"Çok fazla eğilmek kişiyi kambur eder." #Swallowed Star

King of Gods - Bölüm 536: Dönüm Noktası, Ceset Düzeneği


 

Bölüm 536: Dönüm Noktası, Ceset Düzeneği

 

İki gün sonra, Zhao Feng görevini tamamlamıştı.

 

İskelet Bölüm Lideri düzenekleri yapan yöneticiyken, küçük hırsız kedi amele canavarların işlerini doğru yaptığından emin olan danışmandı.

 

Baştan aşağıya kadar her şey, eski usul yapılmıştı.

 

On gün sonra, çalışan canavarların sayısı yüzü geçmişti, hem de çoğu kısmen akıllıydı.

 

İskelet Bölüm Liderinin yönetimiyle, canavarlar her şeyi itaatkar bir tutumla inşa etmeye başlamıştı.

 

Bölüm Liderinin tek yapması gereken onlara emir vermekti, her şey yerine oturduktan sonra görevi diğerlerine nazaran basit bir hale gelmişti.

 

Neticede, o zamanında bir Kızıl Ay Bölüm Lideriydi; onun kontrolü altında olan bölge ve birlikler buradakinden katlarca fazlaydı.

 

Hazine Sarayının üçüncü katındaki Mor Aziz Kısmi Ruh bunu görmüş, tatmin olmuştu. Zhao Feng’in getirdiği köle bir hayli kullanışlıydı, Zhao Feng, iskelet Bölüm Liderini tüm potansiyeliyle kullanıyordu.

 

İskelet Bölüm Lideri hâlâ boş zamanlarında lanetli hayalet cesetlerini yapmak zorundaydı ama neyse ki, artık kaynaklar hakkında endişelenmek zorunda değildi, tek yapması gereken canavarlara onları toplaması için emir vermekti. Eğer herhangi bir sorusu olursa, Mor Aziz Kısmi Ruhu onu cevaplıyordu.

 

En sonunda, Mor Aziz Kısmi Ruhu delikleri düzeltmesi için doğrudan iskelet Bölüm Liderine gitmeye başlamıştı.

 

Zhao Feng’in tek görevi ise amele canavarlar temin etmekti.

 

Yarım ay sonra, canavarların sayısı birkaç yüze çıkmıştı ve hepsi de Gerçek Ruh Alemindeydi, bu Zhao Feng’in tüm gücünü kullanmamış haliydi ne de olsa Mor Aziz Harabeleri inanılmaz derecede tehlikeli bir yerdi, canavarların kontrolü bir süre sonra yavaş yavaş azalacaktı.

 

Arada bir Zhao Feng amele canavarlarını yeniliyordu.

 

Sonunda, Zhao Feng amelelerin sayısını beş yüze çıkarmış ve inzivaya geçmişti.

 

Mor Aziz Harabelerindeki ortam inanılmaz bir şekilde iyiydi, burada yetişim yapmak Azur Çiçek Kıtasına nazaran katlarca kez daha hızlıydı.

 

Sadece iki ay gibi kısa bir sürede, Zhao Feng’in yetişimi son aşama Gerçek Lord Derecesine ulaşmıştı.

 

“Mor Aziz Harabelerinde yetişim yapmak gerçekten de farklı. Eğer hala Azur Çiçek Kıtasında olsaydım, bu muhtemelen bir senemi daha alacaktı.”

 

Zhao Feng’in yüzünde neşeli bir ifade belirdi.

 

Tabii ki de Mor Aziz Kısmi Ruhu, Zhao Feng’in dönüm noktasını fark etmişti.

 

“Şu Zhao Feng’in hem ruh gücü hem de zihinsel gücü yetişimini aştığından dolayı, Mor Aziz Harabelerine geri döndükten sonra yetişimi büyük ölçüde yükseldi.”

 

Mor Aziz Kısmi Ruhu hafifçe iç geçirdi. Zhao Feng yeniden Yufei’yi yakalamıştı.

 

“Yufei’nin durumu onunkinin tam tersi. Yetişimi zihinsel enerjisi tarafından kısıtlanıyor.”

 

Mor Aziz Kısmi Ruhu başını sallamaktan kendini alıkoyamamıştı. Zhao Yufei’nin Gök ve Yeryüzü Yuan Qi’si ile uyumu inanılmaz bir şekilde yüksekti. Eğer onda Zhao Feng’in zihinsel enerji seviyesi olsaydı, şimdiye en azından yarım adım Çekirdek Köken Aleminde gelmiş olurdu.

 

Ne yazık ki, dünyada mükemmel soy diye bir şey yoktu.

 

Zhao Feng de aynıydı. Zihinsel enerji seviyesi diğerlerini geçiyor olsa da, Gök ve Yeryüzü Yuan Qi’si uyumu normalden fazla değildi.

 

“Eğer o ve Yufei karı koca olup çifte yetişim yapsa…”

Ç.N= Çifte yetişim ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 

Mor Aziz Kısmi Ruhunun aklında bir düşünce belirmiş ama ikili arasındaki ililşkiyi düşününce uzun bir iç çekmişti.

 

Son aşama Gerçek Lord Derecesine ulaştıktan sonra Zhao Feng hemen inzivasından çıkmıştı. Yapacağı hiçbir sağlamlaştırma yoktu.

 

Bu süreç içerisinde, başlangıçtaki beş yüz canavarların beşte birinden azı çalışmaya devam ediyordu, bu sebeple Zhao Feng onları tekrar yenilemek zorunda kalmıştı.

 

“Son aşama Gerçek Lord Derecesi mi? Erken aşama Gerçek Lord Derecesinden son aşama Gerçek Lord derecesine iki seneden az bir vakitte mi geldi?”

 

İskelet Bölüm Liderinin kalbi sarsılmıştı.

 

Eğer onun yerinde normal bir son aşama Gerçek Lord Derecesi olsa, İskelet Bölüm Lideri ona tıpkı bir karıncaya bakar gibi bakardı ama Zhao Feng’in tam olarak ne kadar güçlü olduğunu biliyordu.

 

Zhao Feng’in attığı her adımla, İskelet Bölüm Liderinin kaçış şansı azalıyordu.

 

Şimdi Zhao Feng son aşama Gerçek Lord Derecesine ulaşmıştı ve Gerçek Ruh Kaynağı öncekine göre daha yoğun ve arınmış bir hale gelmişti.

 

Birkaç gün sonra, amele canavarları yenilenince, Zhao Feng tekrardan kahyalık alarak yapılan işleri kontrol etti, İskelet Bölüm Liderinin herhangi bir numara yapmadığından emin oldu.

 

“Usta, görevin %12’sini tamamladım.”

 

İskelet Bölüm Lideri rapor verdi.

 

%12 on iki lanetli hayalet cesedi anlamına geliyordu.

 

“Güzel.”

 

Zhao Feng başını salladı, tatmin hissediyordu. Mor Aziz Harabelerine girdikten sonra, her şey hızlanmıştı.

 

“Ayrıca, Kıdemli Mor Aziz bize Yüz Ceset Lanetini nasıl yaratacağımızı söyledi.”

 

Dedi İskelet bölüm Lideri.

 

Çok geçmeden Mor Aziz Kısmi Ruhu, Zhao Feng’e birkaç bilgi verdi, Zhao Feng de bilgileri Tanrının Ruhani Gözüyle kopyaladı.

 

“Hayalet Ceset Lanet Düzeneği mi? Lanetli hayalet cesetleri kullanılarak, lanet gücüne sahip olan bir düzenek oluşturulabilir…”

 

Zhao Feng düzeneği kavramaya başladı.

 

Hayalet Cesedi Lanet Düzeneğinin ana materyali lanetli hayalet cesetleriydi; bundan dolayı, yapılması zor değildi.

 

“Ne kadar lanetli hayalet cesedim olursa, düzenek o kadar güçlü olacak. Eğer yüz Gerçek Lord Derecesinin hepsi düzeneğe koyarsam, Hükümdarları bile öldürebilirim.”

 

Zhao Feng’in gözünde heyecan ışıldıyordu.

 

Yanında Çekirdek Kökeni Aleminde bir uzman vardı. İskelet Bölüm Liderinin gücü de Mor Aziz Harabelerine geldikten sonra hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı.

 

Eğer Yüz Ceset Lanetini tamamlayabilirse, hayalet ceset düzeneği Hükümdarları bile tehdit edebilecekti.

 

Göz açıp kapayıncaya dek, bir iki ay daha geçti.

 

Bu süreç içerisinde, Zhao Feng bir düzenek kurmak için elinde olan lanetli hayalet cesetleri kullandı.

 

Shua! Shua! Shua!

 

Toplam on beş lanetli hayalet cesedi benzersiz bir şekilde yayılmıştı ve yüz metre içerisindeki her şey koyu gri bulutlarla kaplanmıştı.

 

Rüzgar Yıldırım Vuruşu!

 

Zhao Feng rüzgar ve yıldırım kılıcını koyu gri bulutlara doğru fırlattı, gücü hızlı bir şekilde emilmişti.

 

Shuuu~

 

Zhao Feng’in saldırısı bulutlarda bir çatlak oluşturmuştu ama bulut çok geçmeden kendini tamir etmiş ve saldırı yutmuştu.

 

“Az önce Mor Renkli Yıldırımımı kullanmamış olsam da, bu saldırı rahat bir şekilde erken aşama Gerçek Lord Derecelerini ve yaralı son aşama Gerçek Lord Derecelerini öldürebilirdi.”

 

Zhao Feng’in yüzünde neşeli bir ifade belirmiş, sonra saldırısına birazcık Mor Yıkım Yıldırımı koymuştu.

 

Shua!

 

Bu sefer, koyu gri bulutlar dengesizlik belirtileri göstermiş ama hızlıca yenilenmişti.

 

“Tebrikler, Usta. Hayalet Ceset Lanet düzeneği başarılı bir şekilde oluşturuldu. Az önceki saldırı yarım adım Çekirdek Köken Aleminde olanları bile tehdit edebilirdi.

 

Uzaktan izleyen İskelet Bölüm Liderinin gözlerinden karmaşık bir duygu geçmişti.

 

Bir Bölüm Lideri olduğu zamanları hatırlamıştı, o zaman bile bu kadar çok Gerçek Lord Derece hayalet cesedine sahip olmayı aklından bile geçirmemişti.

 

Eğer bu devam ederse, yalnızca yirmi Gerçek Lord Derecesi lanetli hayalet cesedi Çekirdek Köken Alemi altındaki her şeyi öldürebilecekti.

 

Shua!

 

Zhao Feng siyah bir bayrağı sallayarak on beş lanetli hayalet cesedini On Bin Hayalet Cesedine geri koydu.

 

Sonra da iki koyu gümüş hayalet cesedini çağırdı ve onları güçlendirmeye başladı.

 

Bu koyu gümüş hayalet cesetlerinin savaş gücü normal Gerçek Lord Dereceleriyle karşılaştırılabilirdi ancak eğer hayalet ceset lanet düzeneğinde saklanırlarsa, zehirleriyle yapacakları hasar ölçülemez bir seviyede olacaktı.

 

Üstelik, güçleri düzenek içerisinde yükselmiş olacaktı.

 

O gün, Zhao Feng kusurları ve delikleri incelemeye başladı. Çok fazla olduğu için, Mor Aziz Kısmı Ruhunun kendisi bile birkaç detayı kaçırmış olabilirdi.

 

Ne de olsa, zayıf bir haldeydi ve artık Mor Aziz Harabelerinin üstünde kontrol sahibi değildi.

 

“Hmm?”

 

Zhao Feng gizemli kanyonun içindeki onarım düzeneğininde tuhaf bir şeyler olduğunu fark etti.

 

Gizemli kanyonda devasa bir kusur vardı; bu sebeple, İskelet Bölüm Lideri çoktan Mor Aziz Kısmi Ruhunun onarım yöntemini kullanarak bir onarım düzeneği kurmuştu.

 

Ancak, böylesine büyük bir deliği düzeltmek uzun bir süreç olacaktı. Bu tıpkı ağır bir hastalık gibiydi; iyileşmesi kolay değildi.

 

Yüzeyden bakılınca, delik düzelmeye başlıyor gibi gözüküyordu.

 

“Bekle, delikte Yuan Qi Toplama düzeneği olsa da, buradaki Gök ve Yeryüzü Yuan Qi’si çok duyarlı, ayrıca buradaki yaşam aurası inanılmaz bir seviyede.”

 

Zhao Feng’in Tanrının Ruhani Gözü bölgeyi incelemeye başladı.

 

Normalde, hasar olan bir yerde Gök ve Yeryüzü Yuan Qi’si bu kadar duyarlı, yaşam aurası bu kadar güçlü olmamalıydı.

 

“Zhao Feng, dikkat et! Orayı aşındıran dış bir güç var!”

 

Mor Aziz Kısmı Ruhunun zihninde sesinin yankılanmasıyla bunu duyan Zhao Feng’in yüreği yerinden oynamıştı.

 

Sonrasında, bu bölgedeki Gök ve Yeryüzü Yuan Qi’sinin duyarlılık bakımından iki katına çıktığını ve yaşam aurasının kabardığını fark etti.

 

“Neler oluyor? Nasıl olur da önceden bir şeyler sezemedik?”

 

Zhao Feng’in yüzü solmuştu.

 

Bunu duyan İskelet Bölüm Lideri bölgeye hızlıca gelmişti.

 

“Gerçekten de tuhaf. Delik henüz tamamen düzeltilmemiş, yani buradaki Yuan Qi bu kadar duyarlı, yaşam gücü bu kadar güçlü olmamalı.”

 

İskelet Bölüm Liderinin göz çukurlarındaki iki alev parlaklaştı.

 

İkisi de bu durumu açıklayamıyordu.

 

“Çünkü bu güç deliği ne yok ediyor ne de kırıyor. Aksine, deliği iyileştiriyor, sonra da Yuan Qi’yi dönüştürmeye başlıyor.”

 

Mor Aziz Kısmi Ruhunun sesi ciddileşmeye başlıyordu.

 

Demek olanlar buydu.

 

Zhao Feng neler olduğunu anlamıştı.

 

Mor Aziz Harabelerini almaya çalışan üç tarikatın yöntemi bu olmalıyıdı ama yine de yöntemleri çok kurnazdı.

 

Hemen deliğe saldırmamışlardı ─ bu çok kolay fark edilirdi.

 

Bunun yerine, inanılmaz bir şekilde saf bir Gök ve Yeryüzü Yuan Qi’si ve yaşam aurası kullanarak deliği tamir ediyorlardı. Bu yöntem Zhao Feng ve diğerlerinin kusurun iyileşmeye başladığını düşündürecekti.

 

Bir süre iyileştirdikten sonra, üç tarikat dış bir güç kullanarak deliği özümseyecekti.

 

Bu adımlar Mor Aziz Kısmi Ruhu ve İskelet Bölüm Liderinin yavaşça duruma alışmasını ve olanların normal olduğunu düşünmesini sağlayacaktı.

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1341

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1131

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 944

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 705

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 685

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 620

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 578

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 466

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 119

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 77

Site İstatistikleri

  • 17790 Üye Sayısı
  • 488 Seri Sayısı
  • 24192 Bölüm Sayısı


creator
manga tr