Beni öldürmek istemiyor musunuz? İşte buradayım! Beni öldürmeniz için tam burada duruyorum! Bana ufacık bir çizik bile atabilirseniz, hepinizi yetenekli sayacağım. #Qin Yun - S.T.F.S.P.

King of Gods - Bölüm 578: Yüz Ceset Planının Tamamlanışı


 

Bölüm 578: Yüz Ceset Planının Tamamlanışı

 

Zhao Feng yarım adım Çekirdek Köken Alemine ulaştığından beri, Gerçek Ruh Kaynağı yavaşça yarım adım Gerçek Yuan üretiyor ve sonra onu yavaşça Gerçek Yuan’a dönüştürüyordu.

 

Zhao Feng’in vücudunun içindeki Gerçek Ruh Kaynağı son derece yapışkandı ve katılaşmaya başlamıştı. Gerçek Ruh Kaynağı tamamen katılaştığında ve Çekirdek Kökenini oluşturduğunda, kişinin kuvveti ve gücü çarpıcı bir şekilde yükseliyordu.

 

Fakat, bu değişim uzun bir süreçti.

 

Kişinin yarım adım Gerçek Yuan’ı her arındırıldığında, bu küçük bir dönüm noktası aşımıyla sonuçlanıyordu. Bu zihinsel enerji arzusunu ve varoluş halini yükseltmenin gereksinimiydi.

 

Eğer kişinin zihinsel enerji seviyesi veya varoluş hali yeteri kadar yüksek değilse, bu değişim inanılmaz bir şekilde yavaş olurdu ve hatta bir darboğazla bile karşılaşabilirdi. Bundan dolayı bu bariyerde düzinelerce yıldan beri takılmış olan birçok yarım adım Çekirdek Köken Alemi vardı.

 

“Şu anki hızımla, en fazla üç ila dört sene içerisinde bir Hükümdar olabileceğim.”

 

Zhao Feng şu anki değişim hızına göre tahmin etti.

 

Teorik olarak, o Çekirdek Köken Alemine ulaşırken bir dar boğazla karşılaşmayacaktı, ki bu da diğerlerine göre değişim hızının çok yüksek olmasının sebebiydi. Yalnızca Lu Tianyi ve diğerleri gibi iki yıldızlı tarikattan olup onlara yardımcı olan Boş Tanrı Alemi uzmanlara sahip kişiler Zhao Feng ile karşılaştırılabilirdi.

 

Zhao Feng bilerek değişim hızını yavaşlatmış ve daha çok kavrayış yapmaya odaklanmıştı.

 

“Kişinin kullandığı element ve arzusu ne kadar güçlü olursa, Çekirdek Kökeni oluştuğunda o kadar güçlü olur.”

 

Zhao Feng temeline odaklanıyordu. Gerçek Ruh Kaynağı bir Çekirdek Kökenine dönüştüğünde, yetişimcinin tüm kavrayışını, kuvvetini ve arzularını içeren çekirdeği haline gelecekti.

 

Örneğin, Zhao Feng’in Gerçek Ruh Kaynağı, Rüzgar Yıldırım elementiyle birleşmişti. Farklı tekniklerle yetişim yapmış farklı yetişimciler ise farklı kavrayış seviyelerine sahipti.

 

“Yarım adım Gerçek Yuan tamamıyla değişmeden önce elementlerimi kuvvetlendirmem en iyisi olur.”

 

Zhao Feng gözünü göklere dikmişti.

 

Zaten yakın bir zaman içerisinde göklere meydan okuyan bir eşyanın yardımı olmadan Çekirdek Köken Alemine ulaşamayacağı için, bir elitin yolundan gitmek daha iyiydi.

 

Zihninin içerisinde, Zhao Feng bilincini yeniden Rüzgar Yıldırım Taş Yazıtıyla birleştirmiş ve Mor Yıkım Rüzgar Yıldırımını kavramaya başlamıştı.

 

Zaman hızlıca ilerlemiş ve başka bir ay daha geçmişti.

 

Zhao Feng, Mor Yıkım Rüzgar Yıldırımını daha iyi bir şekilde anlayabiliyordu. %20-30’unu kavrayabilmişti.

 

Aslında, Mor Aziz Harabelerinden ilk ayrıldığından beri, ana odağı Rüzgar Yıldırım Mirası olmuştu.

 

O an, Zhao Feng’in Gerçek Ruh Kaynağı arındırılmıştı, içinde de bir tutam Yıkım aurası vardı.

 

Zhao Feng yavaşça avucunu açmış, içinde de bir tutam rüzgar ve yıldırımdan olmuş, yoğun ve saf bir Yıkım aurası içeren bir Mor Yıkım Kılıcı yaratmıştı.

 

Shua!

 

Zhao Feng hızlıca Mor Yıkım Kılıcını dağıtmıştı. Ama buna rağmen gemideki herkes ruhlarını titreten Yıkım aurasının gücünü hissetmişti.

 

İskelet Bölüm Liderinin bile yüreği yerinden oynamıştı.

 

İç geçirmekten kendini alıkoyamıyordu. Zhao Feng yarım adım Gerçek Yuanını değiştirmeye odaklanmıyor; bunun yerine kavrayışa odaklanıyordu. Yalnızca kavrayışa odaklanarak Zhao Feng’in savaş gücü kısa bir süre içerisinde çarpıcı bir şekilde yükselebilirdi.

 

“Bu Mor Yıkım Kılıcı normal Hükümdarlara tehdit oluşturabilmek için yeterli.”

 

Zhao Feng halinden memnundu. Mor Yıkım Rüzgar Yıldırımının yalnızca %20-30’nu kavramıştı, yani çok güçlü olmayacaktı. Fakat Mor Yıkım Rüzgar Yıldırımının Yıkım kuvvetini yükselten bir faktör daha vardı: Kadim Rüya Aleminin aurası.

 

Kadim Rüya Aleminin aurası Zhao Feng’İn Yıkım aurasının daha da saf bir hale gelebilmesini sağlıyordu. Muhtemelen Rüzgar Yıldırım İmparatorunun kendisi bile Zhao Feng’in seviyesindeyken bu kadar saf bir Yıkım gücüne sahip değildi.

 

Kavrayış yapmakla meşgul olurken bile, Zhao Feng her birkaç günde bir Kadim Rüya Alemine girmeyi unutmuyordu.

 

Kadim Rüya Aleminden gelen aura bedenini ve soyunu güçlendirmek için Zhao Feng’in en büyük desteğiydi.

 

Soyu Mor Aziz Harabelerindeki haline kıyasla iki kat daha saf ve kuvvetli bir hale gelmişti.

 

Kadim Rüya Aleminden gelen aura kişinin soyunun “atasının izini takip etmesini” sağlıyordu.

 

Elbette, bu etki sınırsız değildi. Soyu ve bedeni belirli bir seviyeye ulaştığında, Kadim Rüya Aleminin etkileri git gide küçülmüştü.

 

Bu hızda devam etmek için daha fazla Kadim Rüya Alemi aurasına ihtiyacı olacaktı.

 

“İskelet Bölüm Lideri.”

 

Zhao Feng, On Bin Hayalet İncisiyle bilincini birleştirip Yüz Ceset Planının gelişim sürecini incelemeye gelmişti.

 

“Usta, Yüz Ceset Planı tamamlandı.”

 

İskelet Bölüm Liderinin sesinde gurur vardı. Yüz Ceset Planı kendi önerisiydi, şimdi de sonunda planı tamamlamıştı.

 

“Yüz Ceset Planı… Tamamlandı mı?”

 

Zhao Feng yüreğindeki neşeyi bastıramıyordu.

 

On Bin Hayalet İncisinin içerisinde, yüz tane lanetli hayalet ceset omuz omuza duruyordu, her biri zirve Gerçek Lord Derecesindeydi.

 

Sonunda tamamlanmıştı. Zhao Feng uzun bir nefes aldı.

 

Yüz Ceset Planını tamamlamak için bu kaynakların çoğu Mor Aziz Harabelerinden gelse de devasa miktarlarda kaynak harcamıştı

 

Yüz Ceset Mezarı, Mor Aziz Harabeleri veya İskelet Bölüm Lideri ile Yüz Ceset Planı olmadan bu planın tamamlanamayacağı söylenebilirdi.

 

Her şey şansa bağlıydı.

 

“Artık Yüz Ceset Planı tamamlandığına göre, Hayalet Ceset Lanet Düzeneğinin kuvveti çok daha güçlü olacak.”

 

İskelet Bölüm Lideri, Zhao Feng’den bile daha heyecanlıydı.

 

On Bin Hayalet İncisinin içerisinde, yüz lanetli hayalet cesedinin yanı sıra aynı zamanda iki koyu gümüş zehirli hayalet ceset vardı.

 

Bu iki koyu gümüş hayalet cesedi uzun bir süreden beri On Bin Hayalet İncisinde durduklarından dolayı yarım adım Çekirdek Köken Alemine ulaşmışlardı.

 

Kadim Rüya Alemi aurası hayalet cesetlerini güçlendirebilir mi? diye düşündü Zhao Feng bir anda.

 

Ama bu düşünce çok geçmeden kaybolmuştu. Kadim Rüya Aleminde sadece on nefes durabiliyordu. Kendi için bile yeteri kadar aura alamıyordu.

 

Üç gün sonra, Zhao Feng soy gücünü ve Buz İmparatorluk Mızrağını kavrıyordu.

 

Gu~~

 

Mavi Yıldırım Deniz Gök Gemisi bir anda sarsılmaya başlamıştı.

 

“Neler oluyor?”

 

Geminin içerisindeki kimse ayakta duramıyordu.

 

Gu! Gu!

 

Balina uyanmış ve yavaşça etrafta yüzmeye başlamıştı.

 

“Kaptan, balina iki ay boyunca uyudu, şu an yemek için avlanmaya çıkmış olmalı.” dedi Loulan Zhishui.

 

Herkesin gözleri umutla ışıldıyordu.

 

“Koca adamımız sonunda uyandı.”

 

Zhao Feng’in yüzünde bir tebessüm belirdi. Omuzlarından ağır bir yük kalkmış gibiydi.

 

Tüm bu zaman boyunca yetişim yapmasının sebebi bu an içindi. Beklenildiği gibi her şey plana doğru gitmiş ve balina yemek aramaya çıkmıştı.

 

Eğer balina sürüyle dursaydı, Zhao Feng ne kadar güçlü olursa olsun, herhangi bir şeyi yapmaya cüret edemezdi. Sürü yüzlerce sınırsız okyanus balinası ve Boş Tanrı Aleminde olan bir balina kralı içeriyordu.

 

Bu durumda herhangi bir şey yapmak ölümün kapısından geçmekle aynı olurdu.

 

“Balinanın avlanmaya çıkması bizim son şansımız.”

 

Zhao Feng derin bir nefes aldı. Sınırsız okyanus balinaları avlanmaya çıktıktan sonra uzun bir süre boyunca uyuyordu ve Mavi Yıldırım Deniz Gök Gemisi daha fazla dayanamazdı.

 

Gulu gulu~~

 

Sınırsız okyanus balinası okyanusun derinliklerine doğru hızla ilerliyordu.

 

Büyüklük bakımından, bu balina on mil uzunluğuna ulaşmıştı. Okyanustaki büyük hayvanlardan biriydi.

 

Bu şansla yüzleşen Zhao Feng dışarı çıkmış ve kısa bir süreliğine Tanrının Ruhani Gözündeki kısıtlamayı kaldırıp dışarıdaki duruma göz gezdirmişti.

 

“Balina gruptan ayrılıyor.”

 

Zhao Feng’in kalbi hızlanıyordu.

 

Tabii ki de, devasa sınırsız okyanus sürüsü yakında fazla ava sahip değildi, bundan dolayı balinalar avlanmak için uzağa gitmek zorundaydılar.

 

Bin mil… Beş bin mil… On bin mil…

 

Balinası iyice uzağa ilerledikten sonra, sonunda yirmi bin mil sonrasında yemek yemeye başlamıştı.

 

“Zamanı geldi.”

 

Zhao Feng’in kalbi daha hızlı atmaya başlamıştı.

 

Shua!

 

İskelet Bölüm Liderini çağırmıştı.

 

“Usta, planın nedir? Şu denizcilerden vazgeçip zorla dışarı mı çıkacağız?”

 

İskelet Bölüm Lideri önerdi fakat Zhao Feng başını sallamıştı.

 

Zorla dışarı çıkmak berbat bir plandı. Bu balinanın savaş gücü Lord Hu Suo ile Sekiz Issız Hükümdar Lordundan bile daha büyüktü.

 

Zhao Feng’in Hiçlik Uzay Göz Kesişi bile ona bir tehdit oluşturamazdı. Eğer gemiden vazgeçerlerse, zarar görmeden çıkmaları garanti değildi.

 

“Buradan başlayacağız…”

 

Zhao Feng gülümseyip Buz ve Su aurası yayan Buz İmparatorluk Mızrağını aktifleştirmek için soy gücünü deveran etmişti.

 

Bo~~~~

 

Bir su dalgası Zhao Feng’in yanından kabararak yükselip geminin üstünden çıkmıştı. Yapışkan asit hala geminin etrafını sarmış bir vaziyetteydi, normal Çekirdek Köken Alemi uzmanlar bile burada birkaç nefesten daha fazla hayatta kalamazdı.

 

Fakat, Zhao Feng ve İskelet Bölüm Lideri farklıydı.

 

İskelet Bölüm Lideri, kemik güçlendirme yetişimi yapmıştı, savunması aşındırma tip saldırılara karşı son derece dayanıklıydı. Öte yandan, Zhao Feng beden bakımından bir Hükümdarın seviyesine ulaşmıştı ve Su Soyu iyileştirme odaklıydı.

 

Bo~~

 

Güvertenin üstündeki Zhao Feng ve İskelet Bölüm Liderinin ikisi de yapışkan sıvının içerisine girmişti. İskelet Bölüm Lideri, Dokuz Ölümcül Yin Kemiğini kullanıp dışarı çıkmaları için zorla bir yol açmaya kalkmış ama Zhao Feng tarafından durdurulmuştu.

 

“Sudan Buza!”

 

Zhao Feng vücudundaki Buz İmparatorluk Mızrağının gücünü kullandı.

 

Whoosh!

 

Bir anda bir ışık tabakası geminin etrafını sarıp, birkaç düzine metre boyunca genişlemişti.

 

Si!

 

Geminin yüz metre etrafındaki her şey donmuştu.

 

Geminin etrafındaki bölge şu an mühürlenmişti.

 

“İyi fikir!”

 

İskelet Bölüm Lideri haykırmaktan kendini alıkoyamamıştı.

 

Normal yöntemlerle bu asidi durduramazlardı. Ama bu yapışkan sıvı yine de bir sıvıydı, donduğunda, hareketi duracaktı.

 

O an, yüz metre içerisindeki her şey Zhao Feng’in gizli soy tekniği yüzünden buz içerisine mühürlenmişti.

 

“İlk adım tamamlandı.”

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1468

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1206

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 995

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 909

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 805

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 787

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 720

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 637

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 634

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 604

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 604

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 154

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 130

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 16140 Üye Sayısı
  • 730 Seri Sayısı
  • 34267 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr