Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden. #Atasözü

King of Gods - Bölüm 179: Entrika


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay LambaZhao Feng hazine odasını inceledi.
 
İçeri girdiği an sol gözü tüm manzarayı incelemişti, bazı muhafızların yerlerinin nerede olduğu da dahil.
 
Teyit edilebilecek tek bir şey vardı, burası gerçekten en merkez kısımdı ve en fazla korunan yerdi.
 
Quan Chen buraya ulaşabilmek için 2-3 gününü harcamıştı, ve en az 40 muhafız buraya gelene kadar temizlenmişti.
 
Zhao Feng kalede bir kaç yüz muhafız olduğunu biliyordu, ve Quan Chen’in buraya ulaşması kolay değildi.Kuvvet anlamında Yükselme Aleminin 4.Semasında olsa da ağır bir bedel ödemiş olmalıydı.
 
Quan Chen’in zihniyetinde biri ödülleri başkasına verebilir miydi?
 
Bu nedenle Quan Chen’in hazineyi yarı yarıya bölüşme önerisi kesinlikle gerçekçi değildi.
 
…..
 
Zhao Feng bunu anladı, Quan Chen’i kullanarak en az zorlukla merkez bölgeye gelmiş oldu.
 
Önünde görünen hazine odası lobi büyüklüğündeydi, belki biraz daha büyük olabilirdi, ve içindeki hazineden yayılan aura herhangi bir yetişimcinin kalbinin erimesine neden olabilirdi.
 
Bunlardan gelen bir aura izi onların normal Ruhani silahlara göre daha etkili olduğuna işaret ediyor.
 
Zhao Feng’in duyuları Quan Chen’e göre çok daha keskindi.Ne de olsa daha önce eline bir Ruhani silah almıştı.
 
Ruhani silahlar son derece değerliydi ve çoğu Klanda onlardan bir ya da iki tane vardı ve onlara Klan yadigarı muamelesi yapılıyordu.
 
Dahası, bu sadece hazine odasından gelen auraydı, muhtemelen içerideki gerçek auranın yüzde biri bile değildi.
 
Kardeş Zhao, neden ayrılmıyoruz? Birimiz muhafızların dikkatini dağıtsın diğeri de hazine odasına gidip bütün hazineleri çalsın.
 
Quan Chen zorlama bir gülümseme gösterdi.
 
Evet, evet, onu alıyoruz.
 
Quan Chen şiddetli bir biçimde güldü ve kalbindeki öfkeyi bastırdı.Bu karınca ne zaman onunla bu şekilde konuşacak hale gelmişti?
 
İkili daha sonra kimin muhafızların dikkatini çekeceği kimin hazineyi çalacağı konusunda tartıştılar.
 
Zhao Feng ilk önce tüm hazine odasını taradı ve içeride düzenek izlerine rastladı.Sol gözü duvarın ardını zar zor görebiliyordu ve içerideki yüzey hat çizgilerini görebiliyordu.
 
Kardeş Zhao, senin hareket yeteneğin oldukça iyi, yani senin muhafızların dikkatini dağıtman sıkıntı olmayacaktır.Elbette sen istemezsem ben yapabilirim.
 
Quan Chen centilmence konuştu, Zhao Feng’in hangi seçimi yapacağını önemsiyormuş gibiydi.
 
Çoğu kişi muhtemelen diğerini seçerdi çünkü hazineyi almak daha güvenli hissettirecekti.
 
Tamam.Ben dikkatlerini dağıtırım.
 
Zhao Feng cevapladı.
 
Elbette.
 
Quan Chen biraz şaşırdı ama yine de içten içe soğukça güldü.Hangisini seçersen seç en sonunda ölüme gidecek bir satranç taşından başka bir şey değilsin!
 
İlk olarak Zhao Feng kaleye daha yeni varmıştı ve gizli tehlikeleri daha bilmiyordu.Eğer muhafızların dikkatini dağıtmayı seçerse gittikçe daha fazla tehlikeyi üzerine çekecekti.
 
İkincisi, Eğer hazine odasına girmeyi seçerse Quan Chen’in tüm yapması gereken muhafızların dikkatini dağıtmak ve daha sonra ardında hiç bir iz bırakmadan ortadan kaybolmaktı, böylece muhafız sürüsü hazine odasına dönecekti.
 
Bu nedenle Quan Chen Zhao Feng’in ne seçtiğini umursamadı, ikisinde de ölüme mahkumdu.
 
…….
 
Hazine odasının yakınında konuşlanmış olan ve gücü 4.ve 6.Sema aralığında değişen 20-30 muhafız vardı, bu yüzden bu muhafızların dikkatini dağıtmak tehlikeli bir işti.
 
Plana göre Zhao Feng onların en az yarısının dikkatini dağıtması gerekiyordu.
 
Peng!
 
Zhao Feng ileriye doğru yumruk atmasıyla ardından onu bir hava dalgası takip ederek hazine odasının duvarlarına vurdu ve tüm odayı salladı.
 
Hazine odasını koruyan bir düzenek vardı, ve vuruş gerçekleştiği an yakınlardaki muhafızların dikkatini çeken kırmızı bir parıltı ortaya çıktı.
 
Ceng! Sou!
 
Zhao Feng’in figürü bulanıklaşarak 10-20 tane muhafızın dikkatini çekerek dış alana doğru götürdü.  
 
Bu muhafızların içinde 10 civarı 4.Semada, 5 tanesi 5.Semada ve sadece bir gümüş muhafız 6.Semadaydı.
 
İyi iş Kardeş Zhao!
 
Quan Chen kendini beğenmiş bir şekilde gülerken gözlerinde soğukluk parıldadı.
 
Bu kadar çok muhafız tarafından takip edilirken belki de sadece Yang Gan zarar görmeden geri çekilebilirdi.Bei Moi ve kendisi bile bunu son derece tehlike bulurdu.
 
Dahası, Zhao Feng kaleye daha yeni girmişti ve diğer tehlikelerden haberi yoktu.
 
Zhao Feng’in figürü bir ardıl görüntüye dönerek İlahi Rüzgar Gerçek Gücünü limitine kadar deveran etti, hızını 4.Semanın çoğu yetişimcisinin hızının üstüne çıkardı.
 
Bunun nedeni İlahi Rüzgar Tanrısı Tekniğinde yüksek bir seviyeye ulaşmış olmasıydı, ve Gerçek Gücünün saflığı 4.Semanın normal yetişimcilerine göre daha iyiydi.
 
Dahası, Zhao Feng bu yetenekle illüzyon balık resmini birleştirmişti, bu da onun hızını Quan Chen’e göre daha yüksek yapıyordu.
 
Bunun dışında muhafızlar ağır zırhlar kuşanmıştı bu onların savunmasını artırıyordu, ama çevikliklerine mani oluyor ve hareket menzilleri sınırlanıyordu.
 
Zhao Feng çevikliğini kullanırsa 5. ve 6.Semadaki muhafızlar bile kısa bir sürede ona yetişemezdi.
 
Sol gözü duvarların ardını görebiliyordu ve bazı gizli tehlikeleri öngörebiliyordu.
 
Manzara konusunda ise etraf Zhao Feng için Quan Chen’den bile daha tanıdıktı.
 
Kısa bir süre sonra.
 
Zhao Feng bu muhafızları binanın girişine kadar çekti.
 
O sırada, Zhao Feng’e hala yetişebilen 5.Sema muhafızlar ve bir gümüş muhafızdı.
 
Sadece gümüş muhafızın hızı Zhao Feng ile eşitti, ama onun çevikliği çok daha kötüydü.
 
Zhao Feng’in sol gözü muhafızların vücutlarının içine dikkatle bakabiliyordu ve içerideki enerji akışını görebiliyordu, bu da Zhao Feng’e onların saldırılarını önceden tahmin etme imkanı sağlıyordu.
 
Zhao Feng gümüş muhafızın saldırılarını birçok kez atlatmıştı, Gümüş Duvar Tekniğinden en yüksek seviyeye ulaşmış olsa bile eğer bir vuruş alsaydı ölmese bile ağır bir biçimde yaralanırdı.
 
Ama Zhao Feng sol göze sahipti, tüm durumu kontrolü altında tutuyordu.
 
Binanın dışına kaçtıktan sonra Zhao Feng ile gümüş muhafız arasındaki mesafe yavaş yavaş kısaldı.
 
Muhafız yetişip onu durdurduğunda, diğer 4 siyah zırhlı muhafız da oraya varacaktı, böylece ölümü garantilenmiş olacaktı.
 
Ta!
 
Zhao Feng’in vücudundan güçlü bir ruh aurası yayan azur renk kan tabakası ortaya çıktı.
 
Anında Zhao Feng’in zihinsel enerjisi, konsantrasyonu ve duyuları arttı.
 
Soyun gücü Zhao Feng’in kendisinin bile anlayamadığı bir şeydi, ama fark çok açıktı.15000-2000 kg’lik bir yumruk soy gücüyle birlikte 3000-3500 kg oluyordu.
 
O anda Zhao Feng’in hızı aniden arttı.
 
Qiu---
 
Hızı neredeyse ikiye katlandı ve 6.Semada olan gümüş muhafızı bile geçti.Gümüş muhafızın yetişimi 6.Semada olabilirdi ama hızı 5.Sema yetişimcilerinden birazcık daha fazlaydı.
 
Göz açıp kapayıncaya kadar Zhao Feng onlarca metre koştu.Daha sonra arkasına dönerek Luohou Yayını çıkardı ve ona mavi bir ok yerleştirdi.
 
Zhao Feng havadayken Quan Chen’in durumunu sol gözüyle görebilmişti.Hazine odasına girdikten sonra düzeneğe dokunmuştu, bunun üzerine de 10 civarı muhafız onu kovalamıştı, ama hazine odasının yolu dar olduğundan tek seferde geçebilecek muhafız sayısı sınırlıydı.
 
Quan Chen son derece kurnazdı, giriş bir tarafını tıkamıştı ve bir kaç tane hazine almaya çalışırken bir yandan da onları püskürtüyordu.
 
