"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, Çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ancak bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez." #Arthur Schopenhauer

King of Gods - Bölüm 83: Gelecek Potansiyeli


 
Çeviri: RassNt Düzenleme: Berkay Lamba

Salonda gençler diken üstündeydi.
 
Zhao Feng’in kaşları çatıktı, Lord Guanjun’un bir bakıştan sonra On Gök Muhafızının birinin bile gözüne girememesine inanamıyordu.
 
“Savaşçı Yolunun dokuz derecesi sadece temeldir.Burada, sonraki aleme ulaşamadığınız sürece, güç, yetenekler ve yetişimin bir önemi yoktur.” Lord Guanjun’un sesi salonda yankılandı.
 
Bu sözler gençlerin kulağına yarı anlaşılmış yarı tuhaf geldi.Sadece bir kaç kişi Lord Guanjun’un sözlerinin anlamını idrak edebildi.
 
“Ona göre, Savaşçı Yolunun dokuz derecesi sadece temel...Bu aşamada eğer gücün diğerlerinden daha fazla olsa bile, sonraki aleme ulaşamadığın sürece bunun bir anlamı olmayacak.” Zhao Feng bir şeyler anladı.
 
Bir ay önce Usta Ye ile olan konuşmayı hatırladı.
 
Usta Ye demişti ki: “Savaşçı Yolunun dokuz derecesi vücudu ve kemikleri çalıştırır ve temeli şekillendirir.”
 
Şimdi, Zhao Feng bunu derince düşündü ve Savaşçı Yolunun dokuz derecesinin gerçek hedefinin öldürmekle ya da yeteneklerle alakası olmadığını fark etti.
 
“Bu genç sormaya cüret edebilir mi, eğer Savaşçı Yolunun dokuz derecesinde yetişim ve güç önemli değilse, ne önemli?” Feng Hanyue ayağa kalktı ve saygılı bir şekilde sordu.Bunu yaparken de sırtından soğuk terler akıyordu.
 
Diğer dokuz genç de istemsizce terledi ve onun cesaretini takdir etti.
 
Lord Guanjun Feng Hanyue ile ilgili iyi bir izlenime sahip olmuş gibi göründü: “Bu aşamada güç ikinci sıradadır çünkü gelecek en önemlisi.Seni daha ileriye taşıyabilecek bir yol!”
 
Gelecek.
 
Seni daha ileriye taşıyabilecek bir yol!
 
Zhao Feng hemen anladı.İnsan, Lord Guanjun’un seviyesine gelince bakış açısı değişiyordu.
 
Bir örnek vermek gerekirse: Bir Dövüş Sanatçısı kendi derecesinde en güçlü olabilir, ama yeterince potansiyele sahip değilse ve yedinci dereceye aşıp Dövüş Ustası olamazsa, altıncı derecede en iyi olmasının bir anlamı olmayacak.Ve bu yüzden, onlar böyle büyük gruplar tarafından yetiştirilmeyecek.
 
Bu aynı zamanda Lord Guanjun’un gençlere bir kez bakarak potansiyellerine görmesini ve şu anki güçleriyle fazla ilgilenmemesini açıklıyordu.
 
Açıkçası, daha iyi potansiyeli olanlar genelde daha yüksek yetişime sahip oluyordu bu yüzden de On Gök Muhafızından bir öğrenci seçecekti.
 
“Öyle desem bile, yine de bir test edilmeniz gerekecek.” Lord Guanjun bunu dedikten sonra, yumruk büyüklüğünde saydam kristal bir küre çıkardı.
 
Bu küre eşsiz bir materyalden yapılmıştı.İşareti üzerine, Bei Moi kristal küreyi aldı ve onu On Gök Muhafızına verdi.
 
“Bu o şey!” Nan Gongfan kalbinin teklediğini hissetti.
 
O sene Bei Moi ile birlikte Ruhani Savaş Salonuna geldiğinde, Lord Guanjun yine bu küreyi çıkarmıştı.
 
Lord Guanjun konuştu: “Bu küre kişinin potansiyelini ölçebilen özel bir eşyadır.Gelecek potansiyelini yüzde doksan dokuz oranında tahmin edebilir.”
 
Bunu duyunca gençler ister istemez gerildi.
 
“Bir kişinin potansiyelini ölçebilen bir eşya!” Zhao Feng’in ilgisini çekti.
 
O sırada, Bei Moi kristal küreyi Feng Hanyue’ye verdi.
 
“Gözlerini kapat ve bilincini ve İçsel Kuvvetini onun içine koy.” Lord Guanjun konuştu.
 
“Peki efendim.”
 
Feng Hanyue derin bir nefes aldı ve kendini sakinleştirdi.Daha sonra enerjisini elindeki kristal küreye odakladı.
 
Veng~
 
Kürenin içinde beyaz ışık halkaları belirdi.
 
Bir halka, iki halka,üç halka...beş halka!
 
İlk dört halka beyaz olmasına karşın beşinci halka yeşile döndü.
 
“Dördüncü halkayı aştın, bunun anlamı potansiyelin bir ölümlü vücudunu aşmış durumda.İyi olmasına rağmen, yine de benim çekirdek öğrencim olman için yeterli değil.” Lord Guanjun konuştu.
 
Bunu duyunca Feng Hanyue’nin gözleri karardı.On Gök Muhafızı arasında en yüksek yetişime sahip kişi oydu, ama Lord Guanjun’un gözünde ne iyi ne de kötüydü.
 
Feng Hanyue’nin performansını görünce diğer dahiler daha da gergin hissetti.
 
Daha sonra Lei Cong’un sırası geldi.Lei Cong titreyen elleriyle kristal küreyi aldı ve sonunda bilincini onun içine batırdı.
 
Kürenin iç kısımlarında beyaz ışık halkaları oluşmaya başladı.
 
Bir halka, iki halka, üç halka, dört halka!
 
Beyaz halkalar dördüncüde durdu ve beşinci oluşmadı.
 
“Senin potansiyelin ölümlülerin sınırlarına ulaşmış, ama benim hedefimden çok uzak.” Lord Guanjun başını salladı.
 
Bu nasıl olabilir!?
 
Lei Cong’un yüzü kömür gibi simsiyahtı, sanki ruhunu kaybetmiş gibiydi.
 
Aldığı değerlendirme Feng Hanyue’ye göre çok daha kötüydü.Feng Hanyue en azından ortalama bir değerlendirme almıştı.
 
Sıra Lu Xiaoyu’daydı.
 
“Benim sıram.”
 
Lu Xiaoyu bilincini küreye aktarırken temkinli bir ifadesi vardı.Kürenin içinde üç tane beyaz halka belirdi ve sonra bir yarım halka daha oluştu.Üç buçuk halka Lei Cong’a göre biraz daha kötüydü.
 
“Ölümlüler içinde bir dahi, ama gerçek dünya sahnesi için yeterli değil.” Lord Guanjun başını salladı.
 
Feng Hanyue dışında diğer ikisi Lord Guanjun’un sınırına bile ulaşamamıştı.
 
“Lei Cong ve Lu Xiaoyu’nun potansiyeli Güneş Tüyü Şehrinde olsa en üst düzey olarak görülürdü ama burada değersizler.” Zhao Feng’in kalbi sıkıştı.
 
Zhao Feng ayrıca Lord Guanjun’un gerçek dünya sahnesi sözlerinin ne anlama geldiğini düşünüyordu.Lu Xiaoyu’dan sonra sıra Zhao Yufei’deydi.
 
Zhao Yufei gözlerini kapattı ve yeşim benzeri elleriyle küreyi tuttu.
 
Veng~
 
Kristalin iç kısmında beyaz halkalar oluştu, ama üç tane halka oluştu daha sonra beş daha sonra dört, son derece değişkendi ve renk ne beyazdı ne de yeşildi.
 
“Hm?”
 
Lord Guanjun derin düşüncelere daldı.Zhao Yufei’nin durumu diğerlerine göre farklıydı.
 
“Yufei’nin potansiyeli eşsiz olabilir mi?” Zhao Feng düşündü.
 
Lord Guanjun ağzını açtı ve biraz düşündükten sonra: “Senin potansiyelin özel, ama Feng Hanyue’ninkini aşamayacaktır.”
 
Böyle bir değerlendirme aldıktan sonra, Zhao Yufei nefesini bıraktı.
 
Zhao Yufei bitirdikten sonra, beşinci sıradaki, altıncı sıradaki, sonra yedinci…
 
Daha sonraki gençler Lord Guanjun’un en alt çizgisine bile ulaşamamıştı.
 
“Benim sıram.” Huang Qi titreyen elleriyle küreyi Bei Moi’den aldı.
 
Hemen sonra, kristalin içinde üç buçuk halka belirdi.Onun potansiyeli Lu Xiaoyu ile denkti ve On Gök Muhafızı arasında üst düzeyler arasında olmasına rağmen yine de Lord Guanjun için iyi olmaya bile yakın değildi.
 
Başarısız!
 
Huang Qi’nin canı sıkıldı, İnci Ağacı Şehrinde bir numaraydı ve Eyalet Şehrinde yeteneklerini göstermeye gelmişti ama Lord Guanjun’un minimum standatlarına bile ulaşamamıştı.
 
Huang Qi’den sonra sıra Li Ziwen’deydi.
 
Li Ziwen haydut görevinde Lu Xiaoyu’nun takımında olan gençti.
 
“Ben…”
 
Li Ziwen son derece gergindi ve sakinleşmeyi başaramıyordu.
 
Pah!
 
Bei Moi onun sırtına vurdu ve Li Ziwen kanının yatıştığını hissetti.Li Ziwen’in testi işe yaramazdı, sadece üç halka çıkarabilmişti.
 
“Sıradaki.” Lord Guanjun ifadesiz bir şekilde konuştu.
 
Sıradaki?
 
Zhao Feng’in kalbi sıkıştı.Sonunda onun sırası gelmişti.
 
On Gök Muhafızının sonuncusu Zhao Feng’di.
 
O sırada, herkesin gözü ona doğru çevrildi.Zhao Feng, Zhao Yufei’nin beklenti ve güvenini hissedebiliyordu.Ayrıca Üçüncü Muhafız ve Ye Linyun’un gülümsemesini de hissediyordu.
 
Onların Zhao Feng’in potansiyelinden beklentileri büyüktü, Zhao Feng yedinci dereceye ulaşmıştı ve On Gök Muhafızındaki en genç kişiydi.
 
Ondan önce de, öldürme görevinde birinci olmuş ve hafıza konusunda Bei Moi’yi yenmişti.
 
Bei Moi ilgili gözlerle küreyi Zhao Feng’e verdi.Kendisini hafıza konusunda yenebilen tek kişi olan Zhao Feng onda derin bir etki bırakmıştı.
 
O gün ona kaybettikten sonra hafiften canı sıkılmıştı.Şimdi Zhao Feng’in potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu görebilecekti.
 
“Usta, bu genç hafıza konusunda Bei Moi’yi yenen ve haydut temizleme görevinde birinci olan kişi.Sadece bu da değil, ayrıca On Gök Muhafızı arasında en genç kişi.” Üçüncü Muhafız alçak sesle konuştu.
 
“Oh?”
 
Lord Guanjun’un gözlerinde merak ve ilgi ışıldadı.
 
Herkesin bakışları altında, Zhao Feng kristali aldı ve bilinciyle birlikte İçsel Kuvvetini onun içine aktardı.
 
Veng~
 
İlk halka hemen belirdi.
 
Neler oluyor!?
 
Zhao Feng’in kalbi tekledi çünkü ilk halka oluştuktan sonra sonraki halka son derece yavaş şekilleniyordu.Bilincini tamamen içine aktarsa da, sadece bir buçuk halka oluştu.
 
Hm?
 
İzleyenler kaskatı kesildi.Zhao Feng’in potansiyelinin Feng Hanyue’den daha aşağı olmaması gerekiyordu.
 
Lord Guanjun hayal kırıklığına uğradı ve tam bir şeyler söylemek üzereydi.
 
Peh Peh! Peh Peh…
 
Zhao Feng aniden tüm vücuduna ateş cızırtısı gönderen sol gözünün derinliklerinden bir sıçrama sesi duydu.
 
Veng~
 
Hareket etmeyi bırakan beyaz halkalar aniden tekrar hareketlenmeye başladı ve ikinci halka tamamlandı.
 
İkinci halkadan sonra beyaz halkalar şekillenmeye devam etti.İki halka...Üç halka...Üç buçuk halka…
 
D.N: Toplanın yazarı dövmeye gidiyoruz bu ne biçim kesiştir lan!
 Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1302

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1109

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 918

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 843

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 732

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 684

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 662

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 616

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 562

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 535

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 424

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 208

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 190

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 145

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 143

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 120

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 116

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 112

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 75

Mavi Elma
Mavi Elma
Beğeni Sayısı: 70

Site İstatistikleri

  • 16685 Üye Sayısı
  • 454 Seri Sayısı
  • 22425 Bölüm Sayısı


creator
manga tr