Bekleyin okuyun ve öğrenin... #Örkün

King of Gods - Bölüm 468: Gerçek Lord Derecesi (1)


 

Çeviri: Donovan Düzenleme: Sajapyu

 

Bei Moi’nin ustasını öldürmesi ve kendini kurtarma kararı aşırı kesindi. Hiç tereddüt etmemişti.

 

Usta Hai Yun ne olduğuna inanamamıştı bile. Ölürken göz bebekleri şişmişti.

 

“Ustasını böyle öldürüverdi. Şu Bei Moi… çok soğukkanlı.”

 

“Hmph! Birine ilk defa ihanet etmiyor. O çok açgözlü birisi.”

 

Kırık Ay Klanının tamamı Bei Moi’nin eylemlerini alçak sesle tartışmaya başladı, çoğunlukla küçümsemeyle.

 

Zhao Feng düşünmekten kendini alıkoyamadı.

 

Herkes Bei Moi’nin Hai Yun’u öldürüp kafasını sessizce bir çantanın içine koyduğunu gördü.

 

“Kardeş Zhao, Bei Moi doğal olarak bir hain. Eğer kolayca gitmesine izin verirsek, muhtemelen…”

 

Bazı tanıdık öğrenciler ve elder nesli kaygılıydı.

 

“Salın gitsin.”

 

Zhao Feng başka bir şey demedi.

 

1.Elder hafifçe gülümsedi ve Bei Moi’nin bırakılması emrini verdi.

 

Zhao Feng, Büyük Gök Kubbe Ülkesine gitmeden önce, 1.Elder onun ebeveynleri, Lord Guanjun ve diğerleri de dahil olmak üzere bir çok hazırlık yapmıştı.

 

Bu Zhao Feng’in gitmesi için ön koşuldu. Zhao Feng gerçekten 1.Elder’in özenine minnettardı.

 

O anda, Zhao Feng, 1.Elder’in koluna baktığında buruk ve suçlu hissetti.

 

“Usta bir kol kaybetti. Büyük Gök Kubbe Ülkesinden geri geldiğimde, Usta Tieganla beraber Işık ve Karanlığın Tekerliğinin basitleştirilmiş bir versiyonunu yapacağım.”

 

Zhao Feng kararını verdi.

 

Işık ve Karanlık Tekerleğinin taslağı Gök Kalıt Mirasından geliyordu ve bir kol, bir kalkan ve bir tekerlek olmak üzere üç form arasında değişebiliyordu. Kolunu kaybetmiş 1.Elder için bu çok uygundu.

 

Sonrasında, Kırık Ay Klanında hala çözülmesi gereken konular vardı.

 

Klan Ustası Hai Yun ve Nizam Elderi çoktan ölmüştü ama hala Klan Ustası Hai Yunla arkadaş olan bir çok kişi, aynı zamanda Demir Ejderha İttifakının astları ve casusları vardı.

 

Bu can sıkıcı konular halledilmesi için 1.Elder, Büyükanne Liu Yue, Yang Gan ve diğerlerine bırakıldı.

 

Aynı günde, Kırık Ay Klanı küçük bir arınma geçirdi. Kırık Ay Klanının tamamı içerisinde öğrenciden tut elderlere kadar neredeyse yüz kişi öldürülmüştü.

 

Bu çoktan 1.Elder nazik olmuş haliydi, zira Klanın yarısından fazlası Klan Ustası Hai Yun’un tarafına aitti.

 

Son iki sene boyunca, Klan Ustasu Hai Yun’un kontrolü altında Kırık Ay Klanının genişlediği ve On Üç Klan arasında en iyi beş arasına konulabileceği itiraf edilmeliydi.

 

“Feng’er, madem ki Hai Yun öldü, Kırık Ay Klanı yeni bir Klan Ustasına ihtiyacı olacak. Kimin iyi bir aday olduğunu düşünüyorsun?”

 

1.Elder sordu.

 

Zhao Feng düşündü ve bir aday buldu. Bu aday Kardeş Yang Gan’di.

 

Yang Gan zamanında Baş Öğrenciydi ve iyi sosyal bağlantıları vardı. Yeteneği ve gücü de fena değildi.

 

Yang Gan Kutsal Gerçek Ejderha Toplantısından geri döndüğünden, yetişimi yarı adım Gerçek Ruh Alemine ulaşmıştı. Gerçek Ruh Alemine ulaşması sadece bir zaman meselesiydi.

 

“Yang Gan gerçekten de iyi bir aday ama yetişimi ve tecrübesi eksik.”

 

1.Elder katıldı.

 

Zhao Feng’in Klan Ustası olma niyeti olmadığından emindi. Bulut Bölgesinde hiçbir yer onun gibi büyük bir balığı tutamazdı.

 

“Dış dünyanın dahilerinden bir kaç kaynak ve ruhani haplara sahibim. Bunlar bir kaç tane Gerçek Ruh Alemi yaratmaya yeter. Bunlarla ne yapılacağına usta karar verebilir.”

 

Zhao Feng “dış dünyanın” bir kaç kaynağını çıkardı ve onları 1.Elder’e verdi.

 

Bu kaynaklar Azur Çiçek Kıtasında aşırı derecede nadir olsalar da, iki yıldızlık bir tarikat için pek bir şey değillerdi.

 

İki yıldızlık bir tarikattan herhangi bir öğrenci en azından Gerçek Mistik Derecesi veya Gerçek Lord Derecesindeydi. Bundan çıkarak, tam olarak ne kadar kaynakları olduğu görülebiliyordu.

 

Üç gün sonra, Kırık Ay Klanının tamamı sakinliğini geri kazandı ve herkes normal programlarına geri döndü.

 

Zhao Feng inzivaya geçti ve Gerçek Lord Derecesini aşmaya hazırlandı.

 

“Gerçek Lord Derecesini aşmak gücümü çabucak yükseltmeyecek ama temelimi ve niteliklerimi güçlendirebilir.”

 

Zhao Feng gözlerini kapadı ve yavaşça vücudundaki Gerçek Ruh Qi’sini deveran etmeye başladı.

 

Şuan ki haliyle, Zhao Feng’in zihinsel enerji seviyesi son aşama Gerçek Ruh Alemi seviyesindeydi ve ruhunun gücü muhteşemdi. Muhtemelen sadece Köken Çekirdek Aleminde olan birisi onu geçebilirdi.

 

Bunların hepsi Ağaç Öz Ruhundan dolayıydı.

 

Bu kadar güçlü bir ruh ve zihinsel enerjiyle, Zhao Feng’in yetişimde hızlıca yükselmemesi zor olurdu.

 

Birisinin zihinsel enerjisi seviyesi yükselince, yetişim hızları da yükselirdi ve pürüzsüzce derece aşabilirlerdi.

 

Gökyüzü Ay Dağının tek bir salonunda, Zhao Feng yerde gözleri kapalı bir şekilde oturuyordu. Gerçek Ruh Qi’sinin zemini üzerinde yıldırım kıvılcımları kaotik bir aurayla yayılıyordu.

 

“Gerçek Lord Derecesine ulaşınca, Gerçek Ruh Kaynağım genişleyecek. Bu olmadan önce, Rüzgar Yıldırım Taş Yazıtından gelen niyetleri daha fazla birleştirmeliyim ve kavramalıyım, böylece aştığımdan önceki ve sonraki güç değişimi daha fazla olacak.”

 

Zhao Feng hemen aşmaya odaklanmadı.

 

Eğer aşmak isteseydi sadece yarım güne ihtiyacı olurdu. Şuan bile deneyebilirdi.

 

Ancak, Zhao Feng bu şansı kullanarak Gerçek Ruh Kaynağını genişletmek, rüzgar ve yıldırım elementlerini birleştirmek istiyordu.

 

Zhao Feng’in bilinci çok geçmeden paramparça olan Rüzgar ve Yıldırım Dünyasına girdi.

 

Weng~~Hu!

 

Boyutun çoğu karanlıktı, bölge yok edici yıldırımlarla ve güçlü rüzgarlarla doluydu.

 

Üstelik, bu rüzgar ve yıldırımların renkleri ve özellikleri farklıydı.

 

Mesela, Zhao Feng’in önünde olan rüzgarlar ya renksiz ya azur ya mor ya da altın rengindeydi.

 

Ayrıca yüksek sayıda farklı yıldırım renkleri vardı.

 

“Saydam, azur, mor, kızıl, altın, koyu altın…”

 

Zhoa Feng anlamaya başladı.

 

Saydam rengin aurası en zayıf olandı. Gerçek Ruh Alemi altında olanların kavraması için uygundu.

 

Azur renk Zhao Feng’in şuan ki seviyesindeydi ve sonraki adım mor renkli rüzgar ve yıldırımlardı. Mor renkli rüzgar ve yıldırımların arzusu Çekirdek Köken Alemine ulaşmıştı ve Gerçek Lord Derecesinde olanlar deneyip kavramayı başarabilirdi.

 

“En, ilk olarak saf koyu azura yoğunlaşırım sonra da mora dönüştürmeye çalışırım.”

 

Zhao Feng ne yapacağına dair kabaca bir planı vardı.

 

Eğer mor renkli Rüzgar ve Yıldırım seviyesini tamamen kavrayabilirse, kıtanın üzerinde özgürce gezebileceğini tahmin etti. Bundan sonra, eğer kızıl renk seviyesini kavrayabilirse, kıtanın içerisinde eşsiz olacaktı ve dış dünyada bile bir uzman olarak kabul edilecekti.

 

En yüksek seviyeler olan altın ve koyu altın ise, sadece Rüzgar Yıldırım İmparatoru tarafından ulaşılmıştı.

 

Göz açıp kapayıncaya dek, bir ay geçti.

 

Zhao Feng’in bilinci Rüzgar Yıldırım Taş Yazıtına girdi ve yetişimine odaklandı.

 

Son bir kaç gün içerisinde, salonun üstündeki hava rüzgar ve yıldırımla inliyordu.

 

Bulunduğu yer bir millik bölge içerisinde olan herhangi bir Gerçek İnsan Derecesini iten kara bulutlar ve fırtınalarla doluydu.

 

“Şu Zhao Feng daha Gerçek Lord Derecesine ulaşmadı ama gerçek zihinsel enerjisi çoktan normal Gerçek Lordları geçti.”

 

Klana muhafızlık yapan Gerçek Lord Tiexiao ciddiyetlikle doluydu. Zhao Feng’e karşı daha saygılı ve ihtiyatlı oldu.

 

Ancak, kafası karışmıştı. Zhao Feng zihinsel enerji seviyesiyle neden daha Gerçek Lord Derecesini aşmamıştı?

 

Gerçekten de, Zhao Feng’in durumu oldukça benzersizdi.

 

Mor Aziz Harabelerinde, her yönden gelen düşmanlarla karşılaşmak zorunda kalmıştı. Sonra sol gözü Bulut Bölgesine geldiğinde bir değişime uğradı.

 

Tanrının Ruhani Gözü şimdi dengelendiğinden, yetişimine odaklanabilirdi. Ancak, önceden yapması gereken hazırlıklar çok karmaşıktı.

 

Zhao Feng ilk olarak Gerçek Ruh Kaynağının elementini değiştirmek istedi. Şuan Gerçek Ruh Kaynağının ana elementi yıldırımdı ama Rüzgar Yıldırım Taş Yazıtını kavradıktan sonra, rüzgar da yetenekleriyle birleşmeye başlamıştı.

 

“Zhao Feng neyi bekliyor? Bir veya iki gün içerisinde Gerçek Lord Derecesine aşabilmesi lazım.”

 

Gerçek Lord Tiexiao Gökyüzü Ay Dağının üstündeki Gök ve Yeryüzü Yuan Qi’sinin değişimini inceledi.

 

Havadaki Rüzgar ve Yıldırım Yuan Qi’si çok huzursuzdu.

 

On ikinci günde, Zhao Feng’in olduğu salonun üstünde bir rüzgar ve yıldırım girdabı oluştu ve Gerçek Lord Derecesine ait bir aura içeriyordu.

 

“Bu güç çoktan erken aşama Gerçek Lord Derecesini aşacak seviyede ama yine de hala aşmıyor..”

 

Gerçek Lord Tiexiao dilini şaklattı.

 

Havadaki Rüzgar ve Yıldırım arzusunun daha da sarsılamaz ve ölçülemez olmaya başladığını fark etti.

 

Zhao Feng’in seçtiği miras zamanında hızı eşsiz olan bir İmparatora aitti. Azur Çiçek Kıtasındaki miraslarla karşılaştırılabilecek bir şey değildi.

 

Aynı zamanda, Zhao Feng inzivadayken, Kırık Ay Klanı ve hatta On Üç Ülke değişiyordu.

 

Kırık Ay Klanındaki değişim tüm Bulut Ülkesinin değişmesine sebep oldu.

 

Zhao Feng’in inzivasındaki beşinci günde, Ejderha Öldürme İttifakının üyeleri geldi.

 

Zhao Feng’in Bulut Ülkesine geri gelmesinin haberi On Üç Ülke boyunca yayılmıştı ve hatta iki güçlü ülkeye bile yayılmıştı.

 

Demir Ejderha İttifakının Üç Saray Lordu bir genç tarafından yenilmişti. Bu haber Bulut Bölgesini silip süpüren bir kasırga gibiydi.

 

Zhao Feng ismi On Üç Ülkeyi yeniden şok etmiş ve o hem genç hem de yaşlı nesiller tarafından saygı duyulur olmaya başladı.

 

Zhao Feng’in varlığı yüzünden, Bulut Ülkesi ve On Üç Ülke Ejderha Öldürme İttifakının kalesi haline geldi.

 

Ejderha Öldürme İttifakının güçleri hızlıca On Üç Ülkede toplandı ve hatta güçleri büyüdü.

 

O zamanlar, herkesin hayatına Demir Ejder İttifakı karar veriyordu. Kimse karşılık vermeye cüret etmezdi.

 

Ancak, şimdi farklıydı.

 

Zhao Feng’in dört Saray Lordunu yenmesi haberleri ve dedikodularının kendisi bile çoğu gücün Ejderha Öldürme İttifakına katılmasını sağladı.

 

O vakit, Kırık Ay Klanı Ejderha Öldürme İttifakının çekirdeği haline geldi.

 

Zhao Feng inzivada olup dış dünya neler olup bittiğinden haberi olmasa da, Demir Ejderha İttifakına karşı direnişin ruhsal lideri haline gelmişti.

 

Bu periyotta, binler mil uzaklığında çoğu uzman Zhao Feng’i ziyaret etmeye geldi ama Kırık Ay Klanı tarafından reddedildiler.

 

O günde, On Üç Ülkeden başka bir şok edici haber geldi. On Üç Klanın bir numara klanı, Bulut Kılıç Klanı, liderlerini değiştirmişti.

 

Zhao Feng’den sonra, başka bir dahi ─ kılıç Dao’sunda bir dahi ─ Bulut Bölgesine geri gelmişti.Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1333

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1132

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 942

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 704

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 683

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 619

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 575

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 461

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 212

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 198

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 118

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 76

Site İstatistikleri

  • 17698 Üye Sayısı
  • 480 Seri Sayısı
  • 23832 Bölüm Sayısı


creator
manga tr