmaya cesaret edemedi. Zhao Feng ister istemez hayal kırıklığına uğradı çünkü bu eşyanın daha iyi bir fiyata satılacağını ummuştu.
 
Fakat şuanki duruma bakılırsa kimse İmparatorluğu alenen kızdırmaya cüret edemiyordu.
 
Yoksa İmparatorluğun gücü dokuz tarafa emir verebilecek ve en yüce hükümdar haline gelebilecek bir seviyeye mi ulaşmıştı?
 
Üç yüz on bin.
 
  1. tribünden zayıf bir ses yükseldi.
 
Hemen kalabalıkta bir tartışma patlak verdi çünkü o tribün Demir Kan Mezhebine aitti.
 
Büyük Gök Kubbe Ülkesinde İmparatorluk ve Demir Kan Mezhebi arasındaki savaş bir sır değildi.
 
Beş yüz bin.
 
İmparatorluk hemen buna iki yüz binlik bir artışla cevap verdi ve izleyiciler ister istemez heyecanlandı.
 
Büyük Gök Kubbe Ülkesinin sekiz büyük gücü ülkeyi neredeyse sekize bölmüş ve kendilerine ait bölgeleri yönetir haldeydiler.
 
Demir Kan Mezhebi ile İmparatorluk arasındaki savaş büyük çaplı olsa da, hala tarafsız duran güçler vardı ve durumun gidişatını izliyorlardı.
 
Beş yüz on bin.
 
Demir Kan Mezhebinden duygusuz bir ses yükseldi.
 
Zhao Feng bu sesin bir şekilde tanıdık geldiğini hissetti, sanki kan kırmızısı saçlı Tiemo’nun sesi gibiydi.
 
O Demir Kan Mezhebinin Vekil Patriği!
 
Vekil Patrik Tiemo ile bazı etkileşimlerde bulunmuş bir kaç Gerçek Ruh Alemi uzmanı vardı.
 
Yedi yüz on bin.
 
İmparatorluk son derece zengindi ve anında iki yüz bin daha eklediler.
 
Yedi yüz yirmi bin.
 
Vekil Patrik Tiemo’nun sesi kayıtsızdı.
 
Sekiz yüz bin.
 
Sekiz yüz on bin.
 
İmparatorluk ne kadar artırırsa artırsın Demir Kan Mezhebi daima on bin ekliyordu.
 
Sekiz yüz bin çoktan  kaliteli bir Düşük düzey Ruhani derece silah değerindeydi.
 
Bir silah Orta düzey Ruhani dereceye ulaştığında son derece nadir oluyordu. Yüksek düzeyler ise Büyük Gök Kubbe Ülkesinde bile fazla yoktu.
 
3.tribün.
 
İmparatorluk uzmanları kendilerini zapt etmek konusunda zorlanıyorlardı.
 
Büyük Elder, İmparatoriçe, şu Tiemo oldukça utanmaz ve bizi yok etmeye karar vermiş gibi.
 
Neden hemen hamlemizi yapıp korkusuzluğunu söndürmüyoruz?
 
Bir tane Gerçek Lord Derece ve bir kaç tane Gerçek Mistik Derece uzman öfkesini bastırdı.
 
Aceleci hareketler yapmayın, Tiemo’nun gücü yarım adım Çekirdek Kökeni Alemiyle kıyaslanabilir düzeyde ve Işık ve Karanlığın Çarkıyla birleştikten sonra bir kaplana kanat eklemiş gibi oldu. Gerçek Lord Derece uzmanlar bile onun karşısında ölme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktır. Dahası, burası Yükselen Ejderhanın bölgesi.
 
İnsanların dengesini yeniden sağlayan yaşlı bir ses duyuldu.
 
Bir milyon iki yüz bin.
 
Bir milyon iki yüz on bin.
 
İki milyon!
 
Son fiyat en sonunda büyüleyici bir seviyeye ulaştı ve açık artırmada bir dalgalanmaya yol açtı.
 
İki milyon demek bir tane Orta düzey Ruhani derece silah anlamına geliyordu ve Yeşim Spiral Mistik Anka Tacının kendisi sadece on binlerce ilkel kristal taş değerindeydi ve bu da sadece tarihinden dolayıydı.
 
Bu boktan bir taç değil mi? Tamam alın sizin olsun.
 
Demir Kan Mezhebi teklifi artırmayı bıraktı.
 
Açık artırma daha yeni başlamış sayılırdı ve şuana kadar sergilenenler daha giriş kısmıydı. Eğer iki tarafta isterse teklifler on milyonlarca ilkel kristal taşa kadar kolayca çıkabilirdi.
 
Tiemo’nun durduğunu görünce İmparatorluk tarafı rahat bir nefes aldı.
 
İki milyon ilkel kristal taş buna değerdi.
 
Haha, iki milyon ilkel kristal taş…
 
Zhao Feng ister istemez haykırmayla karışık bir kahkaha attı.
 
Yeşim Spiral Mistik Anka Tacı onun hiçbir işine yaramazdı.
 
En başta bu tacı bir kaç yüz bine satacağını düşünmüştü ama böyle uçuk bir fiyata ulaşacağını hiç düşünmemişti.
 
Açık artırma sonraki bir kaç eşyanın yüz binlere hatta milyonlara ulaşmasıyla daha çetin bir hale gelmişti.
 
Buradaki saygın konuklar statü sahibi ve bilgili kişiler. Hepinizin bildiği üzere Azur Çiçek Kıtasının şuan sahip olduğu  kaynaklar, demircilik ve düzenek yetenekleri, bazı silahlar ve eşyalar yapılması zor şeyler. Bu nedenle Orta düzey Ruhani derece silahlar ve daha üstündekiler aslında Azur Çiçek Kıtasında üretilmiyor…
 
Sadece cübbeli yaşlı gülümseyerek açıkladı.
 
Buraya kadar dinledikten sonra Zhao Feng’in göz bebekleri büzüldü.
 
Eğer Azur Çiçek Kıtasında yapılmıyorsa, nereden geliyor?
 
Bu kıtadaki dört büyük miras sadece giriş. Göklerin Kalıt Mirası, Yedi Kılıç Mirası ve diğerleri aslında dış uzaydaki boyutlarda yer alıyor.
 
Orada bulunan insanların sadece az bir kısmı bunu duyunca şaşırdı.
 
Yükselen Ejderha Açık Artırmasına girebilen kişilerin çoğu ülkenin önde gelen isimleriydi ve bilgili kişilerdi.
 
Dört Büyük Mirasın değerli eşyaları bu açık artırmada daima görücüye çıkar. Daha önceki Buz Özü Ruhani Sıvı Mistik Buz Mirasından geliyordu. Bu sefer, üçüncü sıradaki miras olan Kızıl Ay Mirasından bir silah gelecek.”
 
Konuştuktan sonra sadece cübbeli yaşlı elini salladı ve yanında güzel bir eşya çıkardı.
 
Bu……!!?
 
Eşyayı görünce Zhao Feng’in ifadesi çarpıcı biçimde değişti.

Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1333

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1132

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 943

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 704

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 684

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 619

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 575

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 462

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 118

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 76

Site İstatistikleri

  • 17703 Üye Sayısı
  • 480 Seri Sayısı
  • 23837 Bölüm Sayısı


creator
manga tr