"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, Çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ancak bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez." #Arthur Schopenhauer

KAREN - Bölüm 5 - Amatör Büyücü


“Ne yani benim üstün yeteneklerim mi var?" diye söylendi. Aslında okuduklarına inanmak istiyordu çünkü Jun büyüyü görememişti. Lakin Karen güçlü olmadığını biliyordu. Herhangi bir yeteneği de yoktu. O halde neden görebilmişti? Karen'in düşüncesine göre kitabın yazarının bilmediği üçüncü ya da dördüncü bir neden daha vardı. Ancak bu yüzden görebilmiş olabilirdi. Bunları mantığa oturttuktan sonra devam etti. Önce bir taşın muazzam bir ağırlığa sahip olmasını sağlayabilecek bir büyü olduğunu düşündüyse de böyle bir şey bulamadı. Yavaş yavaş ilgisini kaybediyordu ve her şeyi okumayı bıraktı. Sadece şekillere bakarak sayfaları çevirmeye başladı.

Karen sayfaları çevirirken gözleri şaşkınlıkla açıldı. Karşılaştığı sembol taşın üzerindeki çok benzerdi. Aralarındaki tek fark bir yazının farklı el yazılarıyla yazılması kadardı. Karen sonunda bulduğundan emindi. Başlığı okuyunca heyecanla kıpırdanıp düzgün oturdu. Çünkü bu bir "Mühür" büyüsüydü. Nasıl yapılacağı ile ilgili olan konuları atlayıp açıklamaları okumaya başladı.

Mühürleme Büyüleri - Boyut Mühürleri - Şafak Yıldızı

Şafak Yıldızı büyüsü, Boyut mühürleri içinde en kolay uygulanabilirliği ve en geniş kapsama sahip olan mühürdür. Muazzam miktarda ruh özüne ihtiyaç duyan büyü tehlikeli büyüler kapsamındadır. 5 Kıdemli ruh kullanıcıları altındaki uzmanların, tek sefer dahi kullanamayacakları düzeyde ruh gücü gereksinimi vardır.

Karen'in düşünceleri sarsılmaya başlamıştı. 5 Kıdemli Ruh Kullanıcısı şakaya gelir bir kavram değildi. Yaşadığı şehirdeki en güçlü kişi sayılan şehir efendisi bile 5 Kıdemli bir Rouken yani doğa ruhu kullanıcısıydı.

Her savaşçı ruh sözleşmesi yaptıktan sonra bu ruhani sözleşme ellerinin üstüne kazınırdı. Hangi tip olduklarının açıkça belli olmasının yanı sıra kıdem sahibi olduklarında sözleşme simgelerine kıdemleri yoktan işlenirdi. Bu da açıkça güçlerini gösterirdi. Fakat kıdem sahibi olmak oldukça zordu. Kişinin yeteneği ve kullandığı Ruh'la aralarındaki üstün bağlantıyla bile uzun süre eğitim gerektiren bir süreçti. Her kıdem güçleri katlanarak artırmakta ve Ruh'un gücünü daha fazla ve daha uzun süre kullanmalarını sağlardı. Birçok kısıtlamalardan kurtulmalarına neden olurdu. Karen bu güne kadar 5 Kıdemli bir savaşçıyı hiç görmemişti. Böyle bir güce sahip birisi rahatlıkla bir kral olabilirdi. Bu dünyada güç her şeydi sonuçta. Şu sıralar barış zamanı sayılmasına rağmen Kıta'da birçok soğuk ve sıcak çatışmalar devam ediyordu. Bu da yetmezmiş gibi doğada bulunan sayısız ruh canavarları insan yaşamını tehdit eder vaziyetteydi. Fakat Karen daha doğmadan önce hatta onlarca yıl önce Kıtayı kasıp kavuran savaşlar oluyordu. İnsanlar ve yaratıklar arasında veya insanlar ve insanlar arasında...

Hayatta kalmak için insanlar imkânları oldukça güçlerini geliştirirdi. İmkânı olmayanlar ise iş bulabildikleri sürece hayatta kalabilirlerdi iş bulamayanlar ise güçlü şehirlere sığınıp yaşamak için gururlarını bir kenarı atmalarına neden olacak derecede pis işlerle ilgilenirlerdi. Bunlar babasının Karen'e anlattığı dünya gerçekleriydi. Bunların bazılarına şahit olmasaydı inanmazdı. Karen'in babası, ahlak yoksunu açgözlü insanların dışarıdaki yaratıklardan daha tehlikeli olduğunu söyler dururdu. Bir keresinde Karen'e şöyle söylemişti. "Canavarlar sadece seni öldürüp yemek isterler, Karen. Senden ne istediklerini bilirsen düşmandan kaçabilmek için şansın olabilir. Lakin insanlar öyle değil. Eğer bir işlerine yaramıyorsan seni muhakkak düşman olarak görürler. Ve en kötüsü sana ne yapmak istediklerini kestiremediğin için aldığın önlemler yetersiz olur. En sonunda hayatından daha değerli şeyleri kaybedebilirsin. Bu yüzden hiçbir zaman dikkatini elden bırakma ve karakterinden emin olmadığın kimseye güvenmek gibi bir hataya düşme!"

Karen'in babası şehir ordusunda 3.Muhafız bölüğünün komutanıydı ve 1 Kıdemli savaşçıydı. Bu bile saygın bir güç olarak kabul ediliyordu. Bu yüzden on sene önce terfi almış, bulunduğu bölüğün komutanı olmuştu. Babacan ve sert karakteri ve saygın konumu yüzünden askerleri ve çevresindeki insanlar arasında sevilen bir adamdı.

Karen'i fırsat buldukça insan ilişkileri ve dövüş sanatları konusunda eğitirdi. Karen'in dünyanın işleyişi konusunda sert bir anlayışa sahip olmasını istiyordu. Oğlunun savaşçı olamayacağı yüksek bir ihtimal olduğundan gün gelip öldüğünde kendi başının çaresine bakabilmesi için elinden geleni yapmaya çalışıyordu.

Karen düşüncelerinden sıyrılıp kitaptaki açıklamaları okumaya devam etti.

Şafak Yıldızı mührü, çok kolay hazırlanması ve uygulanması nedeniyle genelde aktif savaş alanlarında mutlak güçlerdeki düşmanları hapsetmek için kullanılır. Lakin mühür dış unsurlar nedeniyle kolayca bozulabileceğinden mühür yazıtları gizleme büyüsüyle gözlerden saklanmalıdır. Diğer mühür büyülerinin aksine bu mühür dışarıdan birinin etkisiyle kolayca bozulabilir. Aktif tehlikeli bir bölgede değilseniz mührün farklı bir mühürle tekrar yapılandırılması önerilir.

Mühür, boyutsal bir büyü olduğu için, büyünün yapıldığı nesnenin içine dış etkenlerden etkilenmeyen bir boyut oluşturacaktır. Büyüyü yapan kişi mührü hazırladıktan sonra mühürlenecek kişi veya yaratığı ruh bağlama yoluyla birbirine bağladığında mühür tamamlanır. Büyünün yapıldığı varlık nesnenin içindeki boyuta hızla transfer edilerek hapsedilir. Büyünün etkin bir şekilde yapılabilmesi için uzman ile mühürlenecek varlığın arasında üç seviye kadar kıdem farkı kabul edilebilir sınırdır. Güç farkı daha fazla ise mühür etkin bir şekilde yapılabilecek olmasına rağmen büyüyü uygulayan uzmanın tüm gücü tükenip ölümüne varana kadar tehlike oluşturabilir.

Karen okuduğu her cümleyle daha fazla tedirgin olmaya ve soğukça terlemeye başladı. Okuduğu güçler ve olaylar Karen'in aklının alamayacağı düzeydeydi. Karen bir süre daha okumaya devam etti. Sonunda taşın ağırlığının sebebini de öğrenmiş oldu. Okuduklarına göre açılan boyutta mühürlenen varlığının ağırlığı mührün bulunduğu nesneye ekleniyordu ki bu akıl almaz bir şeydi. İki boyut birbirinden ayrı olmasına rağmen birbirlerini etkileyebiliyorlardı. Karen’in merakı korkusunun kat kat üzerindeydi. Bu yüzden mührün nasıl bozulacağını okumaktan kendini alamadı.

Karen istediği bilgileri almış olmasına rağmen kitaptaki bilgilerin işe yarar olduğuna kanaat edince tüm kitabı bir kaç saat boyunca okuyup bilgi birikimini genişletti. Bunun en büyük nedeni büyü yapabilmek için içsel kuvvet kullanımı yeterli bir ön koşul olmasıydı. Eğer savaşçı olabilirse yeterli pratikle basit büyüleri yapabilecek kadar bilgi edindi. Kitabın sonlarına doğru hoşuna giden yeni bir bilgi edinmişti. Okuduğu büyüyü yapabilirse taşın ağırlığını yok edebilirdi. Aslında bu büyünün amacı bu değildi ama dolaylı yoldan Karen'in isteğini yerine getirebilirdi çünkü Karen mührü bozmayı düşünmüyordu. Yine de taşı öylece bırakıp gitmekte istemiyordu.

İşin en güzel yanı biraz zorlayacak olmasına rağmen bu büyüyü yapabilmek için savaşçı olmak şart değildi. Kitabı bırakıp büyüyü uygulamaya çalıştı. Büyü sembolleri kadim dile benziyordu. Karen birkaç yıl önce okumak istediği bir kitabın kadim dille yazıldığını görünce uzun süre kadim dil yazıtlarını okuyabilecek kadar çalışmıştı. Basit kelimeleri öğrendikten sonra yarım yamalakta olsa kitabı okuyabilmişti. Bu onun gurur duyduğu başarılarından birisiydi. Birçok büyünün kadim dille yapıldığını görünce kadim dili öğrendiği için memnun olmuştu. Taşın üzerindeki şekilde bir kadim dil harfi olmalıydı. Fakat bu Karen’in bilmediği kısımda yer alıyordu.

Bilgilerini kullanarak uzun süre düşündükten sonra büyüdeki gereksiz formasyonları kaldırıp sadece ağırlığı etkileyecek bir formasyon oluşturmaya çalıştı. On'dan fazla başarısız denemenin ardından işler bir formasyon oluşturdu. Suratında gurur dolu bir gülümsemeye formasyona baktı. Bir uzmanın böyle basit bir büyü oluşturması önemli değildi fakat çok az bir güce sahip savaşçı bile olamayan Karen'in başarısı azımsanmayacak şekilde önemliydi.

Karen bir saat kadar formasyonu mükemmelleştirmek için çaba harcadı. Sonuçta formasyonu oluşturmak ayrı bir konuydu kullanabilmek çok ayrı. Ara vermeden çalışmaya başladı.

Sabahın ilk ışıkları şehri aydınlatırken evlerden birinden gelen yüksek bir ses boş sokaklara yayıldı. Bu sesin kaynağı ise Karen'in odasıydı.

"Ev-veeet!!"

Karen başarısını sevinçle kutlarken tüm yorgunluğu uçup gitmişti. Önündeki masaya çizilmiş avuç içi büyüklüğündeki formasyon soluk bir ışıkla parıldıyordu. Karen neredeyse on kilo ağırlığındaki masanın ucunu iki parmağıyla kavrayıp kaldırdı. Odada yeni bir kükreme yayıldı.

"İşte bu!!"

Karen parmaklarıyla kaldırdığı tüy ağırlığındaki masaya bir başyapıtmış gibi bakmaktan kendini alamıyordu. Ansızın koridorda koşarcasına ayak sesleri duyuldu. Karen sesleri duyduğu zaman yediği haltı fark edip istemsizce ağzını kapattı. Bıraktığı masa inanılmaz bir şekilde yavaşça süzülüp yere kondu. Hemen ardında büyük bir sesle odanın kapası ardına kadar açıldı. Odaya giren Afron'un gözlerinde öfke ve endişe vardı. Elindeki bir buçuk metrelik kılıcı göz ardı etsek bile korkutucu görünüyordu.

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1433

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1189

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 975

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 902

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 712

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 634

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 620

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 127

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13869 Üye Sayısı
  • 660 Seri Sayısı
  • 31343 Bölüm Sayısı


creator
manga tr