"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, Çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ancak bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez." #Arthur Schopenhauer

King of Gods - Bölüm 224: Görkemli Ortaya Çıkış


Çevirmen:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba
Dökülen Ruhani hap” kelimelerini duyunca bütün katılımcıların kanı kaynadı ve bazı eski kuşaklar bile ister istemez afalladı.
 
Bir hap yapımcısı olan Zhao Feng’in zihninde bu hap ile ilgili bilgiler hemen belirdi.
 
Dökülen Ruhani hap 3.düzey Ruhani haptı ve Gerçek Ruh Alemine aşmaya çalışanlara 20% oranında yardım etme etkisi vardı.
 
Bu etki 7.Sema ve yarım adım Gerçek Ruh Alemindekileri deliye döndürmeye yeterdi.
 
Bu dünyada bir deyiş vardı: “Gerçek Ruh olduğun zaman, asla ölümlü değilsin.
 
Basitçe bu deyişin anlamı Gerçek Ruh Alemine ulaştığın zaman ölümlülerle karşılaştırılamayacak bir varlık olursun.Böyle kişilerin hayat şekilleri ölümlüleri önemli ölçüde aşmış hale gelecekti ve kuvvet ile hayat süresi anlamında büyük bir yükselme yaşayacaklardı.
 
7.Semadaki normal bir yetişimcinin Gerçek Ruh Alemine geçmeyi başarma şansı 10% idi.
 
Dökülen Ruhani hapa sahip olmak bu şansın ikiye katlanacağı anlamına geliyordu.
 
Üstelik bu hapın başka bir kullanım şekli daha var.Yükselme Alemindeki biri bu hapı kullandığında sonraki semaya ulaşması garanti olur.Eğer bir kişi 7.Semada bile olsa yarım adım Gerçek Ruh Alemine kolayca ulaşabilir.
 
Zhao Feng ister istemez derin bir nefes aldı ve kalbi güm güm attı.
 
Bu hapın etkisi Gerçek Ruh Aleminin altındakiler için efsanevi sayılırdı.
 
Bir sonraki Semaya 100% aşma şansı, ne kadar da ilgi çekiciydi!
 
Yükselme Aleminin son aşamalarında bir sonraki Semaya aşmak zorlaşıyordu, özellikle 4.Semadan sonra.Bir kişi olduğu yerde yıllarca hatta onlarca yıl boyunca kalabiliyordu.
 
Bu hapın 3.düzey Ruhani hap olmasına şaşırmamak gerek.
 
Zhao Feng’in gözleri ışıldadı ve kararını verdi.Bütün gücünü kullanmak zorunda bile kalsa, birincilik için savaşacaktı.
 
Dökülen Ruhani hapın etkisi direnilemezdi.
 
Bei Moi yumruğu kuvvetlice sıkarken gözlerinde bir ışık parladı.
 
Lin Ay Klanından Ao Yuetian derin bir nefes aldı ve soy gücünün hafifçe titremesiyle birlikte muazzam bir aura ortaya çıktı.
 
Ödülün duyurulmasının ardından 13 Klanın en iyi dahilerinin yüzünde kararlı bir ifade oluştu ve hatta bu ifadelerin bazıları hafiften vahşilik ve delilik de içeriyordu.
 
Kısa bir süre sonra.
 
Bütün ödüller açıklandı.
 
İlk üç kişi Çekirdek Köken Harabelerine girebilecekti ve ilk on kişiye sırasıyla Ruhani haplar, dövüş sanatları ve ilkel kristallerden oluşan ödüller verilecekti.
 
Ama hiç şüphesiz sadece birincilik ödülü herkesi cezbetmişti.
 
Özellikle hepsi de 7.Semaya ulaşmış olan 4 Yıldız.Eğer onlardan biri bu Dökülen Ruhani hapı alabilirse, bir kaç yıl içinde Gerçek Ruh Alemine ulaşma şansı olacaktı.
 
Aynı gün.
 
Kurallar ve ödüller açıklandıktan sonra her Klandan temsilci öğrenciler kayıt yaptırdı ve numara levhalarını aldılar.
 
İkinci gün.
 
Her 10 yılda bir yapılan Birlik Ziyafeti resmi olarak başladı.
 
O sırada, 13 Klan öğrencilerinin hepsinin heyecandan kanı kaynıyordu.
 
Birlik Ziyafeti her on yılda bir yapılıyordu ve 3 Klan Partisinden farklıydı.Burası tamamen genç kuşak için bir sahneydi ve eski kuşaklar sadece izleyici olarak oradaydı.
 
Geçmişte burada bir yılandan ejderhaya evrilen bir çok dahi örneği vardı. Üstelik Birlik Ziyafeti sahte dövüş gibi basit değildi.
 
Zhao Feng’in Yardımcı Lider Li’den işittiğine göre öğrencilerin sıralaması Klanlara tahsis edilecek kaynakları da etkileyecekti.
 
Yani Zhao Feng eğer ilk üçe girerse ya da birinci olursa bu Kırık Ay Klanına büyük fayda sağlayacaktı.
 
Bu, 13 Klanın Birlik Ziyafetine neden bu kadar önem verdiğinin de cevabıydı.
 
Bir kaç mil genişliğindeki düzenek sahnesi aniden ışıklandı.
 
Weng!
 
Devasa siyah kum taşı düzeneği sahnesi zayıf altın ışık ışınları tarafından 4 farklı alana bölündü.
 
İlk tur, yeterlilik turu.
 
4 bölge 4 farklı savaş alanını temsil ediyordu ve 4 Yıldızdan her biri bu bölgelerde yer alacaktı.
 
Bir dizi savaş silsilesinden sonra her bölgedeki ilk üç kişiye karar verilecekti.
 
Yeterlilik turu sona erdikten sonra, 4 bölge birleşecek ve burada tarihin en parlak savaşı başlayacaktı.
 
Herkes son aşama için umutlu ve heyecanlıydı ve bir kişi eğer bu tura kalabilirse kendi Klanına itibar kazandırmış olacaktı.
 
Tabii ki bu ön elemeleri geçmeleri halinde mümkün olabilirdi.
 
Kısa bir süre sonra.
 
13 Klandan toplam 200 seçkin öğrenci 4 farklı bölgeye ayrıldı.
 
İlk bölgede Cang Yuyue vardı.
 
İkinci bölge Lin Tongxuan’ın idi.
 
Üçüncü bölgede Xu Zixuan vardı.
 
Dördüncü bölge de ise Ao Yuetian vardı.
 
Her bölgede 4 Yıldızdan biri vardı.Yani 4 Yıldız erkenden karşı karşıya gelemeyecekti ve bu adil bir turnuva olacaktı.
 
Zhao Feng üçüncü sahneye gönderildi.
 
Lin Fan da üçüncü bölgedeydi.
 
İkili birbirine baktı ve oraya yürümeden önce gülümsediler.
 
3.bölgede 40-50 civarı genç kuşaktan insan vardı ve hepsi de keskin auraya sahipti.
 
Onlardan herhangi biri Kırık Ay Klanındaki çoğu çekirdek öğrenciden daha güçlüydü.
 
Üçüncü bölgenin lideri Xu Zixuan idi ve herkes ona temkinli ve dikkatli ifadelerle baktı.
 
Xu Zixuan elleri arkasında olduğu yerde duruyordu ve son derece yakışıklı biriydi.Kolayca gülümseyen ve konuşkan biriydi.Onunla ilgili tek farklı olan şey sırtında 3 tane kılıcın olması ve her birinin de yüksek kalitede olmasıydı.
 
Sıralama bakımından Xu Zixuan Ao Yuetian’ın üstündeydi, ama onun kadar kibirli biri değildi.
 
Zu Zixuan dışında, 3.bölgede “merdivenin” zirvesinde olan başka dahiler de vardı.
 
Bu zirve dahiler 4 Yıldızın sadece bir basamak altındaydı ve onların yetişimi 6.Semaya ulaşmıştı, baş öğrenci kuvvetine sahiptiler.
 
Örnek olarak 3.bölgeyi alırsak, toplamda Yang Gan’dan bile daha güçlü olan 3 ya da 4 zirve dahi vardı.
 
Bu zirve dahilerin gözleri Xu Zixuan’a kilitlenerek parladı.
 
Onların hedefinin 4 Yıldız olduğu açıktı. Başka hiç kimse onlara rakip olamazdı.
 
Yeterlilik turu başlıyor!
 
Bu sesle birlikte, Gerçek Ruh Alemindeki 4 hakem başlama işaretini verdi.
 
Sonraki an, izleyiciler arasında bir kaos patlak verdi.
 
13 Klanın en iyi dahileri olan 4 Yıldızdan her biri sahneye adım attı.
 
İlk sahnede, elinde 3 metreye* yakın yeşil bir kılıç tutan bir kız, gözlerinde sakinlik dolu bir şekilde olduğu yerde sessizce durdu, tıpkı bir resimdeki bir tanrıça gibiydi.
 
Ç.N: Daha önceki bölümlerde farklıydı, ing çeviriden kaynaklı benden değil.
 
O Cang Yuyue idi, 4 Yıldızın lideri, bütün genç kuşağı ayakları altında ezen kız.
 
İkinci sahnede tamamen siyahlar içinde bir genç duruyordu ve sanki herkesin kalbini uçuruma çekebilecekmiş gibi bir havası vardı.
 
Üçüncü sahnede, sırtında 3 tane kılıç duran yakışıklı bir genç vardı ve sanki bu dünyadan değilmiş gibiydi.
 
Dördüncü sahnede ise asil ve taş bir oyma gibi dış hatlara sahip bir adam vardı.
 
O anda 4 Yıldızın tamamı aynı anda görkemli bir şekilde sahneye adım atmış oldu.
 
Ve onların rakipleri son derece gergindi. Bu kuşağın Yıldızlarıyla yüzleşmek bir şeref mi yoksa üzüntü kaynağı mı bilmiyorlardı.
 
Jiang!
 
Bulutları bile kesebilecekmiş gibi görünen soğuk bir ışık parıltısı belirdi.
 
Bu tek bir ışık parıltısı siyah taş düzenek sahnesi de dahil her şeyi gölgede bıraktı.
 
Herkes bir kılıç gölgesi görmesiyle birlikte kalpleri titredi.Ve o anda Cang Yuyue’nin saldırısı tamamlandı.
 
Onun 5.Semada olan rakibi boğazında hafif bir kanlı ize sahipti.
 
İzleyiciler bu güzel kesiş karşısında afalladı.
 
Zhao Feng’in kalbi titredi ve sanki kendi kalbi kesilmiş gibi hissetti.Bu kılıç sanki bir kişinin bilincini bile kesebilecekmiş gibi göründü ve bir yalnızlık duygusuyla birlikte her şeyi yok edebilirdi.
 
Bu doğru.
 
Zhao Feng onda bir yalnızlık hissetti.Bir dağın tepesinde duran birinin yalnızlığı.
 
Neredeyse aynı anda Lin Tong, Xu Zixuan ve Ao Yuetian da savaşlarını bitirdi.
 
Pat.
 
Lin Tong’un rakibi gözleri, burnu ve kulaklarından kan sızarken sessizce yere düştü.
 
Kadim Mabedin baş öğrencisi Lin Tong’un rakipleri, daima sessiz sedasız yenilgiye uğradı.
 
3.bölgede.
 
Shua---
 
Xu Zixuan’ın sırtındaki kılıçlardan biri aniden kınından dışarı fırladı ve rakibini öldürmeden önce havada uçtu.
 
Havadan kılıç ile saldırı yapabilmek mutlak bir üstünlük demekti.
 
Mistik Gerçek Klanda bu yeteneği yüksek dereceye kadar çalışmış!
 
3.bölgedeki bir grup insan kalbinin buz kestiğini hissetti ve bir kaç tanesinin yüzü solmuştu.
 
Xu Zixuan’ın hareketleri sanki bir tanrıya aitmiş gibiydi.
 
Zhao Feng ve Lin Fan kalbindeki şoku bastıramadı.İlk defa böyle bir şey görmüşlerdi.
 
Xu Zixuan’dan böylesine güzel, inanılmaz ve yenilmez bir güç geliyordu.
 
Gizemli Gerçek Klan bilindiği gibi sonsuz hayatın mistik kapılarını takip ediyor ve onlar gizemli tekniklere sahipler.
 
Birlik Ziyafeti başlamadan önce Zhao Feng diğer Klanları araştırmıştı.
 
4.bölge.
 
Ao Yuetian parmağını doğrulttu ve rakibi soğuk bir ay ışığı tarafından savrulurken aynı zamanda kan tükürüyordu.Kesin ve basit.
 
Bir nefeslik kısa bir sürede, 4 Yıldız anında rakiplerinin işini bitirdi.
 
En hızlıları Cang Yuyue ve Lin Tong idi, daha kimse tepki bile veremeden saldırıları yapmışlardı.Rakipleri bile nasıl kaybettiklerini anlamamıştı.
 
4 Yıldız gerçekten de birbirinden güçlü…
 
Zhao Feng büyük bir baskı hissederek derin bir nefes aldı.
 
4 Yıldızın ilk turda gösterdikleri güç daha buz dağının görünen yüzüydü.
 
Onların gerçek gücü ve gizli kozları hayal edilemez düzeydeydi.
 
4 Yıldızın görünüşü tüm atmosferi aydınlatmıştı.
 
Bunun ardından dört bölgede sonraki tur savaşları başladı.
 
Zhao Feng’in dikkati tekrar 3.bölgeye çekildi.
 
Xu Zixuan dışında ayrıca Yang Gan’dan bile güçlü olan üst düzey dahiler vardı ve onların 4 Yıldızdan biri olmak için mücadele etme potansiyeli vardı.
 
Zhao Feng ilk önce sıranın kendisine gelmesi için en ay yarım gün bekleyeceğini düşünmüştü, ama 3 .turda sıra ona geldi.
 
Zhao Feng’in rakibi güzel kaşlara sahip mavi cübbeli bir kızdı ve bin mil uzaktan bile herhangi birini reddeden bir havası vardı.
 
Kızın güzelliği ve aurası 3.bölgedeki bir çok kişinin dikkatini çekti ve Xu Zixuan bile ona baktı.
 
Zhao Feng bu kızın basit olmadığını hissetti, bunu sahnenin etrafındaki kişilerin ona acıma dolu bakışlarından anlayabiliyordu.


Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1468

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1206

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 998

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 910

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 806

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 787

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 721

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 637

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 634

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 606

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 606

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 155

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 130

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 16248 Üye Sayısı
  • 734 Seri Sayısı
  • 34387 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr