"Ben Li Qiye'yim ve bu tek başına yeterli." #Emperor's Domination

King of Gods - Bölüm 144: Basit Olmayan Görev


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba

 
 
İlahi Rüzgar Tanrısı Tekniğinin içindeki gaye benzer hissettirdi ve üzerinde düşününce, bu yetenek rüzgar elementine sahipti.Yani 4 Rüzgar Duruşu ve Gizemli Rüzgar Avcundan zaten öğrendiği şeyler vardı.

Hatta Yıldırım Rüzgar Avcu da yıldırım çağırmak için rüzgar temeline sahipti.Bu yüzden onu  bir kez okuduğunda 10-20%’sini anladı.

Klandan birisi burada olsa şok olurdu.Yeteneklerin her sınıfı arasındaki fark muazzamdı ve Düşük sınıf Ölümlü yetenekler ölümlü dünyada Kutsal dövüş sanatı olarak biliniyordu.

Fakat Klan öğrencileri için Düşük sınıf Ölümlü yetenekleri anlamak zor değildi, sadece onu zirve seviyeye kadar çalışmak için zaman harcamaları gerekiyordu.

Orta sınıf Ölümlü yeteneklerin zorluğu Düşük sınıfların iki katıydı.Normal iç saha öğrencilerinde bir tane ve çok az kişide bir kaç tane Orta sınıf Ölümlü yetenek vardı.

Yüksek sınıf Ölümlü Yetenekler ise Kırık Ay Klanında toplam 100-200 tane vardı.Yükselme Aleminin 4.Semasının altında olan bir öğrenci bu yetenekleri alsa bile kavraması çok zor olacaktı.

Bu nedenle kavrama yetisi, potansiyeli ve kabiliyeti harika olan çok az sayıda çekirdek öğrenciye Yüksek sınıf Ölümlü yetenek öğrenme izni verilmişti.

Zhao Feng sadece bir kez okumayla onun 10-20%’sini kavradı.

Bunun temel olarak iki nedeni vardı:

1.Sol gözü gelişim gösterdikten sonra Zhao Feng’in kavrama seviyesi artmıştı.
2.Zhao Feng’in öğrendiği yeteneklerin çoğu İlahi Rüzgar Tanrısı Tekniğine benzerdi.

Aynı gün Zhao Feng İlahi Rüzgar Tanrısı Tekniğini öğrenmeye başladı, ayrıca basitleştirilmiş versiyonu olan İlahi Hava Rüzgarı Tekniğini de okudu.

Klanın kurallarına göre Oyuk Binadan alınan yetenekler başkalarına dağıtılamazdı aksi takdirde o kişi yetişim sakatlama cezası alırdı.

Zhao Feng Klandan izin almadı ve bu yetenek “dağıtılmış” olmasa da, eğer durumu fark ederlerse sıkıntı olacaktı.Basitleştirilmiş versiyon İlahi Hava Rüzgarı Tekniği onu gizlemek için işe yarayacaktı.

Yarım gün sonra.

Zhao Feng başlangıç seviyesine geçti ve vücudundaki gerçek güç hızlı ve çevik bir hale geldi.2 gün sonra bütün gerçek gücü İlahi Rüzgar Gerçek gücüne dönüştü.

Zhao Feng test ettiğinde İlahi Rüzgar Gerçek Gücünün yoğunlaşma hızının son derece yüksek olduğunu gördü ve Kısmi Rüzgar Duruşunun keskinliğini içeriyordu, ama bu çok daha derindi.

Zhao feng daha çok öğrendikçe daha fazla şaşırdı.İlahi Rüzgar Tanrısı Tekniği 4 Rüzgar Duruşunun ilk 3 Duruşuna ait bütün ilmi içinde barındırıyordu.Gerçek Güç, Hafifçe Yüzen Kayığın içsel kuvvetine benziyordu, hızlı, çevik ve keskin.

Hmmm!?

Zhao Feng aniden İlahi Rüzgar tanrısı Tekniğindeki bir hamlenin Gizemli Rüzgar Avcuyla tıpa tıp aynı olduğunu fark etti.

İlahi Rüzgar Tanrısı Tekniği gerçek gücü çalıştırıyor olsa da, içinde barındırdığı hamleler de vardı ve bunlardan biri, “Dönen Keskin Duruş”, Gizemli Rüzgar Avcuna çok benziyordu.Hatta basitleştirilmiş versiyon İlahi Hava Rüzgarı Tekniğinde de Dönen Kılıç Avcu isminde benzer bir hamle daha vardı.

Ran Xiaoyuan İlahi Hava Rüzgarı Tekniğini mi yoksa İlahi Rüzgar Tanrısı Tekniğini mi çalışmıştı?” Zhao Feng düşünürken o sahne zihninde parladı.

Ran Xiaoyuan oldukça gençti, ama neredeyse Yükselme Aleminin 3.Semasındaydı.Eğer İlahi Rüzgar Tanrısı Tekniğini çalıştıysa, onun arka planı basit değil anlamına gelirdi.

Bu gereksiz düşünceleri kesen Zhao Feng bir kez daha İlahi Rüzgar Gerçek Gücünü deveran etti.daha fazla yaptıkça daha korkunç bir hale geldiğini gördü.

Temelinde İlahi Rüzgar Tanrısı Tekniği olunca onun Yıldırım Rüzgar Tekniği bambaşka bir seviyeye ulaşabilirdi.

Bir kaç günlük süre sonunda Zhao Feng’in yetişimi 1.Semanın zirvesinde dengeye oturdu.

İlahi Rüzgar Tanrısı Tekniği ve Yıldırım Rüzgar Avcuyla birlikte Zhao Feng Yükselme Aleminin 3.Semasının altındaki herhangi birinin ona tehdit oluşturamayacağına inanıyordu.

…..
 
Hu~

Zhao Feng’in kemikleri birkaç günlük aralıksız yetişimin ardından bitik bir haldeydi.Kapıya çıktığında kapıya yapıştırılmış özel bir mektup gördü ve üzerinde kavisli ay vardı.

Zhao Feng bu sembolün anlamının Klan tarafından yapılması istenen görev mektubu olduğunu biliyordu.İç saha öğrencileri her 2 ayda bir Klan görevi tamamlamak zorundaydılar ve bu görevi tamamlayınca ödül olarak katkı puanı ve kristal taş alıyorlardı.Eğer görevde başarısız olunursa katkı puanı düşüyordu ve sürekli başarısızlıkta Klandan atılıyordu.

Klan görevi…

Zhao Feng mektubu açınca gözleri pırıldadı.

Klan görev ataması yaparken öğrencilerin yetişimini göz önüne alıyordu, bu yüzden zayıf öğrencilere zor görevler verilmiyordu.

Zor görevlerden bir kaç tanesini tamamlamak için bir grup öğrenci gerekiyordu.

Zhao Feng ilk defa görev aldığı için biraz heyecanlı ve umutluydu.

Görev: Xing ailesinin veba kaynağını bul ve aile lideri “Xing Chen’in” ölüm nedenini bul.Eğer katil öldürülürse fazladan bir ödül daha verilecektir.

Görev son derece basitti ve Xing ailesiyle ilgili bilgiler de vardı.

Zhao Feng Xing ailesini biliyordu, Bulut Ülkesindeki en büyük ailelerden biriydi.Aile lider Xing Chen tıpkı Lord Guanjun gibi Yükselme Aleminin 2.Semasındaydı.

Xing ailesinin birleşmiş gücü Guanjun Sarayınınkine denkti.

Son bir kaç aydır tuhaf bir veba vardı ve aile lideri ölmüştü.İki oğlu aile liderliği pozisyonu için birbiriyle dövüşüyordu.

Mektupta bir de uyarı vardı: Diğer ülkelerden gelen yetişimcilere dair izler var.Eğer dengin olmayan bir düşmanla karşılaşırsan, geri çekilip Klandan yardım isteyebilirsin.

Görev derecesi: 2.5 yıldız, ama 3 yıldıza çıkma ihtimali var.

Klan görevleri toplamda 7 yıldıza sahipti ve her yıldız 7 Semaya tekabül ediyordu.

2.5 yıldız en azından bir 3.Sema yetişimci ya da çok sayıda 2.Sema yetişimci için uygundu.

Bu görev 2.5 yıldızlı, genelde bir çaylağın yapacağı görev değil.

Zhao Feng’in gözlerinden ışık parıldadı ve tıpkı beklediği gibi, diğer grup üyelerini gördü: Huang Yun, Xu Ren, Xiao Sun, Zhao Feng, Lin Fan.

Kaptan: Huang Yun

Yükselme Aleminin 2.Semasının zirvesi.

Yardımcı Kaptan: Xu Ren

Yükselme Aleminin 2.Seması.

Zhao Feng grup üyelerine bakınca bu görevin kolay olmadığına dair tuhaf bir hisse kapıldı.
Yüzeysel bakıldığında bu göre 2 tane 2.Sema seviyesi yetişimcinin önderliğinde olacaktı ve diğer 3 üye de 1.Semanın seçkinleriydi, özellikle Zhao Feng ve Lin Fan eski en iyi dış saha öğrencileriydi.

Böyle bir düzen makul görünüyordu.Ama derinlemesine düşününce Xu Ren’in Zhao Feng ve Lin Fan ile düşmanlığı vardı ve Xiao Sun da onlarla ilişkisini kesmişti.

Kaptan Huang Yun en yüksek yetişime sahip kişiydi, ama Zhao Feng onunla ilgili hiçbir şey bilmiyordu.

Görev ödülü: Temel gereksinimleri tamamlamak: 100 standartaltı ilkel kristal taş, 100 katkı puanı.Katili öldürmek: Fazladan 200 ilkel kristal taş ve 200 katkı puanı.

En azından ödül iyi.” Zhao Feng soğukça kıs kıs güldü.

Kardeş Zhao.

O sırada Lin Fan geldi.

Zhao Feng’e gelen mektubun aynısı elindeydi ve doğrudan konuya girdi: “Bu görev hakkında ne düşünüyorsun?

Bu görev kolay olmayacak.Eğer sadece ikimiz olsaydık, başarı şansımız daha yüksek olabilirdi.” Zhao Feng derince gülümsedi.

Lin Fan hafiften afalladı, Zhao Feng’in maksadı çok açıktı.Grubun toplam gücü oldukça yüksekti, ama gruptaki düşmanlıklar düzgün bir şekilde iş birliği yapmaya engel olacaktı.

Bu görevi tek başına almayı ve Lin Fan’ın ona yardım etmesini yeğlerdi.

Bu Huang Yun kim?” Zhao Feng sordu.

Huang Yun grubun lideriydi.

O Yükselme Aleminin 2.Semasındaki yetişimciler arasında ilk 3’te ve görünüşe göre Yuan Zhi ile bağlantıları var.” Lin Fan cevapladı.

Yuan Zhi? Hai Yun Ustanın öğrencisi!

Zhao Feng’in kalbi tekledi, görünüşe göre haklıydı.

Eğer yanılmıyorsa Hai Yun Usta ya da başka biri bu görevle oynamıştı.Bu yüzden bu görev hayatı tehdit edecek düzeyde bile olabilirdi.
 

Kaptan Huang Yun 2.Semanın seçkinlerinden biriydi ve Yardımcı Kaptan Xu Ren’in Lin Fan ve Zhao Feng ile düşmanlığı var.

Xiao Sun da büyük ihtimalle onların yanındaydı.Bu görev Lin Fan ve Zhao Feng’i hedefliyordu.

Zhao Feng hafiften suçlu hissetti çünkü bu görev Lin Fan’dan çok kendisi içindi. Görev üç gün sonraydı ve Zhao Feng hazırlıklarını yaptı.

Silah olarak Zhao ailesinden gelen Altın Merdiven Yayını aldı.Onu demirciye götürdü ve onun yarı-Ölümlü silah olduğunu tahmin ettiler.Bunun anlamı bu yay Xu Ren’in “Jingyue Kılıcından” sadece bir sınıf aşağıdaydı.Ama Zhao Feng Altın Merdiven Yayını kullanırken, 1.Semadaki yetişimcilerin problem olmayacağını hatta 2.Semadaki yetişimcilere tehdit oluşturabileceğine inanıyordu.

Bunun dışında ilaç, zehir giderme hapları gibi malzemeler de aldı.Zhao Feng bu görev için hassastı ve ekstradan hazırlıklar yaptı.

Ayrıca meydana gelebilecek en kötü senaryo için, hayatı tehlikeye girebileceği gibi durumlar için plan yaptı.

Tek iyi şey Hai Yun Ustanın öğrencisi sadece onun büyümesini engellemek istiyordu.

3 gün sonra.

5 kişilik grup toplandı ve Xing ailesine doğru yola koyuldu.Kaptan Huang Yun ifadesizdi.

Siz ikiniz hareketlerinize dikkat etseniz iyi olur! Eğer bir şeyler ters giderse, bu sizin sorumluluğunuz!” Yardımcı Kaptan Xu Ren soğuk bir şekilde Zhao Feng ve Lin Fan’a baktı.

Xiao Sun kötü niyetli bir şekilde ikiliye baktı, bu onun tahminlerinin haklılığını kanıtlıyordu. O sırada bir kaç mil ötede iki kişi bir tepenin üstünde duruyordu.

Kardeş Yuan, bu görev onlar için çok zor.Eğer o ölürse bu onun için büyük zevk olacak…” Quan Chen biraz gönülsüzdü.

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1333

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1132

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 943

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 704

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 683

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 619

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 575

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 461

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 212

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 198

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 118

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 76

Site İstatistikleri

  • 17698 Üye Sayısı
  • 480 Seri Sayısı
  • 23832 Bölüm Sayısı


creator
manga tr