Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden. #Atasözü

King of Gods - Bölüm 117: Meydan Okumanın Başlaması


Çevirmen:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba
 
 
Prenses Yun Mengxiang ve Zhao Feng beraber yürüyordu.Yolda giderken, Prenses Yun Mengxiang gülüyordu ve onun tavrı çarpıcı bir şekilde değişmişti.
 
Zhao Feng Prensese tuhaf bir şekilde baktı.
 
Klana girdiklerinden beri, bu prenses cazibesi, güzelliği ve kimliğiyle diğerlerini kendinden aşağıda olduğunu hissettiriyordu.Daha önceleri Zhao Feng’in yüzüne bile bakmıyordu ama şimdi durum farklıydı.
 
Biraz önceki olay Prenses Yun Mengxiang’ın, karşısında duran bu gencin kaçıramayacağı bir dahi olabileceğini fark etmesine neden olmuştu.Sanki geleceğin dehasının yükselişini görmüş gibi hissetmişti, hap dünyasının yeni yıldızını görmüştü sanki.
 
Bulut Ülkesinin Prensesi olarak, onun gözlerinde dış saha öğrencileri hiç bir şeydi.O iyi bir hap ustasının Klan için ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu.
 
Eğer bir Klan bir çok yetenekli hap yapımcısına sahipse ve yeterince kaynağı varsa, daha çok yüksek kalitede haplar yapılarak Klanın gücü artırılabilirdi.
 
Eğer prenses karşısında duran bu hap yapım dahisini Kral için çalışmasını sağlarsa, gelecek hayal edilemez olurdu.
Tek problem Zhao Feng’in takındığı normal tavırdı, onu prensese karşı herhangi iyi bir hissi yoktu, ama aynı zamanda onu kızdırmak da istemiyordu.Ne de olsa Bulut Ülkesi onun ana vatanıydı.
 
Yun Mengxiang iç çekti, ona karşı ilk izleniminin iyi olmadığını biliyordu, ama yine de kolayca vazgeçmeyecekti çünkü iyi bir hap yapımcısı Kral için son derece önemliydi.
 
Kısa bir süre sonra, ikili Dış Saha Klan Salonuna geldi.Birçok kişi yeni öğrenci Zhao Feng’in Ji Fengyun’a meydan okuduğunu biliyordu ve işi gücü bırakıp izlemeye gelmişlerdi.
 
Zhao Feng ve Yun Mengxiang’ın yan yana yürüdüğünü görünce etraftaki öğrenciler, özellikle yeni öğrenciler, serseme döndüler.
 
Ne zaman Zhao Feng ve Prenses birlikte takılmaya başladılar?
 
Bir kaç tane dış saha öğrencisi buna inanamamıştı.
 
Herkes Prenses Yun Mengxiang’ın soğukluğuna alışmıştı ve Xiao Sun ile Liu Yue’er’den başka kimseyle konuşmamıştı.
 
Daha sonra Zhao Feng dövüşün yapılacağı sahneye vardı.Burası yedek iç saha öğrencilerinin yaşadığı yere yakındı.Yedek iç saha öğrencilerinin hepsinin de avlusu vardı, daha iyi muamele görüyorlar ve daha fazla kaynak alıyorlardı.
 
Bir kişi yedek iç saha öğrencisi olduğunda, diğer dış saha öğrencileri kadar çalışmasına da gerek kalmıyordu.
 
Sahne özel saf siyah bir taştan yapılmıştı ve sertlik anlamında çelikten kat kat daha sertti.Dövüş Ustaları ona zarar vermekte bile zorlanırdı.
 
Bir yedek iç saha öğrencisine meydan okunduğu zamanlarda burası son derece kalabalık olurdu.Zhao Feng Xiao Sun, Liu Yue’er ve Chen Feng gibi tanıdık figürler gördü...Ve daha sonra aceleyle iki figür daha geldi, Nan Gongfan ve Yang Qingshan.
 
Kısa bir süre sonra Ji Fengyun oraya vardı.Böyle savaşlar daima bir Yardımcı Papaz ya da Vekil Yardımcı Papaz nezaretinde yapılırdı ve bugünkü savaşın gözetmeni Yardımcı Papaz Qiu idi.
 
Yeni öğrencilerin hepsi sınavda onlara rehberlik eden Yardımcı Papaz Qiu’yu tanıyordu, ama o gün bir yedek iç saha öğrencisine meydan okuyan tek kişi Zhao Feng değildi.
 
İlk savaş, Wang Yang ile yedek iç saha öğrencisi Xia Yundong arasında olacak.
 
Yardımcı Papaz Qiu’nun sert sesi millerce uzaklıktan yankılandı ve kalabalık bir anda sessizliğe büründü.
Ceng! Ceng!
 
İki figür sahneye çıkarak güçlü auralarını serbest bıraktılar.
 
Sahnedeki iki genç yüz yüzde geldi.
 
Onlardan birisi 20.sırada bulunan Xia Yundong idi, diğeri ise meydan okuyan kişi Wang Yang’dı.
 
İkisi de yarım-adım Yükselme Alemindeydiler ve auraları Birinci Muhafızınkinden bile daha güçlüydü.
 
Yarım-adım Yükselme Alemi Savaşı!
 
Zhao Feng’in kalbi titredi.Nan Gongfan ve Yang Qingshan da bu savaşa odaklanmıştı.
 
Shua! Shua!
 
İki figür havada uçarken gittikleri her yerde patlama yaratıyorlardı.
 
Yarım-adım Yükselme Alemini enerjisi Sağlamlaştırma Aleminin 8.derecesindeki birisini paramparça edebilirdi.
 
Sahnede dövüşen ikilinin kullandıkları dövüş sanatlarının hepsi de Düşük Sınıf Ölümlü yeteneklerdi, yani diğer bir deyişle Kutsal dövüş sanatlarıydı.
 
Gökyüzünde Uğuldayan Kılıç!
 
Yedek iç saha öğrencisi Xia Yundong kılıcını ileri doğru sapladı ve rüzgar dalgacıkları bıçaklara dönüşerek rakibinin etrafını sardı.O sırada, keskin uğuldama sesinin kulaklarda çınlamasıyla Sağlamlaştırma Aleminin 8. ve 9.derecesindekiler kendilerini kötü hissettiler.
 
Böylesine bir güç Sağlamlaştırma Aleminde kullanılabilir mi?
 
Yarım-adım Yükselme Alemi ile 9.derece arasındaki fark çok fazla.
 
Yedek iç saha öğrencisine saygıyla bakarken dış saha öğrencilerinin kalpleri titredi.
 
Dış saha öğrencileri arasında ilk 20 kişi elit olanlardı.Bu yedek iç saha öğrencilerine meydan okuyanların kazanma şansı olması için yarım-adım Yükselme Aleminde olmaları gerekiyordu.Aslında 9.derecenin zirvesinde olup kazananlar da vardı.Ama son 2 yılda, ilk 20 daima yarım-adım Yükselme Alemindekilerden oluşuyordu.
 
Sahnede dövüşen iki yarım-adım Yükselme Alemindeki öğrenci arasında bariz bir fark vardı.
 
Yedek iç saha öğrencisi Xia Yundong daima avantajı elinde tuttu ve her hamlesi rakibini geri çekilmeye zorladı.40-50 hamlenin ardından, en sonunda Wang Yang yenildi.
 
Sonuç şaşırtıcı olmadığından çok fazla kişi bu savaşa odaklanmamıştı, ama bu savaşı izledikten sonra yeni öğrenciler sonunda yedek iç saha öğrencilerinin ne kadar korkunç olduğunu görmüş oldu.  
 
Xiao Sun’un yüzü solgundu ve bir yedek iç saha öğrencisine nasıl meydan okuyacağı hakkında düşününce sırtında soğuk terler boşaldı.Eğer Xiao Yundong ile karışı karşıya gelse 10 hamlede işi biterdi, Wang Yang’ı bile yenebileceği konusunda emin değildi.
 
Çok güçlü, Bei Moi daha ayrılmadan önce bu kadar güçlüydü.
 
Nan Gongfan ve Yang Qingshan birbirlerine baktılar ve istemsizce Zhao Feng için endişelenmeye başladılar.
 
Xia Yundong sadece 20.sıradaydı, 13.sıradaki Ji Fengyun’un gücü hayal etmek zordu.
 
Buraya kadar düşündükten sonra, Nan Gongfan ve Yan Qingshan’ın Zhao Feng için son umut kırıntısı da söndü.
 
İlk savaş sona erdi ve şimdi sırada ikinci savaş vardı.
 
İlk savaşla çok fazla kişi ilgilenmemişti çünkü ikisinin gücü birbirine benzerdi ve ikisi de eski öğrencilerdi bu yüzden birbirlerinin yeteneklerine aşinaydılar.Ama ikinci savaştaki meydan okuyucu sadece Sağlamlaştırma Aleminin 8.derecesindeydi.
 
Son on yıldır böyle bir meydan okuma görülmemişti.Herkesin buraya dövüşü izlemek için değil, bu gencin nasıl alay konusu olacağını görmeye geldikleri söylenebilirdi.
 
İkinci savaş, Zhao Feng yedek iç saha öğrencisi Ji Fengyun’a meydan okuyor.” Yardımcı papaz Qiu duyurdu.
 
Sözlerini bitirir bitirmez, kalabalıktan kahkahalar ve ıslık sesleri yükseldi.
 
Sessizlik!
 
Yardımcı Papaz Qiu’nun soğuk bir şekilde bağırmasıyla dış saha öğrencilerinin üzerine çığ gibi ezici bir baskı oturdu.
 
Yükselme Alemi dış saha öğrencilerini dağın dibindeki bir karınca gibi hissettiriyordu.
 
Kalabalık hemen sessizliğe büründü.
 
Bir grup dış saha öğrencisi de sonunda Yükselme Alemindekilerin ne kadar güçlü olduğunu anlamış oldu.
 
Kalabalığın bakışları altında iki figür sahneye çıktı.
 
Ji Fengyun 13.sıradaydı ve onun ünü Xia Yundong’dan daha fazlaydı.Yedek iç saha öğrencileri arasında her bir sıra arasında çok fazla fark yoktu, ama 13. ve 20.sıra arasında 7 kişi vardı! Bu önemsenmeyecek bir fark değildi!
 
Xia Yundong’un gücünü gördükten sonra, Nan Gongfan ve Yang Qingshan bile Zhao Feng’e olan son umudunu da kaybetmişti.
 
Zhao soy isimli velet, bana meydan okuma cesaretini takdir ediyorum.
 
Ji Fengyun sahnede kaygısız bir tavırla durdu, ama hiç kimse onun kibirli olduğunu düşünmemişti!
 
Bir yarım-adım Yükselme Alemindeki kişi Sağlamlaştırma Aleminin 8.derecesindeki bir yetişimciyi tek eliyle kolayca ezebilirdi ve Zhao Feng’in yetişimi daha 8.derecenin zirvesine bile ulaşmamıştı.
 
Kardeş Zhao…
 
Yang Qingshan’ın elleri suçluluk ve çaresizlikle birbirine kenetlendi.
 
Zhao Feng onun yüzünden Ji Fengyun’a meydan okumuştu.Ve şuanda Zhao Feng’in alaycı bakışlara maruz kalması onun acı hissetmesine neden oluyordu.
 
Nan Gongfan da başını eğdi.Zhao Feng ile iyi bir ilişkisi olmasa da, aralarındaki düşmanlık şuan yok olmuştu.
 
Sahnenin altında, Xiao Sun ve yandaşlarının gözlerinde alaycılık ve acıma vardı.Zhao Feng’i hiç sevmeyen Liu Yue’er’in gözlerinde bile isteksizlik ve acıma vardı.
 
Belki de bu onun “doğru yola” dönmesi için tek yoldur ve böylece sadece hap yapımına odaklanacaktır.” Yun Mengxiang içten içe düşündü.
 
……..
 
 
Sahnede.
 
Bu oldukça can sıkıcı olacak…
 
Zhao Feng şimdiye kadar ki en güçlü rakiple yüzleşecekti.O sırada, içsel kuvvetinin ve kanının  baskı yüzünden daha iyi deveran olduğunu hissetti.
 
Çocuk, sadece tek elimi kullanmama ne dersin ve eğer sen kazanırsan, o zaman…” Ji Fengyun yüzünde oyunbaz bir gülümsemeyle kendinden emin görünüyordu.
 
Akan Rüzgar Duruşu! Dumanlı Saydam Adım!
 
Bir anda, Zhao Feng Ji Fengyun’un görüş alanından kayboldu.
 
Ji Fengyun arkasından delici bir sesin geldiğini hissedince sesini aniden kesti.Kalabalık arasında da tartışmalar patlar verdi, çoğu Zhao Feng’in figürünü görememişti bile.
 
Zhao Feng’in Dumanlı Saydam Adımı zirve seviyeye ulaşmıştı ve Akan Rüzgar Duruşuyla birleşince, bambaşka bir boyuta ulaşıyordu.Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1340

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1131

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 944

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 706

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 685

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 620

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 578

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 464

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 119

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 77

Site İstatistikleri

  • 17770 Üye Sayısı
  • 483 Seri Sayısı
  • 24161 Bölüm Sayısı


creator
manga tr