Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden. #Atasözü

King of Gods - Bölüm 251: Büyük Ülke (2)


Çeviri:RassNt Düzenleme:Berkay Lamba


Zhao Feng eğer aradığı Liu ailesinin gerçekten de Büyük Gök Kubbe Ülkesindeki 4 büyük aileden biriyse bunun harika olacağını düşündü.
 
1 İmparator, 3 Tarikat, 4 Aile.
 
Bu sekiz güç Büyük Gök Kubbe Ülkesinin can damarıydı ve onlar diğer sayısız grubun üstündeydiler.
 
Onlardan herhangi birinin gücü en az bir güçlü ülke kadar fazlaydı ve hatta onları yerle bir etme gücüne sahipti.
 
Bu sekiz güç en ünlü gruplardı ve Büyük Gök Kubbe Ülkesinin hükümdarlarıydı.
 
Bu sekiz ayrı gücün varlığından dolayı Büyük Gök Kubbe Ülkesindeki durum son derece karmaşıktı, ama oraya daha yeni varmış olan Zhao Feng’in daha çok fazla bir bağlantısı yoktu.
 
Zhao Feng 13 Ülke olayında bile bir etki gösterememişti, ve Büyük Gök Kubbe Ülkesinde sadece bir toz zerreciğiydi.
 
Zhao Feng düşüncelerini bir kez daha toparladıktan sonra Öfkeli Nehrin ötesine baktı.
 
Öfkeli Nehrin akıntısı o kadar muhteşemdi ki Yükselme Alemi yetişimcileri bunun karşısında nefes bile almakta zorlanırdı.
 
Öfkeli Nehir Büyük Gök Kubbe Ülkesindeki en büyük nehirdir ve Kuzey Kıtasındaki üç büyük su bölgesinden biridir. Eğer bir kişi Büyük Gök Kubbe Ülkesinin kutsal topraklarına girip 4 Aileye doğru gitmek istiyorsa bu nehri geçmek zorundadır.
 
Zhao Feng’in azur saçları rüzgarda uçuşurken gözleri de parıldadı.
 
Bu nehri geçmek isteyen sadece Zhao Feng değildi.
 
Buradaki uzmanların hepsinin amacı bu nehri geçmekti.
 
Öfkeli Nehir kuzeydeydi ve buradaki nüfus yoğunluğu 13 Ülkeyi aşsa da ıssız olarak nitelendiriliyordu.
 
Bir kişi Büyük Gök Kubbe Ülkesinin nüfusu yoğun yerlerine gitmek istiyorsa bu nehri geçmek zorundaydı.


Qiu----
 
Havada duyulan hareket sesleriyle birlikte Gerçek Ruh Alemi uzmanının aurası nehir kıyısındaki kalabalığın ifadesinin değişmesine neden oldu.
 
4 kanatlı bir uçan leopar havada süzülüyordu. Onun boyutu bir fil kadardı ve nehir kıyısına doğru inerken onun üstünde altın cübbeli bir asil görüldü.
 
4 Kanatlı Uçan Bulut Leoparı!
 
O bir savaş sınıfı uçan hayvan. Bu 4 Kanatlı Uçan Bulut Leoparı yarım adım Gerçek Ruh Alemindeki bir yetişimciyi kolayca paramparça edebilir.
 
Nehir kıyısındaki insanlar saygıyla doldu.
 
Altın cübbeli adamın evcil hayvanı bile tek başına Yükselme Alemi yetişimcilerinin kaçınmasına neden olmuştu.
 
4 Kanatlı Uçan Bulut Leoparının inişiyle birlikte Zhao Feng Azur Keskin Kırlangıçta bir huzursuzluk hissetti.
 
Azur Keskin Kırlangıç hız anlamında o leopardan daha yavaş değildi ama savaş gücü anlamında karşılaştırılamazlardı.
 
Zhao Feng Büyük Gök Kubbe Ülkesindeki bir çok yetişimcinin uçan hayvana sahip olduğunu fark etti ama onun Azur Keskin Kırlangıcı nadir bir türdü ve sahip olduğu hız diğerlerini kıskandırmaya yeterdi.
 
Altın cübbeli asil’in gözleri nehir kıyısındaki insanları süzerken sakin bir haldeydi. Zhao Feng’in yanındaki Azur Keskin Kırlangıcı görünce hafiften şaşırmıştı ama daha sonra bununla ilgilenmemişti.
 
Zhao Feng sadece 6.Semada olmasına rağmen Azur Keskin Kırlangıç gibi bineğe sahipti. 7.Sema ve hatta yarım adım Gerçek Ruh Alemi yetişimcileri bile böylesine harika bir bineğe sahip değildi.
 
Zaman geçtikçe nehir kıyısındaki insan sayısı arttı.
 
Bu insanların yetişimi en az 4. ve 5. sema civarındaydı, 6. ve 7.Sema yetişimciler de oldukça boldu.
 
Hatta şuan nehir kıyısında bir çok yarım adım Gerçek Ruh Alemi yetişimcisi bile vardı.
 
Bu insanların savaş hünerleri Gök Bulutu Ormanı bölgesindeki insanlarla karşılaştırılamazdı. Zhao Feng 7.Semadaki normal bir yetişimciyi bile kısa bir sürede halletmeyi zor bulmuştu.
 
Tabii ki herkes bu altın cübbeli kişiye bakarken saygıyla dolmuştu.
 
Gerçek İnsan Derecesindeki yetişimiyle nehri geçebilirdi. Belki de fazla enerji harcamak istememiştir.
 
Zhao Feng içten içe düşündü.
 
Nehir kıyısındaki insanların hepsi nehri geçmek için bekliyordu.
 
Fakat gemilerin ücreti çok fazlaydı ve materyalleri Ölümlü silahlarla eş değerdi. Ayrıca onları dalgalara karşı durabilmesi için yükseltecek düzenek ustalarına ihtiyaç vardı.
 
Normal gemiler Öfkeli Nehre kesinlikle direnemezdi. Bu kaotik dalgalar karşısında ancak özel materyallerden yapılmış ve düzeneklerle geliştirilmiş gemiler durabilirdi.
 
Gökyüzünü aşan gemi neredeyse geldi.
 
Nehir kıyısındaki biri hafifçe bağırdı ve herkes nehre baktı.
 
Zhao Feng’in görüşü oldukça iyiydi ve hemen onlarca metre uzunluğunda koyu gümüş bir geminin belirdiğini gördü.
 
Geminin yüzeyine toprak sarısı bir renk yayan karmaşık bir düzeneğin kazınmış olduğunu gördü.
 
Zhao Feng tüm gücüyle saldırsa bile bu gemiye zarar veremeyeceğini hesapladı.
 
Üzerindeki düzenekler sayesinde bu gemiler devasa dalgalara karşı durabiliyor, boyun eğmiyordu.
 
Öfkeli Nehrin kenarında bir çok rıhtım vardı, ve her rıhtımda Gökyüzünü aşan gemiye benzer gemiler müşterileri götürüp getiriyordu.
 
O anda Gökyüzünü aşan gemiden sadece bir kaç kişi çıktı.
 
Genelde bir çok kişi sadece Büyük Gök Kubbe Ülkesine girmekle ilgileniyordu ve birçoğu girdikten sonra bir daha çıkmıyordu.
 
Gökyüzünü aşan gemide 4 tane kaslı denizci figürü vardı. Kasları bronz metal gibiydi ve görünmez bir baskı yayıyorlardı.
 
Bu dört denizcinin hepsi de vücut güçlendirme konusunda uzmanlaşmış ve 7.Semaya ulaşmışlar. Sadece vücutlarını kullanarak bile aynı yetişime sahip kişilere karşı koyabilirler.
 
Zhao Feng son derece şaşırdı. Eğer bu kişiler yeterince genç olsaydı, Birlik Ziyafetinde bir Yıldız olmak için yarışma şansları olurdu.
 
Toplam 49 kişilik yer var. Herkes 300 düşük derece ilkel kristal taş ödeyecek.
 
Öndeki denizci duyurdu.
 
Sou.
 
Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz, altın cübbeli kişi Gökyüzünü aşan gemiye doğru uçtu, onun Gerçek Ruh Alemi aurası 4 denizcinin ifadesinin hafiften değişmesine neden oldu ama yine de ilkel kristal taşları aldılar.
 
300 düşük derece ilkel kristal taş mı? Bu az bir miktar değil.
 
Zhao Feng hafiften şaşırdı.
 
300 düşük derece 30000 standart altı ilkel kristal taş demekti.
 
Yetişim dünyasında standart altı ilkel kristal taşlar en düşük para birimiydi ve genelde alt kademe insanlar tarafından kullanılıyordu.
 
Büyük Gök Kubbe Ülkesi zengin kaynaklara sahip ve çıkartılan ilkel kristal taş miktarı son derece yüksek, bu nedenle her şeyin ücreti de oldukça fazla.
 
Zhao Feng hemen anladı.
 
Birlik Ziyafetinde on bin düşük derece ilkel kristal taş kazanmıştı ve bu bir milyon standart altı ilkel kristal taş demekti.
 
Bu miktar 13 Klandakilerin gözünün kızarmasına neden olabilirdi ama burada on bin düşük derece ilkel kristal taş fazla bir miktar değildi. Yarım adım Gerçek Ruh Aleminde olan normal bir yetişimci bile Zhao Feng’den daha zengin sayılırdı.
 
Sou! Sou!
 
Kalabalık insan grubu Gökyüzünü aşan gemiye doğru akın etti.
 
Gökyüzünü aşan gemi nehir kıyısındaki rıhtıma yanaşmıştı ama oradaki güçlü rüzgarlar Yükselme Alemi yetişimcilerini yine de itebilirdi.
 
Bu yüzden gemide sadece bir tane giriş kapısı vardı.
 
42...41...7 kişi kaldı.
 
Baş denizci konuştu.
 
Gemi 49 kişilik yer dolunca ayrılacaktı.
 
Geriye kalan grup sabırsızlanmaya başladı.
 
Herkesin bildiği üzere her bir gemi on günde bir geliyordu ve koruyucu düzeneklerinin tamir edilmesi gerekiyordu. Üstelik her Gökyüzünü aşan geminin birbirinden uzaklığı on binlerce mil mesafedeydi.
 
Hızlı.
 
Zhao Feng ilk defa burada bulunuyordu bu yüzden durumdan haberi yoktu, ve bu nedenle de arkada kalmıştı.
 
Qiu---
 
Zhao Feng’in figürü yıldırım arklarıyla birlikte harekete geçti ama yine de çoktan hazırlanmış olan kişilere göre bir adım geride kaldı.
 
Zhao Feng oraya vardığında son kalan iki kişilik yer için 4 kişi dövüşüyordu.
 
Gökyüzünün Donmuş Hükümdar Yumruğu!
 
Onlardan biri onlarca metre çaplık alana bir buz dalgası gönderen gümüş saçlı bir gençti.
 
Bu genç bir tane 7.Sema iki tane de 6.Sema yetişimciyi geri çekilmeye zorladı.
 
Onun gücü Cang Yuyue’ye yakın sayılabilirdi.
 
Zhao Feng son derece şaşkındı. Büyük Gök Kubbe Ülkesinin kaynakları son derece zengindi ve dahiler sudaki balıklar gibi fazlaydı.
 
Zhao Feng soy gücünü kullanmadan ona rakip olamazdı. Ancak tekrar 7.Semaya ulaşmış olsaydı bunu yapabilirdi.
 
Bu gümüş saçlı genç de gemiye bindikten sonra geriye Zhao Feng ile birlikte diğer üçü kaldı.
 
Hücum!
 
Yin Gölge Pelerininin savrulmasıyla birlikte Zhao Feng’in vücudu karardı ve yıldırımın sesi arttı.
 
O anda Zhao Feng’in hızı geriye kalan 3 kişinin üstüne çıkmıştı.
 
Aklından bile geçirme!
 
Bu üç kişi de basit değildi. Onların gücü Ao Yuetian ve Xu Zixuan’a denkti.
 
Yıldırım Bariyeri.
 
Zhao Feng atlatmakla bile uğraşmadı ve yıldırımdan şekillenen örümcek ağı gibi bir bariyer etrafını sardı.
 
Boom---
 
Bu üçlünün saldırıları Zhao Feng’e vurdu ve yıldırım arkları her bir yana saçıldı.
 
7.Sema uzman öksürürken vücudu yarım nefeslik süre boyunca uyuştu, diğer ikisi ise bir kaç metre geriye savrulurken vücutlarında bir kaç tane yanık izi kalmıştı.
 
Qiu----
 
Daha onlar tepki bile veremeden Zhao Feng bulanıklaşarak başarılı bir şekilde son kalan yeri kaptı.
 
Bunu yaptıktan sonra Zhao Feng’in solunum hızı artmış ve ifadesi temkinli bir hal almıştı.
 
Büyük Gök Kubbe Ülkesine girdiğinden beri hissettiği en güçlü şey rekabetti.
 
Rekabet son derece yoğundu.
 
Sadece bir gemiye binip nehri geçmek için bile dövüşmek gerekiyordu.
 
800 düşük derece ilkel kristal taş.
 
Denizci ifadesiz bir şekilde konuştu.
 
Neden 800?
 
Zhao Feng’in ifadesi hafiften değişti.
 
Herkesin sadece 300 ödediğini net bir şekilde hatırlıyordu ve bu bile zaten pahalıydı.
 
Uçan evcil hayvanın için fazladan 500.
 
Denizci sabırsız bir şekilde cevapladı.
 
Bunun ardından Zhao Feng sessizce 800 ilkel kristal taşı verdi. Azur Keskin Kırlangıcın ücreti Zhao Feng’den bile fazlaydı.
 
Fakat, altın cübbeli kişinin evcil hayvanı için herhangi ekstra bir ücret alınmamıştı.
 
Zhao Feng’in bakışlarını sezince altın cübbeli kişi hafifçe gülümsedi, “Sen Büyük Gök kubbe Ülkesinden değilsin, değil mi?
 
Zhao Feng başını aşağı yukarı salladı.
 
Bunu duyunca gemideki diğer insanlar ona küçümseyici bir bakış attı, sanki bir dilenciye bakıyor gibiydiler.
 
Fakat altın cübbeli kişi herhangi bir küçümseme belirtisi göstermedi ve sabırla açıkladı, “Benim bir Ruhani Evcil Hayvan Çantam var, bu çanta uçan hayvanları taşıma özelliğine sahip.
 
Kıdemli, Bu Ruhani Evcil Hayvan Çantasının fiyatını sorabilir miyim?
 
Zhao Feng’in gözleri adamın belindeki siyah torbaya ilişti.
 
Yüz bin ilkel kristal taş.
 
Altın cübbeli adam normal bir şekilde cevapladı.
 
Yüz bin ilkel kristal taş.
 
Zhao Feng soğuk bir nefes aldı. Bu Ruhani Evcil Hayvan Çantası tek başına Zhao Feng’in sahip olduğundan onlarca kat daha fazlaydı.
 
Bunun ardından Büyük Gök Kubbe Ülkesindeki rekabetin dışında başka düşünce daha zihninde belirdi.
 
O da paraydı.


 
// Bağış Toplusu 1.part (1/2) 2.part yarın gelecek

Bağış yaparak destek olan novel sevdalısı arkadaşa teşekkürler :)Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1339

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1132

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 944

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 706

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 685

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 619

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 577

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 464

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 119

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 77

Site İstatistikleri

  • 17762 Üye Sayısı
  • 483 Seri Sayısı
  • 24062 Bölüm Sayısı


creator
manga tr