Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden. #Atasözü

King of Gods - Bölüm 661: Göksel Güneş Savaş Irkı


 

Bölüm 661: Göksel Güneş Savaş Irkı

 

Avluda sürekli yağmur yağıyordu.

 

Gizli Kitap Odası'na girdiğinde Zhao Feng, Unutulmuş Yarı Tanrı Bahçesi'nde devam eden mücadelenin aksine bir sakinlik hissetti.

 

Gizli Kitap Odası sadece küçük bir kitap odasıydı ama çok sayıda kitap vardı.

 

Zhao Feng kitaplara baktı ancak herhangi bir beceri veya teknik kitap görmedi.

 

“Bir İmparator'un Kaderi, Cennet Mirası Irkı'nın Gizemi, On Bin Kadim Irk Sıralaması, Tanrı Musibetleri Sayfası....”

 

Zhao Feng'in gözü eski kitaplara takıldı.

 

Dış dünyadaki bazı yasak sırlar kitaplara yazılmıştı.

 

Bu kitaplar, Gerçek Dövüş Kutsal Toprakları'nın üç yıldızlı klanlarından bile daha fazla bilgiye sahip olabilirdi. Sonuçta, üç yıldızlı klanların temel materyalleri ve bilgileri halka açık değildi.

 

Buradaki kitaplar okunabiliyordu ancak bazı limitleri vardı.

 

İlk olarak, kitapların hiçbiri çıkarılamamıştı.

 

İkincisi, günde en fazla 50 kitap okunabilirdi.

 

“Her kitabı okumayı bitirmek için en az on gün gerekir.”

 

Zhao Feng düşünmeye başladı.

 

Unutulmuş Yarı Tanrı Bahçesi'nin sadece yarım ay boyunca açık olduğunu herkes bilirdi. Kim zamanının üçte ikisini burada kitap okuyarak geçirmek ister ki?

 

Geçmişte, az miktarda insan burada birkaç gün geçirmişti ama biraz bilgi edinmenin dışında, başka bir şey yoktu.

 

“Oh iyi, kolayca birden fazla görev yapabilirim, bu yüzden sadece burada kalıp okuyacağım.”

 

Zhao Feng kararını verdi.

 

On Bin İlahi Düşünce Tekniği, kolayca birden fazla görev yapmasına olanak sağladı, aynı zamanda Yarı Tanrı'nın kanı için olan savaşa dikkat ederek kitap okuyabiliyordu.

 

Şu anda, sadece Yarı Tanrı'nın kanı ona çekici geliyordu.

 

Shua! Shua! Shua!

 

Zhao Feng'in düşünceleri daha sonra üç farklı dala ayrıldı.

 

İlk olarak Yarı Tanrı'nın kanına odaklandı. İkinci olarak da Gizli Kitap Odası'nda kaldı ve kitapları okudu; üçüncüsü ise kavramaya odaklandı.

 

Unutulmuş Yarı Tanrı Bahçesi'nde yetişim yaptığını bilseler, başkalarının ne düşüneceğini kim bilebilirdi? Normal dahiler sadece servet elde etmeyi düşündüler.

 

Bir saat sonra Zhao Feng'in Tanrı'nın Manevi Gözü, Gizli Kitap Odası'nın her köşesini taramıştı, ancak şüpheli bir şey görmedi.

 

Kitaplar dışında, bazı sabit şeyler de vardı.

 

Bu sabit şeylerin materyali basit değildi, ancak Yarı Tanrı'nın niyeti yüzünden buradaki hiçbir şey yok edilemez veya alınamazdı.

 

Gizli Kitap Odası'nın hiçbir gizemi olmayabilir miydi?

 

Zhao Feng düşündü ama kitaplar Zhao Feng için yeterince ilginçti. Ayrıca Yarı Tanrı'nın kanına dikkat ederken okuyabiliyordu, bu yüzden bunu zaman kaybı olarak düşünmedi.

 

Zhao Feng, Yüz Çicek Bahçesi'ndeki bazı kaynakları ve hazineleri toplamak için iki yusufçuk adamı bile kontrol etti.

 

Bu durum, Zhao Feng'in düşüncelerinin dörde bölündüğü anlamına geliyordu. Ancak yarım adım Kral Niyeti'ni oluşturduğu için düşüncelerini aynı anda neredeyse yüze bölmek onun için zor olmazdı.

 

Ben hiçbir şeyi kaybetmem tutumu ile Zhao Feng huzur içerisinde kitabı okudu.

 

Okumaktan ziyade yaptığı şey daha çok kopyalama gibiydi.

 

Zhao Feng kitapları inceledi ve bilgileri hafızasına attı.

 

Zhao Feng'in elinde eski bir kitap belirdi.

 

On Bin Kadim Irk Sıralaması.

 

Kitap, On Bin Kadim Irk soylarını binlerce yıl boyunca kaydetmişti.

 

Meng Xi'nin ve Jiang Fan'ın soyundan miraslar bile vardı.

 

Meng Xi'nin soyu Antik Çağın Kabus Irkı'ndan geliyordu ve 239. sıradaydı.

 

Zhao Feng, Kabus Irkı'nın yeteneklerini okuduğunda içini çekti.

 

Kabus Irkı korkunç bir kabiliyete sahipti; başkalarının rüyalarına girip onları öldürebilirlerdi.

 

Rüyada, Kabus Irkı'nın gücü benzersizdi.

 

Bununla birlikte bu yeteneğin ağır sınırlamaları vardı. En azından Unutulmuş Yarı Tanrı Bahçesi'nde pek fazla insan uyuyamazdı. Buna ek olarak, bir başkasının rüyasına girerken Kabus Irkı'ndaki kişinin de uyuması gerekirdi.

 

Tabii ki gerçekten güçlü olan ırklar, en yüksek rütbeli efsanevi soyu olan ırklar idi.

 

“Birinci, Kadim Irk.”

 

Zhao Feng bu başlığı okuduğunda kalbi sarsıldı. Tanrı'nın Manevi Gözü bile hafifçe titriyordu.

 

Sadece isim bile üzerinde bir baskı oluşturdu.

 

Kadim Irk... Dünyanın en mükemmel ırkı. Gerçek Tanrı Irkı olarak da bilinir, ancak Kadim Büyük Savaş'tan sonra nesilleri neredeyse tükenmişti. Bu ırktan biri doğduğunda, otomatik olarak bir Yarı Tanrı'nın bedeniyle karşılaştırılabilir, bir Doğal Tanrı Şeytan Bedeni'ne sahip olurlar. Buna sahip bir kişi yetişim yapamasa bile yetişkinliğinde Kadim bir Tanrı olur.

 

Zhao Feng bunu görünce soğuk bir nefes aldı.

 

Yarı Tanrı'nın gücü korkunçtu. Unutulmuş Yarı Tanrı Bahçesi'nin tüm yeteneklerinden ve mucizelerinden bu görülebilirdi. Bununla birlikte Kadim Irk'taki herkesin doğduğunda Doğal Tanrı İblis Bedeni vardı. Bu nedenle bebeklerin bedenleri bile bir Yarı Tanrı ile karşılaştırılabilirdi.

 

“Bu, Cennet'e meydan okuyan bir şey. Neyse ki Kadim Irk o zamandan beri ortaya çıkmadı.”

 

Zhao Feng uzun bir nefes verdi.

 

En iyi on ırkın ya soyu tükenmişti ya da şu anda yok olma ile karşı karşıyaydı.

 

Asıl önemli olan şey Cennetin Mirası Irkı'nın da ilk on sırada yer aldığıydı. Aslında ilk beşte bile olabilirdi.

 

Cennetin Mirası Irkı, Fan Evreni'nin en zeki varlıklarıydı ve kadim çağın öncesine kadar takip edilebilirlerdi.

 

Daha da korkutucu olan şey, Cennetin Mirası Irkı'nın bir zamanlar Gök ve Yeri yok edebilecek bir kitle imha silahı yaratmış olmasıydı. Bir zaman makinesi bile yaratmışlardı.

 

Ancak bu sadece efsanelerde geçiyordu.

 

Xin Wuheng'in girdiği Cennetin Mirası'nın Mirası basit değilmiş gibi görünüyordu.

 

Zhao Feng içinden mırıldandı.

 

İlk olarak, Kadim Irk.

 

Üçüncüsü, Cennetin Mirası Irkı.

 

Yedinci, Işık Irkı.

 

Sekizinci, Altın Karga Irkı.

 

Dokuzuncu, Yıkım Ejderha Irkı.

 

On dokuzuncu, Ruhsal Irk.

 

Zhao Feng, efsanevi ırkların açıklamalarını okuduktan sonra kendisinin bir hiç olduğunu hissetti.

 

On Bin Kadim Irk Sıralaması kitabı parçalanmış ve tamamlanmamıştı. Tüm ırklar kaydedilmemişti ve bazı açıklamalar tam değildi.

 

Zhao Feng, On Bin Kadim Irk Sıralaması kitabını okumayı bitirdi ve Antik Çağa karşı huşu ile dolu bir hale geldi.

 

O dönemin ne tür efsaneleri olduğunu hayal etmek zordu.

 

Zaman yavaş yavaş geçti ve Zhao Feng servet aramayı çoktan unutmuştu. Bunun yerine, bilgiye odaklanmıştı. Bu kitaplar coğrafya, tarih ve daha birçok konuları içeriyordu. Ancak güçle ilgili hiçbir şey yoktu.

 

Ancak bu kitapları okumak Zhao Feng'in çok şey anlamasına olanak sağladı.

 

“Demek kıta bölgeleri gerçek. Cang Okyanusu'ndan sonra bir kıta bölgesi var."

 

“Beş yıldızlı bir süper güç, Ruhsal Kutsal Topraklar'da veya kıta bölgelerinde bile ortaya çıkmadı.”

 

Zhao Feng inanılmaz bir sır öğrendi.

 

Cang Okyanusu, Fan Evreni'nde buzdağının sadece görünen kısmıydı.

 

Zhao Feng iyice okumaya daldı.

 

Elbette diğer düşünceleri de hâlâ işliyordu.

 

Yetişim yapan birisiydi, ki bu oldukça basitti. Diğeri ise iki yusufçuğu Yüz Çiçek Bahçesi araştırmak ve kaynak elde etmek için kontrol ediyordu.

 

En rahat olanı, küçük hırsız kediyle olandı.

 

Küçük hırsız kedi sayesinde Zhao Feng, Kalp Şifa Sarayı'nda neler olduğunu biliyordu.

 

Kalp Şifa Sarayı'nda bulunan dahilerin neredeyse yarısı, Yarı Tanrı'nın kanından vazgeçmişti ve kalan dahilerin hepsi elitti. Neredeyse yarısının Büyük Çekirdek Köken Alemi yetişimi vardı.

 

Nan Gongsheng ve Meng Xi bir çıkmaza girmişlerdi.

 

Bu ikisi arasında sadece bir savaş olsaydı, zafer çoktan belirlenmiş olurdu. Ancak Yarı Tanrı'nın kanının ilahi gücü zorluğu artırdı. Gerçek bir kral bile Yarı Tanrı'nın kanından büyük bir baskı ile karşı karşıya kalacaktı.

 

Bir gün geçti. Nan Gongsheng ve Meng Xi, ikisi de biraz yorgundu ve savaş güçleri zayıflamıştı ama ikisi de pes etmedi.

 

Onlardan biri vazgeçtiği zaman, diğer taraf Yarı Tanrı'nın kanını elde etme şansına sahipti.

 

“Hehe, aranızdaki savaş henüz bitmediğinden Yarı Tanrı'nın kanıyla ilgileneceğim.”

 

Yukarıdan hafif bir kahkaha geliyordu.

 

Kim var orada?

 

Nan Gongsheng ve Meng Xi'nin ifadeleri yukarı bakınca içgüdüsel olarak biraz değişti.

 

Sesin sahibi onlara ve Yarı Tanrı'nın kanına son derece yakındı.

 

Shua!

 

Sıcakkanlı bir genç, Yarı Tanrı'nın kanının üzerinde süzüldü ve güçlü bir aura yaydı.

 

"Gel!”

 

Sıcakkanlı genç uzandı ve Yarı Tanrı'nın kanına doğru iki dâhinin ortasından hızla ilerledi.

 

Güm!

 

Sıcakkanlı genç elini salladığında, alan titremeye başladı ve parlayan altın bir ışık derisini kuşattı.

 

Yakından bakıldığında gencin saçları ve cildi altın ile parıldıyordu. Uzaklardan, Altın Güneş Savaş Tanrısı gibi görünüyordu.

 

"Aklından bile geçirme!"

 

Meng Xi mor boynuzu kullandı ve canavar Kral'a Nan Gongsheng'e saldırmasını emretti.

 

"Aç!”

 

Sıcakkanlı genç hiç korkmuyordu. Saldırıyı tek avucuyla engellediğinde altın renkli bir Savaş Tanrısı gibiydi.

 

Güm!

 

Muazzam bir altın şok dalgası ve mor alevli yıldırım Kalp Şifa Sarayı'nın yarısını kapladı.

 

Yakınlardaki dehaların hepsi şoktaydı.

 

“Savaş gücü bir Kral ile karşılaştırılabilir! Bu nasıl mümkün olabilir?"

 

Meng Xi bile biraz sersemledi.

 

Kontrolü ile ilgili bazı sorunlar nedeniyle canavar Kral'ın gücünün sadece %70'ini kullanabiliyordu. Ancak o zaman bile bu durum şok ediciydi.

 

Ding!

 

Nan Gongsheng sıcakkanlı gence baktı ve gümüş uzaysal bir çatlak gönderdi ama bir metal sesi duyuldu.

 

Sıcakkanlı gencin derisinde bir yara oluştu ama hiç kan çıkmadı.

 

“On Bin Kadim Irk'ın Aurası....”

 

Jiang Fan bir köşede soyuna gelen bir baskı hissetti.

 

“On Bin Kadim Irk, 98. sırada; Göksel Güneş Savaş Irkı!”'

 

Meng Xi'nin yıldızlı gözlerinde şok ortaya çıktı.

 

On Bin Kadim Irk'ta 98. sıradaydı.

 

İlk defa On Bin Kadim Irk kan bağının ilk yüzünde olan birisini görmüştü.

 

“On Bin Kadim Irk'ın en iyi yüz ırkı Cennet'e meydan okuyan varlıklardır.”

 

Jiang Fan soyunun bastırıldığını hissetti.

 

Soyu, On Bin Kadım Irk'ta sadece üç ila dört yüz arasındaydı. Göksel Güneş Savaş Irkı'ndan çok uzaktaydı.

 

“Hmm, On Bin Kadim Irk'ın ilk yüz ırkı, ilk yüzünün gerisinde olanlardan çok farklı. Göksel Güneş Savaş Irkı soyu, savaş gücümün bir kralla kıyaslanmasına olanak sağlayabilir.”

 

Sıcakkanlı gencin yüzünde bir gülümseme belirdi. Zaferin gülüşüydü.

 

Canavar Kral ve Nan Gongsheng'in saldırılarını engellemişti.

 

Etraftaki Kutsal Topraklar, dehalarının şok edici bakışları altında Wen Luoan ortaya çıkmıştı.

 

Wen Luo'nun figürü parladı ve elini aşağıya doğru itti.

 

İlk yüz On Bin Kadim Irk kan bağının aurası altında, Yarı Tanrı'nın kanı bile titriyordu ve kısıtlanmıştı.

 

Sıcakkanlı genç altın elini savurdu ve Yarı Tanrı'nın kanını yakaladı.

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1340

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1131

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 944

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 706

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 685

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 620

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 578

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 465

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 119

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 77

Site İstatistikleri

  • 17771 Üye Sayısı
  • 483 Seri Sayısı
  • 24173 Bölüm Sayısı


creator
manga tr