Farklı çeşit hazinelerin yaydığı saf ve büyüleyici auralar onların kalbinin güm güm etmesine neden oluyordu.
 
Peng!
 
Quan Chen bir tane eşya almaya çalıştı, ama beyaz bir ışık katmanı tarafından engellendi ve neredeyse yaralanıyordu.
 
Lanet olsun! Bütün hazinelerin etrafında düzenek var!
 
Quan Chen’in ifadesi tatsızdı, bir çok kez denedi ve bu düzeneklerin kısa sürede kırılamayacağını anladı.
 
Sınava girdiğinden beri yetişiminin önemli ölçüde artmış olmasından dolayı şanslıydı.Orta derece Ölümlü silahı da vardı, bu 4.Semadaki siyah zırhlı muhafızları kolayca öldürebilirdi.
 
Şu aptal Zhao Feng bu kadar fazla muhafızın dikkatini çektikten sonra ölmüş olmalı.
 
Quan Chen Zhao Feng’i düşündükten sonra biraz daha iyi hissetti.
 
Aynı sırada, binanın dışında.
 
Beng! Sou---
 
Mavi bir şey havada uçarak geçti ve yakınlardaki sıcaklığın düşmesine neden oldu.
 
Geriye çekilince Luohou yayının üzerindeki buz nilüferi sembolü aniden pırıldadı, ve dondurucu sıcaklık derecesiyle birlikte, o saydam bir buz okuna dönüştü.
 
Kaa!
 
Ok gümüş muhafıza doğrudan vurdu ve darbeyle birlikte paramparça oldu.
 
Zhao Feng şuan ki kuvvetiyle birlikte gümüş muhafızların savunmasını kıramazdı, özellikle bu muhafızların en güçlü özelliğinin savunma olduğunu düşününce.
 
Gümüş Muhafız Zhao Feng’e doğru zıpladı, zarar görmemişti.
 
Fakat tam hareket ettiğinde biraz yavaşladı ve vücudunun üzerinde bir buz katmanı şekillendi.
 
Deng! Deng! Deng…
 
Arkadaki siyah zırhlı muhafızlar soğuğun alan etkisine girdiklerinde adımları dondu.
 
Sadece bir nefeslik sürede 5.Semadaki 4 siyah zırhlı muhafız buz heykellerine döndüler.
 
Sadece gümüş muhafız soğuğa karşı zar zor direnebiliyordu.
 
Tam bu noktada gümüş muhafız ve 4 siyah zırhlı muhafız Zhao Feng tarafından tek bir ok ile kontrol edildi.
 
Etki Zhao Feng’in beklediğinden de harikaydı.
 
Zhao Feng sol gözünü açtı ve buz katmanının muhafızların parçalarının içinde geçtiğini ve kısa bir süre sonra enerjinin depolandığı çekirdeğe vardığını fark etti.
 
Bu muhafızlar canlı değildi ama içlerinde bir çok parça vardı.Bir kez donduklarında transfer edile enerji miktarını etkileyecekti.
 
Şöyle bir bakıldığında 4 siyah zırhlı muhafız buzun içine mühürlenmişti ve kısa bir sürede kaçamayacaklardı.
 
Gümüş muhafız hala direniyordu, ama buz mührünü kırabilse de, hızı sınırlanacaktı.
 
Hadi!
 
Zhao Feng bu muhafızlarla artık ilgilenmedi ve binaya tekrar geri döndü.
 
Merkez bölgesinde Quan Chen hala muhafızlarla yüzleşiyordu, ama bu muhafızlar akıllı görünmüyordu aksi takdirde geri kalan yüzlerce muhafızı çoktan çağırmış olurlardı.Bir kişi Gerçek Ruh Aleminde olmadıkça böyle bir muhafız hücumundan kaçamazdı.
 
Zhao Feng çatının hazine odasına yakın bir yerine indi ve aşağıdaki şovu izledi.
 
Zhao Feng’in geri dönmesiyle birlikte ona daha önce yetişemeyen siyah zırhlı muhafızlar da hazine odasına geri döndü.
 
Toplam 20-30 siyah zırhlı muhafız hazine odasını çevrelemek üzereydi.
 
Şu Zhao Feng veledinin işi çoktan bitti mi?
 
Quan Chen’in yüz ifadesi değişerek ileri doğru sertçe kesik atarak iki siyah zırhlı muhafızı paramparça etti.
 
Koş!
 
Quan Chen binanın çıkışına doğru hızlandı, ama daha tepki veremeden karşı yönden gümüş bir soğukluk geldi.
 
Ah!
 
Quan Chen buz katmanıyla sarılı gümüş muhafızı görmesiyle hıçkırdı.
 
Hehe.
 
Bir figür hafifçe güldü ve Quan Chen muhafızlar tarafından kovalanırken hazine odasının içine girdi.
 
O anda çevrede hiç bir muhafız kalmamıştı.Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1460

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1200

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 992

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 907

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 801

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 782

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 719

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 632

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 600

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 600

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 151

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 130

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15287 Üye Sayısı
  • 722 Seri Sayısı
  • 33472 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr