Beni öldürmek istemiyor musunuz? İşte buradayım! Beni öldürmeniz için tam burada duruyorum! Bana ufacık bir çizik bile atabilirseniz, hepinizi yetenekli sayacağım. #Qin Yun - S.T.F.S.P.

King of Gods - Bölüm 473: Kızıl Ay Bölüm Lideri


Çeviri: Donovan Düzenleme: Sajapyu

 

Zhao Feng, Elder Bai’nin Cang Yuyue ile ayrılışını izlerken gözlerini kıstı.

 

“Şu Elder Bai Bulut Bölgesinden değil. Kırık Ay Klanına gelmek için kendine göre sebepleri olmalı.”

 

Lin Tong’un yüzünü kin doldurdu. Zhao Feng gelmeseydi, kim bilir Elder Bai ona ne yapacaktı.

 

Lin Tong kin tutan birisiydi ve şimdi Elder Bai’dan nefret ediyordu.

 

“O zirve Gerçek Lord Derecesine ulaşmış ve akıl ermez birisi. Umarım Bulut Bölgesindeki duruma karışmaz.”

 

İhtiyar Su iç çekti.

 

Hem o hem de Gerçek Lord Tiexiao, Elder Bai ile karşılaştıklarında baskılanmış hissetmişti.

 

“O Cang Yuyue için kişisel bir koruyucu ve takviye olmalı.”

 

Zhao Feng, Lin Tong’un dediklerine inanmamıştı. Kendi analizine göre, Elder Bai, Zhao Feng ve Ejderha Öldürme İttifakıyla aynı tarafta olmalıydı.

 

“Ancak, ne olursa olsun, hiçbir yabancı bu bölgeyle uğraşma iznine sahip değil.”

 

Zhao Feng’in gözünde bir soğukluk ortaya çıktı. Bu sadece kendinden emin olduğu için değildi, ayrıca Zhao Feng diğerlerinin Bulut Bölgesine girmelerini istememesinden dolayıydı.

 

Tüm bunlar bittikten sonra, Zhao Feng inzivaya geri çekildi. Cang Yuyue ile olan savaşından bir kaç içgörü kazanmıştı ve temelini sağlamlaştırması gerekiyordu.

 

Yarım gün sonra, Zhao Feng’in aurası gizlenmişti. Dantianının içindeki Gerçek Ruh Kaynağı kalınlaşmış ve Gerçek Ruhunun su hali kesik kesik parlıyordu.

 

Vücudunda uğuldayan Gerçek Ruh Qi’si yıldırım kadar hızlı ve rüzgar kadar çevikti. Aurasının küçük bir parçası Gerçek İnsan Derecesinde olanları öldürmeye yeterliydi.

 

Bir Gerçek Lord Derecesinin Gerçek Ruh Qi’si devasaydı ve birazcığı bile Yükselme Semasında olanları öldürebilirdi.

 

Bu Yükselme Semasında olan birinin Gerçek Gücünün kolayca Sağlamlaştırma Semasında olan birini öldürebilmesi ile aynı şeydi.

 

“Dünyada yedi tane büyük alem var, farkında olmadan üçüncünün zirvesine ulaştım.”

 

Zhao Feng geçmişi gözden geçirirken iç çekti.

 

Kadim zamanlardan beri yedi büyük alem vardı: Sağlamlaştırma Alemi, Yükselme Alemi, Gerçek Ruh Alemi, Çekirdek Köken Alemi, Boş Tanrı Alemi, Mistik Işık Alemi ve İlahi Gök Alemi.

 

Zhao Feng şuan Gerçek Ruh Aleminin üçüncü semasındaydı ─ “Gerçek Lord Derecesi” ─ bulut bölgesinin zirvesindeydi. Tüm kıtanın ufkunda bile bir uzmandı.

 

Bir süre sonra, Zhao Feng bilincini Yeryüzü Sınıf Miras silahı olan, Buz İmparator Mızrağı ile birleştirdi.

 

Zhao Feng Azur Çiçek Kıtasına geri döndükten sonra Buz İmparatorluk Mızrağını çıkarmaya cüret etmemişti. Kıtaya Yeryüzü Sınıf bir silahın nasıl bir şok getireceğini biliyordu, kırılmış olsa bile.

 

Yeryüzü Sınıfı silahlar hakkında efsaneler vardı.

 

Kadim kayıtlarda, zamanında devasa bir ülke vardı ─ Daguang Hanedanlığı.

 

Hanedanlıklar şuan ki Azur Çiçek Kıtasının hayal bile edemeyeceği bir şeydi.

 

Şuan, kıtada küçük ülkeler, güçlü ülkeler ve büyük ülkeler vardı. “Hanedanlık” kelimesi yasaklanmıştı.

 

Ancak, Daguang Hanedanlığının hükümdarı buna inanmamış ve yine de bir hanedanlık oluşturmuştu.

 

Çok geçmeden, ilahi bir silah ortaya çıkmıştı ve Daguang Hanedanlığı bir gece içerisinde yok edilmişti.

 

O zamandan beri, hanedanlıklar yasaklanmış bir efsane haline geldi.

 

“Elimdeki İmparatorluk Mızrağı kırık bir Yeryüzü Sınıf silahı ve gücünün çoğu uyku halinde…”

 

Zhao Feng mızrağı inceliyordu.

 

Buz İmparator Mızrağı vücuduyla birleştiğinden beri, kaybolmuştu. Ancak, Zhao Feng içindeki bilgiyi hissedebiliyordu.

 

Buz İmparator Mızrağının elementi Zhao Feng ile inanılmaz bir şekilde uyumluydu ve istenildiği zaman kavranılabilirdi.

 

Zaman geçtikçe, buz ve su soyunu nasıl kullanacağını anlamaya başladı.

 

Birkaç gün sonra.

 

“Görünüşe göre İmparatorluk Mızrağı vücudumda uyku halinde duruyor. Eğer soyumu tamamen deveran edersem, zar zor gücünü kullanmayı başarabilirim.”

 

Zhao Feng bunu denemeye istekliydi ama bu düşünceyi zorla aklından çıkardı. Yeryüzü Sınıf bir silahın aurasının yayılmasına izin vermeye cesaret edemezdi.

 

Bu bir ölümlünün bir anda korkunç bir öldürme makinesini elde etmesine benziyordu. Onlardaki heyecan, beklenti ve tedirginlik.

 

Gökyüzü Bulut Ormanı.

 

Gökyüzü Bulut Ormanının derinlerinde geniş bir göl vardı.

 

O gün, gölün derinliklerinden derin bir kükreme yankılandı.

 

Bir “huala” ile yirmi metre uzunluğunda, büyük bir siyah piton gölden sıçradı. Kanlı ve kuvvetli aurası on mil içerisindeki hayvanların korku içerisinde titremesine sebep olmuştu.

 

Ceng Ceng!

 

Aynı zamanda Gökyüzü Bulut Ormanın derinliklerinde bir erkek ve bir kadın hayaletler gibi süzülüyordu.

 

Kadın siyah giyinmişti ve normal bir yüze sahipti. Yüz ifadesi su kadar sakindi.

 

“Koruyucu Youmo, Siyah Su Pitonunuz çok zaman geçmeden önce bir kaç Gerçek Ruh Alemi hayvanı yedi ve hatta Gerçek Mistik Derecesinde bir insanı yedi. Bu uyanışından sonra aurası çok daha güçlü…”

 

Beyazlar içindeki erkek hafifçe gülümsedi.

 

Si!

 

Siyah Su Pitonu sabit dururken küçük bir dağ gibiydi. Bir anda fenerlerden daha büyük iki gözünü açtı, bu gözler insanı korkudan öldürmeye yeterdi.

 

“En, ona Üç Yin Toprağı ve Kızıl Şeytani Su verdim. Şuan ki savaş gücü Gerçek Lord Derecesiyle karşılaştırabilir.”

 

Kadının yüzünde bir gülümseme belirdi.

 

“Bu Gerçek Lord Derecesiyle karşılaştırılabilen bir varlık. Görünüşe göre Koruyucu Youmo yakında Kızıl Ay Şeytani Mezhebinin üst kademeleri tarafından büyük saygınlıkla muamele görecek.”

 

Beyazlar içindeki erkek kıskançlıkla bunları söyledi.

 

“Koruyucu Sangling çok alçak gönüllü. Yarım sene önce Kuzeyde bir güçlü ülkede iki Gerçek Lord Derecesinin senin Sangling Çimen Kılıç Tekniğine birer birer öldüğünü duydum.”

 

Kadın açıkça önündeki adamı küçümsemeye cüret edemiyordu.

 

Ceng Ceng!

 

İkili Siyah Su Pitonun üstüne bindi ve uzaklaştı.

 

Çok geçmeden, ilerde eski bir tapınak belirdi.

 

“Koruyucu Youmo, Koruyucu Sanling, siz ikinizi bekliyorduk.”

 

Tapınağın içerisinden çirkin bir ceset ortaya çıktı. Her yerine kanlı çizgiler vardı.

 

“Koruyucu Kan Cesedi.”

 

Sou Sou Sou!

 

Üç Koruyucu gizemli tapınağa girdi.

 

Kırık bir binanın içerisinde.

 

“Selam olsun, üç Koruyucu”

 

Köşeden bir kaç figür yükseldi ve eğildi.

 

“Üç Koruyucu çoktan ortaya çıktı. Görünüşe göre, bu seferki lider Alt Bölüm Lideri Batie.”

 

“Bulut Bölgesindeki durum o kadar kötü mü? Vekil Alt Bölüm Lideri You Long ve kurnaz Koruyucu Kan Cesedinin ikisi de kaybettiğini duydum.”

 

Tapınağın içerisinde düzinelerce aura vardı.

 

Bu auralardan en zayıf olanı Gerçek Mistik Derecesindeydi ve çoğu muhafızlıkla görevliydi.

 

“Sormana bile gerek var mı? Vekil Alt Bölüm Lideri You Long bir bacak kaybetmiş ve Koruyucu Kan Cesedi bir kol kaybetmiş. Görünüşe göre, tüm bunlar bir genç tarafından yapılmış…”

 

Çoğu ruhsal duyu veya gizli teknikliklerle iletişim kuruyordu.

Saray Lordu You Long ve Saray Lordu Kan Cesedinin ikisi de grubun içerisindeydi.

 

Lider koltuğu boştu, Saray Lordu You Long ikinci koltuğa kasvetli bir yüz ifadesiyle oturdu.

 

“Alt Bölüm Lideri burada!”

 

Tapınakta titreyen bir ses yankılandı ve kaos dolu binayı otoriter bir aura doldurdu.

 

Hu~

 

Tapınağın içerisinde derin bir aura ortaya çıktı ve bora rüzgarlarını yanında getirdi.

 

Tapınak bunun gibi bir insanın gelişiyle titriyormuş gibiydi.

 

“Selamlar, Alt Bölüm Lideri.”

 

Saray Lordu You Long, Koruyucu Kan Cesedi ve çok zaman geçmeden önce gelmiş kadın ve erkek de dahil olarak tapınağın içerisinde düzinelerce figür ayağa kalktı.

 

Birinci koltuğun üzerinde geniş bir figür ortaya çıktı. Vücudu bir ineğin ki ile karşılaştırılabilirdi, bu figürün küçük gözleri olan şişman bir yüzü vardı. Avuçları bir yelpaze büyüklüğündeydi ve kasları vücudunun her yerinden fışkırıyor gibiydi.

 

Bu kişi sanki bir dağın alçalması gibiydi. Aşağıdaki birkaç figür titremeye başlamıştı, nefes alamıyorlardı.

 

“Alt Bölüm Lideri Batie, gerçekten de Bulut Bölgesini desteklemek için geleceğini düşünmemiştim.”

 

Saray Lordu You Long’dan sakin bir geldi.

 

“Hmph, You Long, sen mezhepte yükselecek potansiyele sahip olan biriydin, buna rağmen Alt Bölüm Lideri bir velet tarafından mı yenildi?”

 

Alt Bölüm Lideri Batie memnuniyetsizlikle homurdandı.

 

Bunu duyunca, Saray Lordu You Long’un yüzü çirkinleşti ama patlamadı.

 

Güç ve statü bakımından, Saray Lordu You Long yaralı bacağından dolayı düşmüştü ve diğer birkaç Koruyucudan daha güçlü değildi.

 

Tartışmanın sonraki bölümünde, Saray Lordu You Long sessiz kaldı.

 

“Alt Bölüm Lideri Batie’nin oldukça akıllı, çok iyi bir dövüşçü olduğunu ve bir Gerçek Lord Derecesi dahil olmak üzere dokuz Gerçek Ruh Alemini aynı anda öldürdüğünü duydum. Bugünden itibaren emriniz altındayız…”

 

Diğer taraftan, Koruyucu Saray Cesedi tartışmaya çokça katılıyordu.

 

“Doğru! Bulut Bölgesini kendimiz halledebiliriz.”

 

Diğer herkes buna katıldı.

 

“Bir sürü aptal!”

 

Alt Bölüm Lideri Batie’nin sesi tapınağın sallanmasına sebep oldu.

 

“Hmph! Eğer o Zhao Feng veledini halletmek bu kadar kolay olsaydı, You Long’un yenilmiş olacağını mı sanıyorsunuz? Ezici dahi unvanının sadece gösteriş için mi sanıyorsunuz?”

 

Alt Bölüm Lideri Batie homurdandı ve diğer herkesi terletti.

 

Belli ki, kolayca yağcılık yapılacak biri değildi.

 

“You Long, senin ne önerin var?”

 

Alt Bölümü Lideri Batie’nin gözü sessiz Saray Lordu You Long’un üzerine kenetlendi.

 

You Long konuştu, “Bu astınız iki güçlü ülkenin ve on üç küçük ülkede nöbet tutmamızı ve değişimi izlememizi öneriyor. Acele etmemeliyiz.”

 

“Korkak! Biz kıtayı yönetirken Kızıl Ay Şeytani Mezhebinde asla senin gibi çöp herifler yoktu.”

 

Alt Bölüm Lideri Batie, Saray Lordu You Long’a küfür edip tükürdü.

 

Saçmalık!

 

Saray Lordu You Long çıkıp gitmek üzereydi ama kafasını kaldırdığında soğuklaştı.

 

Gökyüzünde soğukça tüm hareketlerini takip eden bir göz varmış gibiydi.

 

Bu his onun inanılmaz bir şekilde huzursuz hissetmesine sebep oldu.


Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1334

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1132

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 944

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 754

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 704

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 684

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 619

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 575

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 462

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 119

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 77

Site İstatistikleri

  • 17717 Üye Sayısı
  • 481 Seri Sayısı
  • 23861 Bölüm Sayısı


creator
manga tr